Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Celoročné aktivity o. z. Neskorý zber

Krátky opis
Autorské tanečné predstavenie o starnutí vo viacerých obrazoch prenesené do virtuálneho priestoru.
Fotogaléria
Názov podujatia
Neskorý zber: Vráskanie

Miesto konania / kraj
Banská Bystrica / Banská Bystrica

Termín konania
26.02.2021

Popis projektu
Autorské tanečné predstavenie prenesené do virtuálneho priestoru.
Zazoomuje vybrané otázky starnutia, tak ako ich reflektovala autorka Anna Sedlačková spolu s hudobným skladateľom Petrom Grollom, biologičkou Martou Ollé a tanečníkmi rôzneho veku, ktorí boli v určitom období jej študentmi.
Okrem základných otázok, ktoré si choreografka polozila: Aký je tanec starnutia?
Aká je abstrakcia elementov starnutia sprostredkovaná fyzickou skúsenosťou?
Je v starnutí krása? Aká? Tentoraz zazoomujeme najmä na tému starnutie buniek.
Predstavenie je kondenzáciou dlhodobého výskumu Anny Sedlačkovej, ktorého impulzom bolo vlastné starnutie, jeho rôzne etapy, prejavy a pocity a témy. Významnou mierou ovplyvnila jej pohľad na starnutie spolupráca s kolegami z rôznych umeleckých alebo spoločenských oblastí, medzi inými s americkou choreografkou Martou Renzi, s etnologičkou Ľubicou Voľanskou, s biologičkou Martou Ollé, hudobným skladateľom Petrom Grollom a tanečníkmi, jej bývalými študentmi rôznych generácií.
Široká škála tém sa vykryštalizovala do troch hlavných tém:
1. Starnutie buniek. Starnutie a zánik je proces, ktorý dopĺňa tvorenie a zrod. Oba procesy sú neoddeliteľné. Starnutie na bunkovej úrovni je fascinujúce: vznik bunky, jej poslanie, delenie, opakovanie, opakovanie, smrť... vznik...
2. Koľko a aké bytosti obývajú ženu v starnutí? Zvieracích aj ľudských, mužských aj ženských, mladých aj starých.
3. Ako súvisí starnutie s kryštalizáciou a transformáciou vlastnej identity?
Kapacita obmedzená.
Dobrovoľné vstupné: €0,- / €3,- / €5,- / €7,-
tadiaľto: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftootoot.fm%2Fsk%2Fevents%2F6022f7a7cc7d481100563956%3Ffbclid%3DIwAR0WsHBjAklkg3-3HUejPtJ3Qo4EPxgdKUOxD3PFMxRJo7U7ToQkfMV-ZxY&h=AT1sdBBlI1-l5JwBMPZomiPw_TBwPQQWsf3QhxNlHuV3i_wNgquvGYbBNqALPZG3_da7nM1Xe48g7lqzmB0_-i9kSwHrvFmgsBkTwQzx2Vsf-ERpc-3vQcV3zACJyZueX5iPHUMU0avYukLC_g&__tn__=q&c[0]=AT1zP681E57M_KpVQFn-Jt_Uq3awrUas4OcbXZ4hsk_0kNdFq6QAE84C-bORoBcIa0XFAaHNTXnqe9jlnhuLVLFv5OYdMCWL6P5jCLkm1--wmHkzM80U4UecwzrgQVvUy3ByhaJZmSap6XOagT-mf5az" rel="nofollow noopener" role="link" tabindex="0" target="_blank" style="color: var(--blue-link); cursor: pointer; outline: none; list-style: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 0px; touch-action: manipulation; text-align: inherit; display: inline; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-family: inherit;">https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftootoot.fm%2Fsk%2Fevents%2F6022f7a7cc7d481100563956%3Ffbclid%3DIwAR0WsHBjAklkg3-3HUejPtJ3Qo4EPxgdKUOxD3PFMxRJo7U7ToQkfMV-ZxY&h=AT1sdBBlI1-l5JwBMPZomiPw_TBwPQQWsf3QhxNlHuV3i_wNgquvGYbBNqALPZG3_da7nM1Xe48g7lqzmB0_-i9kSwHrvFmgsBkTwQzx2Vsf-ERpc-3vQcV3zACJyZueX5iPHUMU0avYukLC_g&__tn__=q&c[0]=AT1zP681E57M_KpVQFn-Jt_Uq3awrUas4OcbXZ4hsk_0kNdFq6QAE84C-bORoBcIa0XFAaHNTXnqe9jlnhuLVLFv5OYdMCWL6P5jCLkm1--wmHkzM80U4UecwzrgQVvUy3ByhaJZmSap6XOagT-mf5az" class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; font-family: " segoe="" ui="" historic",="" "segoe="" ui",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" color:="" rgb(5,="" 5,="" 5);="" font-size:="" 15px;"="">Z verejných zdrojov podporil https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftootoot.fm%2Fsk%2Fevents%2F6022f7a7cc7d481100563956%3Ffbclid%3DIwAR0WsHBjAklkg3-3HUejPtJ3Qo4EPxgdKUOxD3PFMxRJo7U7ToQkfMV-ZxY&h=AT1sdBBlI1-l5JwBMPZomiPw_TBwPQQWsf3QhxNlHuV3i_wNgquvGYbBNqALPZG3_da7nM1Xe48g7lqzmB0_-i9kSwHrvFmgsBkTwQzx2Vsf-ERpc-3vQcV3zACJyZueX5iPHUMU0avYukLC_g&__tn__=q&c[0]=AT1zP681E57M_KpVQFn-Jt_Uq3awrUas4OcbXZ4hsk_0kNdFq6QAE84C-bORoBcIa0XFAaHNTXnqe9jlnhuLVLFv5OYdMCWL6P5jCLkm1--wmHkzM80U4UecwzrgQVvUy3ByhaJZmSap6XOagT-mf5az" role="link" tabindex="0" style="color: var(--primary-text); cursor: pointer; outline: none; list-style: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 0px; touch-action: manipulation; text-align: inherit; font-weight: 600; display: inline; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-family: inherit;">Fond na podporu umenia.
Názov prímateľa
Neskorý zber

Celkový rozpočet:
18 320,00 €

Výška podpory:
17 000,00 €