Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Reprízy autorskej tvorby Radoslava Piovarčiho

Krátky opis
Autorská tvorba Radoslava Piovarčiho bude prezentovaná v období od Augusta 2022 do Júna 2023. Inscenácie CHARON a JUST ASK HER. budú postupne prezentované na územi Slovenskej republiky. Prvú reprízu máte možnosť vidieť už 17.8.2022 na festivale Tanečnô v Námestove. Tešíme sa na Vás.
Fotogaléria
Názov podujatia
CHARON na festivale Tančnô v Námestove

Miesto konania / kraj
Námestovo / Námestovo

Termín konania
01.08.2022 - 15.06.2023

Popis projektu

Projek sa zameriava na prezentáciou autorských inscenácií Radoslava Piovarčiho v okresný mestách, ale aj v obciach. 
Inscenácie využívajú jazyk súčasného tanca, ale predovšetkým reflektujú podstatné témy ako napr. rodová rovnosť, morálny postoj k smrti a k aktívnemu prežívaniu.
Diela vznikli v komplikovaných rokoch , Charon 2021, JUST ASk HER. 2022, kedy záujem o kultúru upadal, ale aj napriek tomu bol veľký záujem a dopyt po návštevnosti inscenácií.
Za podpory FPU, ale aj z vlastných zdrojov sa v minulých rokoch podarilo uskutočniť viac ako 15 repríz. Po tejto skúsenosti prezentácie diel v rôznych priestoroch, v ktorých do vtedy súčasný tanec nemal svoje miesto, vieme, aký prínos pre verejnosť predstavovala možnosť vidieť iné formy umenia, s ktorými sa doposiaľ nestretli. S väčšou ponukou súčasného umenia vzniká aj väčší dopyt po kultúrnom zážitku. S novou inscenáciou JUST ASK HER by mal projekt možnosť naviazať a pokračovať v aktívnej činnosti Radoslava Piovarčiho v regiónoch Slovenska.
Interakcia s verejnosťou, ako aj istá forma provokácie, sú dôvodom vystúpenia z našej komfortnej zóny technicky vybavených divadiel. Cieľom projektu je reprízovať každé dielo v čo naväčšom počte, v regionálnom kontexte Slovenskej republiky.

Srdečne pozívame divákov na všetky reprízy o ktorých vás budem informovaťna:

https://www.facebook.com/artprojectsbyradoslavpiovarci"> style="font-size: 11px;">https://www.facebook.com/artprojectsbyradoslavpiovarci"> style="text-align: justify;">

https://www.facebook.com/artprojectsbyradoslavpiovarci">

Názov prímateľa
TRAKT

Celkový rozpočet:
13 300,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €