Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Celoročné aktivity o. z. Neskorý zber

Krátky opis
pohybový workshop explorácia koreňov na platforme ZOOM
Fotogaléria
Názov podujatia
Neskorý zber: explorácia koreňov, online workshop

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
13.04.2021

Popis projektu
WORKSHOP explorácia koreňov je organizovaný občianskym združením Neskorý zber a bude vedený dvoma členmi združenia Annou Sedlačkovou a Danielom Račkom. Voľne nadväzuje a naladí divákov na predstavenie Vráskanie (14.4.2021 o 18:00), ktoré sa zameralo na proces starnutia, ako aj naše vlastné korene. Pohybový materiál bol vytvorený stelesnením vybraných biologických procesov na bunkovej úrovni.
Workshop sa zameriava na vnímanie pohybu vlastného tela na makro ale aj mikro úrovni, na pozorovanie seba v pohybe a pohybu v sebe, ale aj na rôzne možnosti ako tancovať spoločne v jednej téme. Predchádzajúca tanečná skúsenosť nie je podmienkou pre účasť na workshope.
Pre účasť na workshop je potrebné poslať e-mail najneskôr do 10:00 hod. dňa 13.4.2021 na adresu: neskoryzberoz@gmail.com,odkiaľ dostanete zoom link.
Kapacita účastníkov je obmedzená.
Workshop z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
Neskorý zber

Celkový rozpočet:
18 320,00 €

Výška podpory:
17 000,00 €