Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.tanec

Komunikujme telom!

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 21.07.2019 - 22.07.2019

Dvojdenný intenzívny workshop kontaktnej imporvizácie s Katarínou Rampáčkovou.

viac o projekte


Reprízy predstavení združenia RESERVA

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 13.07.2019 - 31.12.2019

Reprízy predstavení združenia RESERVA - NIVEAU STABLE

viac o projekte


Aktivity Nového Priestoru 2019

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 12.07.2019

Repríza predstavenia D U A L na festivale Pohoda 2019 v Trenčíne.

viac o projekte


Neskorý zber: Priestor pre dvojité samohlásky

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 07.07.2019

Autorský projekt Anny Sedlačkovej (SK) a Matthew Hawkinsa (UK) . Predstavenie ponúka konceptuálne pohybové skúmanie vzťahu tanca, priestoru a jazyka na mieste, kde vzniká - na tanečnej sále.

viac o projekte


Opening

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.07.2019 - 30.09.2019

Kolaborácia medzi Michalom Freriks a troma zahraničnými performermi, ktorá vyústila do uvedenia premiéry v priestoroch Novej Synagógy v Žiline, je zároveň štúdiom širokej témy otvorenia/ otvárania v performatívnej podobe.

viac o projekte


Uvedenie predstavenia WATCH NOW v New Yorku

Miesto a termín konania: Spojené štáty americké / 01.07.2019 - 31.12.2019

predstavenie WATCH NOW na festivale REHEARSAL FOR TRUTH 2019 v The Bohemian National Hall v New Yorku 25.9.2019 o 19,30

viac o projekte


Kultúrno-vzdelávacie aktivity Priestor Súčasného Tanca 2019

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 30.06.2019

Tanečno-pohybový workshop prináša podporu vzťahu medzi dieťaťom a rodičom skrz pohybovú komunikáciu a radosť z pohybu.

viac o projekte


Aktivity Nového Priestoru 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.06.2019 - 28.09.2019

DUAL / repríza tanečného predstavenia / Festival Biela Noc / 20.00

viac o projekte


Aktivity Nového Priestoru 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.06.2019 - 30.09.2019

DUAL / repríza tanečného predstavenia/ Festival Biela Noc / 22.00

viac o projekte


NIVÓ STABL

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 24.06.2019

Tanečné predstavenie

viac o projekte


Reprízy predstavení Bohovanie a Ľahké variácie lásky

Miesto a termín konania: Stará Turá, Slovenská republika / 22.06.2019 - 31.12.2019

Bohovaním sa označuje magický proces veštenia, zasvätenia a prosenia Boha o vyjavenie toho, čo si subjekt žiada. Je to proces transformačný. Sprostredkovateľky takéhoto vyjavenia sa nazývajú bohyne.

viac o projekte


Aktivity Nového Priestoru 2019

Miesto a termín konania: Stará Turá, Slovenská republika / 21.06.2019

Repríza predstavenia INDIGO na festiva Divné Veci v Starej Turej.

viac o projekte


Reprízy predstavení Bohovanie a Ľahké variácie lásky

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 12.06.2019 - 31.12.2019

„Povedal(a) si, "milujem ťa". Prečo je to tak, že to najneoriginálnejšie, čo môžeme povedať jeden druhému je zároveň to, čo tak veľmi potrebujeme počuť? … Nikto z nás to nepovedal prvý, no aj tak, keď to vyslovíš ty a vyslovím to ja, rozprávame ako divosi, ktorí sa naučili dve slová a tie uctievajú.“ /Jeanette Winterson: Zapísané na tele / Written on the Body/

viac o projekte


Bohovanie a Ľahké variácie lásky v Čechách

Miesto a termín konania: Česká republika / 10.06.2019 - 31.12.2019

„Povedal(a) si, "milujem ťa". Prečo je to tak, že to najneoriginálnejšie, čo môžeme povedať jeden druhému je zároveň to, čo tak veľmi potrebujeme počuť? … Nikto z nás to nepovedal prvý, no aj tak, keď to vyslovíš ty a vyslovím to ja, rozprávame ako divosi, ktorí sa naučili dve slová a tie uctievajú.“ /Jeanette Winterson: Zapísané na tele / Written on the Body/

viac o projekte


Činnosť Detského folklórneho súboru Chemloňáčik Humenné

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 01.06.2019 - 31.12.2019

Zámerom projektu bolo zabezpečiť činnosť a pripraviť oslavy 40. výročia vzniku Detského folklórneho súboru Chemloňáčik Humenné, ktoré sa uskutočnia v roku 2021. Cieľmi projektu bolo: 1. / vytvorenie 1 choreografie pre detský súbor, 2. / vytvorenie 4 hudobných blokov pre spevácku skupinu, 3. / materiálno -technické zabezpečenie detského súboru, 4. / zmysluplné vedenie mladej generácie k pochopeniu národnej identity a národnej kultúry a prezentácia činnosti DFS Chemloňáčik pre humenskú verejnosť.

viac o projekte


Za spevom a tancom

Miesto a termín konania: Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika / 01.06.2019 - 31.12.2020

Hudobno - tanečné predstavenie folklórneho súboru Vargovčan. Predstavenie tancov z nášho mesta v tradičných krojoch, taktiež piesní a melódii.

viac o projekte


Reprízy predstavení združenia RESERVA

Miesto a termín konania: Námestovo, Slovenská republika / 01.06.2019 - 31.12.2019

Reprízy predstavení združenia RESERVA - Sólo pre 3 vysávače

viac o projekte


Neskorý zber o.z. - Reprízy predstavení a workshopy

Miesto a termín konania: Topoľčany, Slovenská republika / 30.05.2019

Neskorý zber v roku 2019 organizuje aktivity spojené s adaptáciou už existujúcich predstavení v nedivadelných priestoroch, prezentácia v divadelných priestoroch a vzdelávacie aktivity formou týždenného workshopu v Liptovskom Hrádku.

viac o projekte


Reprízy predstavení Bohovanie a Ľahké variácie lásky

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.05.2019 - 31.12.2019

Predstavenie fyzického divadla, kde nosnou líniou nie je dej, ale atmosférické nálady a prítomnosť.

viac o projekte


NIVÓ STABL

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 27.05.2019

tanečné predstavenie

viac o projekte


MOVE fest Košice 2019

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 22.05.2019 - 27.05.2019

PST-Priestor súčasného tanca Košice v spolupráci s Cooltour Ostrava a Tabačkou Kulturfabrik Košice prináša už 2. ročník medzinárodného festivalu súčasného tanca a nového cirkusu Move Fest Košice 2019 / 22.-27.05.2019. Témou tohto ročníka budú SUPER POWERS - Super Sily. Také budú aj festivalové tanečné predstavenia a sprievodné podujatia.

viac o projekte


Umelecké aktivity bees-R 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 22.05.2019 - 31.12.2019

Reprízy bees-R v roku 2019 na Slovensku.

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 21.05.2019

Tanečná zábava pri živej ľudovej hudbe a skúsenými lektormi tanca

viac o projekte


Kultúrno-vzdelávacie aktivity Priestor Súčasného Tanca 2019

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 19.05.2019

Tanečno-pohybový workshop pre deti a rodičov. Podpora vzťahov a neverbálnej komunikácie.

viac o projekte


Reprízy predstavení združenia RESERVA

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 08.05.2019 - 31.12.2019

Reprízy predstavení združenia RESERVA - Sólo pre 3 vysávače

viac o projekte


Vrť sa dievča 2019 - krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 05.05.2019

Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov .

viac o projekte


Prezentácia predstavenia DUAL v zahraničí, Medzinárodná mobilita v Nemecku

Miesto a termín konania: Chile / 02.05.2019 - 12.05.2019

D U A L / prezentácia predstavenia v zahraničí / Čile / Medzinárodný festival tanca a divadla FINTDAZ

viac o projekte


Nácvik a predvedenie nového tanečného diela

Miesto a termín konania: Jahodná, Slovenská republika / 01.05.2019 - 30.06.2019

Hlavným cieľom projektu je podporiť aktivity Detského folklórneho súboru Zsivajos - vznik, nácvik novej choreografie a jej predstavenie pred obecenstvom. Pre dosiahnutie cieľa zabezpečíme choreografa, ľudovú kapelu na sprevádzanie tanečných sústredení, vhodnú zvukovú a scénickú techniku a nové kroje. Po nácviku novej choreografie súbor prezentuje svoje nové dielo na folklórnom podujatí v Jahodnej . Predstavenie bude spojené s koncertom a tanečným domom so slovenskou ľudovou kapelou.

viac o projekte


Kultúrno-vzdelávacie aktivity Priestor Súčasného Tanca 2019

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 30.04.2019 - 25.06.2019

Kreatívna tanečno-pohybová dielňa Planéta Tanec pre deti vo veku 4 až 6 rokov. Deti na nej zažívajú radosť z tanca a zároveň tancom spoznávajú samých seba a svet navôkol.Stretnutia sú zamerané na prirodzený prejav, imagináciu a tvorivé myslenie, citlivé vnímanie a poznanie vlastného tela, neverbálne a verbálne sebavyjadrenie, orientáciu v priestore, koordináciu pohybov, pohybovú pamäť, komunikáciu v skupine, jednoduché choreografie a tanečnú improvizáciu.

viac o projekte


Kultúrno-vzdelávacie aktivity Priestor Súčasného Tanca 2019

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 25.04.2019

Workshopy súčasného tanca v rámci podujatia: Dni Tanca Košice 2019 v rámci osláv medzinárodného dňa tanca.

viac o projekte


Porcelán. Výskum baletného tela

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 17.04.2019

PORCELÁN: VÝSKUM BALETNÉHO TELA Prezentácia projektu Kataríny Zagorski „Porcelán. Výskum baletného tela“ prepája troch tvorcov zo súčasného tanca, baletu a filmu, materiály porcelán, bublinkovú fóliu a Pepsi, cez médium tanca, performancie a filmu. Priebeh podujatia: Pepsi v porceláne I (tanec naživo) Porcelán (film) Pepsi v porceláne II (tanec naživo) Diskusia Koncept: Katarína Zagorski Tanec: Reona Sato & Katarína Zagorski Hudba: The Jimmy Cake Film: Liza Nedayvoda

viac o projekte


Aktivity Nového Priestoru 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 14.04.2019

Repríza predstavenia INDIGO na festivale NuDance Fest v Bratislave.

viac o projekte


P/One of the seven

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 11.04.2019

Moje meno je pýcha. Som podvodník. Podvádzam Bohom tebe daný osud ... pretože vyžaduješ svoju vlastnú cestu. Beth Moore Pýcha ako siedmy smrteľný hriech. Pé ako Petrovič. Pride. Pátos. Politika.

viac o projekte


NU DANCE FEST 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 10.04.2019 - 15.04.2019

medzinárodný festival súčasného tanca a pohybového divadla

viac o projekte


Prezentácia predstavenia DUAL v zahraničí, Medzinárodná mobilita v Nemecku

Miesto a termín konania: Nemecko / 09.04.2019 - 12.05.2019

POLARITY PARTY je autorský projekt Dany Caspersen/USA, Michael Douglas Kollektiv/Nemecko na tému polarizácie. Vzniká v spolupráci s Novým Priestorom, o.z. v Nemeckom Essene, v rezidenčnom centre PACT Zollverein, kde bude uvedená premiéra a 2 reprízy.

viac o projekte


NIVÓ STABL

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 07.04.2019

tanečné predstavenie

viac o projekte


Prezentácia predstavenia DUAL v zahraničí, Medzinárodná mobilita v Nemecku

Miesto a termín konania: Maďarsko / 11.03.2019 - 13.03.2019

D U A L / prezentácia predstavenia v zahraničí / Maďarsko / Bakelit Multi Art Center

viac o projekte


Aktivity Nového Priestoru 2019

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 07.03.2019 - 09.03.2019

D U A L / Tabačka Kulturfabrik / Košice

viac o projekte


Aktivity Nového Priestoru 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 04.03.2019 - 06.03.2019

D U A L / Nová Cvernovka / Bratislava

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika / 01.03.2019

Tanečný a spevavý dom určený pre širokú folklórnu verejnosť vranovského regiónu. 1. Tanečný a spevavý dom - tance a spevy z Kamenice nad Cirochou.

viac o projekte