Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

O Umení Tela 2020

Krátky opis
Projekt nadväzuje na svoje predchádzajúce dva ročníky a teda naďalej pokračuje v napĺňaní nášho zámeru – kontinuálne a systematicky kultivovať vzťah slovenského diváka k súčasnému tanečnému umeniu a jemu príbuzných foriem. Opäť sa zameriavame primárne na dve oblasti: vyvážený pomer prezentácie slovenskej a zahraničnej súčasnej tanečnej tvorby, posilnenie aktívnej stimulácie širokej verejnosti formou ponuky aktivít neformálneho vzdelávania – predovšetkým prostredníctvom nášho formátu WORKSHOW.
Fotogaléria
Názov podujatia
WorkShow #34 /online/: Sedlačková, Raček - Explorácia koreňov

Miesto konania / kraj
Banská Bystrica / Banská Bystrica

Termín konania
27.02.2021 - 28.02.2021

Popis projektu
Online zoom workshop voľne nadväzuje na predstavenie Vráskanie, ktoré sa zameralo na proces starnutia, ako aj svoje vlastné korene.
Pohybový materiál bol vytvorený stelesnením vybraných biologických procesov na bunkovej úrovni.
Workshop sa zameriava na vnímanie pohybu vlastného tela na makro ale aj mikro úrovni, na pozorovanie seba v pohybe a pohybu v sebe, ale aj na rôzne možnosti ako tancovať/zoomovať spoločne v jednej téme.
Účastnícky poplatok: €10,- / €20,- (podľa vlastného uváženia)
Záväzná registrácia s odkazom na platbu účastníckeho poplatku: https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FghlxDn%3Ffbclid%3DIwAR3x0nlAd1Df-ZeEZa5-13idZSygGH1ErqnePGsh8tUDT91MSprQsYipOXI&h=AT0QvN_W3AAkLxv6k-LDV2TpjfDTJQS5sy_Yc8GIZhpQXVrKKpzrRO_3TE3iVAlvK7GO3Y3abQMWLn3z_WZ8bMl2hueRTSHQcHHIy8g0dFW7BoVQdTeRZJEdJrG7zv3sHA&__tn__=q&c[0]=AT1V-tZBj4_XJVTIuLAAMx-BDeZmz5e1vOAPhYFJ43hTo5ViRcuqlLRBImXbRkjMWsMXy7BqWqH1mJTb_tDVAJQGw16a42hxWpzF-8zxbOIZAkH_-8rb6KOSvLUprNho1ZxOSlBXPDKGktplvb4MBRUqtnuzgwE3pShJHz3JLWCpWGCGIQ" rel="nofollow noopener" role="link" tabindex="0" target="_blank" style="color: var(--blue-link); cursor: pointer; outline: none; list-style: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 0px; touch-action: manipulation; text-align: inherit; display: inline; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-family: inherit;">https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FghlxDn%3Ffbclid%3DIwAR3x0nlAd1Df-ZeEZa5-13idZSygGH1ErqnePGsh8tUDT91MSprQsYipOXI&h=AT0QvN_W3AAkLxv6k-LDV2TpjfDTJQS5sy_Yc8GIZhpQXVrKKpzrRO_3TE3iVAlvK7GO3Y3abQMWLn3z_WZ8bMl2hueRTSHQcHHIy8g0dFW7BoVQdTeRZJEdJrG7zv3sHA&__tn__=q&c[0]=AT1V-tZBj4_XJVTIuLAAMx-BDeZmz5e1vOAPhYFJ43hTo5ViRcuqlLRBImXbRkjMWsMXy7BqWqH1mJTb_tDVAJQGw16a42hxWpzF-8zxbOIZAkH_-8rb6KOSvLUprNho1ZxOSlBXPDKGktplvb4MBRUqtnuzgwE3pShJHz3JLWCpWGCGIQ" class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; font-family: " segoe="" ui="" historic",="" "segoe="" ui",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" color:="" rgb(5,="" 5,="" 5);="" font-size:="" 15px;"="">Z verejných zdrojov podporil https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FghlxDn%3Ffbclid%3DIwAR3x0nlAd1Df-ZeEZa5-13idZSygGH1ErqnePGsh8tUDT91MSprQsYipOXI&h=AT0QvN_W3AAkLxv6k-LDV2TpjfDTJQS5sy_Yc8GIZhpQXVrKKpzrRO_3TE3iVAlvK7GO3Y3abQMWLn3z_WZ8bMl2hueRTSHQcHHIy8g0dFW7BoVQdTeRZJEdJrG7zv3sHA&__tn__=q&c[0]=AT1V-tZBj4_XJVTIuLAAMx-BDeZmz5e1vOAPhYFJ43hTo5ViRcuqlLRBImXbRkjMWsMXy7BqWqH1mJTb_tDVAJQGw16a42hxWpzF-8zxbOIZAkH_-8rb6KOSvLUprNho1ZxOSlBXPDKGktplvb4MBRUqtnuzgwE3pShJHz3JLWCpWGCGIQ" role="link" tabindex="0" style="color: var(--primary-text); cursor: pointer; outline: none; list-style: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 0px; touch-action: manipulation; text-align: inherit; font-weight: 600; display: inline; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-family: inherit;">Fond na podporu umenia.
Názov prímateľa
SKOK!

Celkový rozpočet:
49 000,00 €

Výška podpory:
43 000,00 €