Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Aktivity občianskeho združenia Tanečno

Krátky opis
Projekt aktivít o.z. Tanečno je zameraný na umeleckú, pedagogickú a organizačnú činnosť združenia pôsobiaceho v Oravskom regióne. Cieľom je vytvoriť platformu združujúcu mladých umelcov a ponúkať možnosť prezentovať reprízy autorských diel, ako aj rozvíjať pedagogickú prax. Medzi umelecké projektové aktivity patria reprízy autorských predstavení členov kolektívu. Cieľom je vytvoriť z týchto predstavení celovečerné tanečné podujatia prezentované v regiónoch SR.
Fotogaléria
Názov podujatia
Kultúra s Tanečnom vol. 2 v Liptovskom Mikuláši

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
15.05.2022

Popis projektu

Tanečno vám okrem Oravského festivalu tanca a pohybu prináša aj celoročné aktivity v oravskom regióne pre všetkých nadšencov kultúry, umenia a tanca!

Tešíme sa, že sa s vami môžeme opäť stretnúť pri príležitosti uvedenia tanečných predstavení, a to konkrétne 15.05.2022 o 19:00 v Koncertnej sále SZUŠ Liptovský Mikuláš. Sme nesmierne radi, že môžeme napĺňať predsavzatie Tanečna a prinášať kultúru do našich obľúbených regiónov po celý rok. Tento krát k vám prinášame tri sóla a jeden duet z dielní mladých tvorcov Miriam Budzákovej, Silvie Svitekovej, Matúša Szegha a Andreja Štepitu, ktorí tvoria organizačný tím Tanečna. Pass in, Be off, Perma a Na hlásku sú to, na čo sa môžete tešiť. Do skorého videnia a nezabúdajte, bude nám spolu Tanečno!
_
PASS IN
Dielo "Pass In" vzniklo ako adaptácia
site-specific projektu "Passing/Station" do divadelnej formy. Vychádza z tvorivého výskumu, ktorý sa zameriaval na na vytvorenie tanečného duetu v
priestoroch vestibulov vlakových staníc.
V novovzniknutom diele sú sociálne fenomény performancie vo verejných priestoroch rozvinuté a transformované do javiskovej formy. Tanečná inscenácia skúma fenomén performancie a jej možný vplyv na vnímanie ľudí v rámci kontextu, obsahu a priestoru, v ktorom je uvedená.
TVORBA, PERFORMANCIA: Miriam Budzáková, Andrej Štepita
HUDOBNÁ KOMPOZÍCIA: Hannes Schöggl
PRODUKCIA: O.Z. Tanečno
_
BE OFF
Idem do davu, tam, do toho kotla, dopredu. Nehýbem sa sama, hýbu mnou ľudia, masy. Všetci sa hýbeme, spolu. Nejakým zvláštnym spôsobom sme prepojení... Presne tam, v tom kotli, pod pódiom.
Be off je vnútorným monológom v dave, ktorý neexistuje.
Be off je nekončiacou štúdiou, mimovoľnou analýzou, výpoveďou, ktorá sa zakaždým rodí nanovo. Je to úlet. Zachytiť, preniesť a znova navodiť pocit úľavy, radosti a blaha (nielen) z pohybu. Ako vlastného, tak aj spoločného. Ponoriť sa a nechať sa unášať. Prúdom. Najmä tým myšlienkovým.
Sólo Be off (2018) pôvodne vzniklo ako semestrálna práca bez jasného formátu, ktorého náplňou bola snaha využiť hudobné koncerty, ako zásadný zdroj zážitku a jeho následnej transmisie.
TVORBA, PERFORMANCIA: Silvia Sviteková
_
PERMA
Je to miesto pokojné a voľné. Na tomto mieste zanikám. Je to miesto súznenia. Na tomto mieste spočívam. Je to miesto udržateľné a silné. Na tomto mieste som. Niekedy je to miesto prázdne a chabé. Na tomto mieste hľadám úctu k dosiaľ pominuteľnému.
Sólo sa inšpiruje permanentným poľnohospodárstvom - poľnohospodárstvom schopným fungovať udržateľne na danom mieste donekonečna. Toto miesto sa stáva fungujúcim udržateľným "ekosystémom" takým, ktorý vyžaduje pozornosť a podporu.
TVORBA, PERFORMANCIA: Miriam Budzáková
_
NA HLÁSKU
Hravé sólo, ktorého podstatou je využitie hlasu a zvuku tvoreného performerom priamo na javisku. Myšlienka prepojenia pohybu s týmto fenoménom tvorí nosnú časť východísk o ktoré sa predstavenie opiera. Nech je tanec počuť! Využitie detských hier a riekaniek je nevyčerpateľná studnica materiálu z ktorej sa performer inšpiruje.
TVORBA, PERFORMANCIA: Matúš Szeghö

Názov prímateľa
Tanečno o.z

Celkový rozpočet:
7 475,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €