Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Večery s folklórom

Miesto a termín konania: Žiar nad Hronom, Slovenská republika / 09.09.2023

Zviditeľnenie folklórnych súborov, skupín a sólistov a oživenie zvykov a tradícií v našom regióne. Sprievodnými podujatiami priblížime kalendárny obradový folklór, ukážky remeselníkov budú zamerané na prezentáciu a rozvoj tradičných remesiel, remeselné dielne pre deti aj dospelých budú motiváciou pre ľudí, aby sa začali venovať remeslám. Sprievodný program bude obohatený o prípravu a ochutnávku tradičných jedál a zaujímavý program pre deti.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 08.09.2023 - 23.09.2023

Anotácia : workshop s tvorivým procesom smerujúci k vzniku site specific s názvom Vzorce správania / behavior patterns

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 08.09.2023 - 10.09.2023

My Street Films SK - projekt vzdelávania v oblasti tvorby dokumentárneho filmu.

viac o projekte


Čipka v Honte

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 28.08.2023 - 02.09.2023

festival paličkovanej čipky

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómií

Miesto a termín konania: Roztoky, Slovenská republika / 26.08.2023

workshop na ošetrenie drevených trámov

viac o projekte


Návraty ku koreňom, 3. ročník

Miesto a termín konania: Kyjatice, Slovenská republika / 26.08.2023

V sobotu, 26. 8. 2023 sa na štvrtom tvorivom stretnutí v rámci 3. ročníka projektu Návraty ku koreňom, vydáme za lektorom a tvorcom kyjatických hračiek, priamo do jeho dielne v Kyjaticiach. Počas trojhodinového workshopu sa zoznámime s históriou a jedinečnosťou kyjatického vzoru. Spolu s lektorom Ladislavom Hedvigym, ktorý je držiteľom titulu majster ľudovej umeleckej výroby za rok 2022, si vyrobíme krásne drevené podložky pod poháre s jedinečným kyjatickým ornamentom.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómií

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 25.08.2023

workshop zameraný na mútenie masla a bielenie plátna

viac o projekte


Tvorivé dielne remesiel, hudby, tanca

Miesto a termín konania: Teplý Vrch, Slovenská republika / 20.08.2023 - 26.08.2023

Po roku opäť Muzičky a Malí tanečníci na Teplom Vrchu. Tvorivé hudobné a tanečné dielne s odbornými lektormi a animátormi budú rozvíjať talenty. Aktivity sa realizujú v rámci projektu Tvorivé dielne remesiel, hudby, tanca, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Národné osvetové centrum. Organizátori: .z. RODON Klenovec, Národné osvetové centrum, Gemersko -malohontské osvetové stredisko - kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, Obec Klenovec

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Očová, Slovenská republika / 19.08.2023

Deň s divadlom-cyklus stretnutí pre amatérskych divadelných umelcov. Obsahom sú teoretické i praktické východiská, postupy pri výbere divadelnej hry, dramatizácia, dramaturgia, scénografia, práca s režisérom a herecké techniky.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 14.08.2023 - 18.08.2023

Čarovná studnička je projekt, ktorého zámerom je prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít vytvoriť edukačné aktivity pre deti, mládež a dospelých na území okresov Rimavská Sobota a Revúca. Vzdelávacími aktivitami chceme rozvíjať tradičné zručnosti a vedomosti v oblasti TĽK, osvojovať tradičné remeselné postupy, ako aj rozvíjať nové metódy, techniky. Prispieť aj ku kvalitatívnej úrovni v oblasti súčasného umenia, vytvoriť podmienky na kreatívne tvorenie.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómií

Miesto a termín konania: Roztoky, Slovenská republika / 12.08.2023 - 14.08.2022

Expedícia je určená pozorovateľom, amatérskym astronómom, študentom astronómie a všetkým záujemcom o astronómiu Obsahom expedície bude pozorovanie meteorov a následné vyhodnocovanie meraní

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 09.08.2023

výtvarný workshop pre deti, mládež a neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na priestorový objekt lektorka: Mgr. Petra Baďová, PhD. kde: Krajské osvetové stredisko v Nitre

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 08.08.2023

výtvarný workshop pre deti, mládež a neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na kombinovanú techniku lektorka: Mgr. Petra Baďová, PhD. kde: Krajské osvetové stredisko v Nitre

viac o projekte


Kumšt remesla 2023

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 08.08.2023 - 19.08.2023

cyklus remeselných tvorivých dielní

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nová Ves nad Žitavou, Slovenská republika / 07.08.2023 - 09.08.2023

3. ročník remeselných tvorivých dielní pre deti a mládež zamerané na ručne šitú hračku, modrotlač a keramiku. Kde: Gazdovský dvor v Novej Vsi nad Žitavou

viac o projekte


Workshop bábkarskej tvorivosti 2023

Miesto a termín konania: Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika / 06.08.2023 - 13.08.2023

Cyklická neformálna vzdelávacia aktivita, ktorej zámerom je oživiť tradíciu ľudového bábkarstva

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómií

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 05.08.2023

tvorivá dielňa Písanie ikon

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika / 04.08.2023

Cieľom projektu je realizovať inštruktážne školenia zamerané na tradičné ľudové piesne z Novohradu a Malohontu. Popri zvyšovaní úrovne tvorivej činnosti jednotlivých zložiek folklórnych súborov a skupín, chceme napomáhať hudobným zoskupeniam, sólistom inštrumentalistom, pôsobiacim v regióne aby spoznávali a objavovali tradičný materiál. Chceme poukázať na dôležitosť štýlovosti a interpretácie ľudovej piesne v regióne.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika / 04.08.2023

Podujatie venované významnej osobnosti slovenského folklóru Pavlovi Bútorovi pri príležitosti jeho dvoch výročí v roku 2023 – 75. výročie narodenia a 10. výročie úmrtia. Spomínať budeme nie so smútkom, ale tak ako to vedel len on. Veselo, zábavne, radostne, bez pretvárky, s dojatím. Ľudovým tancom a jeho vyhadzovanou, choreografiami, muzikou, kokavským jedlom, krojom či nárečím chceme pripomenúť človeka, ktorého poznalo celé folklórne Slovensko.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 31.07.2023 - 04.08.2023

Denný letný tábor pre deti, ktoré majú radi animovaný film

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Šaľa, Slovenská republika / 31.07.2023 - 02.08.2023

3. ročník remeselných tvorivých dielní pre deti a mládež zamerané na ručne šitú hračku, modrotlač a keramiku. Kde: Kultúrne stredisko Večierka v Šali

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 24.07.2023 - 28.07.2023

Zámerom a ústredným motívom aktivity je prostredníctvom vzdelávacích aktivít zachovávať a rozvíjať záujem o kultúrne dedičstvo regiónu Hont, ale aj mimo neho. Podporovať dedičstvo regiónu a jeho perspektívu prostredníctvom inovatívne práce s deťmi a mládežou.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 24.07.2023 - 28.07.2023

ANIMOsCool - letná škola animovanej tvorby

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 21.07.2023

Večer venovaný folklóru - Priblížime návštevníkom históriu, súčasnú činnosť, či plány do budúcnosti folklórnych zoskupení v regióne Novohrad a Malohont. Podujatie je určené mládeži, dospelým a starším vekovým kategóriám.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Východná, Slovenská republika / 20.07.2023 - 23.07.2023

Tábor ľudového tanca.

viac o projekte


FAD 2023 - Festival Amatérskeho Divadla , 9. ročník

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 20.07.2023

Komunitné divadlo/ rôznorodosť, mladé publikum Medzinárodný seminár

viac o projekte


FAD 2023 - Festival Amatérskeho Divadla , 9. ročník

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 18.07.2023 - 22.07.2023

Divadelný komunitný festival s medzinárodnou účasťou, 9. ročník Hlavnou myšlienkou je vytvárať festivalový priestor amatérskym divadlám, rozvíjať dramaturgiu FAD ako komunitného festivalu s medzinárodnou účasťou. Experimentovať v divadle a nebáť sa rôznorodosti v najširšom kontexte umenia. Hľadať inovatívne formy práce s tínedžerským publikom cez divadlo s dôrazom na rozvoj kritického myslenia. Chceme naďalej reflektovať na potreby mladého divadla a mladého diváka a pracovať s tým plnohodnotn

viac o projekte


FAD 2023 - Festival Amatérskeho Divadla , 9. ročník

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 18.07.2023 - 22.07.2023

Počas festivalu FAD 2023 – Festivalu amatérskeho Divadla vám ponúkame 6 divadelných workshopov vrátane diváckych dielní ku 2 inscenáciám

viac o projekte


Kreatívne tvorenie III.

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 18.07.2023 - 28.07.2023

Zátišie grafitom - workshop, ktorý motivuje a podporuje rozvoj výtvarnej tvorby a zároveň vytvára priestor na prezentáciu vlastnej tvorby.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 17.07.2023 - 21.07.2023

Zámerom projektu je poskytnúť rodičom školopovinných detí, aby v čase prázdnin mohli zabezpečiť pre svoje deti zmysluplné trávenie voľného času. Cieľom projektu je umožniť deťom formou prostriedkov tvorivej dramatiky spoznávať seba aj okolitý svet, rozvíjať potenciál dieťaťa formou hier, rozvíjať jeho zručnosti. Deti sa môžu tešiť na dni plné zábavy, divadla, rekvizít, hudby, javiska a pohybu. Skúsení lektori im priblížia všetky zložky divadla.

viac o projekte


Hontiansky keľavník

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 17.07.2023 - 21.07.2023

Zámerom a ústredným motívom aktivity je prostredníctvom vzdelávacích aktivít zachovávať a rozvíjať záujem o kultúrne dedičstvo regiónu Hont, ale aj mimo neho. Podporovať dedičstvo regiónu a jeho perspektívu prostredníctvom inovatívne práce s deťmi a mládežou.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 17.07.2023 - 21.07.2023

Denný remeselný tábor.

viac o projekte


FAD 2023 - Festival Amatérskeho Divadla , 9. ročník

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 17.07.2023 - 11.08.2023

Názov : Divadelné dielne FAD cez objektív Fotografky Andrei Koncovej Dátum : 17.7.- 11.8. 2023 Miesto: Krajské osvetové stredisko v Nitre, výstavná sála

viac o projekte


Kumšt remesla 2023

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 17.07.2023 - 19.08.2023

cyklus tvorivých dielní

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 11.07.2023

výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na maľbu akrylom lektorka: Bc. Katarína Jahnová kde: Krajské osvetové stredisko v Nitre

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 10.07.2023

výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na papierotlač kde: Krajské osvetové stredisko v Nitre lektorka: Mgr. Mária Valentová - Valčová

viac o projekte


KREATIV 2023

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 10.07.2023 - 14.07.2023

Letný kurz zbormajstrov 2023 je odborné vzdelávanie určené zbormajstrom všetkých kategórií amatérskych speváckych zborov (detských, mládežníckych a dospelých), začiatočníkom, mierne pokročilým i pokročilým. Garantkou je prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., a ďalšími lektormi sú: Darina Andučič-Tóthová, DiS. art., Mgr. Tatiana Kanišáková, PhD., Mgr. Katarína Kružíková a doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD. Podujatie sa koná v rámci projektu KREATIV 2023.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Slepčany, Slovenská republika / 10.07.2023 - 12.07.2023

3. ročník remeselných tvorivých dielní pre deti a mládež obsahovo zamerané na ručne šitú hračku, modrotlač a keramiku. Kde: Kultúrny dom v Slepčanoch

viac o projekte


Tvorivé a vzdelávacie podujatia 4

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 04.07.2023 - 06.07.2023

Dvojdňové folklórne hudobno-tanečné tvorivé dielne zamerané na deti a mládež škôl humenského regiónu.

viac o projekte


KREATIV 2023

Miesto a termín konania: Búč, Slovenská republika / 03.07.2023 - 07.07.2023

Dať umelcom priestor na prezentáciu svojej tvorby, vzájomnú konfrontáciu, rozšíriť obzory a naučiť ich nové výtvarné, fotografické a filmárske zručnosti to je cieľom workshopu VFFV 2023, ktorý sa bude konať v rámci projektu KREATIV 2023. Na naplnenie tohto cieľa Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo 5 dňový umelecký workshop zameraný na vzdelávanie amatérskych umelcov a ich inšpiráciu do budúcej tvorby.

viac o projekte