Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Priestor Súčasného Tanca - reprízy tanečných predstavení a workshopy

Krátky opis
Ako môžeme byť so svojím telom a nie proti nemu. Môžeme ho prijať a vážiť si ho také aké je? Tento pohybový workshop s použitím improvizácie je určený pre každé telo a je založený na rešpekte, prijatí a počúvaní vlastného tela. How can we be with our body and not against it? Can we accept it and appreciate it as it is? This movement workshop with improvisation is designed for everybody and is based on respect, acceptance, and listening to one's own body.
Fotogaléria
Názov podujatia
Možnosti a tvorivé schopnosti každého tela | Possibilities and creative abilities/Online

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
25.03.2021

Popis projektu
Ako môžeme byť so svojím telom a nie proti nemu. Môžeme ho prijať a vážiť si ho také aké je? Tento pohybový workshop s použitím improvizácie je určený pre každé telo a je založený na rešpekte, prijatí a počúvaní vlastného tela.
Workshop vychádza z predstavenia Body Recognition inšpirovaného telesnými odlišnosťami, ktoré odkazuje na myšlienku plne inkluzívnej prístupnej spoločnosti založenej na možnostiach a tvorivých schopnostiach každého tela. Budeme pracovať s tvorivým materiálom z predstavenia.
Registračný formulár: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F5qF8W3EemGyomKYQ8%3Ffbclid%3DIwAR0PFCjFRpRiVHNLMOSuoHQATRztQBvV9ea-V0pXniP7xQcGzdUCVG7B5do&h=AT3XHyWWgWOT4ljDNcciJ38fmYRfVXQdWZDJvgvWTi2Xna6OqZtSLmjZgIbaxdkhUTT0Gc0GoLG8yznT5_0T5jKu85p7OO54OP6q40aGRXMk6H_fmkm0a2M_DtJg4NNjShZq&__tn__=q&c[0]=AT3JiOgCoRQPxB0jOg73uqg141jdvCfBvJPBJuF_BmPMTqkJuGpW48DKF3LyJJgygjnP3Do7U2RNBG7HA6LVIYYV8YRI8L93b_jC1ssXsNsrw7XiRd3TmbVORnUp_JEy4hFTvu-yhq5rSLot14_06wSBlRVF3nSSEW5lO-236NF--Fb2" rel="nofollow noopener" role="link" tabindex="0" target="_blank" style="color: var(--blue-link); cursor: pointer; text-decoration: none; outline: none; list-style: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 0px; touch-action: manipulation; background-color: transparent; text-align: inherit; display: inline; -webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; font-family: inherit;">https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F5qF8W3EemGyomKYQ8%3Ffbclid%3DIwAR0PFCjFRpRiVHNLMOSuoHQATRztQBvV9ea-V0pXniP7xQcGzdUCVG7B5do&h=AT3XHyWWgWOT4ljDNcciJ38fmYRfVXQdWZDJvgvWTi2Xna6OqZtSLmjZgIbaxdkhUTT0Gc0GoLG8yznT5_0T5jKu85p7OO54OP6q40aGRXMk6H_fmkm0a2M_DtJg4NNjShZq&__tn__=q&c[0]=AT3JiOgCoRQPxB0jOg73uqg141jdvCfBvJPBJuF_BmPMTqkJuGpW48DKF3LyJJgygjnP3Do7U2RNBG7HA6LVIYYV8YRI8L93b_jC1ssXsNsrw7XiRd3TmbVORnUp_JEy4hFTvu-yhq5rSLot14_06wSBlRVF3nSSEW5lO-236NF--Fb2" class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; font-family: inherit;">Produkcia: PST – Priestor Súčasného Tanca, Košice
Falicitátorky workshopu: Noora Västinen, Katarína Rampáčkova, Michaela Sabolová
Hudba: Milena Hrušovská (violončelo)
Video: Onamatopoje studio
Teaser: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F5qF8W3EemGyomKYQ8%3Ffbclid%3DIwAR0PFCjFRpRiVHNLMOSuoHQATRztQBvV9ea-V0pXniP7xQcGzdUCVG7B5do&h=AT3XHyWWgWOT4ljDNcciJ38fmYRfVXQdWZDJvgvWTi2Xna6OqZtSLmjZgIbaxdkhUTT0Gc0GoLG8yznT5_0T5jKu85p7OO54OP6q40aGRXMk6H_fmkm0a2M_DtJg4NNjShZq&__tn__=q&c[0]=AT3JiOgCoRQPxB0jOg73uqg141jdvCfBvJPBJuF_BmPMTqkJuGpW48DKF3LyJJgygjnP3Do7U2RNBG7HA6LVIYYV8YRI8L93b_jC1ssXsNsrw7XiRd3TmbVORnUp_JEy4hFTvu-yhq5rSLot14_06wSBlRVF3nSSEW5lO-236NF--Fb2" rel="nofollow noopener" role="link" tabindex="0" target="_blank" style="color: var(--blue-link); cursor: pointer; text-decoration: none; outline: none; list-style: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 0px; touch-action: manipulation; background-color: transparent; text-align: inherit; display: inline; -webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; font-family: inherit;">https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F5qF8W3EemGyomKYQ8%3Ffbclid%3DIwAR0PFCjFRpRiVHNLMOSuoHQATRztQBvV9ea-V0pXniP7xQcGzdUCVG7B5do&h=AT3XHyWWgWOT4ljDNcciJ38fmYRfVXQdWZDJvgvWTi2Xna6OqZtSLmjZgIbaxdkhUTT0Gc0GoLG8yznT5_0T5jKu85p7OO54OP6q40aGRXMk6H_fmkm0a2M_DtJg4NNjShZq&__tn__=q&c[0]=AT3JiOgCoRQPxB0jOg73uqg141jdvCfBvJPBJuF_BmPMTqkJuGpW48DKF3LyJJgygjnP3Do7U2RNBG7HA6LVIYYV8YRI8L93b_jC1ssXsNsrw7XiRd3TmbVORnUp_JEy4hFTvu-yhq5rSLot14_06wSBlRVF3nSSEW5lO-236NF--Fb2" predstavenie: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F5qF8W3EemGyomKYQ8%3Ffbclid%3DIwAR0PFCjFRpRiVHNLMOSuoHQATRztQBvV9ea-V0pXniP7xQcGzdUCVG7B5do&h=AT3XHyWWgWOT4ljDNcciJ38fmYRfVXQdWZDJvgvWTi2Xna6OqZtSLmjZgIbaxdkhUTT0Gc0GoLG8yznT5_0T5jKu85p7OO54OP6q40aGRXMk6H_fmkm0a2M_DtJg4NNjShZq&__tn__=q&c[0]=AT3JiOgCoRQPxB0jOg73uqg141jdvCfBvJPBJuF_BmPMTqkJuGpW48DKF3LyJJgygjnP3Do7U2RNBG7HA6LVIYYV8YRI8L93b_jC1ssXsNsrw7XiRd3TmbVORnUp_JEy4hFTvu-yhq5rSLot14_06wSBlRVF3nSSEW5lO-236NF--Fb2" rel="nofollow noopener" role="link" tabindex="0" target="_blank" style="color: var(--blue-link); cursor: pointer; text-decoration: none; outline: none; list-style: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 0px; touch-action: manipulation; background-color: transparent; text-align: inherit; display: inline; -webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; font-family: inherit;">https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F5qF8W3EemGyomKYQ8%3Ffbclid%3DIwAR0PFCjFRpRiVHNLMOSuoHQATRztQBvV9ea-V0pXniP7xQcGzdUCVG7B5do&h=AT3XHyWWgWOT4ljDNcciJ38fmYRfVXQdWZDJvgvWTi2Xna6OqZtSLmjZgIbaxdkhUTT0Gc0GoLG8yznT5_0T5jKu85p7OO54OP6q40aGRXMk6H_fmkm0a2M_DtJg4NNjShZq&__tn__=q&c[0]=AT3JiOgCoRQPxB0jOg73uqg141jdvCfBvJPBJuF_BmPMTqkJuGpW48DKF3LyJJgygjnP3Do7U2RNBG7HA6LVIYYV8YRI8L93b_jC1ssXsNsrw7XiRd3TmbVORnUp_JEy4hFTvu-yhq5rSLot14_06wSBlRVF3nSSEW5lO-236NF--Fb2" class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; font-family: inherit;">Workshop z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
PST – Priestor Súčasného Tanca je iniciatíva na podporu súčasného tanečného umenia v meste Košice. Organizujeme festival súčasného tanca, fyzického divadla a nového cirkusu - Move Fest Košice. Produkujeme vlastné tanečné predstavenia. Pripravujeme vzdelávacie aktivity pre tanečnú komunitu, laickú verejnosť, deti a mládež. Vytvárame tanečné projekty zamerané na inklúziu ľudí s rôznym znevýhodnením. Zapájame sa do medzinárodných projektov. V našich aktivitách je tanečne umenie aj nástrojom, prostredníctvom ktorého sa účastníci učia vnímať, tvoriť, komunikovať a byť tolerantní. Dlhodobým cieľom nášho občianskeho združenia je dostať súčasný tanec do bežného života človeka, nech návšteva tanečného predstavenia je tak prirodzená ako návšteva kina.
___________________________________
How can we be with our body and not against it? Can we accept it and appreciate it as it is? This movement workshop with improvisation is designed for everybody and is based on respect, acceptance, and listening to one's own body.
The workshop is connected to the performance Body Recognition inspired by physical differences, which refers to the idea of ​​a fully inclusive accessible society based on the possibilities and creative abilities of each body. We will work with creative material from the performance.
Registration form: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F5qF8W3EemGyomKYQ8%3Ffbclid%3DIwAR0PFCjFRpRiVHNLMOSuoHQATRztQBvV9ea-V0pXniP7xQcGzdUCVG7B5do&h=AT3XHyWWgWOT4ljDNcciJ38fmYRfVXQdWZDJvgvWTi2Xna6OqZtSLmjZgIbaxdkhUTT0Gc0GoLG8yznT5_0T5jKu85p7OO54OP6q40aGRXMk6H_fmkm0a2M_DtJg4NNjShZq&__tn__=q&c[0]=AT3JiOgCoRQPxB0jOg73uqg141jdvCfBvJPBJuF_BmPMTqkJuGpW48DKF3LyJJgygjnP3Do7U2RNBG7HA6LVIYYV8YRI8L93b_jC1ssXsNsrw7XiRd3TmbVORnUp_JEy4hFTvu-yhq5rSLot14_06wSBlRVF3nSSEW5lO-236NF--Fb2" rel="nofollow noopener" role="link" tabindex="0" target="_blank" style="color: var(--blue-link); cursor: pointer; text-decoration: none; outline: none; list-style: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 0px; touch-action: manipulation; background-color: transparent; text-align: inherit; display: inline; -webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; font-family: inherit;">https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F5qF8W3EemGyomKYQ8%3Ffbclid%3DIwAR0PFCjFRpRiVHNLMOSuoHQATRztQBvV9ea-V0pXniP7xQcGzdUCVG7B5do&h=AT3XHyWWgWOT4ljDNcciJ38fmYRfVXQdWZDJvgvWTi2Xna6OqZtSLmjZgIbaxdkhUTT0Gc0GoLG8yznT5_0T5jKu85p7OO54OP6q40aGRXMk6H_fmkm0a2M_DtJg4NNjShZq&__tn__=q&c[0]=AT3JiOgCoRQPxB0jOg73uqg141jdvCfBvJPBJuF_BmPMTqkJuGpW48DKF3LyJJgygjnP3Do7U2RNBG7HA6LVIYYV8YRI8L93b_jC1ssXsNsrw7XiRd3TmbVORnUp_JEy4hFTvu-yhq5rSLot14_06wSBlRVF3nSSEW5lO-236NF--Fb2" class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; font-family: inherit;">Production: PST – Priestor Súčasného Tanca, Košice
Workshop facilitators: Noora Västinen, Katarína Rampáčkova, Michaela Sabolová
Musician: Milena Hrušovská (cello)
Video: Onamatopoje studio
Teaser: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F5qF8W3EemGyomKYQ8%3Ffbclid%3DIwAR0PFCjFRpRiVHNLMOSuoHQATRztQBvV9ea-V0pXniP7xQcGzdUCVG7B5do&h=AT3XHyWWgWOT4ljDNcciJ38fmYRfVXQdWZDJvgvWTi2Xna6OqZtSLmjZgIbaxdkhUTT0Gc0GoLG8yznT5_0T5jKu85p7OO54OP6q40aGRXMk6H_fmkm0a2M_DtJg4NNjShZq&__tn__=q&c[0]=AT3JiOgCoRQPxB0jOg73uqg141jdvCfBvJPBJuF_BmPMTqkJuGpW48DKF3LyJJgygjnP3Do7U2RNBG7HA6LVIYYV8YRI8L93b_jC1ssXsNsrw7XiRd3TmbVORnUp_JEy4hFTvu-yhq5rSLot14_06wSBlRVF3nSSEW5lO-236NF--Fb2" rel="nofollow noopener" role="link" tabindex="0" target="_blank" style="color: var(--blue-link); cursor: pointer; text-decoration: none; outline: none; list-style: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 0px; touch-action: manipulation; background-color: transparent; text-align: inherit; display: inline; -webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; font-family: inherit;">https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F5qF8W3EemGyomKYQ8%3Ffbclid%3DIwAR0PFCjFRpRiVHNLMOSuoHQATRztQBvV9ea-V0pXniP7xQcGzdUCVG7B5do&h=AT3XHyWWgWOT4ljDNcciJ38fmYRfVXQdWZDJvgvWTi2Xna6OqZtSLmjZgIbaxdkhUTT0Gc0GoLG8yznT5_0T5jKu85p7OO54OP6q40aGRXMk6H_fmkm0a2M_DtJg4NNjShZq&__tn__=q&c[0]=AT3JiOgCoRQPxB0jOg73uqg141jdvCfBvJPBJuF_BmPMTqkJuGpW48DKF3LyJJgygjnP3Do7U2RNBG7HA6LVIYYV8YRI8L93b_jC1ssXsNsrw7XiRd3TmbVORnUp_JEy4hFTvu-yhq5rSLot14_06wSBlRVF3nSSEW5lO-236NF--Fb2" performance: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F5qF8W3EemGyomKYQ8%3Ffbclid%3DIwAR0PFCjFRpRiVHNLMOSuoHQATRztQBvV9ea-V0pXniP7xQcGzdUCVG7B5do&h=AT3XHyWWgWOT4ljDNcciJ38fmYRfVXQdWZDJvgvWTi2Xna6OqZtSLmjZgIbaxdkhUTT0Gc0GoLG8yznT5_0T5jKu85p7OO54OP6q40aGRXMk6H_fmkm0a2M_DtJg4NNjShZq&__tn__=q&c[0]=AT3JiOgCoRQPxB0jOg73uqg141jdvCfBvJPBJuF_BmPMTqkJuGpW48DKF3LyJJgygjnP3Do7U2RNBG7HA6LVIYYV8YRI8L93b_jC1ssXsNsrw7XiRd3TmbVORnUp_JEy4hFTvu-yhq5rSLot14_06wSBlRVF3nSSEW5lO-236NF--Fb2" rel="nofollow noopener" role="link" tabindex="0" target="_blank" style="color: var(--blue-link); cursor: pointer; text-decoration: none; outline: none; list-style: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 0px; touch-action: manipulation; background-color: transparent; text-align: inherit; display: inline; -webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; font-family: inherit;">https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F5qF8W3EemGyomKYQ8%3Ffbclid%3DIwAR0PFCjFRpRiVHNLMOSuoHQATRztQBvV9ea-V0pXniP7xQcGzdUCVG7B5do&h=AT3XHyWWgWOT4ljDNcciJ38fmYRfVXQdWZDJvgvWTi2Xna6OqZtSLmjZgIbaxdkhUTT0Gc0GoLG8yznT5_0T5jKu85p7OO54OP6q40aGRXMk6H_fmkm0a2M_DtJg4NNjShZq&__tn__=q&c[0]=AT3JiOgCoRQPxB0jOg73uqg141jdvCfBvJPBJuF_BmPMTqkJuGpW48DKF3LyJJgygjnP3Do7U2RNBG7HA6LVIYYV8YRI8L93b_jC1ssXsNsrw7XiRd3TmbVORnUp_JEy4hFTvu-yhq5rSLot14_06wSBlRVF3nSSEW5lO-236NF--Fb2" class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; font-family: inherit;">The workshop was supported using public funds provided by the Slovak Arts Council.
PST – Space for Contemporary Dance is an initiative to support contemporary dance art in the city of Košice. We organize a festival of contemporary dance, physical theatre, and the new circus, Move Fest Košice. We produce our own dance performances. We prepare professional educational activities for the dance community, the general public, children, and youth. We create dance projects aimed at the inclusion of people with various disabilities. We are involved in international projects. In our activities, dance is also a tool through which participants learn to perceive, create, communicate and be tolerant. The long-term goal of our civic association is to get contemporary dance into a person's everyday life so that a visit to a dance performance is as natural as a visit to a cinema.

Názov prímateľa
PST- Priestor Súčasného Tanca o.z.

Celkový rozpočet:
4 220,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €