Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.medziodborové projekty

Ruka

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 03.11.2018 - 03.11.2019

Mobilná aplikácia pre virtuálnu realitu inšpirovaná knihou Myslíci ruka od Juhani Pallasmaa, ktorá je autorsky interpetovaná, dezinterpretovaná, nadinterpetovanú.

viac o projekte


Barbakan 2018

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 16.10.2018 - 20.10.2018

Barbakan je medzinárodný festival zameraný na prezentáciu európskej a slovenskej produkcie. Toto podujatie už 19. krát prináša do Banskej Bystrice a Bratislavy kvalitnú súčasnú hudbu, výtvarné umenie a film.

viac o projekte


Sláva šľachetným V – V službách diplomacie; Slováci na významných postoch zahraničnej služby

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 12.10.2018

Cieľom podujatia je predstaviť jedenásť významných osobností slovenskej diplomacie zo zlomového obdobia národa. Hlavné projektové aktivity: 1. vedecko popularizačná konferencia v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Historickým ústavom SAV (záštita Minister ZVaEZ SR Miroslav Lajčák) 2. vydanie kolektívnej monografie s príspevkami vedeckých pracovníkov HU SAV 3. slávnostný koncert k 100. výročiu vzniku Československej republiky v Slovenskom rozhlase.

viac o projekte


Ten, čo prežil

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 11.10.2018

Ten, čo prežil Spomienky z holokaustu na motívy diela Arnolda Schönberga, A survivor from Warsaw a Georgea Taboriho, Matkina guráž Účinkujú: Jana Oľhová (performancia) Peter Mazalán (performancia, spev) Xénia Jarová (klavír) Jakub Pišek (soundart)

viac o projekte


Barbakan 2018

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 09.10.2018

Barbakan je medzinárodný festival zameraný na prezentáciu európskej a slovenskej produkcie. Toto podujatie už 19. krát prináša do Banskej Bystrice a Bratislavy kvalitnú súčasnú hudbu, výtvarné umenie a film.

viac o projekte


Ten, čo prežil

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 09.10.2018

Ten, čo prežil je intermediálnym projektom prepájajúcim klasickú hudbu, performanciu textu a zvukovej inštalácie v objekte - architektúre sprítomnenej pamäte. Účinkujú: Jana Oľhová (performancia) Peter Mazalán (performancia, spev) Xénia Jarová (klavír) Jakub Pišek (soundart)

viac o projekte


Projekt Batyskaf 2018

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 03.10.2018

Ďalšia zo série tl;dr Účinkujú: Nik Timková, Zuzana Žabková

viac o projekte


Kultúrne dedičstvo pre všetkých!

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 02.10.2018 - 03.10.2018

Celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou pre cca 200 účastníkov. Konferencia nadväzuje na predchádzajúce konferencie, vyhodnotí ich závery, bude prezentovať aktuálne odborné témy, ktoré majú zásadný význam pre Knižničný systém SR a jeho zriaďovateľov a hľadať styčné plochy medzi vzdelávaním, kultúrou a umením. Výstupom bude zostavený a publikovaný recenzovaný zborník z konferencie, ktorý bude zverejnený na webovej stránke SAK (www.sakba.sk).

viac o projekte


Festival svetla a tieňa 2018

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 21.09.2018 - 22.09.2018

Výstava vo verejnom priestore mesta · Vznik nových diel súčasného vizuálneho umenia · Edukácia detí pomocou interaktívnych umeleckých technológii · Verejná prezentácia a konfrontácia mladých umelcov a študentov · Alternatívna forma zábavy a kultúrneho vzdelávania · Podpora oblastí kreatívneho priemyslu · Kreatívna práca s lokálnymi komunitami · Aplikovanie site-specific výskumu Nový rozmer architektúry …a to nie je zďaleka všetko

viac o projekte


Batyskaf 000

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 14.09.2018 - 16.09.2018

Projekt pod názvom Batyskaf 000 má za úlohu obnoviť misiu nášho projektu, ktorý bol pôvodne ukotvený vo fyzickom priestore. Kým nájdeme priestor nový, tak by sme Vám čakanie chceli vyplniť festivalom, ktorý okrem jedinečného site specific zážitku má za úlohu na dva dni spojiť rozličné kultúrne komunity. Podujatie pozostáva z prezentácie alternatívnej a experimentálnej kultúry. Jednotlivo sa bude jednať o koncerty, performance, divadelné produkcie a prednášky/diskusie

viac o projekte


Prvý človek bol umelec_3_minulosť/súčasnosť

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 30.08.2018

Výber animovaných filmov pre dospelých z festivalu Fest Anča v záhrade vily Skuteckých.

viac o projekte


Prvý človek bol umelec_3_minulosť/súčasnosť

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 23.08.2018

Dráma o francúzskom maliarovi v záhrade vily Skuteckých.

viac o projekte


Prvý človek bol umelec_3_minulosť/súčasnosť

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 16.08.2018

Tragikomédia o kurátorovi múzea súčasného umenia v záhrade Vily Dominika Skuteckého.

viac o projekte


Schemnitz ARCH+A days

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 11.08.2018 - 31.08.2018

Projekt zameraný na popularizáciu architektúry, dizajnu a súvisiacich umení. Obsahom projektu je séria prednášok a výstava 7 významných predstaviteľov architektúry a súvisiacich umení, reflektujúcich ich tvorbu a aktivity v regionálnom, celoslovenskom a medzinárodnom kontexte. Podujatie je organizované Vzdelávacím a vedecko-výskumným centrom pre obnovu architektonického dedičstva FA STU v Bratislave (ARCHA) v spolupráci s ICOMOS a Kreatívnou Európou.

viac o projekte


Letavy 2018

Miesto a termín konania: Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika / 05.08.2018 - 12.08.2018

33. ročník vzdelávacieho medziodborového podujatia. Podujatie je určené odbornému i laickému publiku z oblasti umenia a kultúry. Účastníci sa počas celého týždňa vzdelávajú a vymieňajú si skúsenosti, tvoria v 18 dielňach pod odbornou supervíziou domácich i zahraničných lektorov. Vytvorené umelecké diela sú prezentované v posledný večer podujatia a na jeseň na Vernisáži Letáv.

viac o projekte


Summer Game Dev 2018

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 04.08.2018

Come play the games student teams will create in 5 intense weeks of work during Summer Game Dev 2018. There will be 4 teams/games that are competing for amazing prizes.

viac o projekte


Gomo 2 - vertical slice

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.03.2019

Zámerom projektu je vyhotoviť vertical slice pre počítačovú hru Gomo 2. Ide o kreslenú 2D adventúru, ktorá bude obsahovať všetky dôležité funkcie, ktoré bude neskôr obsahovať aj plná verzia hry. Žánrovo je hra určená pre široké publikum hráčov, predovšetkým však pre hráčov adventúrnych a logických hier. Cieľovou skupinou sú taktiež hráči prechádzajúcej hry Gomo, ktorú vytvorilo Fishcow Studio.

viac o projekte


Mičinský pitvor 2018

Miesto a termín konania: Horná Mičiná, Slovenská republika / 15.06.2018 - 17.06.2018

Festival Mičinský pitvor prináša atmosféru snového sveta, zotrené hranice medzi „skutočným“ a predstavou, chimérou. Opierame sa o tému Nového cirkusu, ktorá sa dotýka ako u nás v regióne známeho konceptu tradičnej jarmočnej atmosféry (blízky jednej cieľovej skupine), tak vysoko kvalitného, aktuálneho, stále progresívneho, multižánrového umenia (atraktívne pre ostatné dve cieľové skupiny).

viac o projekte


Escalator 2018

Miesto a termín konania: Kaluža, Slovenská republika / 03.06.2018 - 09.06.2018

Projekt Escalator 2018 je efektívny intenzívny program na vzdelávanie, budovanie kapacít a profesionalizáciu ľudí pôsobiacich vo viacerých oblastiach kreatívneho a kultúrneho sektoru, v spolupráci s oblasťou turizmu. Deväť účastníckych organizácií absolvuje pod vedením medzinárodných expertov školenia, workshopy, mentoring, a networkovacie aktivity zamerané na budovanie kapacít, získanie nových vedomostí a praktických zručností z oblasti manažmentu a riadenia úspešnej organizácie.

viac o projekte


Slovenská kultúra a vplyvy českej a maďarskej kultúry (k 100. výročiu vzniku ČSR a zániku Uhorského kráľovstva)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.06.2018 - 28.02.2019

Pri príležitosti 100. výročia zániku Uhorského kráľovstva a zároveň vzniku 1. Československej republiky Inštitút pre kultúrnu politiku zorganizoval okrúhly stôl expertov, ktorí sa zaoberali vplyvom maďarskej a českej kultúry na slovenskú a naopak. Spracovaný výstup súhrnom vystúpení expertov je k dispozícii na stránke ikp.sk (Knižnica) a môže byť inšpiráciou pre ďalšie interdisciplinárne výskumy, ktoré pomôžu zaradiť slovenskú kultúru medzi kultúry Strednej Európy.

viac o projekte


Been There Together

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 31.05.2018 - 03.06.2018

Participatívny workshop výroby nového obsahu hry BEEN THERE TOGETHER, miesto-špecificky pre Hlavnú Stanicu v Bratislave. BEEN THERE TOGETHER je kartová hra pre jedného hráča/hráčku do verejného priestoru. Slúži ako podnet na socializáciu a reflexiu verejného priestoru. Prostredníctvom workshopu vytvoríme nový obsah hry, ktorý bude reagovať na prostredie vlakovej stanice a bude prístupný ľuďom, ktorí v nej pracujú, čakajú alebo ňou len prechádzajú.

viac o projekte


Spacetris

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 31.05.2018

Free demo hry Spacetris vyjde 31. 5. 2018 na portáli Itch.io. Bude k dispozícii na URL adrese https://eofstudios.itch.io/spacetris

viac o projekte


Koniec Koniec

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 30.05.2018 - 31.05.2018

Divadelné - multižánrové - predstavenie, vo viacerých rovinách tematizujúce koniec.

viac o projekte


EU-DNA III. (European Debate and Network Activities / Divadelná Nitra Association 2018)

Miesto a termín konania: Poľsko / 29.05.2018 - 30.05.2018

Projekt EU-DNA (European Debate and Network Activities / Divadelná Nitra Association) vznikol z presvedčenia, že „genetickou“ podstatou akejkoľvek výmeny názorov, skúseností a inšpirácie sú medzinárodné kontakty a vzťahy. Na pôde Asociácie Divadelná Nitra (ADN/DNA) preto vznikol projekt, ktorého zámerom je prostredníctvom Asociácie prepojiť slovenských divadelných profesionálov s Európou (EU)

viac o projekte


P. PAVLÍN BAJAN OFM (1721-1792) - SLOVENSKÝ SKLADATEĽ A KAZATEĽ

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 28.05.2018 - 29.05.2018

28. 5. 2018, 19:30- HLOHOVEC – REFEKTÁR VLASTIVEDNÉHO MÚZEA / 29. 5. 2018, 20:30- BRATISLAVA – FRANTIŠKÁNSKY KLÁŠTOR Podujatie prezentuje literárny a hudobný odkaz kazateľa, organistu, hudobného skladateľa a františkánskeho kňaza P. Pavlína Juraja Bajana OFM (1721 Vrádište / Skalica - 1792 Skalica), ktorý bol jednou z najvýznamnejších osobností slovenského baroka.

viac o projekte


EU-DNA III. (European Debate and Network Activities / Divadelná Nitra Association 2018)

Miesto a termín konania: Česká republika / 26.05.2018

Projekt EU-DNA (European Debate and Network Activities / Divadelná Nitra Association) vznikol z presvedčenia, že „genetickou“ podstatou akejkoľvek výmeny názorov, skúseností a inšpirácie sú medzinárodné kontakty a vzťahy. Na pôde Asociácie Divadelná Nitra (ADN/DNA) preto vznikol projekt, ktorého zámerom je prostredníctvom Asociácie prepojiť slovenských divadelných profesionálov s Európou (EU).

viac o projekte


EU-DNA III. (European Debate and Network Activities / Divadelná Nitra Association 2018)

Miesto a termín konania: Francúzsko / 17.05.2018 - 23.05.2018

Projekt EU-DNA (European Debate and Network Activities / Divadelná Nitra Association) vznikol z presvedčenia, že „genetickou“ podstatou akejkoľvek výmeny názorov, skúseností a inšpirácie sú medzinárodné kontakty a vzťahy. Na pôde Asociácie Divadelná Nitra (ADN/DNA) preto vznikol projekt, ktorého zámerom je prostredníctvom Asociácie prepojiť slovenských divadelných profesionálov s Európou (EU).

viac o projekte


TÝŽDEŇ NITRIANSKEJ GALÉRIE

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 15.05.2018 - 20.05.2018

Podujatie medziodborových umeleckých, kultúrnych a vzdelávacích akcií.

viac o projekte


TÝŽDEŇ NITRIANSKEJ GALÉRIE

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 15.05.2018 - 20.05.2018

Pripravujeme nový ročník podujatia Týždeň Nitrianskej galérie, ktorý Nitrianska galéria organizuje každoročne v mesiaci máj a smeruje k širokej verejnosti. Pri príležitosti Medzinárodného dňa galérií a múzeí sa v týždni okolo 18. mája uskutočňuje v galérii celý rad vzdelávacích a kultúrnych akcií a aktivít, ktoré ponúkajú návštevníkom nový spôsob trávenia voľného času ako protiváhu k súčasným komerčným ponukám.

viac o projekte


EU-DNA III. (European Debate and Network Activities / Divadelná Nitra Association 2018)

Miesto a termín konania: Rakúsko / 11.05.2018 - 17.06.2018

Projekt EU-DNA (European Debate and Network Activities / Divadelná Nitra Association) vznikol z presvedčenia, že „genetickou“ podstatou akejkoľvek výmeny názorov, skúseností a inšpirácie sú medzinárodné kontakty a vzťahy. Na pôde Asociácie Divadelná Nitra (ADN/DNA) preto vznikol projekt, ktorého zámerom je prostredníctvom Asociácie prepojiť slovenských divadelných profesionálov s Európou (EU).

viac o projekte


EU-DNA III. (European Debate and Network Activities / Divadelná Nitra Association 2018)

Miesto a termín konania: Nemecko / 05.05.2018 - 08.05.2018

European Debate and Network Activities / Divadelná Nitra Association Projekt EU-DNA (European Debate and Network Activities / Divadelná Nitra Association) vznikol z presvedčenia, že „genetickou“ podstatou akejkoľvek výmeny názorov, skúseností a inšpirácie sú medzinárodné kontakty a vzťahy. Na pôde Asociácie Divadelná Nitra (ADN/DNA) preto vznikol projekt, ktorého zámerom je prostredníctvom Asociácie prepojiť slovenských divadelných profesionálov s Európou (EU).

viac o projekte


Talk/Play/Share

Miesto a termín konania: Želiezovce, Slovenská republika / 01.05.2018

O Schubertovi a Želiezovciach porozprávajú v rámci Talk/Play/Share Pavol Polka a Ivan Šiller. Schubert a Želiezovce mali totiž veľa spoločného a v príbehu sa objaví aj Sacherova torta. O kontextoch, možných motiváciách skladateľov, o hudbe a nepochybne aj o nadšení a sile človeka, ktorý sa v Želiezovciach stará o Schubertov odkaz.

viac o projekte


Talk/Play/Share

Miesto a termín konania: Želiezovce, Slovenská republika / 01.05.2018

O Schubertovi a Želiezovciach porozprávajú v rámci Talk/Play/Share Pavol Polka a Ivan Šiller. Schubert a Želiezovce mali totiž veľa spoločného a v príbehu sa objaví aj Sacherova torta. O kontextoch, možných motiváciách skladateľov, o hudbe a nepochybne aj o nadšení a sile človeka, ktorý sa v Želiezovciach stará o Schubertov odkaz.

viac o projekte


Umenovedkyne. Portréty žijúcich slovenských zakladateliek a špičkových osobností vied o umení

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 30.04.2018 - 30.04.2019

Cieľom projektu je na základe výskumu a osobných stretnutí vytvoriť portréty vynikajúcich slovenských umenovedkýň, ktoré sú už v zrelom veku a je teda najvyšší čas zachytiť ich osobnú skúsenosť s etablovaním vied o umení na území dnešného Slovenska. Projekt zahŕňa vytvorenie portrétov nasledujúcich umenovedkýň: Mária Poetzl-Malíková (výtvarné umenie), Ľuba Belohradská (výtvarné umenie), Michaela Jurovská (literárna veda), Soňa Šimková (teatrológia), Jelena Paštéková (filmová veda a estetika)

viac o projekte


Umenovedkyne. Portréty žijúcich slovenských zakladateliek a špičkových osobností vied o umení

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 30.04.2018 - 30.04.2019

Cieľom projektu je na základe výskumu a osobných stretnutí vytvoriť portréty vynikajúcich slovenských umenovedkýň, ktoré sú už v zrelom veku a je teda najvyšší čas zachytiť ich osobnú skúsenosť s etablovaním vied o umení na území dnešného Slovenska. Projekt zahŕňa vytvorenie portrétov nasledujúcich umenovedkýň: Mária Poetzl-Malíková (výtvarné umenie), Ľuba Belohradská (výtvarné umenie), Michaela Jurovská (literárna veda), Soňa Šimková (teatrológia), Jelena Paštéková (filmová veda a estetika)

viac o projekte


EU-DNA III. (European Debate and Network Activities / Divadelná Nitra Association 2018)

Miesto a termín konania: Maďarsko / 22.04.2018

Projekt EU-DNA (European Debate and Network Activities / Divadelná Nitra Association) vznikol z presvedčenia, že „genetickou“ podstatou akejkoľvek výmeny názorov, skúseností a inšpirácie sú medzinárodné kontakty a vzťahy. Na pôde Asociácie Divadelná Nitra (ADN/DNA) preto vznikol projekt, ktorého zámerom je prostredníctvom Asociácie prepojiť slovenských divadelných profesionálov s Európou (EU).

viac o projekte


Jedna druhej riekla

Miesto a termín konania: Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika / 01.04.2018 - 30.06.2019

ilustrovaný spevník, audionahrávka a animovaný content na web

viac o projekte


PROJEKT RUINY / Festival inej hudby a umenia na netradičných miestach

Miesto a termín konania: Širkovce, Slovenská republika / 01.04.2018 - 31.07.2018

Festival inej hudby a umenia na netradičných miestach. Paralela medzi hudbou, ktorá nenachádza svoj priestor, a medzi priestormi, ktoré v ich súčasnom stave chátrania nenachádzajú uplatnenie. Sústredíme sa najmä na oblasti, kde je časť modernej kultúry dlhodobo ignorovaná a nepochopená – čím sa tento projekt stáva i menším sociálnym experimentom. Sprístupnenie uzavretých objektov môže výrazne prospieť nielen lokálnej kultúrnej scéne, ale i turizmu.

viac o projekte


ArtLAB

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 26.03.2018 - 31.12.2018

Cieľom online projektu je dlhodobé sieťovanie a mapovanie tvorby mladých umelcov (do 35 rokov). Projekt kladie dôraz na minimalistické interaktívne prostredie vytvorené špeciálne pre diváka net-artovej galérie. Prihlásené a následne kurátorsky vybrané diela sú súčasťou internetovej galérie na adrese dual.trakt.sk

viac o projekte


Swine Daily - kultúrny web magazín

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.01.2018 - 31.12.2018

Názov publikácie: Swine Daily Redakčná rada: Krištof Budke, Veronika Dobálová, Viliam Budke Periodicita aktualizácie: týždenne Predpokladaný priemerný počet článkov mesačne: 13 Predpokladaný rozsah jedného čísla: 2 normostrany Propagácia: podľa časti Internetové magazíny - v hlavnej časti webového sídla magazínu na prvom mieste medzi partnermi, ktorí podporili projekt Swine Daily; pri informovaní verejnosti v médiách uvedieme formulku: "Časopis z verejných zdrojov podporil Fond na podporu

viac o projekte