Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Hranice spoločnosti - vylúčenie, pamäť, inklúzia

Krátky opis
Projekt sa zameriava na interdisciplinárne, aktuálne, kultúrne a spoločenské otázky a na kultivovanie kritickej reflexie spoločnosti a kultúry. Tematicky zastrešíme vzťah videného a nevideného v spoločenskom priestore. Ambíciou je osloviť záujemcov o kultúrno-spoločenské dianie, ako aj o experimentálne podoby súčasného myslenia. Filozofický klub NOUS dlhodobo prezentuje filozofiu ako otvorené myslenie interagujúce s aktuálnym kultúrno-spoločenským dianím.
Fotogaléria
Názov podujatia
Josef Fulka - Sadova politická filozofia a radikálna exklúzia

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
15.11.2022

Popis projektu

V přednášce vyjdeme z Rancierovy definice politiky jakožto specifického typu emancipace: politika existuje tehdy, když určitá část populace, která doposud nedisponovala vlastním hlasem, začne usilovat o viditelnost na politické scéně. Položíme si otázku, zda neexistují určité subjekty (nebo spíše ne-subjekty), u kterých je toto schéma nefunkční v tom smyslu, že jakýkoli přístup k viditelnosti, a tedy jakýkoli emancipační potenciál, je jim předem upřen. Tato úvaha bude vycházet z myšlení Etienna Balibara a Judith Butler, nicméně dílem, které v západním filosofickém myšlení ukazuje tuto situaci radikální exkluze v exemplární odobě, je dílo markýze de Sade, na které se zaměříme ve druhé části přednášky.

Názov prímateľa
OZ Naplno

Celkový rozpočet:
9 920,00 €

Výška podpory:
9 000,00 €