Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Celoročné aktivity o. z. Neskorý zber

Krátky opis
Autorské tanečné predstavenie o starnutí vo viacerých obrazoch prenesené do virtuálneho priestoru. Sprievodným podujatím je workshop explorácia koreňov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Neskorý zber: Vráskanie, online verzia a workshop explorácia koreňov

Miesto konania / kraj
Trnava / Trnava

Termín konania
14.04.2021

Popis projektu
ZOOM link získate ak nám napíšete na: neskoryzberoz@gmail.com

V R Á S K A N I E je tanečné predstavenie o starnutí vo viacerých obrazoch prenášané vo virtuálnom priestore.
Neskorý zber v spolupráci s kultúrnym centrom Malý Berlín a Súkromným tanečným konzervatóriom Dušana Nebylu v Trnave pripravili zoom verziu autorského predstavenia kde sa pracuje s vybranými otázkami okolo starnutia, tak ako ich reflektovala autorka Anna Sedlačková spolu s hudobným skladateľom Petrom Grollom, biologičkou Martou Ollé a tanečníkmi rôzneho veku, ktorí boli v určitom období jej študentmi.
Základné otázky, ktoré si choreografka položila: Aký je tanec starnutia?
Aká je abstrakcia elementov starnutia sprostredkovaná fyzickou skúsenosťou?
Je v starnutí krása? Aká?
Široká škála tém sa vykryštalizovala do troch hlavných tém: Starnutie buniek. Starnutie a zánik je proces, ktorý dopĺňa tvorenie a zrod. Oba procesy sú neoddeliteľné. Starnutie na bunkovej úrovni je fascinujúce: vznik bunky, jej poslanie, delenie, opakovanie, smrť... vznik...
Koľko a aké bytosti obývajú ženu v starnutí ? Zvieracích aj ľudských, mužských aj ženských, mladých aj starých. Ako súvisí starnutie s kryštalizáciou a transformáciou vlastnej identity.
Choreografia: Anna Sedlačková
Hudba: Peter Groll
Kostýmy a scéna: Dorota Cigánková
Svetelná réžia: Jozef Miklós
Účinkujú: Anna Sedlačková, Daniel Raček, Katarína Vlniešková, Anna Hurajtová, Denisa Šeďová, Lukáš Bobalík
Produkcia: Neskorý zber o.z.
Technická podpora: Petra Hanzlíková (Divadlo Ponec, Praha, ČR)
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Sprievodný program predstavenia je workshop explorácia koreňov v dňoch 13.4. - 14.4.2021.  Workshop voľne nadväzuje a naladí divákov na predstavenie Vráskanie, ktoré sa zameralo na proces starnutia, ako aj naše vlastné korene. Pohybový materiál bol vytvorený stelesnením vybraných biologických procesov na bunkovej úrovni.
Workshop je zameraný na vnímanie pohybu vlastného tela na makro ale aj mikro úrovni, na pozorovanie seba v pohybe a pohybu v sebe, ale aj na rôzne možnosti ako tancovať spoločne v jednej téme.
Viac informácií a prihlasovanie na adrese: neskoryzberoz@gmail.com
Workshop z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Názov prímateľa
Neskorý zber

Celkový rozpočet:
18 320,00 €

Výška podpory:
17 000,00 €