Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 17.04.2023

Zámerom je zrealizovať literárno-hudobný program pri príležitosti 200. výročia narodenia maďarského básnika slovenského pôvodu Sándora Petőfiho, ktorého tvorba a život je spojený s Novohradom, a priamo s mestom Lučenec , kde v roku 1845 žil aj tvoril.

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 15.04.2023

Stretnutie s remeslom je príležitosť vyskúšať si remeselnú techniku pod dohľadom skúseného majstra. Tentokrát si vyrobíme koženú kapsu s Petrom Krnáčom.

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 15.04.2023 - 16.04.2023

remeselný kurz-hrnčiarstvo

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 15.04.2023

Školenie pre vedúcich a pedagógov DFS a folklórnych krúžkov v oblasti tanečnej prípravy ľudového tanca.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 14.04.2023

fotografický workshop amatérskych fotografov zameraný na dokumentárnu fotografiu a jej presah kde: Nitra lektor: Mgr. Jozef Peniak, PhD.

viac o projekte


Návraty ku koreňom, 3. ročník

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 14.04.2023

Prvým tvorivým stretnutím v rámci 3. ročníka projektu Návraty ku koreňom bude DIZAJN NA TEXTILE. V sobotu, 22. 4. 2023 si počas dopoludnia v čase 9.00 – 12.00 hod. v priestoroch DK v Rimavskej Sobote vytvoríte svoj vlastný originálny dizajnový kúsok. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Stromy

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 12.04.2023 - 14.04.2023

Thalia Teatro organizovalo na jar (2023) vo Zvolene divadelný ateliér pre deti školského veku so zameraním na ekológiu a ochranu životného prostredia s použitím metodológie bábkového divadla. Projekt bol podporený z verejných zdrojov hlavným partnerom Fondom na podporu umenia.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 12.04.2023 - 26.04.2023

Zámerom projektu je zrealizovanými kultúrno - osvetovými a vzdelávacími aktivitami rozvíjať kvalitatívnu úroveň v oblasti tradičnej kultúry, voľnočasových aktivít, rozvoj zručností v oblasti tradičných remeselných techník a nových súčasných metód v oblasti remeselných zručností.

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 05.04.2023

V programe Stretnutie s remeslom dávame príležitosť nahliadnuť do tajov remesla pod dohľadom skúsených majstrov. Tentoraz si vyskúšame zdobiť vajíčko drôtom s lektorkou Blaženou Krivákovou.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 01.04.2023

Tvorivá dielňa pre dospelých s využitím tradičných výtvarno-technologických postupov.

viac o projekte


Kreatívne tvorenie III.

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 31.03.2023 - 12.04.2023

teoretický a praktický workshop, ktorého cieľom je priblížiť účastníkom umenie bábkoherectva a zoznámiť sa nielen s tvorbou, ale aj ako postupovať pri práci s bábkami. Výstupom bude výstava ručne vyrobených bábok

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 30.03.2023

Workshop rozprávania príbehov

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 28.03.2023

tanečný workshop pre deti a mládež

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 27.03.2023

Učíme sa umeniu - Zátišie s drapériou

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 27.03.2023

Komunitný workshop o angažovaní sa vo veciach verejných

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 21.03.2023

Prednáška etnologičky doc. PhDr. Ivany Kontrikovej Šustekovej, PhD. V prvej polovici 20. storočia na Slovensku dominovali migrácie za prácou. Ako sociálne procesy boli vo väčšine prípadov odpoveďou na ekonomické, ekologické, sociálne, ideologické a kultúrne podmienky materskej oblasti. Cieľom prednášky je na konkrétnych príkladoch predstaviť pracovné migrácie na Slovensku do polovice 20. storočia ako kultúrny fenomén horských oblastí.

viac o projekte


For maat Gallery

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 18.03.2023

ws andrej

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 18.03.2023

výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na zátišie kde: Krajské osvetové stredisko v Nitre lektor: Mgr. Peter Rehák

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 18.03.2023

Piaty komunitný blší trh

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 17.03.2023

Pripomínať a prezentovať tradície najstaršieho remesla- hrnčiarstva. Výchovnou, vzdelávacou, ale aj zábavnou formou priblížiť hrnčiarstvo. Prednášky na tému hrnčiarstva v regióne a tvorivé dielne – keramické radovánky, určené pre žiakov ZŠ, kde by si mohli vyskúšať prácu s hlinou .

viac o projekte


Vzdelávame umením / Výtvarné a remeselné workshopy - Výtvarné hry

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 16.03.2023

V rámci projektu Vzdelávame umením (výtvarné a remeselné workshopy) prinášame workshopy Výtvarné hry do rôznych komunitných centier nášho okresu. Prvý bude v Ipeľskom Sokolci s názvom Premeny papiera s lektorkou Marcelou Kotrášovou Štrbovou.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 15.03.2023 - 22.03.2023

Aktivita pod názvom Záhady vesmíru má zámer prostredníctvom zaujímavých vzdelávacích podujatí vzbudiť u detí a mládeže väčší záujem o astronómiu a astrofyziku. Semináre sa realizujú v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne. Aktivita priblíži mladej generácii krásu a čaro vesmíru, prispeje k nadobudnutiu nových zaujímavých informácií z oblasti astronómie či predstaví astronomické prístroje.

viac o projekte


IV. Kreatívne na osvete

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 13.03.2023

Interaktívny vzdelávací workshop pre členov detských a mládežníckych divadelných súborov, učiteľov a vedúcich dramatických krúžkov okresu Dunajská Streda

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 11.03.2023 - 12.03.2023

Paličkovanie - remeselný kurz

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 11.03.2023

Tvorivá dielňa pre dospelých s využitím tradičných výtvarno-technologických postupov.

viac o projekte


Netradičnie tradičnô 2023

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 11.03.2023 - 12.03.2023

Víkendové veľkonočné dielne - maľovanie kraslíc a pletenie z papiera. Začíname v sobotu 11.3. o 15:00 hod. v Arteske v Detve.

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 10.03.2023

Deň s divadlom-cyklus stretnutí pre amatérskych divadelných umelcov. Obsahom sú teoretické i praktické východiská, postupy pri výbere divadelnej hry, dramatizácia, dramaturgia, scénografia, práca s režisérom a herecké techniky.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 10.03.2023

Pripomínať a prezentovať tradície najstaršieho remesla- hrnčiarstva. Výchovnou, vzdelávacou, ale aj zábavnou formou priblížiť hrnčiarstvo. Prednášky na tému hrnčiarstva v regióne a tvorivé dielne – keramické radovánky, určené pre žiakov ZŠ, kde by si mohli vyskúšať prácu s hlinou .

viac o projekte


Naše Kysuce 2023

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 10.03.2023

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo pre detičky materskej škôlky v ZŠ s MŠ Čadci-Podzávoze interaktívne rozprávanie o jednom z najstarších zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias spojený s workshopom – výrobou Moreny. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Naše Kysuce 2023. Projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 08.03.2023

Čipkárky si prispôsobujú technické postupy svojim. Kurzom, ktorý sa teší veľkej obľube a má u nás už svoju tradíciu, chceme účastníkov nielen naučiť paličkovať, ale umožniť im aj samostatne si navrhnúť a vyrobiť vzor použiteľný ako doplnok odevu, paličkovaný šperk, obraz, prestieranie. Prispejeme tak k prehĺbeniu estetického cítenia, kreativity, fantázie účastníkov a vzniku vzorov čipky, ktoré svojou výnimočnosťou a originalitou poslúžia aj ako doplnok vo folklórnom štýle.

viac o projekte


Naše Kysuce 2023

Miesto a termín konania: Ochodnica, Slovenská republika / 08.03.2023

Vzdelávacie stretnutie v rámci projektu Naše Kysuce 2023 - zaujímavosti o nehmotnom kultúrnom dedičstve regiónu Kysuce, ktoré sme nazvali "Kysucké povesti".

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Budča, Slovenská republika / 07.03.2023

Poďme sa hrať - dielne zamerané na tvorbu jednoduchej divadelnej hry podporujúci zdravý rozvoj tvorivosti u detí ZŠ.

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 07.03.2023

cyklus prednášok o modernom umení

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2023

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 06.03.2023 - 08.03.2023

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne pozýva mladých amatérskych cimbalistov na trojdňovú cimbalovú dielňu s profesionálnym lektorom Mgr. art. Martinom Budinským, ArtD. Dielňa je zameraná na teoretické i praktické vzdelávanie a získanie nových zručností v oblasti cimbalovej hry.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 06.03.2023

Prezentácia študentských návrhov premien mesta

viac o projekte


6. ročník COM-DANCE

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 03.03.2023

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje okresnú súťaž moderného a módneho tanca 6. ročník COM-DANCE, ktorá je regionálnym kolom celoštátnej postupovej súťažnej prehliadky moderného a módneho tanca Deň tanca 2023. Súťaž sa bude konať 3. marca 2023 od 10:00 do 16:00 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho, Hradná 1, Komárno. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

viac o projekte


Moje nie zlu - krajská súťaž v tvorbe komiksových príbehov, 19. ročník

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 01.03.2023 - 31.05.2023

Krajská súťaž v tvorbe komiksových príbehov pre žiakov ZŠ, ZUŠ a osemročných gymnázii.

viac o projekte


IV. Kreatívne na osvete

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 28.02.2023

Zámerom VI. ročníka cyklických stretnutí je podporiť neformálne vzdelávanie a pestovanie slovenského umeleckého slova, recitácie a utvrdzovať, rozvíjať zručnosti umeleckého a dramatického slova.

viac o projekte


Pamätnica II.

Miesto a termín konania: Dulovce, Slovenská republika / 28.02.2023

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje krst monografickej publikácie Pamätnica II., ktorý sa koná 28. 02. 2023 od 10:00 do 11:00 na Základnej škole, Starohorská 8 v Dulovciach. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Publikácia reprezentuje výlučne názor autora a fond nezodpovedá za obsah publikácie.

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 27.02.2023

Učíme sa umeniu - výtvarný kurz

viac o projekte