Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Celoročné aktivity AST 2020

Krátky opis
Nežná revolúcia bola pre väčšinu z nás zlomovým momentom. Predstavenie Manifest možností nechce byť objektívnym výpočtom diania. Je manifestom rôznych uhlov pohľadu, z ktorých sa na revolúciu a na obdobie po nej môžeme pozerať.
Fotogaléria
Názov podujatia
Manifest možností

Miesto konania / kraj
Banská Bystrica / Banská Bystrica

Termín konania
16.06.2021

Popis projektu

MANIFEST MOŽNOSTÍ 

 

Réžia, koncept, texty, choreografia: Petra Fornayová

Interpretácia: Anna Baptista, Soňa Kúdelová, Soňa Macejáková, Jana Machútová, Libuša Puškárová, Silvia Sviteková

Dramaturgia: Peter Šulej

Video: Boris Vitázek 

Hudba: Ambróz Šulej

Scéna: Petra Fornayová, Boris Vitázek

Kostýmy: Iveta Haasová

Technická réžia, výroba scény, svetelný dizajn: Slavomír Šmálik

Použité skladby: Rage Against The Machine, Ernst Busch, Mireille Mathieu,  Birds Built Nests Underground, Carlos Puebla

Autor použitých fotografií: Juraj Fifík

Tvorbu a uvedenie predstavenia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. 

Partnerom predstavenia je Bratislavský samosprávny kraj. 

 

 

Zdroje textov:  Peter Šulej / Rodézia (zbierka Rotácie), Revolučná  (zbierka Koniec modrého obdobia), ÚPN – archívne materiály, Božena Němcová: Zlatá kniha rozprávok, Ladislav Šimák: Manažment rizík Textové inšpirácie a východiská: Ilona Švihlíková: Jak jsme se stali kolonií, Philipp Ther: Nový pořádek na starém kontinentě_Příběh neoliberální Evropy, 

Rešerš textov: Pavlína Petrželková

Produkcia: AST

Výkonná produkcia: Tereza Michalová

Tvorbu a uvedenie predstavenia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. 

Partnerom predstavenia je Bratislavský samosprávny kraj. 

Podpora:  Galéria mesta Bratislavy, Vlna, Euromotor s.r.o.

Ďakujeme za pomoc a podporu : Ján Ptačin, Zora Leščáková, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Stavebniny Ištok, s.r.o., Marek Debnár

 

Premiéra: 17.11.2019, A4 Bratislava  

 

Recenzie: 

https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/manifest-moznosti-hratky-so-slobodou-a-marazmom/" style="color: purple; text-decoration: underline;">https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/manifest-moznosti-hratky-so-slobodou-a-marazmom/" class="MsoNormal" style="margin: 0cm; line-height: 16.866666793823242px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/manifest-moznosti-hratky-so-slobodou-a-marazmom/" style="color: purple; text-decoration: underline;">https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/manifest-moznosti-hratky-so-slobodou-a-marazmom/" class="MsoNormal" style="margin: 0cm; line-height: 22px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; text-align: justify;"> 

Trailer: https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/manifest-moznosti-hratky-so-slobodou-a-marazmom/" style="color: purple; text-decoration: underline;">https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/manifest-moznosti-hratky-so-slobodou-a-marazmom/" class="MsoNormal" style="margin: 0cm; line-height: 16.866666793823242px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; text-align: justify;"> 

Anotácia:

 

Nežná revolúcia bola pre väčšinu z nás zlomovým momentom. Predstavenie Manifest možností nechce byť objektívnym výpočtom diania. Je manifestom rôznych uhlov pohľadu, z ktorých sa na revolúciu a na obdobie po nej môžeme pozerať.  

 

„Jednou z najdôležitejších hodnôt revolúcie bol pravdepodobne pocit solidarity. Ku kľúčovým hodnotám patrila ľudskosť, ľudská dôstojnosť a vzájomnosť. Nezávisle na vlastných politických postojoch sa musíme pýtať, do akej miery mali reformné porevolučné  zákony na pamäti práve tieto hodnoty. ... Ďalšou ústrednou hodnotou revolúcie bola sloboda. Najprv v zmysle oslobodenia sa od niečoho – od sovietskej nadvlády, domácich komunistov, cenzúry, prenasledovania za odlišné názory.... Avšak etické ukotvenie slobody a sociálnej dimenzie sa v porevolučnej dobe transformácie do veľkej miery vytratilo.  Hneď v roku 1990 bola idea slobody zredukovaná na slobodný trh, čiže voľné trhové hospodárstvo... Pád Berlínskeho múru v roku 1989 umožnil vznik experimentu obrovských rozmerov. Tento experiment ovplyvnil celú Európu: národy, ktoré dovtedy tvorili východný blok, boli pretvorené, aby vyhovovali západnému neoliberálnemu systému a podriadili sa tak režimu liberalizácie, deregulácie a privatizácie. “   

Philipp Ther: Nový pořádek na starém kontinentě_Příběh neoliberální Evropy

 

„Československo sa v roku 1989 začlenilo do svetovej ekonomiky opäť na báze kolónie  - v čase, keď sa kapitalizmus nachádzal v mnohých systémových problémoch a rozpad východného bloku umožnil odložiť veľkú recesiu o dvadsať rokov. Otázka, či to bola súhra okolností, zámer alebo dôsledok našej naivity, nebude asi nikdy jednoznačne zodpovedaná. A v postavení kolónie ostávame dodnes. Naše transformačné stratégie vznikali v prostredí, ktoré opanoval neoliberalizmus ako liek na všetky neduhy sveta. Nebolo to ideálne, mocensky neutrálne prostredie či svet dokonalej konkurencie, ale svet globálneho trhu so vzrastajúcou mocou nadnárodných firiem. Ideové víťazstvo bolo dôležité, pravica získala veľkú podporu a ľavica si s novou situáciou nevedela a stále nevie rady. Stali sme sa opäť politickou, myšlienkovou a ekonomickou perifériou. Je však ťažké narušiť dogmatický obraz, ktorý sa prezentuje v mienkotvorných médiách, ako bolo všetko pred 89. katastrofálne zle a po 89. smerujeme k lepším zajtrajškom. Každý, kto sa pokúsi o vyváženejší pohľad, je ihneď onálepkovaný ako boľševik – je to paradoxné pre dobu, ktorá si hovorí, že konečne priniesla slobodu vyjadrovania.“  Ilona Švihlíková: Jak jsme se stali kolonií 

 Názov prímateľa
Asociácia súčasného tanca

Celkový rozpočet:
16 050,00 €

Výška podpory:
14 000,00 €