Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Mladý moderátor 2022

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 19.10.2022

Krajská súťaž mladých neprofesionálnych moderátorov a redaktorov vo veku od 15 do 25 rokov. Súťažiaci sa predvedú vo vysielacích zmenách, v 5 súťažných disciplínach a v 2 súťažných kategóriách

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 19.10.2022

Maľované stopy-Hra s otlačkami , technika: dotváraná monotypia.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 15.10.2022

Tvorivá dielňa zameraná na tému sklenený priestorový objekt - Tiffany technika

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii IV.

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 15.10.2022

fotografický workshop pre amatérskych fotografov zameraný na základy fotografovania živočíchov kde: Bojnice, ZOO lektor: Ing. Radimír Siklienka, PhD.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii IV.

Miesto a termín konania: Dolné Obdokovce, Slovenská republika / 14.10.2022 - 16.10.2022

pobytové vzdelávanie pre dospelých, 2 workshopy počas 3 dní, v príjemnom prostredí ranču Aktivita : Tradičné a ochotnícke divadlo

viac o projekte


LiptovDIV – festival neprofesionálneho divadla v Liptove

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 14.10.2022 - 16.10.2022

Prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov bez rozdielu zatriedenia podľa vekovej či inej kategorizácie. Cieľom prehliadky je pozdvihnúť odbornú úroveň divadelníkov v obciach a mestách v regióne Liptova. Prehliadkovú a vzdelávaciu časť festivalu zaručuje obojstranná reflexia praxe s teóriou. Odbornú a metodickú analýzu výsledkov dramatickej práce budú posudzovať prizvaní odborní lektori Mgr. art. Renata Jurčová, Ing. Marianna Stančoková, Mgr. Štefan Jurča, MgA. Roman Gombarček.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 14.10.2022 - 15.10.2022

Hlavným zámerom je experimentálne prepojenie aktuálnych výtvarných stratégií, sitespecific inštalácií, architektúry v symbióze s plainérom v tradičných výtvarných technikách. Sprostredkovať širokej verejnosti iný pohľad na súčasné aj neprofesionálne výtvarné umenie. Diela budú prezentované priamo na mieste konania.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 13.10.2022

Jesenný workshop záhradného dizajnu

viac o projekte


III. Kreatívne na osvete

Miesto a termín konania: Vydrany, Slovenská republika / 13.10.2022

Interaktívny vzdelávací workshop pre členov detských a mládežníckych divadelných súborov, učiteľov a vedúcich dramatických krúžkov okresu Dunajská Streda

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii IV.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 12.10.2022

Remeselná tvorivá dielňa pre mládež a dospelých obsahovo zameraná na techniku makramé. Lektorka: Lucia Opálená

viac o projekte


Poklady na Hrone 2022

Miesto a termín konania: Žiar nad Hronom, Slovenská republika / 12.10.2022

Workshop pre pedagógov, tvorcov a hodnotiteľov umeleckého prednesu. Téma: Novodobá interpretácia umeleckého textu Lektorka: Mgr. art. Renata Jurčová

viac o projekte


Mladý moderátor 2022

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 10.10.2022

Vzdelávacia aktivita "Toto som ja" sa uskutoční s 2 známymi televíznymi a rádiovými moderátormi. Bude zameraná na rozhovor, aby sa potencionálny súťažiaci vedeli pripraviť na túto súťažnú disciplínu. Naučia sa ako vhodne klásť otázky a ako počúvať svojho respondenta.

viac o projekte


Naše Kysuce 2022

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 10.10.2022

MLADÝ MODERÁTOR - vzdelávací seminár 2022

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2022

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 08.10.2022

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Vás pozýva na prvé podujatie v rámci cyklu STRETNUTIE S UMENÍM zamerané na tvorbu slovenského fotografa Jána Halašu s lektormi Elou Porubänovou a Antonínom Kostkom.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 08.10.2022 - 09.10.2022

kurz pre dospelých - záujemcov o tradičné remeslo - drotárstvo

viac o projekte


Krajská súťažná prehliadka Jazykom tanca

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 08.10.2022

Krajská postupová súťažná prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení Trnavského kraja.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Muráň, Slovenská republika / 08.10.2022

Lektorovaná vychádzka do prírody

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 07.10.2022 - 16.12.2022

Cyklické vzdelávanie v tradičnej kultúre regiónu Liptov pre základné a materské školy.

viac o projekte


Naše Kysuce 2022

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 07.10.2022

Remeslo srdcom: Rezbárstvo 2022 Remeselný workshop v rámci projektu Naše Kysuce 2022.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómií

Miesto a termín konania: Roztoky, Slovenská republika / 07.10.2022 - 09.10.2022

Expedícia zameraná na pozorovanie meteoróv

viac o projekte


Autobus dobrej vôle

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 07.10.2022 - 08.10.2022

prezentačné podujatie

viac o projekte


Výtvarné spektrum

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 07.10.2022 - 14.11.2022

Súťaž nadväzuje na viacročnú úspešnú tradíciu súťažného podujatia Výtvarná Dubnica, ktoré vzniklo v roku 1963 v Dubnici nad Váhom. Súťaž je určená mládeži od 15 rokov a dospelým. Súťaž sa koná každý rok. V každom ročníku súťaže NOC vyhlasuje odporúčanú tému, ktorá nie je povinná. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umeleckoodborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 06.10.2022

Tvorivé dielne detskej dramatickej tvorivosti a rôznych zručností (tvorivé, komunikačné, pohybové) pre deti a detských členov detských divadelných súborov a ich vedúcich majú za cieľ odborne usmerniť ich činnosť , podporiť rozvoj tvorivých a komunikačných schopností detí, rozvoj fantázie, empatického cítenia, improvizácie.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 06.10.2022

Komunitná akcia

viac o projekte


Cena za architektúru CE ZA AR 2022

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 06.10.2022

Slávnostné odovzdávanie ocenení laureátom 21. ročníka Ceny za architektúru.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii IV.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 05.10.2022

filmový workshop pre začínajúcich amatérskych filmárov zameraný na prácu v Adobe After Effects kde: SŠUP Nitra lektori: Mgr. art. Peter Skala, Mgr. art. Alžbeta Skalová

viac o projekte


ČAROVNÁ STUDNIČKA

Miesto a termín konania: Rimavské Brezovo, Slovenská republika / 05.10.2022

Čarovná studnička je projekt, ktorého zámerom je prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít vytvoriť edukačné aktivity pre deti, mládež a dospelých na území okresov Rimavská Sobota a Revúca. Vzdelávacími aktivitami chceme rozvíjať tradičné zručnosti a vedomosti v oblasti TĽK, osvojovať tradičné remeselné postupy, ako aj rozvíjať nové metódy, techniky. Prispieť aj ku kvalitatívnej úrovni v oblasti súčasného umenia, vytvoriť podmienky na kreatívne tvorenie.

viac o projekte


Mladý moderátor 2022

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 03.10.2022

Prípravný workshop zameraný na súťažné disciplíny a na prácu s neverbálnou komunikáciou, s lektorkou PhDr. Daša Novačiková, PhD.

viac o projekte


Kreatívne tvorenie II.

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 03.10.2022 - 02.11.2022

Tvorivé dielne pre seniorov.

viac o projekte


Idú hrať - postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov Nitrianskeho kraja

Miesto a termín konania: Nová Ves nad Žitavou, Slovenská republika / 01.10.2022

Idú hrať / krajské kolo/Nitriansky kraj/ 27.ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych súborov a tanečných zoskupeni Jazykom tanca

viac o projekte


Medzinárodný festival paličkovanej čipky "Paličkovanie, csipkverés, koronki, ..." - XIII. ročník

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 01.10.2022 - 02.10.2022

Medzinárodná výstava paličkovanej čipky, prezentácia regionálnych slovenských čipiek, poľských, maďarských, bulharských a českých čipiek. Odborné prednášky zamerané na tradičnú krakoviansku, gemerskú čipku - kútne plachty a prezentácia ľudových odevov.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 30.09.2022

Workshop a diskusia o princípoch života a hľadaní inšpirácií v lese s dizajnérmi

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómií

Miesto a termín konania: Stropkov, Slovenská republika / 30.09.2022 - 01.10.2022

druhý workshop zameraný na maľovanie na hodváb a výrobu cinových šperkov

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 30.09.2022 - 01.10.2022

Workshop zameraný na tímovú prácu s dôrazom na spoločné vypracovanie témy, konceptu a metodiky fotografovania. Podľa témy bude vybrané prostredie ktoré poskytne množstvo námetov, motívov a prístupov k jej zobrazeniu. Pokúsime sa pracovať konceptuálne a máme v úmysle vytvoriť kolektívny výstup zobrazujúci rôznymi autorskými pohľadmi.

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónov III.

Miesto a termín konania: Medzev, Slovenská republika / 29.09.2022 - 30.09.2022

Otvorené hodiny fyziky, prednášky s jednoduchými pokusmi a tvorivé dielne pre MŠ, ZŠ a SŠ, aj pre širokú verejnosť.

viac o projekte


Cena za architektúru CE ZA AR 2022

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 29.09.2022 - 06.10.2022

Televízna miniséria krátkych filmov, ktorá predstavuje nominované diela Ceny za architektúru CE ZA AR 2022.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 29.09.2022

Stretnutia s výrobcami a interpretmi ľudových hudobných nástrojov z regiónu Novohrad a Malohont.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii IV.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 29.09.2022

tri kreatívne hravé vzdelávacie workshopy – pokusy a experimenty pre deti a mládež

viac o projekte


Naše Kysuce 2022

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 27.09.2022

Výtvarný workshop zameraný na architektúru v meste Čadca pod vedením akad. maliara Pavla Mušku z Kysuckého Nového Mesta. Maľovať sa bude akrylovými farbami na plátno. Určený je pre neprofesionálnych výtvarníkov.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 27.09.2022

kurz pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na kresbu rúk - proporcie, zákonitosti

viac o projekte