Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

KREATIV 2021

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 24.09.2021 - 26.11.2021

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje 3. ročník cyklického vzdelávacieho workshopu III. Umelecký prednes od A po Z v rámci metodickej pomoci pre pedagógov slovenského jazyka a literatúry ZŠ, SŠ, ZUŠ, centier voľného času (CVČ) a ďalších subjektov vzdelávacej, kultúrnej a umeleckej činnosti detí, mládeže a dospelých okresu Komárno, ktorí sa venujú detskému a umeleckému prednesu, jednotlivcom a kolektívom v oblasti recitácie.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 24.09.2021 - 27.09.2021

2 tvorivé workshopy pre dospelých zamerané na rétoriku

viac o projekte


LiptovDIV – festival neprofesionálneho divadla v Liptove

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 23.09.2021 - 25.09.2021

Konfrontačná prehliadka neprofesionálneho divadla v Liptove bez rozdielu zatriedenia podľa vekovej či inej (žánrovej) kategorizácie s cieľom pozdvihnúť vzdelanostnú (odbornú) úroveň divadelníkov (detí, mládeže a dospelých) v obciach a mestách v regióne Liptova.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 23.09.2021

Fotografický workshop pre amatérskych fotografov zameraný na objasnenie základných princípov dokumentárneho zátišia kde: KOS v Nitre lektorka: Soňa Maletzová

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 4

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 23.09.2021

Tradičné baníctvo na hornej Nitre - online etnologická prednáška

viac o projekte


Naše Kysuce 2021

Miesto a termín konania: Kysucký Lieskovec, Slovenská republika / 22.09.2021

Vzdelávacia prednáška pre žiakov 5. ročníka.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM

Miesto a termín konania: Lubina, Slovenská republika / 20.09.2021 - 14.10.2021

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne realizuje už štvrtý ročník cyklu remeselných tvorivých dielničiek pre deti – TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM s cieľom poskytnúť priestor na vzdelávanie v oblasti ľudového umenia.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 18.09.2021 - 10.10.2021

Výtvarné workshopy pre amatérskych výtvarníkov

viac o projekte


Zachovávanie zvykov a tradícií

Miesto a termín konania: Sliač, Slovenská republika / 18.09.2021

Priblíženie zvykov a tradícií nášho regiónu prostredníctvom prezentácie činnosti folklórnych súborov.

viac o projekte


Na Scénu 2021

Miesto a termín konania: Močenok, Slovenská republika / 17.09.2021 - 19.09.2021

Krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých a neprofesionálneho divadla dospelých Nitrianskeho kraja

viac o projekte


67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Uhrovec, Slovenská republika / 17.09.2021

Pozývame vás na krajskú súťažnú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy mládeže a dospelých, ktorá sa uskutoční 17. septembra 2021 v Dome kultúry Ľudovíta Štúra v Uhrovci. V rámci podujatia bude realizovaný odborný seminár. Najúspešnejší recitátori postúpia na celoštátnu prehliadku 67. Hviezdoslavov Kubín.

viac o projekte


Tvorivé a vzdelávacie podujatia 2

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 16.09.2021

Prezentácia tradičných remesiel pre žiakov a študentov MŠ, ZŠ a SŠ v prostredí skanzenu Vihorlatského múzea v Humennom. Účastníci budú môcť vidieť tradičné postupy spracovávania dreva, kovu, prírodných vlákien, slamy, kože a ďalších. Sprievodným podujatím je folklórny kultúrny program.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Radava, Slovenská republika / 15.09.2021 - 19.09.2021

5-dňové hudobné dielne pre detské a mládežnícke ľudové hudby Nitrianskeho kraja vo veku od 10 do 17 rokov

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Polichno, Slovenská republika / 11.09.2021

Projekt NOVLITERO sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je venovaná významným literárnym osobnostiam, spojená s exkurziou po ich rodiskách. Druhá bude venovaná 30. výročiu založenia Literárneho klubu VLAS pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci.

viac o projekte


SIMSALABIM - festival mágie

Miesto a termín konania: Dolné Plachtince, Slovenská republika / 11.09.2021 - 12.09.2021

Festival kúziel a mágie.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 11.09.2021

Ďalší zo série workshopov z projektu Výtvarné technologicko-remeselné postupy, venovaný grafickej technike suchá ihla tentokrát vo väčšom formáte A3.

viac o projekte


ČAROVNÁ STUDNIČKA

Miesto a termín konania: Jelšava, Slovenská republika / 11.09.2021

GMOS v Rimavskej Sobote v rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia vzdelávacie aktivity z oblasti folklóru a folklorizmu - výstavu ľudového odevu - kožúšky, kabanice, gubaňa, surovica z Gemera a Malohotu, Folklórny večer - so sólistami spevákmi, sólsitami inštrumentalistami, ľudovými hudbami, speváckymi skupinami a tanečníkmi v programe Nôty z Gemera a Malohontu. Na záver Gemersko - malohonstká ľudová tancovačka so školou tanca pre účinkujúcich.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 10.09.2021

VEČERY S ASTRONÓMIOU - prednáška Misia Rosetta a kométa 67P/Churyumov-Gerasimenko a následne komentované pozorovanie oblohy a nebeských telies vo hvezdárni Krajského osvetového strediska v Nitre

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 10.09.2021 - 11.09.2021

Stretnutia fotografov sú ideálne pre všetkých, ktorí chcú využiť technických vymožeností svojho nového fotoaparátu, prevedieme záujemcov základným princípom tvorby fotografického obrazu, fungovaním DSLR a inými nastaveniami a cennými radami. Program jednotlivých stretnutí bude založený na vzájomnej komunikácii účastníkov a lektora, vďaka praktickým ukážkam ponúka veľa cenných informácií, vedú ich skúsení lektori a všetci aktívne fotografujú. Stretnutia majú teoretickú a praktickú časť.

viac o projekte


100 rokov slovenského divadla v Rimavskej Sobote - festival ochotníckeho divadla

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 10.09.2021

Srdečne Vás pozývame v piatok, 10. 9. 2021 o 18.00 hod. do divadelnej sály na premiéru. Miestni ochotníci ju naštudovali pri príležitosti osláv 100-ročnice slovenského ochotníckeho divadla v RS. Táto inscenácia nemeckého autora Rodericha Benedixa: Nežné príbuzenstvo bola ako prvá v slovenskom jazyku uvedená miestnymi ochotníkmi v roku 1920 a tak začala písať dejiny slovenského ochotníctva v RS.

viac o projekte


67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika / 09.09.2021

Pozývame vás na krajskú súťažnú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy detí, ktorá sa uskutoční 9. septembra 2021 v MsKS Nové Mesto nad Váhom. V rámci podujatia bude realizovaný odborný seminár. Najúspešnejší recitátori postúpia na celoštátnu prehliadku 67. Hviezdoslavov Kubín.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 08.09.2021 - 10.11.2021

Cyklické vzdelávanie pre začínajúcich fotografov. Formou 10 školení sa fotografi počas necelých troch mesiacov budú stretávať raz do týždňa v priestoroch Liptovského kultúrneho strediska, alebo v priestoroch grafického štúdia APROFO s lektorom Romanom Husárikom, ktorý im predstaví fotografiu ako vizuálne umenie a zasvätí ich do tajov postprodukcie vo fotografii (Photoshop).

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 08.09.2021 - 10.11.2021

Cyklické vzdelávanie pre začínajúcich fotografov. Formou 10 školení sa fotografi počas necelých troch mesiacov budú stretávať raz do týždňa v priestoroch Liptovského kultúrneho strediska, alebo v priestoroch grafického štúdia APROFO s lektorom Romanom Husárikom, ktorý im predstaví fotografiu ako vizuálne umenie a zasvätí ich do tajov postprodukcie vo fotografii (Photoshop).

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 08.09.2021 - 06.10.2021

Tvorivé dielne zamerané na jednu z najstarších textilných techník - PLSTENIE

viac o projekte


ČAROVNÁ STUDNIČKA

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 07.09.2021 - 21.09.2021

Zámerom projektu Čarovná studnička je vytvoriť vzdelávacie a kultúrno-osvetové aktivity na území okresov Rimavská Sobota a Revúca, prostredníctvom ktorých chceme rozvíjať a vzdelávať deti, mládež, ale aj dospelých v oblasti TĽK, osvojovať tradičné remeselné postupy, zároveň rozvíjať nové metódy, techniky. Edukačnými aktivitami chceme prispieť aj ku kvalitatívnej úrovni v oblasti súčasného umenia a vytvoriť podmienky na kreatívne tvorenie.

viac o projekte


ČAROVNÁ STUDNIČKA

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 06.09.2021 - 20.09.2021

Zámerom projektu Čarovná studnička je vytvoriť vzdelávacie a kultúrno-osvetové aktivity na území okresov Rimavská Sobota a Revúca, prostredníctvom ktorých chceme rozvíjať a vzdelávať deti, mládež, ale aj dospelých v oblasti TĽK, osvojovať tradičné remeselné postupy, zároveň rozvíjať nové metódy, techniky. Edukačnými aktivitami chceme prispieť aj ku kvalitatívnej úrovni v oblasti súčasného umenia a vytvoriť podmienky na kreatívne tvorenie.

viac o projekte


KreaTiviTa 2021 – cyklus výstav neprofesionálnej výtvarnej a fotografickej tvorby v trnavskom regióne

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 06.09.2021 - 30.11.2021

Výstava výtvarných diel "Ivana Hrušková - výber z tvorby" je v poradí ôsmou výstavou, ktorá sa realizuje v rámci projektu KreaTiviTa 2021. Výstavná kolekcia, ktorú tvoria veľkoformátové akrylové maľby, je situovaná do priestoru úradu Trnavského samosprávneho kraja v termíne 6. 9. - 30. 11. 2021.

viac o projekte


Stále je čo objavovať

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 04.09.2021

Aktivita Maľba na sklo má charakter workshopu zameraného na prácu s tradičnými technikami.

viac o projekte


Divadelné Dišputy 2021

Miesto a termín konania: Dolné Plachtince, Slovenská republika / 03.09.2021

Ochotnícky divadelný festival

viac o projekte


KreaTiviTa 2021 – cyklus výstav neprofesionálnej výtvarnej a fotografickej tvorby v trnavskom regióne

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 03.09.2021 - 18.11.2021

Výstava „Ján Lukačovič a Rudolf Pavelský – výber z tvorby“ je v poradí siedmou výstavou, ktorá sa realizuje v rámci projektu KreaTiviTa 2021 vo výstavnom priestore Trnavského osvetového strediska. Obaja umelci žijú a tvoria v Chtelnici, sú členmi Klubu piešťanských výtvarníkov a členovia občianskeho združenia KRUH (Klub regionálneho umenia a histórie) v Chtelnici, ktorý združuje umelcov z okolia a prispieva svojou činnosťou k rozvoju umenia a zachovávaniu tradícií v regióne.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 03.09.2021 - 04.09.2021

workshop zameraný na prácu so slamou a senom

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 03.09.2021 - 20.09.2021

Cyklické vzdelávanie v tradičnej kultúre regiónu Liptov pre základné a materské školy – remeselná dielňa výrobkov z kože, hudobná dielňa, tanečná dielňa.

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 02.09.2021 - 30.11.2021

Tradičná ľudová kultúra súvisí s identitou krajiny, ktorú charakterizuje a podmieňuje jej životný štýl, tradície, myslenie a aj konanie ľudí. Je dôležité uchovávať tradičné ľudové zvyky ako nehmotné kultúrne dedičstvo našich predkov ako prostriedok pre zvýraznenie a vyzdvihnutie jedinečnosti duchovných hodnôt národa. Zámerom projektu je aby si vybrané prvky kultúry členovia spoločenstva medzi sebou navzájom odovzdávali, ako dedičstvo spoločenstva.

viac o projekte


Naše Kysuce 2021

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 31.08.2021

Zámerom projektu „Naše Kysuce 2021“ je realizovanie záujmovo-vzdelávacích aktivít pre deti, mládež a dospelých, zameraných na rozvoj nových inšpiratívnych foriem trávenia voľného času, vzdelávanie v oblasti neprofesionálneho umenia, rozvoja vedomostí.

viac o projekte


krajská postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov Viva il canto

Miesto a termín konania: Jasenica, Slovenská republika / 29.08.2021

Krajská postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov VIVA ILA CANTO je prezentáciou najúspešnejších speváckych zborov z Trenčianskeho kraja.

viac o projekte


Stále je čo objavovať

Miesto a termín konania: Brekov, Slovenská republika / 28.08.2021

Aktivita SPOZNAJ BREKOVSKÝ HRAD má charakter historicko-vzdelávacieho podujatia.

viac o projekte


51. Hornozemplínske folklórne slávnosti

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 28.08.2021 - 29.08.2021

Hornozemplínske folklórne slávnosti sú tradičným vrcholným podujatím folklóru na Hornom Zemplíne. Cieľom je objavovať, rozvíjať, ochraňovať a zachovať dedičstvo našich predkov s jeho jedinečnými znakmi, zvláštnosťami a priblížiť krásu ľudového umenia všetkým jeho milovníkom, rovnako divákom aj účinkujúcim a prebudiť v nich túžbu po poznaní regionálnych kultúrnych hodnôt, prebudiť hrdosť na svoje korene a poukázať na to ako je vplyv ľudových tradícií hlboko zakorenený v národnom povedomí.

viac o projekte


Netradičnie tradičnô

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 28.08.2021 - 29.08.2021

Tvorba vlastného ornamentu na potlač textilu. Výroba formy technikou linorytu a následná aplikácia na textil.

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónov

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 23.08.2021 - 27.08.2021

Podujatie ponúka hudobné, tanečné, remeselné a tvorivé dielne s folklórnou tematikou. Je určený pre deti a mládež vo veku 9 -15 rokov. Miesto: Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice 040 01, Krásnohorská Dlhá Lúka Termín: 23. 8. – 27. 8. 2021 Čas: 8:00 – 16:00 hod. Organizátor: Centrum kultúry Košického kraja

viac o projekte


Vzdelávame umením - Výtvarné a remeselné kreácie

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 21.08.2021

Workshop pozostávajúci z dvoch častí a dvoch techník zameraný na prácu s vlneným rúnom a jeho použitím v umelecko - remesených technikách.

viac o projekte