Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 29.01.2024

výtvarný kurz-maľba akrylovými farbami

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 20.01.2024

20. januára v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve sa uskutoční metodické stretnutie pre vedúcich a deti detských folklórnych súborov.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 19.01.2024 - 20.01.2024

Zámerom projektu je prostredníctvom systematického a kontinuálneho vzdelávania nositeľov kultúry zvyšovať úroveň miestnej kultúry. Cieľom je metodická a edukačná pomoc nositeľom kultúry tak, aby mohli poznatky a zručnosti získané v rámci projektu využívať vo svojej ďalšej práci.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2024

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 13.01.2024

Metodický seminár pre vedúcich, pedagógov, interpretov detských folklórnych kolektívov, zameraný na praktické a teoretické poznatky z výučby ľudového tanca, zameraný na malé tanečné formy, sólové výstupy, rozšírenie si vedomostí a zručností z tanečno-hudobno-spevnej pedagogiky, práce s detským interpretom, osobné konzultácie.

viac o projekte


KreaTiviTa 2024 – cyklus výstav neprofesionálnej výtvarnej, fotografickej a textilnej tvorby

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 08.01.2024 - 20.12.2024

Projekt prezentuje amatérsku tvorbu výtvarníkov, fotografov a tvorcov z oblasti textilného úžitkového umenia a pozostáva z realizácie 6 výstav. 2 kolektívne výstavy (výtvarná a textilná tvorba) a 4 výstavy, na ktorých sa prezentuje dvojica autorov (výtvarná a fotografická tvorba). TOS každoročne realizuje výstavy amatérskej tvorby v galerijnom priestore TOS – v historickom Dome hudby M. Sch. Trnavského, ale i vo veľkorysých priestoroch úradu TTSK, čím prináša umenie bližšie k ľuďom.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2023

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 27.12.2023

Pozývame na hudobno-poetický program, ktorý popularizačným spôsobom prezentuje súčasnú slovenskú poetickú a hudobnú tvorbu v čase adventu.

viac o projekte


Materské znamienko

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 26.12.2023

Našim cieľom je ponúknuť publiku novodobého Štepku s prvkami modernej réžie,dramaturgie a nadčasovými scénickými prvkami. Ako to už v Štepkových textoch býva, satiru, iróniu a výsmech našich negatívnych vlastností poľudšťuje láskavý humor a pochopenie. Smiešnosmutná skladačka zabíjačkových, svadobných, narodeninových – životných absurdných situácií. Štepka v tejto hre nezaprie jemu vlastnú poetiku – poetiku smutnosmiešneho mravokárcu!

viac o projekte


Návraty ku koreňom, 3. ročník

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 16.12.2023

Posledné tvorivé stretnutie v rámci 3. ročníka projektu Návraty ku koreňom venujeme sladkému tvoreniu. Počas sobotného dopoludnia, 16. 12. 2023 v čase od 9.00 - 12.00 hod. nás lektorka Janka Liptáková vovedie do tajov prípravy obľúbenej sladkosti . V učebni SOŠOS na Športovej ulici si spolu vyrobíme GRILÁŽE.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2023

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 16.12.2023

V poradí štvrté Stretnutie s umením sa uskutoční na tému Metamorfózy hudby v diele Jozefa Švikruhu v sobotu 16. 12. 2023, o 9.00 h v Základnej umeleckej škole Trenčín, Nám. SNP 2. Svoju tvorbu predstaví a lektorsky bude tvorivú dielňu viesť výtvarník a pedagóg Jozef Švikruha .

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 15.12.2023 - 16.12.2023

Liptovské kultúrne stredisko pripravilo pre milovníkov filmu a neprofesionálnych filmárov 5 večerov, počas ktorých sa budú môcť stretnúť s profesionálnymi tvorcami.

viac o projekte


Tajomstvo ukryté vo vzoroch 2

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 15.12.2023

Prednáška s Mgr. Tomášom Mrázekom o tradičnom odeve vo folklórnych zoskupeniach.

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 14.12.2023

výtvarný kurz Vianočná pohľadnica-vytvorenie vlastnej vianočnej pohľadnice

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 14.12.2023

kultúrno - vzdelávacie podujatie

viac o projekte


Naše Kysuce 2023 : Folklór, tradície a deti: Vianočné pásmo

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 13.12.2023

Workshop s besedou pre deti materskej školy so zameraním na predvianočné a vianočné zvyky a tradície na Kysuciach. Lektor: FSk Svrčinka zo Svrčinovca.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 13.12.2023

Druhá časť projektu. Výsledok tvorby z prvej časti - uvedenie bulletinu/zborníka diel a prezentovanie tvorby.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 11.12.2023

Tvorivé dielne detskej dramatickej tvorivosti pre deti z detských divadelných súborov a ich vedúcich majú za cieľ odborne usmerniť ich činnosť , podporiť rozvoj tvorivých a komunikačných schopností detí, rozvoj fantázie, empatického cítenia, improvizácie.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 09.12.2023

remeselná tvorivá dielňa pre mládež a dospelých na tému DREVOREZBA. Miesto konania: KOS v Nitre Lektor: Dušan Budinský

viac o projekte


Kultúra človeka, kultúra spoločnosti

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 09.12.2023

Krok za krokom k inscenácii - divadelná dielňa

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Jedľové Kostoľany, Slovenská republika / 08.12.2023 - 15.12.2023

Tanečná príprava interpretov vo folklórnych skupinách z okresu Zlaté Moravce s tanečnou etnochoreologičkou Katarínou Babčákovou 8.12., 13.12 a 15.12.2023 o 17.30

viac o projekte


Kračúnske štedrivke

Miesto a termín konania: Nová Ves, Slovenská republika / 03.12.2023 - 26.12.2023

vianočné folklórne pásmo

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 02.12.2023

Tvorivá dielňa pre dospelých s využitím tradičných výtvarno-technologických postupov.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Čierne Kľačany, Slovenská republika / 02.12.2023 - 03.12.2023

prezentačno-edukačné stretnutie divadelníkov, spojené s prezentáciou divadelných inscenácií pred verejnosťou a diskusie s cieľom uchovávať tradície ochotníckeho divadla v obciach a regiónoch Nitrianskeho kraja

viac o projekte


Autobus dobrej vôle

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 01.12.2023 - 02.12.2023

Malý scénický program, zameraný na autentické prvky vianočných zvykov.

viac o projekte


Autobus dobrej vôle

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 01.12.2023 - 02.12.2023

Malý scénický program, zameraný na autentické prvky vianočných zvykov.

viac o projekte


28. Gorazdov literárny Prešov, celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 01.12.2023 - 02.12.2023

Celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 30.11.2023

Talkshow - Folklór v hlave má za cieľ popularizovať TĽH a predstaviť bližšie jeho výrazné osobnosti širokej verejnosti. Rozhovory s osobnosťami sú prepojené ich kultúrno-umeleckými vystúpeniami a projekciou.

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 30.11.2023

Vzdelávacie stretnutie kronikárov miest a obcí z regiónu Detvy, Krupiny a Zvolena

viac o projekte


Naše Kysuce 2023

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 30.11.2023

Remeselný workshop pre žiakov 4. ročníka so zameraním na včelárstvo a jeho význam pre prírodu, život človeka a svet sa v rámci projektu Naše Kysuce 2023 uskutoční 30.11.2023 o 7:35 hod. v Základnej škole s Materskou školou Čadca - Podzávoz. Lektorom workshopu bude Ing. Martin Slovák. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Hlavný partner podujatia je Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 29.11.2023

Tvorivé dielne detskej dramatickej tvorivosti pre deti z detských divadelných súborov a ich vedúcich majú za cieľ odborne usmerniť ich činnosť , podporiť rozvoj tvorivých a komunikačných schopností detí, rozvoj fantázie, empatického cítenia, improvizácie.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 29.11.2023 - 06.12.2023

Tanečná dielňa pre detské súbory v okrese Nitra pod vedením lektorky Martiny Vargovej v ZŠ Fatranská, Nitra, 29.11.2023 a 6.12.2023 o 15.00.

viac o projekte


IV. Kreatívne na osvete

Miesto a termín konania: Vydrany, Slovenská republika / 28.11.2023

Interaktívny odborný seminár pre žiakov, členov dramatických krúžkov, moderátorov a ich pedagógov v rámci projektu IV. Kreatívne na osvete

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 27.11.2023

Projekt zahŕňa metodické stretnutia pre folklórne kolektívy a vedúcich, aby vedeli ako pracovať, tvoriť , inšpirovať sa, čerpať nápady a témy na spracovanie z oblasti regiónu kde pôsobia.

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 27.11.2023

výtvarný kurz zameraný na oboznámenie sa s históriu rôzneho druhu písma a precvičenie tejto techniky

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 25.11.2023 - 26.11.2023

Návrat k tradičným remeslám-remeselný kurz Drotárstvo

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2023

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 25.11.2023

Tretia časť cyklu STRETNUTIE S UMENÍM bude venovaná maliarovi MILOŠOVI ALEXANDEROVI BAZOVSKÉMU a interpretácii fenoménu slovenskosti v jeho maliarskom diele.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 24.11.2023

Tri jednodňové školiteľské podujatia pre folkloristov zamerané na pravniansku dolinu - etnologické prednášky, moderované diskusie, tanečný workshop, tvorivé a remeselnícke dielne.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Jedľové Kostoľany, Slovenská republika / 24.11.2023

Spevácka dielňa pre folklórne skupiny pod vedením hlasovej pedagogičky Margity Jágerovej 24.11.2023 o 17.00 v Jedľových Kostoľanoch.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Šaľa, Slovenská republika / 24.11.2023 - 01.12.2023

Tanečná individuálna príprava pre detské súbory pod vedením etnochoreologičky Agáty Krausovej 24.11. a 1.12.2023 o 16.00 v Šali.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 22.11.2023

remeselná tvorivá dielňa na tému: "Výroba sviečok z včelieho vosku" Miesto konania: Nitra Lektorka: PhDr. Romana Píteková, Dipl. mt. l.

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Očová, Slovenská republika / 21.11.2023

rétorický workshop pre žiakov základných škôl tematicky zameraný na zvukové vlastnosti reči, ktoré sa uplatňujú v rečníckom prejave.

viac o projekte