Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Hranice spoločnosti - vylúčenie, pamäť, inklúzia

Krátky opis
Projekt sa zameriava na interdisciplinárne, aktuálne, kultúrne a spoločenské otázky a na kultivovanie kritickej reflexie spoločnosti a kultúry. Tematicky zastrešíme vzťah videného a nevideného v spoločenskom priestore. Ambíciou je osloviť záujemcov o kultúrno-spoločenské dianie, ako aj o experimentálne podoby súčasného myslenia. Filozofický klub NOUS dlhodobo prezentuje filozofiu ako otvorené myslenie interagujúce s aktuálnym kultúrno-spoločenským dianím.
Fotogaléria
Názov podujatia
MEMENTO MORI

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
09.12.2022

Popis projektu
Rozhovor s filozofom Martin Beck Matuštíkom o knihe Memento Mori, ktorej je spoluautorom.
„A tak sa stretávam s dvomi paradoxnými stavmi, že smrť ponímam ako niečo, čo je na konci nejakej chronológie, ktorá niekde začala, svoj život vnímam ako nejakú históriu. Alebo je to cyklický význam smrti, kde smrť nachádzam v každom malom a väčšom cykle ako to, čo ukončuje vypätie vášne, radosti a slasti, teda ako bolesť, utrpenie a vyčerpanie. A potom máme tento druhý stav, keď smrť nie je niečo, čo je na konci života ako jeho rozpad a výsledok a dokonanie alebo zánik, ale je to smrť, ktorú si privlastníme, akoby to bol náš život. Takže tu v tomto druhom stave nežijeme naplno ako človek, ktorý má byť otvorený týmto otázkam. Paradoxne žijeme ako mŕtvi, ale na smrť zabúdame.
.
.
.
Keď odmietneme riešenie ľudského času a jeho konečnosti premenou seba a druhých v nejakú vec, v niečo nehybné, keď odmietneme žiť týmto spôsobom či žiť ako živý mŕtvy, až tam sa nám otvára otázka, s ktorou som začal tento hovor k sebe a môžeme sa po prvýkrát opýtať, o akej smrti teda má zmysel hovoriť. A o čom umieraní, o ktorom umieraní máme hovoriť? A kto umiera? A čo umiera? Aká je smrť? A čie umieranie je vhodnou otázkou pre našu meditáciu na tému memento mori?"
Vstup: voľný
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Odkaz na knihu:
https://martinbeckmatustik.wordpress.com/2022/02/20/bezmoc-mocnych/?fbclid=IwAR3yqa2BjwenOZ5fAtYfsCTlOD3aDewsAzSBVHZdccy9YOyJiZINh7lYQ8I" rel="nofollow noopener" role="link" tabindex="0" target="_blank" style="cursor: pointer; margin: 0px; text-align: inherit; padding: 0px; outline: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; -webkit-tap-highlight-color: transparent; list-style: none; touch-action: manipulation; display: inline;">https://martinbeckmatustik.wordpress.com/2022/02/20/bezmoc-mocnych/?fbclid=IwAR3yqa2BjwenOZ5fAtYfsCTlOD3aDewsAzSBVHZdccy9YOyJiZINh7lYQ8I"
Názov prímateľa
OZ Naplno

Celkový rozpočet:
9 920,00 €

Výška podpory:
9 000,00 €