Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

greyscape of solitude

Krátky opis
Východiskom celoročného skúmania vo Sphére bola pre Tomáša telo – telesnosť a limitácie, ktoré každé jedno má. Skrz tento kanál hľadá odpovede na otázky domova, váhy vecí na fyzickej aj duchovnej úrovni a ďalej na otázky nášho telesného vzťahu k nim. Vyustením štvrtého pobytu Tomáša vo Sphére vo februári 2021 bola online performatívna prechádzka, ktorého forma a obsah vychádzali z predošlej skúsenosti pobývania v priestoroch synagógy.
Fotogaléria
Názov podujatia
Performatívna prechádzka s Tomášom Janypkom vo Sphére / online performance 19.2.2021

Miesto konania / kraj
Žilina / Žilina

Termín konania
19.12.2020 - 30.06.2021

Popis projektu

V prvom polroku 2021 Tomáš Janypka pobýval a skúmal vo Sphére - v monumentálnom architektonickom objekte, umiestnenom v Novej synagóge v Žiline. Venoval sa téme telesnosti - mierka tela vo vzťahu ku Sphére. Počas prvého polroku sa uskutočnilo viacero výstupov pre verejnosť.  Propagácia projektov prebiehala primárne cez webové stránky (Nová synagóga), cez osobné sociálne siete, cez sociálne média Novej synagógy, skrze osobné pozvánky. Celý výskum bol zaznamenávaný autorom projektu, fotografom Marekom Jančúchom a skrze video záznamy rôznych kameramanov.

Výstup - Performatívna prechádzka s Tomášom Janypkom vo Sphére  -  bol zhliadnutý viac ako 2000 divákmi zo širšej a odbornej verejnosti. Prebehol ako živý online prenos skrze sociálne siete partnera výskumu. Bol zaznamenávaný autorom projektu na mobil vo vnútorných priestoroch synagógy. Autor projektu pracoval so subjektívnym pozorovaním fyzikality vlastného tela, priestoru a našej percepcie skrze formát kamery. Počas 47 minút poeticky zaznamenával svoju cestu celý priestorom a rozostavanou Sphérou. V priebehu záznamu pracoval s ďalšími zvukovými a vizuálnymi materiálmi, ktoré boli zozbierané počas výskumu. Rozhodnutie robiť prechádzku online vzniklo z nemožnosti uviesť dielo naživo z dôvodu pandemickej situácie. 


ďalšie verejné výstupy počas výskumu:

19.2. performatívna prechádzka Sphérou (online)

20.2. perfomatívna štúdia, figurálny akt (video)

6.4. obrazová galeria, 6 hodinová perfomance (online)

30.5. 120min perfomance: rozhovory s sochou Evy od Mary Duras (naživo)

4.-10.6. perfomance s objektami a otvorenie výstavy Slávky Ondrušovej a Martina Hrehu (naživo a video)

9.6. perfomance Tmavá (naživo)


odkaz na stránku synagógy o výskume https://old.novasynagoga.sk/sphera-tomasa-janypku/

odkaz" target="_blank">https://old.novasynagoga.sk/sphera-tomasa-janypku/">https://old.novasynagoga.sk/sphera-tomasa-janypku/

odkaz na video z online prechádzky https://old.novasynagoga.sk/sphera-tomasa-janypku/

odkaz" target="_blank">https://old.novasynagoga.sk/sphera-tomasa-janypku/">https://old.novasynagoga.sk/sphera-tomasa-janypku/

odkazch/aeJjKwDaj9/">https://old.novasynagoga.sk/sphera-tomasa-janypku/

odkaz" target="_blank">https://old.novasynagoga.sk/sphera-tomasa-janypku/">https://old.novasynagoga.sk/sphera-tomasa-janypku/

odkazch/aeJjKwDaj9/https://old.novasynagoga.sk/sphera-tomasa-janypku/

odkaz" target="_blank">https://old.novasynagoga.sk/sphera-tomasa-janypku/">https://old.novasynagoga.sk/sphera-tomasa-janypku/

odkazch/aeJjKwDaj9/">

odkaz na text autora projektu na blogu https://old.novasynagoga.sk/sphera-tomasa-janypku/

odkaz" target="_blank">https://old.novasynagoga.sk/sphera-tomasa-janypku/">https://old.novasynagoga.sk/sphera-tomasa-janypku/

odkaz na fotografický záznam výskumu od Mareka Jančúcha https://old.novasynagoga.sk/sphera-tomasa-janypku/

odkaz" target="_blank">https://old.novasynagoga.sk/sphera-tomasa-janypku/">https://old.novasynagoga.sk/sphera-tomasa-janypku/

odkaz style="background-color: rgb(255, 255, 255);">https://old.novasynagoga.sk/sphera-tomasa-janypku/

odkaz" target="_blank">https://old.novasynagoga.sk/sphera-tomasa-janypku/">https://old.novasynagoga.sk/sphera-tomasa-janypku/

odkaz

Názov prímateľa
Tomáš Janypka

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €