Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Umenie v kocke

Krátky opis
rétorický workshop pre žiakov základných škôl tematicky zameraný na zvukové vlastnosti reči, ktoré sa uplatňujú v rečníckom prejave.
Fotogaléria
Názov podujatia
Zvukové vlastnosti reči

Miesto konania / kraj
Očová / Zvolen

Termín konania
21.11.2023

Popis projektu

Rétorický workshop pre žiakov základných škôl tematicky zameraný na zvukové vlastnosti reči, ktoré sa uplatňujú v rečníckom prejave (prízvuk, dôraz, pauza, tempo a melódia reči a iné). Prostredníctvom praktických ukážok si žiaci pod odborným vedením lektora Mgr. art. Jána Marcineka osvoja správne používanie zvukových vlastností reči.

Názov prímateľa
Podpolianske osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
19 410,00 €

Výška podpory:
13 500,00 €