Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Aktivity PG tanec 1. polrok 2021

Krátky opis
Originálny tvorivý pohybový workshop s performerom, výtvarníkom a architektom Viktorom Fučekom. Vo svojej praxi sa snaží objavovať a nanovo definovať súvislosti medzi performanciou a architektúrou od roku 2012. Jeho úsilie je založené na potrebe nájsť silný zmysel pre rôzne vrstvy reality, nielen pre materiál. Zámerom je vyvinúť nové nástroje a metódy, ktoré nám pomôžu porozumieť podvedomým sociálnym vrstvám mestského priestoru a reagovať na ne prostredníctvom senzuálne-somatického prístupu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Ľudské hladiny

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
15.05.2021 - 16.05.2021

Popis projektu
Zámerom je vyvinúť nové nástroje a metódy, ktoré nám pomôžu porozumieť podvedomým sociálnym vrstvám mestského priestoru a reagovať na ne prostredníctvom senzuálne-somatického prístupu. "Performancia je totiž silným kritickým nástrojom na skúmanie sporov vedených nielen v architektúre, ale pomáha poukázať na nezrovnalosti v neúnavnom komerčnom vývoji, ktorý jednoznačne ignoruje súčasný sociálny vývoj vo svete. Priestor a povrch, čas a miesto, údaje a materiály sa rekonfigurujú a prehodnocujú úplne novými spôsobmi prostredníctvom „živej“ matice, ktorá neustále rozširuje naše skúsenosti, ako aj naše znalosti a chápanie zdieľaného priestoru. Ak totižto chápeme architektúru ako fyzický prejav sociálnych vzťahov, potom zmena vnímania jednotlivcov vedie k hlbšej zmene samotného diskurzu architektúry."
Výsledky výskumu bude následne sprostredkované na workshope určeného pre odbornú ako aj laickú verejnosť so záujmom o nové prístupy k architektúre. Účastníci nadobudnú performatívne zručnosti rozširujúce spôsoby vnímania priestoru pomocou metódy čerpajúcej nielen z výtvarnej performancie, ale aj z choreografickej praxi a fyzického divadla.
Viktor FUČEK (1977), vyštudoval Fakultu architektúry STU v Bratislave (2001) a Akadémiu Výtvarných Umění v Prahe – Škola konceptuálnej tvorby Miloša Šejna a ateliér Intermedií Tomáša Vaňka (2012). Počas štúdia absolvoval stáže na Australian National University v Canberrei a v Ateliéru IN na bratislavskej VŠVU. V súčasnosti je interným doktorandom na Katedre Intermédií a Digitálnych médií Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde vedie predmet Telová Performancia. Vo svojom dizertačnom projekte sa zameriava na prepojenie performancie s architektúrou na základe rozšíreného prístupu k priestoru prostredníctvom tela, pohybu, zvuku a ďalších vstupov.
Jeho práca bola prezentovaná v slovenskom a medzinárodnom kontexte na samostatných i skupinových výstavách ako napríklad v Divadle Pôtoň, Kassak centre, čo v Austrálii, Číne a USA. Stal sa finalistom Ceny Oskára Čepana pre začínajúcich slovenských umelcov (2015) a Nadácie Novum (2017).
Workshop je určený pre profesionálov z rôznych oblasti ako je architektúra a urbanizmus, vizuálne, tanečné a divadelné umenie, ale aj pre ľudí len so záujmom o iný pohľad na priestor.
Názov prímateľa
Príchod Godota

Celkový rozpočet:
4 255,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €