Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.medziodborové projekty

PROJEKT RUINY / Festival inej hudby a umenia na netradičných miestach

Miesto a termín konania: Širkovce, Slovenská republika / 01.04.2018 - 31.07.2018

Festival inej hudby a umenia na netradičných miestach. Paralela medzi hudbou, ktorá nenachádza svoj priestor, a medzi priestormi, ktoré v ich súčasnom stave chátrania nenachádzajú uplatnenie. Sústredíme sa najmä na oblasti, kde je časť modernej kultúry dlhodobo ignorovaná a nepochopená – čím sa tento projekt stáva i menším sociálnym experimentom. Sprístupnenie uzavretých objektov môže výrazne prospieť nielen lokálnej kultúrnej scéne, ale i turizmu.

viac o projekte


ArtLAB

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 26.03.2018 - 31.12.2018

Cieľom online projektu je dlhodobé sieťovanie a mapovanie tvorby mladých umelcov (do 35 rokov). Projekt kladie dôraz na minimalistické interaktívne prostredie vytvorené špeciálne pre diváka net-artovej galérie. Prihlásené a následne kurátorsky vybrané diela sú súčasťou internetovej galérie na adrese dual.trakt.sk

viac o projekte


Swine Daily - kultúrny web magazín

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.01.2018 - 31.12.2018

Názov publikácie: Swine Daily Redakčná rada: Krištof Budke, Veronika Dobálová, Viliam Budke Periodicita aktualizácie: týždenne Predpokladaný priemerný počet článkov mesačne: 13 Predpokladaný rozsah jedného čísla: 2 normostrany Propagácia: podľa časti Internetové magazíny - v hlavnej časti webového sídla magazínu na prvom mieste medzi partnermi, ktorí podporili projekt Swine Daily; pri informovaní verejnosti v médiách uvedieme formulku: "Časopis z verejných zdrojov podporil Fond na podporu

viac o projekte


CIKE na medzinárodnej scéne

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 01.01.2018 - 31.12.2018

V Creative Industry Košice,n.o. pomáhame talentovaným ľuďom pôsobiacim v umení, kultúre a kreatívnych odvetviach. Naším cieľom je podporovať, vzdelávať, profesionalizovať a presadzovať záujmy kreatívnych sektorov. Chceme pokračovať v úspešnom vzdelávaní, rozvoji medzinárodnej spolupráce a zvyšovaní profilu kreatívneho priemyslu na Slovensku. Prostredníctvom týchto ciest tiež chceme zabezpečiť prezentáciu slovenského kultúrneho a kreatívneho priemyslu v rámci medzinárodných sietí a podujatí.

viac o projekte


Letný maliarsky workshop 2017

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 16.12.2017 - 31.01.2018

Galéria Koniareň – priestor pre súčasné umenie Názov výstavy: Sečovské bienále umenia 2017 Miesto konania: galéria Koniareň - priestor pre súčasné umenie ul. Jána Husa (výmenník oproti Daňovému úradu) Trebišov Termín konania výstavy: 16.12. 2017- 31.1. 2018 Vernisáž: 16.12. 2017 Vystavujúci autori: Tomáš Rafa, Jana Pohanková, Marek Halász / združenie Art Aktivista / a deti z rómskej osady Habeš v Sečovciach

viac o projekte


4. medzinárodná konferencia "Preklad z/do málo rozšírených jazykov" : Jazyk ako kultúrne dedičstvo

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 24.11.2017 - 25.11.2017

Konferencia bude zameraná na analýzu súčasného stavu komunikácie v globálnom priestore a potrebu rozvíjania národných jazykov v záujme zachovania kultúrnych hodnôt spoločenstiev s menej rozšírenými jazykmi. Odbornou garantkou konferencie je prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. Konferencia sa bude konať s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

viac o projekte


SOUND ART vs. MULTIMEDIA - medzinárodný festival soundartu a multimediálneho umenia

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 02.11.2017 - 04.11.2017

Medzinárodný festival soundartu a multimediálneho umenia SOUND ART vs. MULTIMEDIA sa bude konať v dňoch 2. - 4. 11. 2017 v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku.

viac o projekte


Vizuálna kultúra ruskej Beringie

Miesto a termín konania: Tchaj-wan / 08.10.2017

Prezentácia projektu Vizuálna kultúra ruskej Beringie v rámci projekcie filmu Päť životov.

viac o projekte


BEEN THERE TOGETHER

Miesto a termín konania: Česká republika / 04.10.2017 - 12.11.2017

BEEN THERE TOGETHER je hra je určená pre jednotlivca nachádzajúceho sa vo verejnom priestore obklopeného neznámymi ľuďmi. Funguje v online verzií vo formáte aplikácie do telefónu. Je vytváraná ako alternatíva k mobilným hrám, ktorá namiesto toho aby vťahovala užívateľa/lku do virtuálnej reality, podnecuje k vnímaniu svojho okolia a spoločnosti v ktorej sa nachádza. Pre Ostravský festival KUKAČKA, je vytvorená nová site-specific “Ostravská” verzia aplikácie.

viac o projekte


Vizuálna kultúra ruskej Beringie

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 29.09.2017

Spôsoby videnia a zobrazovania videného je ovplyvnené tým, kde a ako žijeme. Vedecký stánok predstaví každodennosť ľudí bez domova Barbory Bírovej a filmové etudy a fotografie z ruskej Beringie Jaroslavy Panákovej. Výskum Jaroslavy Panákovej podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Cluster ensemble: All Reich

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 30.08.2017

Po štyroch rokoch sa Cluster ensemble vracia k tvorbe amerického skladateľa Steva Reicha. V obsadení pre štyroch hráčov na elektrický organ v Nitre uvedú slovenskú premiéru skladby Phase Patterns. Spolu s ňou zahrajú aj skladbu Four Organs pre organy a perkusionistu, obe z roku 1970. Streda, 30. august 2017, 21:00 Hidepark, Vodná 4675, Nitra

viac o projekte


FS Gymnik na Mondial des Cultures

Miesto a termín konania: Kanada / 06.07.2017 - 15.07.2017

Folklórny súbor Gymnik FTVŠ UK v Bratislave v dňoch 6.-15.7.2017 úspešne reprezentoval naše ľudové umenie na svetovom festivale C.I.O.F.F. "Mundial des Cultures" v Drummondville Kanada.

viac o projekte


Kenotaf

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.06.2017 - 31.05.2018

Kenotaf je miestošpecifická performancia, ktorá prostredníctvom spojenia vizuálov, komornej a elektronickej hudby uvažuje o hodnote života, myšlienok a vecí, ktoré zostanú po smrti človeka. Kladie si otázku, či sú jeho činy a materiálna pozostalosť jeho pomníkom, alebo sa stávajú živými a inšpiratívnymi posolstvami pre ďalšie generácie.

viac o projekte


TÝŽDEŇ NITRIANSKEJ GALÉRIE

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 16.05.2017 - 21.05.2017

Podujatie medziodborových umeleckých, kultúrnych a vzdelávacích akcií

viac o projekte


Vzdelávanie v kultúre: liek proti hlúpnutiu?

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.03.2017 - 31.01.2018

Inštitút pre kultúrnu politiku pripravil medziodborovú konferenciu na riešenie problému zaostávania slovenských žiakov a študentov v presvedčení, že vzdelávanie a dotyk s kultúrou zušľachťuje, prebúdza tvorivosť a kultivuje verejný priestor. Ide o spojenie pedagógov, pracovníkov v kultúre a umelcov a vytvorenie priestoru na dialóg medzi nespolupracujúcimi ministerstvami kultúry a školstva môže potlačiť rezortizmus a vytvoriť podmienky na nové iniciatívy.

viac o projekte


Prezentácia umenia a dizajnu v zahraničných inštitúciách vs na Slovensku

Miesto a termín konania: Holandsko / 22.09.2016 - 25.09.2016

Cieľom medzinárodnej mobility bolo zozbieranie informácií a porovnanie prezentácie diel v najvýznamnejších galérií na svete vs. na Slovensku. Stretnutie s kurátormi a vedúcimi osobami prispelo k zisteniu prístupov a možností prezentácie diel prostredníctvom moderných technológií a zvýšení návštevnosti a záujmu o umenie a dizajn.

viac o projekte


Zrkadlenie

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.09.2016 - 12.04.2017

Cieľom projektu je vytvorenie a verejné uvedenie medzinárodného multimediálneho diela Zrkadlenie, ktoré tvorivo spája tanec, výtvarné umenie, hudbu a poéziu, s tvorivým zástojom popredných slovenských a zahraničných umelcov. Ústredným motívom predstavenia je choreografické, vizuálne a kognitívne sebazrkadlenie. Uvedenie diela predkladaného projektu sa uskutoční na viacerých slovenských scénach ako aj v zahraničí.

viac o projekte


Prezentácia umenia a dizajnu v zahraničných inštitúciách vs na Slovensku

Miesto a termín konania: Spojené štáty americké / 29.08.2016 - 07.09.2016

Cieľom medzinárodnej mobility bolo zozbieranie informácií a porovnanie prezentácie diel v najvýznamnejších galérií na svete vs. na Slovensku. Stretnutie s kurátormi a vedúcimi osobami prispelo k zisteniu prístupov a možností prezentácie diel prostredníctvom moderných technológií a zvýšení návštevnosti a záujmu o umenie a dizajn.

viac o projekte