Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii IV.

Miesto a termín konania: Zlaté Moravce, Slovenská republika / 11.07.2022 - 13.07.2022

remeselné tvorivé dielne pre deti a mládež zamerané na výrobu šúpolienky, maľbu na sklo a techniku makramé. Kde: MSKŠ v Zlatých Moravciach

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 10.07.2022

Interaktívny slovenský večer

viac o projekte


Divadelné Dišputy 2022

Miesto a termín konania: Dolná Strehová, Slovenská republika / 10.07.2022

Divadelný festival.

viac o projekte


CESTA REMESLA

Miesto a termín konania: Gelnica, Slovenská republika / 09.07.2022

Odborná diskusia Ochutnávka medu a medoviny Výroba sviečok zo včelieho vosku Vytáčanie medu Včelie produkty Výroba krémov Presklený úľ so včelami

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Ilava, Slovenská republika / 08.07.2022 - 10.07.2022

55. Gavlovičovo Pruské , spomienkové slávnosti venované Hugolínovi Gavlovičovi, ktorý v Pruskom pôsobil a je tam aj pochovaný.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii IV.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 08.07.2022

výtvarný workshop pre deti, mládež a dospelých neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na priestorovú tvorbu lektorky: Mgr. Petra Baďová, PhD., Anna Sedláková

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii IV.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 07.07.2022

UMENIE PRE KAŽDÉHO – ČAROVNÝ SVET ILUSTRÁCIÍ výtvarný workshop pre deti, mládež a dospelých neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na ilustráciu príbehu lektorky: Mgr. Petra Baďová, PhD., Anna Sedláková

viac o projekte


Kreatívne tvorenie II.

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 06.07.2022 - 15.07.2022

Tvorivé dielne pre deti.

viac o projekte


Tvorivé a vzdelávacie podujatia 3

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 05.07.2022 - 19.07.2022

Hudobno-spevácko-tanečné tvorivé dielne pre deti ZŠ a mládež SŠ. Sú zamerané na folklórny tanec, hudbu a spev.

viac o projekte


Výtvarné leto v meste

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 05.07.2022 - 30.08.2022

Každý utorok v letných mesiacoch júl a august medzi 17,00 a 19,00 park Hýroša v Ružomberku ožíva výtvarným umením. Množstvo maliarskych stojanov zaplní v tomto čase parkový priestor. Lekcie výtvarného umenia sú predovšetkým pre dospelých. Zámerom projektu je osloviť výtvarným umením široké spektrum ľudí, ukázať im umenie atraktívnou formou. Našim sloganom je "v každom z nás je umelec", len mu treba dať príležitosť tvoriť.

viac o projekte


Divadelné Dišputy 2022

Miesto a termín konania: Záhorce, Slovenská republika / 03.07.2022

Divadelný festival.

viac o projekte


Tvorivé a vzdelávacie podujatia 3

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 03.07.2022 - 28.08.2022

Pokračovanie cyklu tvorivých dielní tradičných remesiel pre širokú verejnosť. Počas siedmich nedeľných popoludní budú návštevníkom prezentované tradičné postupy prác deviatich remesiel. Podujatia budú realizované v takmer autentickom prostredí expozície ľudovej architektúry a bývania.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Dolné Plachtince, Slovenská republika / 02.07.2022

Prezentácia tradičnej kultúry Dolných, Stredných a Horných Plachtiniec.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2022

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 02.07.2022 - 03.09.2022

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne realizuje už piaty ročník cyklu remeselných tvorivých dielničiek pre deti – TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM s cieľom poskytnúť priestor na vzdelávanie v oblasti ľudového umenia

viac o projekte


Eniki beniki - celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 02.07.2022

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov .

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii IV.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 01.07.2022

zážitkové vzdelávanie o astronómii v prenosnom planetáriu a tvorivé interaktívne astro-dielne pre deti a mládež od 5 rokov

viac o projekte


Výtvarné spektrum 2022 - Prešovský kraj

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 30.06.2022 - 15.07.2022

Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby (porota, rozborový seminár, vyhodnotenie, vernisáž, výstava, tvorivá dielňa).

viac o projekte


III. Kreatívne na osvete

Miesto a termín konania: Šamorín, Slovenská republika / 27.06.2022

III. cyklický interaktívny vzdelávací workshop pre deti a mládež, priblíženie im niektorých tradičných ľudových hudobných nástrojov a folklóru, slovenskej ľudovej kultúry v našom prihranične národnostne zmiešanom regióne.

viac o projekte


Jazykom tanca 2022 - krajská súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 26.06.2022

Krajská súťaž choreografií „Jazykom tanca 2022“ vytvára priestor pre prezentáciu a konfrontáciu aktívnej tvorby choreografov na území PSK. Je jedným z typov podujatia, ktoré aktivizuje činnosť a podporuje rozvoj folklórnych súborov, tanečných zoskupení, tvorcov, choreografov a interpretov.

viac o projekte


Divadelné Dišputy 2022

Miesto a termín konania: Malá Čalomija, Slovenská republika / 26.06.2022

Divadelný festival.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Dolné Strháre, Slovenská republika / 25.06.2022 - 26.06.2022

4. ročník tvorivej dielne so zameraním na tradičný ľudový ornament regiónu Hont určený neprofesionálnym výtvarníkom okresu. Cieľom je propagácia a znovuoživenie výtvarných tradícii regiónu a praktické využitie tradičných ľudových motívov novým spôsobom. Podujatie prebieha v tradičnom vidieckom prostredí obce Dolné Strháre.

viac o projekte


Spevy a tance spod Javorníkov

Miesto a termín konania: Lysá pod Makytou, Slovenská republika / 25.06.2022

26. FOLKLÓRNA LYSÁ, Lysá pod Makytou, 25. jún ( SOBOTA )2022

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 23.06.2022

V rámci podujatia Divadlo a deti zrealizujeme divadelné vystúpenia venované detskému divadlu pre deti a ich vedúcich s cieľom dať priestor k prezentácii, vzájomnej konfrontácii a následne prebehne dielňa venovaná rozboru vystúpení a odbornému usmerneniu.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 22.06.2022

Projekt zahŕňa metodické školenia pre folklórne kolektívy, vedúcich ako aj ďalších záujemcov rôznych vekových skupín, ktorých zaujíma ako pracovať, tvoriť , inšpirovať sa, čerpať nápady a témy na spracovanie z oblasti regiónu . Lektorskú činnosť budú vykonávať skúsení lektori a vedúci iných folklórnych kolektívov.

viac o projekte


Čipka v Honte

Miesto a termín konania: Sucháň, Slovenská republika / 21.06.2022 - 25.06.2022

festival paličkovanej čipky

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Tuhár, Slovenská republika / 19.06.2022

Priblíženie života a tvorby spisovateľky Hany Koškovej formou viacerých edukačných aktivít zameraných na vzdelávanie detí a mládeže – hry s tematikou autorkinej detskej tvorby (Jašenie s Jašom, Repujúci grep, Uľa-Fuľa krotí farby...), – divadelné spracovanie povestí (Most s tromi oblúkmi, Veštica z Polichna, Blatofúz z Čertovho žriedla...) z tvorby spisovateľky detskými divadelnými súbormi a čítanie z jej tvorby, ktorá ovplyvnila celé generácie vidieckeho a mestského spoločenstva.

viac o projekte


Divadelné Dišputy 2022

Miesto a termín konania: Príbelce, Slovenská republika / 19.06.2022

Divadelný festival.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 18.06.2022

Deň mesta kultúry a otvárací ceremoniál

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 18.06.2022

tanečný workshop pre deti a mládež z okresu Veľký Krtíš, ale aj mimo neho

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómií

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 18.06.2022

Tretí z piatich workshopov Poznávajme umenie - maľovanie krajiny a kvetov

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii IV.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 17.06.2022

fotografický workshop pre začínajúcich amatérskych fotografov zameraný na základy práce s fotoaparátom kde: : Krajské osvetové stredisko v Nitre lektor: Mgr. Peter Rafaj

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 17.06.2022

Priblíženie života a tvorby spisovateľky Hany Koškovej formou viacerých edukačných aktivít zameraných na vzdelávanie detí a mládeže – hry s tematikou autorkinej detskej tvorby (Jašenie s Jašom, Repujúci grep, Uľa-Fuľa krotí farby...), – divadelné spracovanie povestí (Most s tromi oblúkmi, Veštica z Polichna, Blatofúz z Čertovho žriedla...) z tvorby spisovateľky detskými divadelnými súbormi a čítanie z jej tvorby, ktorá ovplyvnila celé generácie vidieckeho a mestského spoločenstva.

viac o projekte


KREATIV 2022

Miesto a termín konania: Búč, Slovenská republika / 17.06.2022 - 31.08.2022

Dať umelcom priestor na prezentáciu svojej tvorby, vzájomnú konfrontáciu, rozšíriť obzory a naučiť ich nové výtvarné, fotografické a filmárske zručnosti to je cieľom workshopu VFFV 2022, ktorý sa bude konať v rámci projektu KREATIV 2022. Na naplnenie tohto cieľa Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo 5 dňový umelecký workshop zameraný na vzdelávanie amatérskych umelcov a ich inšpiráciu do budúcej tvorby.

viac o projekte


Hrušovská štalička

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 17.06.2022 - 18.06.2022

workshop zameraný na tradičnú ľudovú architektúru

viac o projekte


AMFO Trenčianskeho kraja 2022 • 26. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 16.06.2022 - 15.07.2022

Pozývame vás na 26. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie – AMFO Trenčianskeho kraja 2022. Vernisáž výstavy sa uskutoční 16.6.2022 o 17.00 h vo výstavných priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja (K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín). Seminár k výstave sa uskutoční 16.6.2022 o 15.30 h v kongresovej sále TSK. Výstava bude sprístupnená pondelok – piatok od 8.00 – 17.00 h do 15.7.2022.

viac o projekte


Divadelné Dišputy 2022

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 16.06.2022

Divadelný festival.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 14.06.2022

Galantské osvetové stredisko v roku 2022 organizuje v poradí 6. ročník úspešných vzdelávacích podujatí pre kronikárov pod názvom Kronika 2022, prostredníctvom ktorých sa významným spôsobom napomáha zvyšovaniu kvality kronikárskej práce v obciach a mestách. Začínajúci ako aj pokročilejší kronikári majú možnosť nadobudnúť nové poznatky a zručnosti. Workshopy prispievajú k aktívnemu vzdelávaniu kronikárov so zreteľom na zvýšenie kompetencie tvorcov kroník.

viac o projekte


Naše Kysuce 2022

Miesto a termín konania: Oščadnica, Slovenská republika / 14.06.2022

Odborný seminár zameraný na výtvarné vzdelanie pod vedením prof. PaedDr. Jaroslava Uhela ArtD. v Základnej škole s Materskou školou v Oščadnici.

viac o projekte


Tvorivé a vzdelávacie podujatia 3

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 13.06.2022 - 27.06.2022

„Zaži históriu“- názov cyklu zážitkového vzdelávania v kaštieli v Humennom so zameraním na žiakov a študentov ZŠ a SŠ. V rámci interaktívnej prehliadky dobového interiéru renesančného kaštieľa budú môcť zažiť ukážku každodenného života šľachtického páru žijúceho na typickom šľachtickom dvore 19. storočia (stolovanie, odievanie, hry a pod.) v súčinnosti s účastníkmi aktivity.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 12.06.2022

Komunitná akcia, na ktorej dostanú nepotrebné veci druhú šancu

viac o projekte