Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Aktivity PG tanec 1. polrok 2021

Krátky opis
Telo je môj domov (Body is my house) Často hľadáme zdroj inšpirácie a tvorby, ktorý by nám spestril život, či priniesol nás k plnohodnotnému umeleckému dielu. Veľakrát hľadáme ďalej, ako je potrebné. Všetci sme schopní plne sa spojiť s vlastnými individuálnymi schopnosťami a aktívne sa zapojiť do kreatívneho procesu s telom a naučiť sa svoje telo používať čo najefektívnejšie a pomôcť tak aj nášmu mentálnemu a duševnému životu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Telo je môj domov (Body is my house) - workshop

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
19.06.2021

Popis projektu

Každý môže tancovať a tvoriť cez pohyb svojho tela. Budeme naslúchať procesom, ktoré prebiehajú v našom tele vlastným výskumom, improvizovaním a experimentovaním. Okrem sólovej práce vlastného tela sa budeme stretávať aj s komunikáciou viacerých tiel. Počas workshopu budeme hľadať spoločný cieľ tvorivého procesu cez pohyb umeleckého nástroja, ktorým je práve naše telo.
Workshop je učený pre všetkých, ktorých baví práca s vlastným telom cez tanečné a pohybové skúmanie.
Workshop povedie tanečníčka a choreografka Kristína Strečková.

Harmonogram:
9:30 - warm up
10.00 - 12.00: hry s pohybovými improvizáciami
12.00 - 12.30: pauza na obed
12.30 - 14.00: prepájanie techniky s improvizáciou
Mgr. Art Kristína Strečková -Svoje profesionálne tanečné vzdelanie získala na Vysokej škole Múzických umení v Bratislave a vo svojom vzdelávaní ďalej pokračovala na The Northern School of Contemporary Dance v Leeds (UK). Má dlhoročné skúsenosti s učením detí, študentov aj dospelých. Pôsobila na základných umeleckých školách v Bratislave, Trnave a Nitre. Taktiež na Konzervatóriu Dušana Nebylu v Trnave. Založila amatérsku tanečnú skupinu Divertída a v roku 2010 práve občianske združenie HAS. Mala česť byt pri zrode integrovanej tanečnej skupiny Len Tak Tak, ktorá jej priniesla nový pohľad na prácu s ľudským telom. V roku 2013 získala certifikát Inštruktor power jogy, a ako inštruktorka pôsobí na viacerých miestach. Vo svojej pedagogickej praxi rada využíva poznatky z anatómie ľudského tela pre zefektívnenie kvality pohybu, improvizácie ako prostriedok sebapoznania, seba-vyjadrenia a hlavne rada experimentuje a čerpá inšpiráciu z každej individuality.
Foto: Marián Strečka
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavný partner projektu.
Ďakujeme!


Názov prímateľa
Príchod Godota

Celkový rozpočet:
4 255,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €