Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

TETSU

Krátky opis
TETSU je tanečný kvintet, ktorý vznikal v úzkom prepojení s hudobnou kompozíciou. Základom štruktúry hudobnej kompozície i celého diela je inšpirácia čínskym systémom wuxing (v Japonsku známy ako gogyō). Tento systém holisticky pomenúva päť fáz, procesov, elementov, pohybov... – objavujúcich sa vo vesmíre, v prírode či v živote človeka.Podobné fenomény je možné nájsť aj v európskom prostredí, v pohanských alebo keltských zvykoch, ktorými sa tvorivý tím rovnako inšpiroval.
Fotogaléria
Názov podujatia
mimoOs&kol.: TETSU / česká premiéra

Miesto konania
Česká republika

Termín konania
29.09.2022 - 30.09.2022

Popis projektu

Na TETSU je možné nahliadať ako na oheň, okolo ktorého sedíme, tancujeme, žijeme. Vnímame ako silnie i slabne, niekedy od jeho žiary potrebujeme odvrátiť zrak, inokedy ho zas chceme fúknutím rozdúchať. Môžeme sa zadívať do jeho mihotavých plameňov, spojiť sa cez ne s archetypmi ľudstva či s osobnými spomienkami. Možno si po chvíli všimneme, ako sa pri pohľade na oheň jemne hýbeme v spoločnom rytme... V rytme pripomínajúcom tlkot srdca. Čo všetko môže vibrovať a prechádzať zúčastnenými telami prostredníctvom takéhoto skupinového zážitku? Zážitku, ktorý je podmienený energiou tanečníčok a tanečníkov v súhre s nezastavujúcim sa prúdom hudby a pohybu?

 

TETSU je oslavou pohybu a životnej energie. Je energiou, ktorá nás tvaruje.

TETSU je železom, ktoré kuje päť tancujúcich tiel v atmosfére meniacich sa dynamických, tonických a rytmických fáz hudby.


Projektový manažment a produkcia: Barbora Janáková. Koncept a choreografia: Peter Šavel. Pohybový materiál a tanec: Barbora Janáková, Eva Priečková, Silvia Sviteková, Andrej Štepita, Jaro Viňarský, alternácia: Miroslava Stašková, Peter Šavel. Hudba: Marián Zavarský. Svetelný dizajn a technika: Juraj Čech. Kostýmy a scénický vizuál: Laura Štorcelová. Produkcia: Andrea Tušimová. PR: Juraj Bilény, Katarína Šipöcz Svobodová. Stáž: Irene Márquez. Výroba kostýmov: B.C.M. Fashion style. Bulletine: Katarína K. Cvečková. Video záznam: Noro Knap. Grafický dizajn: Ivana Kleinová. Logo: Timur Aloev. Fotografia: Nina Pacherová.


Produkcia: mimoOs

Koprodukcia: Studio Alta, Nová Cvernovka.


Tvorbu a uvedenie predstavenia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Názov prímateľa
mimoOs

Celkový rozpočet:
26 527,00 €

Výška podpory:
25 000,00 €