Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Celoročné aktivity o. z. Neskorý zber

Krátky opis
autorské tanečné predstavenie o starnutí vo viacerých obrazoch prenesené do virtuálneho priestoru. Sprievodným podujatím je workshop explorácia koreňov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Neskorý zber: Vráskanie / online

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
08.04.2021

Popis projektu
ZOOM link získate ak nám napíšete na: neskoryzberoz@gmail.com

V R Á S K A N I E je tanečné predstavenie o starnutí vo viacerých obrazoch prenášané vo virtuálnom priestore cez platformu ZOOM.
Neskorý zber v spolupráci s organizáciou MOVE v Ostrave pripravili zoom verziu autorského predstavenia kde sa pracuje s vybranými otázkami okolo starnutia, tak ako ich reflektovala autorka Anna Sedlačková spolu s hudobným skladateľom Petrom Grollom, s etnologičkou Ľubicou Voľanskou, s biologičkou Martou Ollé a tanečníkmi rôzneho veku, ktorí boli v určitom období jej študentmi.
Základné otázky, ktoré si choreografka položila: Aký je tanec starnutia?
Aká je abstrakcia elementov starnutia sprostredkovaná fyzickou skúsenosťou?
Je v starnutí krása? Aká?
Široká škála tém sa vykryštalizovala do troch hlavných tém: Starnutie buniek. Starnutie a zánik je proces, ktorý dopĺňa tvorenie a zrod. Oba procesy sú neoddeliteľné. Starnutie na bunkovej úrovni je fascinujúce: vznik bunky, jej poslanie, delenie, opakovanie, smrť... vznik...
Choreografia: Anna Sedlačková
Hudba: Peter Groll
Kostýmy a scéna: Dorota Cigánková
Svetelná réžia: Jozef Miklós
Účinkujú: Anna Sedlačková, Daniel Raček, Katarína Vlniešková, Anna Hurajtová, Denisa Šeďová, Lukáš Bobalík
Hosť predstavenia: Marta Ollé
Produkcia: Neskorý zber o.z.
Technická podpora: Petra Hanzlíková (Divadlo Ponec, Praha, ČR)
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
Neskorý zber

Celkový rozpočet:
18 320,00 €

Výška podpory:
17 000,00 €