Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2024

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 13.05.2024

Tvorivá dielňa rétoriky bude zameraná na analýzu verbálneho prejavu účastníkov. Workshop pre začínajúcich moderátorov a záujemcov o rozvoj rečníckych schopností.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 11.05.2024

Cyklické tvorivé dielne pre dospelých s využitím tradičných výtvarno-technologických postupov.

viac o projekte


NÁVRATY KU KOREŇOM, 4. ročník

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 11.05.2024 - 12.05.2024

Jednodňový kurz výroby kožených barefoot sandálov, ktoré presne sadnú na nohu! V ponuke sú dva termíny: sobota, 11. 5. 2024, 9.00 – 16.00 / 1. skupina a nedeľa, 12. 5. 2024, 9.00 – 16.00 / 2. skupina. Topánky šijeme ručne, čo im dodá osobitý a jedinečný šarm. Lektorkou bude Helena Danišová z Rimavskej Soboty, remeselníčka a organizátorka kurzov na SK a v MR. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Naše Kysuce 2024

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 09.05.2024

Fotoworkshop zameraný na kompozíciu vo fotografii

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 09.05.2024

Poďme sa hrať: dielne zamerané na tvorbu jednoduchej divadelnej hry podporujúce zdravý rozvoj tvorivosti u detí ZŠ.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii VI.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 07.05.2024

7. 5. 2024 10. 00 UMENIE PRE KAŽDÉHO - PRODUKCIA A POSTPRODUKACIA fotografický workshop pre amatérskych fotografov zameraný na hľadanie nových prístupov produkcie a postprodukacie fotografie, videa na sociálne siete lektor: Mgr. Pavel Kuna

viac o projekte


Moje nie zlu - krajská súťaž v tvorbe komiksových príbehov, 20. ročník

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 07.05.2024

Krajská súťaž v tvorbe komiksových príbehov pre žiakov ZŠ a ZUŠ Prešovského kraja.

viac o projekte


Interaktívny divadelno-vzdelávací formát neZraniteľní/DAR pre deti a mládež z vylúčených komunít (Divadlo ako regenerácia)

Miesto a termín konania: Záhorská Ves, Slovenská republika / 04.05.2024

neZRANITEĽNÍ/DAR 2024 v DC Záhorská Bystrica Odštartovali sme novú sériu umelecko-vzdelávacích aktivít pre deti a mládež v špecializovaných zariadeniach, zameraných na poskytovanie vzdelávania a starostlivosti na Slovensku. Umenoterapeutickými aktivitami nadväzujeme na predchádzajúcu činnosť v šiestich reedukačných centrách v roku 2023 aj na základe pozitívneho ohlasu zo strany detí, mládeže, pomáhajúcich profesií i odborného personálu.

viac o projekte


23. ročník DFF Kolovrátok

Miesto a termín konania: Heľpa, Slovenská republika / 04.05.2024 - 05.05.2024

Plagát Kolovrátok

viac o projekte


Ruža karafija

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 03.05.2024 - 05.05.2024

vydanie zvukového CD FSk Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec

viac o projekte


Naše Kysuce 2024

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 03.05.2024

Výtvarný workshop zameraný na kresbu a maľbu zátišia a figúry

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 29.04.2024

výtvarný kurz pre začiatočníkov

viac o projekte


Tvorivé a vzdelávacie podujatia 5

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 29.04.2024

Divadelný workshop zameraný pre pedagógov ZŠ, SŠ, ZUŠ a amatérskych umelcov ponúkne záujemcom pestrú škálu poznatkov a spôsobov ako tvoriť na javisku a ako vytvoriť divadelné predstavenie.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 27.04.2024 - 28.04.2024

remeselný kurz pre začiatočníkov

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Krupina, Slovenská republika / 22.04.2024

Poďme sa hrať: dielne zamerané na tvorbu jednoduchej divadelnej hry podporujúce zdravý rozvoj tvorivosti u detí ZŠ. Cieľom výstupu je z bežných činností a rituálov vytvoriť hru.

viac o projekte


Ide vesna, ide jar

Miesto a termín konania: Stredné Plachtince, Slovenská republika / 20.04.2024

prezentácia jarných zvykov

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii VI.

Miesto a termín konania: Šaľa, Slovenská republika / 20.04.2024

UMENIE PRE KAŽDÉHO – LUMINOGRAFIA fotografický workshop pre amatérskych fotografov zameraný na maľbu svetlom

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii VI.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 17.04.2024

Remeselná tvorivá dielňa pre mládež a dospelých. Kde: Kos v Nitre Lektorka: Alena Kmeťová

viac o projekte


KreaTiviTa 2024 – cyklus výstav neprofesionálnej výtvarnej, fotografickej a textilnej tvorby

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 16.04.2024 - 09.06.2024

Projekt prezentuje amatérsku tvorbu výtvarníkov, fotografov a tvorcov z oblasti textilného úžitkového umenia a pozostáva z realizácie 6 výstav. 2 kolektívne výstavy (výtvarná a textilná tvorba) a 4 výstavy, na ktorých sa prezentuje dvojica autorov (výtvarná a fotografická tvorba). Do projektu bude zapojených približne 50 autorov.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 13.04.2024 - 14.04.2024

remeselný kurz pre začiatočníkov

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2024

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 13.04.2024

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Vás pozýva na druhé podujatie v rámci cyklu STRETNUTIE S UMENÍM zamerané na tému Ivan KOZÁČEK, fotograf.

viac o projekte


NÁVRATY KU KOREŇOM, 4. ročník

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 13.04.2024 - 16.11.2024

4. ročník projektu NÁVRATY KU KOREŇOM bude pozostávať zo 6 tvorivých sobotných i nedeľných stretnutí. Na každom sa účastníci priučia nejakému remeslu, osvoja si novú techniku, či spoznajú nový materiál. Jednotlivé stretnutia prebiehajú v malých skupinkách (maximálne 10 – 15 osôb). Stretnutia sa uskutočnia raz za mesiac s výnimkou letných prázdnin. Väčšina z nich sa bude realizovať v Dome kultúry v RS, trikrát vycestujú priamo ku lektorom. Projekt z verejných zdrojov podporil FPU.

viac o projekte


NÁVRATY KU KOREŇOM, 4. ročník

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 13.04.2024

Prvým tvorivým stretnutím v rámci 4. ročníka projektu Návraty ku koreňom bude MAĽOVANÁ HODVÁBNA ŠATKA. V sobotu, 13. 4. 2024 si počas dopoludnia v čase 9.00 – 12.00 hod. a popoludní v čase 13.00 hod. - 17.00 hod. v priestoroch DK v Rimavskej Sobote s lektorkou Evou Hutirovou ručne namaľujeme vlastnú hodvábnu šatku s ľudovými motívmi z regiónu.

viac o projekte


Kreatívne tvorenie IV.

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 12.04.2024 - 23.04.2024

Workshop zameraný na výrobu klobúkov a čeleniek.

viac o projekte


Naše Kysuce 2024

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 09.04.2024

Interaktívna prednáška o histórií a zaujímavostiach regiónu Kysuce

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2024

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 08.04.2024

Vzdelávací hudobno-poetický program zameraný na prezentáciu súčasnej poetickej a prozaickej tvorby.

viac o projekte


Kreatívne tvorenie IV.

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 08.04.2024 - 18.10.2024

Kreatívni seniori - tvorivé dielne pre seniorov, kde cieľom dielní počas roka je rozvoj vlastných záujmov a obľúbených činností.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2024

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 06.04.2024

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Vás pozýva na prvé podujatie v rámci cyklu STRETNUTIE S UMENÍM zamerané na tému Hugo GROSS, maliar.

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 06.04.2024

Stretnutie s remeslom - pletenie košíkov z vŕby s lektorkou Erikou Rudíkovou

viac o projekte


Naše Kysuce 2024

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 04.04.2024

Interaktívne tvorivé stretnutie so zameraním na tradičné remeslo - drotárstvo.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 25.03.2024

Učíme sa umeniu - výtvarný kurz pre začiatočníkov

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii VI.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 21.03.2024

výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na technologickú kópiu historickej techniky kresby Trois Crayons lektorka: Mgr., Mgr.art. Eva Vídenská

viac o projekte


Naše Kysuce 2024

Miesto a termín konania: Vysoká nad Kysucou, Slovenská republika / 18.03.2024

Rozprávanie o nehmotnom kultúrnom dedičstve Kysúc.

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 15.03.2024

Poďme sa hrať: dielne zamerané na tvorbu jednoduchej divadelnej hry podporujúce zdravý rozvoj tvorivosti u detí ZŠ. Cieľom výstupu je z bežných činností a rituálov vytvoriť hru.

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 14.03.2024 - 30.04.2024

PALIČKOVANIE - kurzom, ktorý sa teší veľkej obľube prispejeme k prehĺbeniu estetického cítenia, kreativity, fantázie pre účastníkov všetkých vekových kategórií. Kurz je určený deťom, začiatočníkom aj pokročilým, no hlavne pre kreatívnych a zručných účastníkov, ktorí majú záujem o ľudovú tvorivosť. V závere kurzu budú odovzdané účastníkom osvedčenia o absolvovaní kurzu a výstava prác.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 14.03.2024 - 20.03.2024

Vzdelávacia aktivita z oblasti astronómie pod názvom Záhady vesmíru vytvára pre deti a mládež zaujímavú príležitosť, ako sa dozvedieť viac o vesmíre a jeho objektoch. Dve edukačné podujatia prispievajú k získaniu nových zaujímavých informácií z oblasti astronómie a realizujú sa v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne. Ich cieľom je zaujať a nadchnúť mladú generáciu pre poznávanie a objavovanie vesmíru, jeho javov a zákonitostí.

viac o projekte


Kreatívne tvorenie IV.

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 13.03.2024 - 28.03.2024

Tvorivé dielne zamerané na abstraktné maľovanie s intuitívnou maľbou na plátno pre ZPMP.

viac o projekte


ČAROVNÁ STUDNIČKA

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 12.03.2024 - 19.03.2024

Čarovná studnička je cyklus výchovno-vzdelávacích podujatí v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, remesiel, súčasného umenia a kultúry.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2024

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 11.03.2024 - 13.03.2024

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne pozýva mladých amatérskych cimbalistov na trojdňovú cimbalovú dielňu s profesionálnym lektorom Mgr. art. Martinom Budinským, ArtD. Dielňa je zameraná na teoretické i praktické vzdelávanie a získanie nových zručností v oblasti cimbalovej hry.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 10.03.2024

Spoznaj, zaži nauč sa - cyklus vzdelávacích podujatí pre folkloristov zamerané na metodickú inštruktáž pri tvorbe tancov, speváckych a hudobných programov, etnologické prednášky, moderované diskusie, hudobný, spevácky a tanečný workshop pre vedúcich a členov detských a dospelých folklórnych kolektívov a ľudové hudby.

viac o projekte