Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Umelecké aktivity o.z. T-O-K 2021/22

Krátky opis
Letný intenzívny program v rámci vzdelávacieho konceptu DLHODOBO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ V TANCI. V priebehu troch dní sa uskutočnia workshopy s Líviou Balážovou MM " Telo opäť v toku" a Lukášom Bobalíkom "Recyklácia v pohybe". link na udalosť: https://www.facebook.com/events/2755387198015376/?ref=newsfeed
Fotogaléria
Názov podujatia
DLHODOBO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ V TANCI /workshops/

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
05.07.2021 - 07.07.2021

Popis projektu
Pozývame Vás na letný intenzívny program v rámci vzdelávacieho konceptu DLHODOBO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ V TANCI. V priebehu troch dní sa uskutočnia workshopy s Líviou Balážovou MM a Lukášom Bobalíkom.

5. 7. 2021/14:00 -17:00
Lívia Balážová MM: „TELO opäť v toku“
Kreatívne hry a pohybové zadania. Lektorka prinesie inovatívne koncepty a kreatívne hry, ktorými narúša tradičnú výučbu pohybu, ako aj zaužívané prístupy pri tvorbe predstavení súčasného tanca. Aktuálne čerpá mnoho inšpirácií z oblasti športu, bojových umení, robotiky, teoretickej fyziky a výtvarného umenia.

5. 7. 2021 - 10:00-13:00
6. 7. a 7. 7.2021 - 10:00-13:00/14:00-17:00
Lukáš Bobalík: „RECYKLÁCIA v pohybe“
Tréning techniky súčasného tanca a jeho transformácia do improvizácie. Workshop apeluje na zmenu dosahovania progresu v tréningovej praxi so zameraním na potreby ustáleného a motivujúceho prostredia pre rozvoj tanečníka. Ponúka mu nástroje, ktorými dokáže nie len reorganizovať svoje pracovné prístupy, ale využiť ich oveľa efektívnejšie aj do umeleckého presahu s cieľom udržať sa, tvoriť a byť súčasťou komunity, keďže aktuálna pandemická situácia čoraz viac prehlbuje u mnohých umelcov nedôveru, existenčné problémy až nechuť zotrvať v tanečnej profesii.

Cena:
Lívia Balážová MM: „Telo opäť v toku“ dospelý 25 eur/študent 20 eur
Lukáš Bobalík: „Recyklácia v pohybe“ cena: dospelý 50/študent 40 eur
cena za oba workshopy (zľava 15%) dospelý 64 eur/študent 51 eur

Rezervácie: tokprodukcia@gmail.com
Miesto: Moving Souls, Magnetová 11, Bratislava
Obmedzená kapacita: max. 15 osôb

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
foto: Natália Zajačiková, Gabriel Ramos

O lektoroch:
LÍVIA je slovenská tanečná interpretka dlhodobo pôsobiaca najmä v zahraničí. Aktuálne sa zameriava aj na slovenskú tanečnú scénu, kde participuje na umeleckých projektoch ako choreografka a režisérka v oblasti súčasného tanca. Doteraz spolupracovala so slovenskými umeleckými zoskupeniami mimoOs “Do Dna” (2017-2018), “Milenial Magic Mirror”(2018-2020), Med a Prach “eu.genus”(2018-2020-), Divadlo Štúdio tanca “ČIN”(2019-), Move-you „Ženy 2020“ (2020).
Študovala na konzervatóriu J.L.Bellu v Banskej Bystrici, pokračovala na Experimental dance academy (SEAD) v rakúskom Salzburgu a na P.A.R.T.S. - Performing Arts Research and Training Studios v Bruseli. Spolupracovala s viacerými choreografmi: Rui Horta v predstavení “Talk show”, s francúzskou tanečnou skupinou Kubilai Khan investigation pod vedením Franka Michelletiho v predstavení “Tiger Tiger burning bright”. Od Novembra roku 2012 začala spolupracovať s Ultima Vez Wim Vandekeybus najskôr na predstavení “What the body does not remember” a v roku 2015 “Speak low if You speak Love”.
V novembri roku 2015 založila spolu so Zebastiánom Méndezom Marínom umelecké teleso “Colectivo Priekopník Veverička, v ktorom spoločne prepájajú pedagogickú a umeleckú činnosť. Ich dlhodobou potrebou je zjemňovať hranice medzi divákom a performerom, ako aj medzi trénovaným a netrénovaným telom.

LUKÁŠ je absolvent Tanečného konzervatória Evy Jaczovej a VŠMU. Spolupracoval s viacerými slovenskými i zahraničnými choreografmi (J.Alegado, P. Šavel, D. Sportelli, M. Poláková, J. Korec, A. Ľahký, L. Balážová, Z. Mente Maligna, K. Brestovanská, L. Holinová). Aktuálne účinkuje vo viacerých predstaveniach (Pocitové rozUmenie, d-BODY-m, Dual, Moving Mountains, Another Song in Silence, Vráskanie, Niveau stable, Indigo, Timeout Burnout) a zároveň pôsobí v platforme pre rozvoj T-O-K Tanec/Osobnosť/Kontext, ktorej cieľom je tanec prepájať s otázkami udržateľnosti a témou duševného zdravia. Vlastnej autorskej tvorbe sa začal venovať už ako študent VŠMU, pričom choreografie O Vás v nás a Padlo to! reprezentovali VŠMU aj na festivale HAMU Nová generace 2015 v Prahe. Najvýznamnejším úspechom je 1. miesto na choreograficko- interpretačnej súťaži Gala art moves 2017. Aktuálne pôsobí ako pedagóg na SKDK v Topoľčanoch. V roku 2020 spolu s režisérkou a dramaturgičkou Majou Hriešik a širším tímom tvorcov vytvoril prvú sólovú autorskú inscenáciu TIMEOUT BURNOUT, inšpirovanú syndrómom vyhorenia. Jeho dlhodobou potrebou je hovoriť o duševnom zdraví a naliehavých humanitných témach, ktoré sú ešte stále verejne tabuizované.

Názov prímateľa
T-O-K Tanec/Osobnosť/Kontext

Celkový rozpočet:
13 338,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €