Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2023

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 16.12.2023

V poradí štvrté Stretnutie s umením sa uskutoční na tému Metamorfózy hudby v diele Jozefa Švikruhu v sobotu 16. 12. 2023, o 9.00 h v Základnej umeleckej škole Trenčín, Nám. SNP 2. Svoju tvorbu predstaví a lektorsky bude tvorivú dielňu viesť výtvarník a pedagóg Jozef Švikruha .

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 13.12.2023

Druhá časť projektu. Výsledok tvorby z prvej časti - uvedenie bulletinu/zborníka diel a prezentovanie tvorby.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 11.12.2023

Tvorivé dielne detskej dramatickej tvorivosti pre deti z detských divadelných súborov a ich vedúcich majú za cieľ odborne usmerniť ich činnosť , podporiť rozvoj tvorivých a komunikačných schopností detí, rozvoj fantázie, empatického cítenia, improvizácie.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 09.12.2023

remeselná tvorivá dielňa pre mládež a dospelých na tému DREVOREZBA. Miesto konania: KOS v Nitre Lektor: Dušan Budinský

viac o projekte


Kultúra človeka, kultúra spoločnosti

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 09.12.2023

Krok za krokom k inscenácii - divadelná dielňa

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Jedľové Kostoľany, Slovenská republika / 08.12.2023 - 15.12.2023

Tanečná príprava interpretov vo folklórnych skupinách z okresu Zlaté Moravce s tanečnou etnochoreologičkou Katarínou Babčákovou 8.12., 13.12 a 15.12.2023 o 17.30

viac o projekte


Kračúnske štedrivke

Miesto a termín konania: Nová Ves, Slovenská republika / 03.12.2023 - 26.12.2023

vianočné folklórne pásmo

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 02.12.2023

Tvorivá dielňa pre dospelých s využitím tradičných výtvarno-technologických postupov.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Čierne Kľačany, Slovenská republika / 02.12.2023 - 03.12.2023

prezentačno-edukačné stretnutie divadelníkov, spojené s prezentáciou divadelných inscenácií pred verejnosťou a diskusie s cieľom uchovávať tradície ochotníckeho divadla v obciach a regiónoch Nitrianskeho kraja

viac o projekte


Autobus dobrej vôle

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 01.12.2023 - 02.12.2023

Malý scénický program, zameraný na autentické prvky vianočných zvykov.

viac o projekte


Autobus dobrej vôle

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 01.12.2023 - 02.12.2023

Malý scénický program, zameraný na autentické prvky vianočných zvykov.

viac o projekte


28. Gorazdov literárny Prešov, celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 01.12.2023 - 02.12.2023

Celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 30.11.2023

Talkshow - Folklór v hlave má za cieľ popularizovať TĽH a predstaviť bližšie jeho výrazné osobnosti širokej verejnosti. Rozhovory s osobnosťami sú prepojené ich kultúrno-umeleckými vystúpeniami a projekciou.

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 30.11.2023

Vzdelávacie stretnutie kronikárov miest a obcí z regiónu Detvy, Krupiny a Zvolena

viac o projekte


Naše Kysuce 2023

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 30.11.2023

Remeselný workshop pre žiakov 4. ročníka so zameraním na včelárstvo a jeho význam pre prírodu, život človeka a svet sa v rámci projektu Naše Kysuce 2023 uskutoční 30.11.2023 o 7:35 hod. v Základnej škole s Materskou školou Čadca - Podzávoz. Lektorom workshopu bude Ing. Martin Slovák. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Hlavný partner podujatia je Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 29.11.2023

Tvorivé dielne detskej dramatickej tvorivosti pre deti z detských divadelných súborov a ich vedúcich majú za cieľ odborne usmerniť ich činnosť , podporiť rozvoj tvorivých a komunikačných schopností detí, rozvoj fantázie, empatického cítenia, improvizácie.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 29.11.2023 - 06.12.2023

Tanečná dielňa pre detské súbory v okrese Nitra pod vedením lektorky Martiny Vargovej v ZŠ Fatranská, Nitra, 29.11.2023 a 6.12.2023 o 15.00.

viac o projekte


IV. Kreatívne na osvete

Miesto a termín konania: Vydrany, Slovenská republika / 28.11.2023

Interaktívny odborný seminár pre žiakov, členov dramatických krúžkov, moderátorov a ich pedagógov v rámci projektu IV. Kreatívne na osvete

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 27.11.2023

Projekt zahŕňa metodické stretnutia pre folklórne kolektívy a vedúcich, aby vedeli ako pracovať, tvoriť , inšpirovať sa, čerpať nápady a témy na spracovanie z oblasti regiónu kde pôsobia.

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 25.11.2023 - 26.11.2023

Návrat k tradičným remeslám-remeselný kurz Drotárstvo

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2023

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 25.11.2023

Tretia časť cyklu STRETNUTIE S UMENÍM bude venovaná maliarovi MILOŠOVI ALEXANDEROVI BAZOVSKÉMU a interpretácii fenoménu slovenskosti v jeho maliarskom diele.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 24.11.2023

Tri jednodňové školiteľské podujatia pre folkloristov zamerané na pravniansku dolinu - etnologické prednášky, moderované diskusie, tanečný workshop, tvorivé a remeselnícke dielne.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Jedľové Kostoľany, Slovenská republika / 24.11.2023

Spevácka dielňa pre folklórne skupiny pod vedením hlasovej pedagogičky Margity Jágerovej 24.11.2023 o 17.00 v Jedľových Kostoľanoch.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Šaľa, Slovenská republika / 24.11.2023 - 01.12.2023

Tanečná individuálna príprava pre detské súbory pod vedením etnochoreologičky Agáty Krausovej 24.11. a 1.12.2023 o 16.00 v Šali.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 22.11.2023

remeselná tvorivá dielňa na tému: "Výroba sviečok z včelieho vosku" Miesto konania: Nitra Lektorka: PhDr. Romana Píteková, Dipl. mt. l.

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Očová, Slovenská republika / 21.11.2023

rétorický workshop pre žiakov základných škôl tematicky zameraný na zvukové vlastnosti reči, ktoré sa uplatňujú v rečníckom prejave.

viac o projekte


Naše Kysuce 2023

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 21.11.2023

Odborný vzdelávací seminár pre pedagógov, ktorí sa intenzívne venujú príprave recitátorov na ZŠ a SŠ a všetkým záujemcom o umelecký prednes, zameraný na všetky oblasti umeleckého prednesu, spojený s praktickými cvičeniami.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2023

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 20.11.2023

Podujatie je zamerané na konfrontáciu, motiváciu a vzdelávanie mladých cimbalistov a súčasne podporu cimbalovej výučby v trenčianskom regióne, ako aj propagáciu koncertného nástroja prostredníctvom všetkých generácii a úrovní cimbalistov.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 18.11.2023

Tvorivá dielňa pre dospelých s využitím tradičných výtvarno-technologických postupov.

viac o projekte


Kultúra človeka, kultúra spoločnosti

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 16.11.2023 - 01.12.2023

Inšpirované tradíciou- remeselné tvorivé dielne

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 16.11.2023

Aké boli sladké cesty, ktoré priviedli medovník do Európy? Aký bol rozdiel medzí perníkom a medovníkom? O zdobnosti medovníkov a ich význame pre potešenie ľudí, o medovníkových formách, mede a včelároch sa dozviete na prednáške historičky a etnologičky Kataríny Nádaskej.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 15.11.2023

Spevácka príprava pre detské súbory z okresu Zlaté Moravce pod vedením hlasovej pedagogičky Margity Jágerovej v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre dňa 15.11.2023 o 16:00.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2023

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 15.11.2023

Vzdelávanie v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy formou odborného edukačného seminára a tvorivej dielne založenej na praktických ukážkach s cieľom rozšíriť vedomostí a recitačné zručnosti pedagógov, ktorí odovzdajú nové poznatky žiakom.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 14.11.2023

Pre začínajúcich, ale aj pokročilých tvorcov kroník pripravilo Galantské osvetové stredisko dňa 14. 11. 2023 v poradí druhý tohtoročný workshop pre kronikárov, ktorý je príležitosťou na získanie nových znalostí a skúseností v oblasti dokumentovania dôležitých udalostí zo života obcí a miest. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia. Systematické vzdelávanie pod gesciou odborníkov prispieva k prehlbovaniu kvality kronikárskej práce.

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 14.11.2023

Vráťme sa dopredu - cyklus prednášok o modernom umení

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2023

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 11.11.2023

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Vás pozýva na druhé podujatie v rámci cyklu STRETNUTIE S UMENÍM, ktoré bude venované maliarovi, grafikovi LADISLAVOVI ZDVÍHALOVI citlivému pozorovateľovi a vyznávačovi krás prírody a krajiny.

viac o projekte


Netradičnie tradičnô 2023

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 10.11.2023

Tvorivá dielňa pre študentov - Maľovanie vianočných ozdôb technikou horúceho vosku

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 10.11.2023 - 28.11.2023

Vzdelávacie podujatie v oblasti umeleckého prednesu pre školské zariadenia.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 10.11.2023

Divadelné dielne sú zamerané na interpretáciu divadelnej postavy, na dramaturgiu divadelnej hry/ inscenácie a na javiskový pohyb.

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 09.11.2023

Na Stretnutí s remeslom – vbíjanie do dreva – si každý účastník pod vedením Cypriána Vasila túto techniku vyskúša a domov si odnesie vlastnoručne vyrobený výrobok ozdobený touto technikou.

viac o projekte