Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

LETAVY 2022

Krátky opis
37. ročník vzdelávacieho medziodborového podujatia. Podujatie je určené odbornému i laickému publiku z oblasti umenia a kultúry. Účastníci sa počas celého týždňa v dielňach umeleckého tábora pre dospelých vzdelávajú a vymieňajú si skúsenosti pod odbornou supervíziou domácich i zahraničných lektorov. Vytvorené umelecké diela sú prezentované v posledný večer podujatia a na jeseň na Vernisáži Letáv.
Fotogaléria
Názov podujatia
LETAVY 2022

Miesto konania / kraj
Kokava nad Rimavicou / Poltár

Termín konania
07.08.2022 - 14.08.2022

Popis projektu

Cieľom projektu je podporiť odbornú reflexiu a kritiku vo viacerých oblastiach umenia a kultúry, divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry prostredníctvom medziodborovej vzdelávacej aktivity, ktorej výsledkom je rozsiahla umelecká tvorba. Projekt sa organizuje zároveň s účelom vytvoriť priestor pre medziodborové vzdelávanie a platformu pre výmenu dobrých skúseností v oblasti umenia a kultúry s lektormi a lektorkami zo Slovenska ako aj zo zahraničia.

Letavy majú dlhoročnú tradíciu a sú najväčším podujatím svojho druhu na Slovensku, čo sa týka počtu účastníkov ako aj počtu dielní. V roku 2022 čaká na svojich umelcov 15 dielní s celkovou kapacitou viac ako 200 účastníkov.  Každý rok organizačný tím a odborní garanti podujatia prichádzajú s inovatívnymi prístupmi, novými dielňami, ktoré odpovedajú na súčasné trendy v oblasti umenia a kultúry, rovnako ako na záujem účastníkov a účastníčok. Zároveň však zohľadňujú tradíciu dielní, ktoré sú po desaťročia naplno obsadené (napr. maľba). 

Účastníci Letáv počas jedného týždňa tvoria v dielňach pod odbornou supervíziou lektorov a lektoriek umelecké diela, ktoré sú následne prezentované v posledný večer podujatia a na jeseň vždy toho istého roku na takzvanej vernisáži Letáv.

Letavy sú roky známe aj kvalitným sprievodným programom, ktorý je otvorený širokej verejnosti. Tento rok sa môžete tešiť na:

nedeľa  7.8.
20,00 – OTVORENIE
21,00 – SIX FOXES - koncert

pondelok  8.8.
20,30 – Peter PETIAR Lachký - koncert
22,00 – „OUCA“ – premietanie filmu

utorok  9.8.
20,30 – Martin GEIŠBERG - koncert 
21,30 – Miroslav NANY Hudák - koncert 

streda  10.8
13,00 – LETATRH + Výstava umelcov z Ukrajiny
20,30 – VÝPREDAJ NÁPADOV - skoroshow všetkých pre všetkých
21,30 – NEHA - koncert 

štvrtok  11.8.
20,00 – Literarnyklub.sk - beseda Kali BAGALA a mladý autorský hosť
21,30 – Róbert FAPŠO Quartet - koncert

piatok  12.8.
20,00 – NOČNÁ VERNISÁŽ - prezentácie výtvarných dielní
20,30 – „Malý princ“ - prezentácia Bábkárskej dielne
21,30 – KONCERT Hudobno-textárskej dielne

sobota  13.8.
16,00 - 24,00 - PREZENTÁCIE DIELNÍ

Názov prímateľa
Letavy

Celkový rozpočet:
48 000,00 €

Výška podpory:
23 000,00 €