Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

HORNONITRIANSKE INŠPIRÁCIE

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 10.08.2020 - 22.10.2020

Komplex kultúrnoosvetových aktivít zameraných na uchovávanie kultúrneho dedičstva hornej Nitry, s osobitným zreteľom na regionálnu históriu, tradičnú kultúru a tradičné remeslá hornej Nitry. V rámci neho už bolo realizované spomienkové podujatie POCTA GAŠPAROVI DROZDOVI a prvá časť cyklu POSIEDKY NAD REMESLOM venovaná košíkárstvu na hornej Nitre. Cyklus bude počnúc mesiacom septembrom pokračovať druhou časťou venovanou tradičným textilným technikám.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Dačov Lom, Slovenská republika / 08.08.2020 - 09.08.2020

Workshop je zameraný na tradičné ľudové staviteľstvo v regióne Hont, ktorého základom je prírodný materiál a tradičné stavebné postupy. Druhá etapa bude realizovaná na lazoch Dačov Lom.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 07.08.2020

astronomická prednáška a večerné pozorovanie oblohy vo hvezdárni KOS s odborným výkladom

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 05.08.2020

5.AUGUST 2020 VÝTVARNÉ CESTY výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na kresbu suchým pastelom kde: : Krajské osvetové stredisko v Nitre lektorka: Mgr. Mária Valčová téma: Iná krajina výtvarná technika: suchý pastel

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 03.08.2020 - 07.08.2020

Denný letný tábor určený pre deti, ktoré by sa chceli naučiť ako sa tvorí animovaný film.

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 03.08.2020 - 07.08.2020

Detské letné tvorivé dielne

viac o projekte


Workshop bábkarskej tvorivosti 2020

Miesto a termín konania: Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika / 02.08.2020 - 09.08.2020

Cyklická neformálna vzdelávacia aktivita, ktorej zámerom je oživiť tradíciu ľudového bábkarstva.

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 30.07.2020

Prešovský samosprávny kraj, Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou a mesto Vranov nad Topľou Vás srdečne pozývajú na Letný OPEN-AIR TANEČNÝ DOM prvýkrát na Námestí slobody pred AOC vo Vranove nad Topľou. O školy tanca sa postarajú lektori Vladimír Michalko a Júlia Leškaničová. Môžeme sa tešiť na neznáme čardáše z neznámych obcí na Zemplíne. Do tanca nám zahrá ĽH Radoslava Kertisa z Košíc. Tešíme sa na Vás 30. júla 2020 o 18:00.

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 28.07.2020

Tvorivá dielňa

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 27.07.2020 - 31.07.2020

Detský prímestský remeselný tábor. Pod vedením odborných lektorov sa deti naučia pracovať s hlinou, textilom, pliesť košíky, šiť hračky, maľovať na hodváb, batikovať.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Nižná Olšava, Slovenská republika / 25.07.2020

Cyklus vzdelávania formou praktického nácviku zvyku/obradu s domácou folklórnou skupinou vo vybraných obciach regiónu

viac o projekte


VZDELÁVAME UMENÍM

Miesto a termín konania: Bátovce, Slovenská republika / 25.07.2020

Metodika výučby ľudového tanca tematické zamerania seminárov poskytnú účastníkom informácie z oblasti výučby ľudového tanca

viac o projekte


HAH 2020

Miesto a termín konania: Dolná Strehová, Slovenská republika / 24.07.2020 - 26.07.2020

Festival amatérskej umeleckej tvorby - HAH /hraný amatérsky humor/ sa postupne pretransformoval z pôvodného amatérskeho filmového festivalu na multižánrový festival, ktorý predstavuje výber z vystúpení komických skupín, satirických scénok, amatérskej hudobnej produkcie, uvádza viacero jednotlivcov, stand-up komedy, ľudových rozprávačov či amatérskych multimediálnych tvorcov.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 24.07.2020

prednáška a vzdelávací program v prenosnom planetáriu

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 24.07.2020

Interaktívno-vzdelávacie dielne pre deti a mládež z oblasti astronómie

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 24.07.2020

Prednáška o M. R. Štefánikovi ako o letcovi a astronómovi a následne pozorovanie oblohy vo hvezdárni s odborným výkladom

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 24.07.2020

Prednáška o M. R. Štefánikovi ako o letcovi a astronómovi a následne pozorovanie oblohy vo hvezdárni s odborným výkladom

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Východná, Slovenská republika / 22.07.2020 - 26.07.2020

11. ročník jedinečného tanečného tábora ľudového tanca

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 3

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 20.07.2020 - 31.12.2020

Projekt je rozdelený na teoretickú časť v RKC a praktickú (zážitkovú) časť vo včelej záhrade a ponúkame ho pre školopovinné deti. Poďte s nami spoznávať zázrak prírody!

viac o projekte


AMFO Trenčianskeho kraja • 24. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 20.07.2020 - 27.08.2020

Pozývame vás na výstavu z 24. ročníka krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie – AMFO Trenčianskeho kraja 2020.

viac o projekte


KreaTiviTa 2020

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 20.07.2020 - 31.08.2020

Autorská výstava fotografií trnavského autora Milana Marônka „Štefánikov kraj“, je v poradí piatou výstavou, ktorá sa realizuje v rámci projektu KreaTiviTa 2020 v priestoroch Domu hudby M. Schneidera Trnavského. Výstavu realizujeme pri príležitosti 140. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika.

viac o projekte


Tvorivé a vzdelávacie podujatia

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 19.07.2020 - 30.08.2020

Cyklus piatich tvorivých dielní prezentujúcich sedem tradičných remesiel širokej verejnosti v mimoriadne vhodnom prostredí - Expozícii ľudovej architektúry a bývania Vihorlatského múzea v prírode.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Dolná Strehová, Slovenská republika / 17.07.2020 - 19.07.2020

Plánovaný tretí ročník filmárskeho workshopu pre mladých zameraný na získanie nových zručností a skúseností pri tvorbe krátkeho animovaného klipu. Deti a mládež sa, pod vedením lektorov, aktívne zapoja do procesu tvorby od kreslenia scenára až k jeho finalizácii. Projekt je určený pre mládež z detských domovov a marginalizovaných skupín, ako aj žiakov ZŠ a ZUŠ a jeho úlohou je zapojiť ich do tvorivej činnosti, podporiť záujem o film a zvládnutie filmárskych postupov.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 15.07.2020 - 28.07.2020

Tvorivé workshopy pre deti a mládež zamerané na tvorbu literárnych textov, príbehov a charakterov.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 15.07.2020

15. JÚL 2020 VÝTVARNÉ CESTY výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na rozvinutie tvorivosti pomocou maľby, na zvýšenie vnímavosti krásy okolitého sveta a na možnosti ich zachytenia pomocou akvarelu. kde: : Krajské osvetové stredisko v Nitre lektorka: MFA Dominika Lehocká téma: Okolitý svet očami akvarelu - rastlinstvo a kvety výtvarná technika: akvarel

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 13.07.2020 - 15.07.2020

Zážitkový stanový tábor zameraný na denné a nočné astronomické aktivity pre deti od 8 - 15 rokov.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Roztoky, Slovenská republika / 13.07.2020 - 15.07.2020

Expedícia "Padajúca hviezda alebo meteor?" je zameraná na pozorovanie meteorov, obsahom bude ich pozorovanie a následné vyhodnocovanie meraní.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 10.07.2020 - 11.07.2020

Workshop venovaný tradičnej kultúre so zameraním na ľudovú architektúru a tradičné stavebné postupy v minulosti. Tvorivá dielňa bude mať edukačný charakter, vo vzťahu k ľudovým stavbám a kultúry bývania v autentickom prostredí hrušovskej lazníckej usadlosti. Základom je tradičný materiál – drevo, slama, trstina, hlina a kameň.

viac o projekte


Výtvarné spektrum 2020

Miesto a termín konania: Turzovka, Slovenská republika / 10.07.2020 - 27.07.2020

Výtvarné spektrum je celoštátna postupová súťaž pre neprofesionálnych výtvarníkov vo veku od 15 rokov, ktorej vyhlasovateľom je NOC v Bratislave. Organizátorom súťaže žilinského kraja je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci. Do krajského kola postupujú víťazné práce z regionálnych kôl konaných v Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne, Martine, Žiline a v Čadci. Slávnostnou vernisážou bude sprístupnená výstava nielen ocenených prác, ale aj prác ktoré určí odborná porota.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 3

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 10.07.2020 - 28.08.2020

Cyklus prázdninových tvorivých dielní pre deti každý piatok. Témy: maľovanie vajíčok, nácvik ľudových tancov, pletenie z prútia, ľudové hudobné nástroje - výroba píšťaliek, varenie slížov, ručné tkanie, výroba tradičných handrových bábik, pečenie medovníkov a výroba sviečok z včelieho vosku.

viac o projekte


Výtvarné spektrum 2020

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 10.07.2020 - 31.07.2020

Výtvarné spektrum 2020 je celoštátna trojstupňová postupová súťaž, ktorá sa koná každoročne. Vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a celoštátneho stupňa súťaže Výtvarné spektrum 2020 je Národné osvetové centrum v Bratislave, realizátorom krajského kola je Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 08.07.2020

8. júl 2020 VÝTVARNÉ CESTY výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na rozšírenie si pohľadu a východiskových možností v maľbe kde: : Krajské osvetové stredisko v Nitre lektorka: Katarína Jahnová téma: Obrazotvornosť - Každý môže byť umelcom! Inšpirácia - Vladimír Boudník výtvarná technika: paketáž, roláž, dekalk, a iné...škvrny ako východisko

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 07.07.2020

ČokoláDay je podujatie, ktoré sa koná pri príležitosti Svetového dňa čokolády. Cieľom pilotného ročníka je predstaviť Žilinčanom čokoládu, ktorá môže chutiť či vyzerať aj inak, ako sme zvyknutí z „bežných“ obchodov.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 06.07.2020 - 24.07.2020

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici pripravilo pre deti prázdninové tvorivo- zábavné dielne. Počas troch týždňov (6.-24. júla) sa budeme venovať textilným technikám (modrotlač, batika), košikárstvu (pletenie a výroba dekorácií z pedigu), odhalíme tajuplný a zaujímavý život včiel a včelárstva.

viac o projekte


Netradičnie tradičnô

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 06.07.2020 - 10.07.2020

Netradičnie Tradičnô je nová séria tvorivých dielní, organizovaných OZ MUSA, ktoré vám tento rok ponúkneme vďaka podpore Fondu na podporu umenia. V rámci týchto dielní sa nám podarilo získať podporu aj na denný tábor pre deti.

viac o projekte


Kumšt remesla 2020

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 04.07.2020 - 13.08.2020

Ambíciou projektu "Kumšt remesla 2020" je nadviazať na úspešný projekt z r. 2019 "Kumšt remesla", ktorý prezentoval i "oživoval" staré remeslá hlavne banskoštiavnického regiónu. - výrobu hlinených fajok a kovových súčastí, paličkovanie, pletenie, pradenie a pod. V roku 2020 sa projekt zameriava na prácu s niťami -pradenie, tkanie, tkanie na doštičkách, tkanie na kartičkách, šitie handrových hračiek, pletenie šnúrok na prstoch, vyšívanie, šitie.

viac o projekte


Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja • 24. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Miesto a termín konania: Dubnica nad Váhom, Slovenská republika / 03.07.2020 - 31.07.2020

Srdečne vás pozývame na výstavu z 24. ročníka krajskej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM Trenčianskeho kraja 2020. Vernisáž výstavy spojená s odovzdávaním ocenení sa uskutoční 3. júla 2020 o 17.00 h v Dubnickom múzeu v Dubnici nad Váhom. Odborný seminár k výstave: 3. júla 2020 o 15.30 h, Dubnické múzeum.

viac o projekte


Malí remeselníci - X. ročník detských tvorivých dielní zameraných na tradičné ľudové remeslá

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 03.07.2020 - 31.07.2020

X. ročník tvorivých prázdninových dielní Malí remeselníci sme v tomto roku situovali do nových priestorov Trnavského osvetového strediska v Trnave. Jednodňové remeselné dielne sa budú skladať z ôsmich dielničiek a budú zamerané na rôzne techniky tradičných ľudových remesiel.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 03.07.2020

Pre úspešné naplnenie poslania kronikára je potrebné vytvárať priestor na zvyšovanie kompetencie tvorcov kroník, ku ktorému prispievajú aj realizované workshopy v Galante pre začínajúcich ako aj pokročilejších kronikárov. Prvý z dvojice workshopov pre kronikárov uskutoční Galantské osvetové stredisko v piatok dňa 3. júla 2020. Účastníci kronikárskych workshopov si aktívne rozširujú svoje zručnosti, čím zdarne napĺňajú kronikárske poslanie v rámci svojich pôsobísk.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 03.07.2020

3. JÚL 2020 VÝTVARNÉ CESTY výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na dekoratívnu batikou skladanou technikou s vkladaním rezerváže, viazaná batika, savovanie. kde: : Krajské osvetové stredisko v Nitre lektor: Mgr. Mariana Pauková, výtvarná pedagogička téma: Textilný obraz výtvarná technika: batika skladaná, viazaná a farbenie bielením.

viac o projekte