Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

TETSU

Krátky opis
Na TETSU je možné nahliadať ako na oheň, okolo ktorého sedíme, tancujeme, žijeme. Vnímame ako silnie i slabne, niekedy od jeho žiary potrebujeme odvrátiť zrak, inokedy ho zas chceme fúknutím rozdúchať. Môžeme sa zadívať do jeho mihotavých plameňov, spojiť sa cez ne s archetypmi ľudstva či s osobnými spomienkami.
Fotogaléria
Názov podujatia
ArtGANG // mimoOs&kol.: TETSU

Miesto konania / kraj
Banská Bystrica / Banská Bystrica

Termín konania
01.12.2022

Popis projektu

TETSU je tanečný kvintet, ktorý vznikal v úzkom prepojení s hudobnou kompozíciou.

Základom štruktúry hudobnej kompozície i celého diela je inšpirácia čínskym systémom wuxing (v Japonsku známy ako gogyō). Tento systém holisticky pomenúva päť fáz, procesov, elementov, pohybov… – objavujúcich sa vo vesmíre, v prírode či v živote človeka.
Podobné princípy je možné nájsť aj v európskom prostredí, v pohanských alebo keltských zvykoch, ktoré boli pre tím rovnako tvorivým podnetom.

Na TETSU je možné nahliadať ako na oheň, okolo ktorého sedíme, tancujeme, žijeme. Vnímame ako silnie i slabne, niekedy od jeho žiary potrebujeme odvrátiť zrak, inokedy ho zas chceme fúknutím rozdúchať. Môžeme sa zadívať do jeho mihotavých plameňov, spojiť sa cez ne s archetypmi ľudstva či s osobnými spomienkami.

Tak isto však môžeme v TETSU cítiť príval neskrotného vetra, ktorý nás z ničoho nič prudko ovanie alebo tajomnú vlhkosť lesov či teplú zem vŕzgajúcu pod našimi nohami. Možno si po chvíli všimneme, ako sa pri pohľade na oheň jemne hýbeme v spoločnom rytme… V rytme pripomínajúcom tlkot srdca. Čo všetko môže vibrovať a prechádzať zúčastnenými telami prostredníctvom takéhoto skupinového zážitku? Zážitku, ktorý je podmienený energiou tanečníčok a tanečníkov v súhre s nezastavujúcim sa prúdom hudby a pohybu?

TETSU je oslavou pohybu a životnej energie.

Je energiou, ktorá nás tvaruje.
TETSU je železom, ktoré kuje päť tancujúcich tiel v atmosfére meniacich sa dynamických, tonických a rytmických fáz hudby.

Tvorivý tím:

Projektový manažment a produkcia: Barbora Janáková. Koncept a choreografia: Peter Šavel. Pohybový materiál a tanec: Barbora Janáková, Eva Priečková, Silvia Sviteková, Andrej Štepita, Jaro Viňarský, alternácia: Miroslava Stašková, Peter Šavel. Hudba: Marián Zavarský. Svetelný dizajn a technika: Juraj Čech. Kostýmy a scénický vizuál: Laura Štorcelová. Produkcia: Andrea Tušimová. PR: Miroslava Stašková. Stáž: Irene Márquez. Výroba kostýmov: B.C.M. Fashion style. Bulletine: Katarína K. Cvečková. Video záznam: Noro Knap. Grafický dizajn: Ivana Kleinová. Logo: Timur Aloev. Fotografia: Nina Pacherová.

Produkcia: mimoOs
Koprodukcia: Studio Alta, Nová Cvernovka.
Partneri: Fond na podporu umenia,Bratislavský samosprávny kraj, Erazmus+, Telocvičňa – Rezidenčné centrum pre Tanec a performatívne umenie (koordinuje: Platforma pre súčasný tanec), NuDanceFest, TELOHRA, BRaK, Nadácia VÚB, Nadácia mesta Bratislavy
Rezidencie: International Visegrad Fund Studio Alta, A-I-R 2022 REZI.DANCE v lese Komařice

Tvorbu a uvedenie predstavenia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
mimoOs

Celkový rozpočet:
26 527,00 €

Výška podpory:
25 000,00 €