Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Umelecké a vzdelávacie aktivity o. z. Dragúni

Krátky opis
Cyklus Tanečný dom je sprostredkovanie a propagovanie tradičnej hudobno-tanečnej kultúry jednotlivých regiónov Slovenska, ako aj kultúry iných národností prostredníctvom profesionálne vedenej výučby tanca a vokálnych prejavov. Dôvodom, motiváciou a východiskom kontinuálnej realizácie projektu je uskutočňovanie už 21. ročníka celoročných cyklov, vďaka ktorým sa TD - ako alternatívna forma folklorizmu stal obľúbenou a rešpektovanou súčasťou
Fotogaléria
Názov podujatia
Cyklus Tanečný domov

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.07.2022 - 30.06.2023

Popis projektu

Cyklus Tanečný dom je sprostredkovanie a propagovanie tradičnej hudobno-tanečnej kultúry jednotlivých regiónov Slovenska, ako aj kultúry iných národností prostredníctvom profesionálne vedenej výučby tanca a vokálnych prejavov. Vyučujú profesionálni taneční majstri - členovia zdr. Dragúni, absolventi VŠMU v odbore pedagogika ľudového tanca, absolventi Katedry etnológie a folkloristiky z Nitry, členovia popredných umel. telies a pedagógovia z rôznych miest SR a zahr.

Hudobný sprievod na jednotlivých TD zabezpečujú muzikanti špecializujúci sa na štýlovú, tempicky korektnú interpretáciu
hudby s ohľadom na samostatnú edukačnú a zábavovú funkciu hrania. Zámerom je prizývať aj muziky a tanečníkov, ktorí
pochádzajú z rôznych lokalít Slovenska (resp. zahraničia) v závislosti od tematického zamerania príslušného TD.

Dramaturgický koncept našich TD je zároveň funkčnou a kontinuálnou edukatívnou platformou pre nových
"tanečnodomových" pedagógov a muzikantov. Vďaka systematickosti a reálnemu prínosu podujatia k uchovávaniu trad.
tanečnej kultúry v súčasnosti sa TD postupne rozširujú po celom Slovenska. Dlhoročnou súčasťou projektu je cyklus
Prezentácia prvkov zapísaných v Reprezent. zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a ľudstva UNESCO.

Názov prímateľa
DRAGÚNI

Celkový rozpočet:
61 100,00 €

Výška podpory:
47 000,00 €