Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.medziodborové projekty

Hranice spoločnosti - vylúčenie, pamäť, inklúzia

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 15.12.2022

Projekt sa zameriava na interdisciplinárne, aktuálne, kultúrne a spoločenské otázky a na kultivovanie kritickej reflexie spoločnosti a kultúry. Tematicky zastrešíme vzťah videného a nevideného v spoločenskom priestore. Ambíciou je osloviť záujemcov o kultúrno-spoločenské dianie, ako aj o experimentálne podoby súčasného myslenia. Filozofický klub NOUS dlhodobo prezentuje filozofiu ako otvorené myslenie interagujúce s aktuálnym kultúrno-spoločenským dianím.

viac o projekte


Desať jeleňov (pod bratislavskou Hlavnou stanicou) - dokončenie výskumu a rukopisu

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 15.12.2022 - 30.10.2023

Výskum malých dejín a malého sveta podstaničnej štvrti v hlavnom meste Slovenska má ambíciu nielen vytvorenia lokálnej kroniky pozoruhodného miesta. Je aj globálne koncipovaným projektom kombinácie vedeckého výskumu a umeleckého vyjadrenia. Kombinácia teatrologických, historických, etnologických aj sociologických poznatkov s vlastnými skúsenosťami autorky môže byť atraktívna nielen pre miestnu komunitu, ale aj pre výskum transformácie postkomunistických krajín po páde železnej opony.

viac o projekte


Hranice spoločnosti - vylúčenie, pamäť, inklúzia

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 09.12.2022

Projekt sa zameriava na interdisciplinárne, aktuálne, kultúrne a spoločenské otázky a na kultivovanie kritickej reflexie spoločnosti a kultúry. Tematicky zastrešíme vzťah videného a nevideného v spoločenskom priestore. Ambíciou je osloviť záujemcov o kultúrno-spoločenské dianie, ako aj o experimentálne podoby súčasného myslenia. Filozofický klub NOUS dlhodobo prezentuje filozofiu ako otvorené myslenie interagujúce s aktuálnym kultúrno-spoločenským dianím.

viac o projekte


Hranice spoločnosti - vylúčenie, pamäť, inklúzia

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 15.11.2022

Projekt sa zameriava na interdisciplinárne, aktuálne, kultúrne a spoločenské otázky a na kultivovanie kritickej reflexie spoločnosti a kultúry. Tematicky zastrešíme vzťah videného a nevideného v spoločenskom priestore. Ambíciou je osloviť záujemcov o kultúrno-spoločenské dianie, ako aj o experimentálne podoby súčasného myslenia. Filozofický klub NOUS dlhodobo prezentuje filozofiu ako otvorené myslenie interagujúce s aktuálnym kultúrno-spoločenským dianím.

viac o projekte


Hranice spoločnosti - vylúčenie, pamäť, inklúzia

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 03.11.2022

Projekt sa zameriava na interdisciplinárne, aktuálne, kultúrne a spoločenské otázky a na kultivovanie kritickej reflexie spoločnosti a kultúry. Tematicky zastrešíme vzťah videného a nevideného v spoločenskom priestore. Ambíciou je osloviť záujemcov o kultúrno-spoločenské dianie, ako aj o experimentálne podoby súčasného myslenia. Filozofický klub NOUS dlhodobo prezentuje filozofiu ako otvorené myslenie interagujúce s aktuálnym kultúrno-spoločenským dianím.

viac o projekte


Feria de Teatro – účasť na medzinárodnom veľtrhu v Španielsku

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 27.10.2022

Poznatky, zážitky a skúsenosti z pozorovateľskej misie dramaturgičky a kreatívneho manažéra AND na 25. ročníku FERIA DE TEATRO v Ciudad de Rodrigo. Neformálny webinár priblíži, ako funguje medzinárodný divadelný veľtrh, ale aj to, ako súčasné divadlo rozvíja kreatívny priemysel a pomáha rozvoju regiónu Castilla y León. Webinárom s fotografiami a videoukážkami sprevádzajú členovia AND Jana Mikitková a Ján Fakla. Link na FB udalosť: https://fb.me/e/1QKJWRElj

viac o projekte


Potulná galéria na Mediations Biennale v Polsku.

Miesto a termín konania: Poľsko / 15.10.2022 - 19.10.2022

Potulná galérie predstaví výstavu "Čo všetko by mohla byť pravda, ale nie je" a koncerty Mateja Tále v Mosine a Wroclawi.

viac o projekte


JAMA – 76. ročník Milana Adamčiaka

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 14.10.2022 - 16.10.2022

JAMA je podujatie venované intermediálnemu umeniu, hľadajúce priestor na dialóg rôznych umeleckých foriem, médií a životných skúseností.

viac o projekte


CAGE_110

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 11.10.2022

5. septembra pred 110 rokmi sa v americkom meste Los Angeles narodil John Cage (1912 – 1992), jedna z najvplyvnejších osobností umenia a kultúry po druhej svetovej vojne. Jeho osobnosť a tvorbu si pripomenieme projektom CAGE_110, ktorý budeme realizovať v Bratislave a v Banskej Bystrici.

viac o projekte


CAGE_110

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 08.10.2022

5. septembra pred 110 rokmi sa v americkom meste Los Angeles narodil John Cage (1912 – 1992), jedna z najvplyvnejších osobností umenia a kultúry po druhej svetovej vojne. Jeho osobnosť a tvorbu si pripomenieme projektom CAGE_110, ktorý budeme realizovať v Bratislave a v Banskej Bystrici.

viac o projekte


Festival AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie (7. ročník)

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 23.09.2022 - 25.09.2022

Medzinárodný festival nových foriem kabaretného divadla a pouličného umenia v Banskej Štiavnici. Multižánrová prehliadka (divadlo, hudba, literatúra, pohyb a výtvarné umenie) zameraná na spojenie umeleckej tvorby a občianskych aktivít.

viac o projekte


LETAVY 2022

Miesto a termín konania: Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika / 07.08.2022 - 14.08.2022

37. ročník vzdelávacieho medziodborového podujatia. Podujatie je určené odbornému i laickému publiku z oblasti umenia a kultúry. Účastníci sa počas celého týždňa v dielňach umeleckého tábora pre dospelých vzdelávajú a vymieňajú si skúsenosti pod odbornou supervíziou domácich i zahraničných lektorov. Vytvorené umelecké diela sú prezentované v posledný večer podujatia a na jeseň na Vernisáži Letáv.

viac o projekte


FRAJ 2022 – 4. ročník multižánrového festivalu v Rimavskej Sobote

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 29.07.2022 - 30.07.2022

FRAJ is always a good deal. Nesúď, kým si neskúsil! Dva dni plné hudby, divadla, vizuálneho umenia, literatúry, filmov, humoru a diskusií. Poď si dať trip naprieč hladovou dolinou, do mesta vyhasnutých komínov a ilúzií. Festival pre ozajstných frajerov a frajerky sa tento rok rozhodol zbúrať všetky predsudky. Tak očami negúľaj a 29. – 30. júla sa do Eresky zatúlaj.

viac o projekte


Hradby Samoty XI. - medzinárodný festival audiovizuálneho umenia

Miesto a termín konania: Jelšava, Slovenská republika / 14.07.2022 - 16.07.2022

medzinárodný festival experimentálneho audiovizuálneho umenia - 11. ročník

viac o projekte


Bubliny

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 01.07.2022 - 14.08.2022

Projekt Bubliny bol bábkový tábor - týždňový kurz pre deti v Galérii Ľudovíta Fullu zameraný na presahy bábkového divadla do videa, fotogragie a akustickej hudby. Spoločným prvkom bola teritoriálnosť, či strach z narušenia osobnej hranice, ktorá sa počas pandémie stenšila.

viac o projekte


Bubliny

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 01.07.2022 - 14.08.2022

Experimentálny audiozáznam v autorskom podaní detských účastníkov tábora pod lektorským vedením hudobného skladateľa Petra Machajdíka.

viac o projekte


Bubliny

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 01.07.2022 - 14.08.2022

Videozáznam z predstavenia +- 2 m

viac o projekte


Dimenzia Dobšau

Miesto a termín konania: Dobšiná, Slovenská republika / 01.07.2022 - 31.05.2023

Občianske združenie UMČO a umelecký kolektív Nano VJs prinášajú do Dobšinej jedinečný vizuálny zážitok. Projekt ideovo čerpá z kultúrneho bohatstva regiónu Gemer, ktoré zapracuje do vizuálneho zážitku vo forme videomappingu. Našim cieľom je rozšíriť obzory a zvýšiť kultúrne povedomie o meste Dobšiná, ale tiež zapojiť hravou formou do tvorby miestnu komunitu a lokálne umčo. Multimediálne dielo Dimenzia Dobšau uvidíte na fasáde mestskej radnice v Dobšinej v piatok 26. mája 2023 po zotmení.

viac o projekte


Vzdelávanie profesionálnych umelcov v oblasti umeleckej tvorby za spolupráce obetí domáceho násilia

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 30.06.2022 - 05.07.2022

Vzdelávací program „Divadlo ako regenerácia“ Odborná vzdelávacia aktivita v podobe 6-dňovej tvorivej dielne je zameraná na vzdelávanie profesionálnych umelcov v oblasti dokumentárneho kreatívneho procesu s využitím prvkov arteterapie a dramaterapie, kreatívnych prístupov v práci s vylúčenými a zraniteľnými skupinami. Výstupom je verejná prezentácia. Aktivita prebieha pod vedením lektorského tímu v zložení Mgr. art. Patrik Krebs (DBD) a Mgr. art.Ľubomír Bukový, ArtD. (123artivist).

viac o projekte


Festival DIVNÉ VECI 8.ročník

Miesto a termín konania: Stará Turá, Slovenská republika / 25.06.2022

Medzinárodný multižánrový site-specific festival DIVNÉ VECI FESTIVAL DIVNÉ VECI je kultúrnym podujatím site-specific theatre realizovaným prostredníctvom medziodborových podujatí s účasťou medzinárodnej autorskej prehliadky divadelných, výtvarných, hudobných a tanečných produkcií. Festival funguje na princípe tvorivého, interaktívneho dialógu s návštevníkmi podujatí v danej lokalite, ktoré sú špeciálne vytvárané pre interiérové a exteriérové lokality,

viac o projekte


V novom svetle 2022

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 13.06.2022 - 18.06.2022

Druhý ročník multižánrového festivalu V novom svetle sa tento rok uskutoční na viacerých miestach Považskej Bystrice, s otvorením a uzavretím festivalu v nanovo vznikajúcom kultúrnom centre Cooltajner. Festival potrvá od 13. do 18. júna 2022. Viac informácií v programe.

viac o projekte


Medzidruhová komunikácia fakt, alebo fikcia? Patterny komunikácie medzi vedou a súčasným umením

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.06.2022 - 01.06.2023

Zámerom je posilniť ArtSciTech a environmentálnych tém na Slovensku. Plánujem stretnutie teoretikov a umelcov zaoberajúcich sa problematikou ArtSci v Kalabe v Bratislave. K eventu bude vytvorené pozvánka, podcast a FB a Instagram event. Všade bude uvedená podpora FPU. Vytvorím FB skupinu ArtSci SK a web. Priebežne publikujem časti práce formou konferencií, podcastov a online diskusií skupine ArtSci SK. Na všetkých materiáloch bude na viditeľnom mieste informácia o podpore projektu FPU

viac o projekte


Týždeň Nitrianskej galérie 2022

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 16.05.2022 - 22.05.2022

Kultúrne podujetie pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií

viac o projekte


Týždeň Nitrianskej galérie 2022

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 14.05.2022

Kultúrne podujatie pri príležitosti Medziárodného dňa múzeí a galérií v rámci podujatia Týždeň Nitrianskej galérie (2022).

viac o projekte


V PANELOCH - komiksová konferencia

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 13.05.2022 - 15.05.2022

Dňa 13. – 15. mája 2022 sa konal v priestoroch Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave prvý ročník jedinečnej komiksovej konferencie Panel pre všetkých tvorcov a fanúšikov tohto média. Komiksová konferencia Panel vyplynula z dlhoročnej snahy o podporu komiksu na Slovensku a chcela spájať nielen slovenských komiksových tvorcov, ale aj čitateľov, študentov, vydavateľov a predajcov komiksov.

viac o projekte


PechaKucha Night Bratislava Vol. 49 - vol. 51

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 11.05.2022

Nezávislí knižní autori a autorky, vydavateľstvá, kníhkupectvá a nielen oni. 49. vydanie PechaKucha Night Bratislava, realizované v spolupráci s multižánrovým knižným festivalom BRaK, nahliadne na najaktuálnejšie dianie v knižnom priestore a predstaví širokú škálu kreatívnych profesionálov spätých s knižnou tvorbou.

viac o projekte


Hranice spoločnosti - vylúčenie, pamäť, inklúzia

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 22.04.2022

Projekt sa zameriava na interdisciplinárne, aktuálne, kultúrne a spoločenské otázky a na kultivovanie kritickej reflexie spoločnosti a kultúry. Tematicky zastrešíme vzťah videného a nevideného v spoločenskom priestore. Ambíciou je osloviť záujemcov o kultúrno-spoločenské dianie, ako aj o experimentálne podoby súčasného myslenia. Filozofický klub NOUS dlhodobo prezentuje filozofiu ako otvorené myslenie interagujúce s aktuálnym kultúrno-spoločenským dianím.

viac o projekte


Imrich Pleidel (zost.): Ako sa číta architektúra

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 09.02.2022

Vydavateľstvo Modrý Peter Vás srdečne pozýva na uvedenie knižnej publikácie Ako sa číta architektúra dňa 9. februára 2022 o 16.30 hod. v Knižnici Kornela Földváriho v Slovenskej národnej galérii na Námestí Ľ. Štúra v Bratislave.

viac o projekte


Festival svetla a tieňa 2021

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 15.12.2021 - 18.12.2021

Festival svetla a tieňa v srdci Slovenska vznikol v roku 2015 pri príležitosti vyhlásenia OSN za Medzinárodný rok svetla a technológií založených na svetle. Cieľom je pripomenúť ľuďom výraznú úlohu svetla a optických technológii v ich každodennom živote a pri budúcom rozvoji spoločnosti. 15. - 18. decembra 2021 prinesieme festival z mesta Banská Bystrica pomocou súčasných umelcov, ktorý budú vo svojich dielach reagovať na tému PAMÄŤ. Všetky diela uvedieme ako online stream.

viac o projekte


JAMA – 75. ročník Milana Adamčiaka

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 22.10.2021 - 23.10.2021

Aj tento rok pozývame na JAMA, tentokrát už 75. ročník M.A. Opäť vyrážame na expedíciu do Banskej Štiavnice, Banskej Belej a Podhoria za adamčiakovým odkazom starostlivo kódovaným a uchovávaným v súčasnom vizuálnom, zvukovom a performatívnom umení. Tento rok to bude túra. Alebo to bude 1,5-denná performatívna prechádzka po kopcoch a lúkach? Odporúčame zbaliť si teplé oblečenie, nepremokavú vychádzkovú obuv a termosku. My balíme program a mapu. FB event: facebook.com/events/1976652895815687

viac o projekte


Festival AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie (6. ročník)

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 23.09.2021 - 26.09.2021

Medzinárodný festival nových foriem kabaretného divadla a pouličného umenia v exteriéroch a interiéroch historického mesta zapísaného v UNESCO. Multižánrová prehliadka (divadlo, hudba, literatúra, pohyb a výtvarné umenie) zameraná na spojenie umeleckej tvorby a občianskych aktivít.

viac o projekte


Myslenie v sieti

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 20.09.2021

Projekt vytvára online filozoficko-umeleckú platformu zameranú na vzdelávanie mládeže a kultúrne aktívnych ľudí, ktorá je otvorená ku kritickej reflexii. Ambíciou je osloviť záujemcov o kultúrne a spoločenské dianie, ako aj o experimentálne podoby súčasného myslenia. Upriamujeme pozornosť na fakt, že filozofia môže byť médiom komunikácie, kritickým nástrojom ako aj interagujúcim prístupom k mysleniu.

viac o projekte


NASUTI festival umenia a udržateľnosti

Miesto a termín konania: Moravany nad Váhom, Slovenská republika / 18.09.2021

Prvý festival súčasného umenia so zameraním na ekológiu a udržateľnosť. Prepájame kreativitu, umenie, dizajn, inovácie a ekologické myslenie. Program festivalu pozostáva z prednášok, diskusií, workshopov pre deti a dospelých v prítomnosti súčasného umenia v rôznych formách (performance, objekt, inštalácia, dizajn a.i.).

viac o projekte


SPOFFIN – účasť na medzinárodnom festivale pouličných umení v Holandsku

Miesto a termín konania: Holandsko / 27.08.2021 - 29.08.2021

Pozorovateľská účasť dvoch dramaturgov, scénografa a grafika AND na festivale pouličného umenia, výber titulov na 7. ročník Festivalu AMPLIÓN, nadviazanie spolupráce a výmena kontaktov s organizátormi podobných festivalov, promotérmi umeleckým skupín a s umelcami z celej EU. Aktívna ponuka vlastného non-verbálneho predstavenia organizátorom zahraničným festivalov.

viac o projekte


FRAJ - 3. ročník multižánrového festivalu v Rimavskej Sobote

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 27.08.2021 - 28.08.2021

3. ročník multižánrového festivalu v Rimavskej Sobote

viac o projekte


Myslenie v sieti

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 26.08.2021

Projekt vytvára online filozoficko-umeleckú platformu zameranú na vzdelávanie mládeže a kultúrne aktívnych ľudí, ktorá je otvorená ku kritickej reflexii. Ambíciou je osloviť záujemcov o kultúrne a spoločenské dianie, ako aj o experimentálne podoby súčasného myslenia. Upriamujeme pozornosť na fakt, že filozofia môže byť médiom komunikácie, kritickým nástrojom ako aj interagujúcim prístupom k mysleniu.

viac o projekte


:Jablonitza:

Miesto a termín konania: Jablonica, Slovenská republika / 21.08.2021

Site-specific event (komorný festival) na kaštieli v Jablonici

viac o projekte


Tehláreň 2021

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 20.08.2021 - 22.08.2021

Tretí ročník umeleckého festivalu Tehláreň sa bude konať v auguste 2021, na novom mieste, zachová si však aj naďalej svoju industriálnu atmosféru.

viac o projekte


Myslenie v sieti

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 17.08.2021

Projekt vytvára online filozoficko-umeleckú platformu zameranú na vzdelávanie mládeže a kultúrne aktívnych ľudí, ktorá je otvorená ku kritickej reflexii. Ambíciou je osloviť záujemcov o kultúrne a spoločenské dianie, ako aj o experimentálne podoby súčasného myslenia. Filozofiu chápeme ako médium komunikácie a kritický nástroj myslenia, ktorý umožňuje všestrannejšiu reflexiu schopnú uchopiť aktuálne kultúrno-spoločenské dianie.

viac o projekte


Myslenie v sieti

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 02.08.2021

S astrofyzikom Norbertom Wernerom sme sa rozprávali, nielen o poznávani vesmiru, ale aj dopade takého poznania na ľudský život.

viac o projekte