Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 05.05.2023

Cieľom projektu je odborný rast recitátorov, moderátorov, hercov a rečníkov formou tvorivých dielní, ktoré pripravíme v spolupráci s fundovanými lektormi.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2023

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 02.05.2023 - 03.05.2023

Divadelná dielňa 2023 je jedinečnou príležitosťou na získanie nových poznatkov a zručností amatérskych divadelníkov z Trenčianskeho kraja. Cieľom je podpora amatérskej divadelnej tvorby v trenčianskom regióne a systematické vzdelávanie v kontexte danej problematiky.

viac o projekte


Návrat tradícii II.

Miesto a termín konania: Žakarovce, Slovenská republika / 01.05.2023 - 30.09.2023

Informačný - plagát na podujatie : Návrat tradícii II. - informácie o konaní - remeselných dielní - od mája do sept. 2023

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómií

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 30.04.2023

workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 28.04.2023

Poďme sa hrať - dielne zamerané na tvorbu jednoduchej divadelnej hry podporujúci zdravý rozvoj tvorivosti u detí ZŠ

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 27.04.2023

Rétorický workshop z cyklu Nová rétorika Nová rétorika - tvorivé dielne zamerané na rozvoj komplexnej osobnosti rétora. Cieľom dielní je zdokonaliť verejný rečový prejav účastníkov.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 27.04.2023

Moderovaná diskusia o (ne)rozvoji vyľudňujúcich sa miest

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 26.04.2023

Poďme sa hrať - dielne zamerané na tvorbu jednoduchej divadelnej hry podporujúci zdravý rozvoj tvorivosti u detí ZŠ

viac o projekte


IV. Kreatívne na osvete

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 26.04.2023

II. tvorivá dielňa pre žiakov, členov dramatických krúžkov a ich pedagógov v rámci projektu IV. Kreatívne na osvete

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2023

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 24.04.2023

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne pozýva na hudobno-poetický vzdelávací program UMENIE ŽIVÝCH SLOV zameraný na prezentáciu súčasnej slovenskej poetickej tvorby.

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 24.04.2023

Učíme sa umeniu-výtvarný kurz

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 23.04.2023

Interaktívny slovesný večer Juraja Genčanského

viac o projekte


Návraty ku koreňom, 3. ročník

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 22.04.2023 - 16.12.2023

Projekt je zameraný na spoznávanie tradičných remesiel a tvorivých aktivít. Stretnutia majú teoretickú a praktickú časť. Sú vhodné pre všetkých záujemcov. 8 tvorivých stretnutí, ktoré sa budú venovať recyklovaniu oblečenia technikou lynoritu, práci s kožou, výrobe prírodných sviečok a vrchnáku zo živice, výrobe úžitkového predmetu s kyjatickým vzorom, vyrezávanému a cínom vylievanému šperku, tvorbe textilnej tapisérie z ovčej vlny, zimnej dekorácie a príprave cukrovinky griláže.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómií

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 22.04.2023

workshop - získanie zručnosti pri výrobe ľudového odevu - šatiek

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 22.04.2023

Jarný praktický workshop záhradného dizajnu

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 21.04.2023 - 23.04.2023

Trojdňová remeselná tvorivá dielňa zameraná na obuvníctvo. Venovať sa budeme ručne šitej bosonohej obuvi. Kde: Krajské osvetové stredisko v Nitre Lektorka: Zuzana Ágová

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómií

Miesto a termín konania: Roztoky, Slovenská republika / 21.04.2023 - 23.04.2023

expedícia zameraná na pozorovanie meteorov

viac o projekte


Kreatívne tvorenie III.

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 20.04.2023

Makro- workshop zameraný na rozvoj fotografickej fantázie a schopnosti kreatívneho myslenia.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 18.04.2023

Liptovské kultúrne stredisko pripravilo pre milovníkov filmu a neprofesionálnych filmárov 5 večerov, počas ktorých sa budete môcť stretnúť s profesionálnymi filmárskymi tvorcami.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 17.04.2023

Zámerom je zrealizovať literárno-hudobný program pri príležitosti 200. výročia narodenia maďarského básnika slovenského pôvodu Sándora Petőfiho, ktorého tvorba a život je spojený s Novohradom, a priamo s mestom Lučenec , kde v roku 1845 žil aj tvoril.

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 15.04.2023

Stretnutie s remeslom je príležitosť vyskúšať si remeselnú techniku pod dohľadom skúseného majstra. Tentokrát si vyrobíme koženú kapsu s Petrom Krnáčom.

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 15.04.2023 - 16.04.2023

remeselný kurz-hrnčiarstvo

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 15.04.2023

Školenie pre vedúcich a pedagógov DFS a folklórnych krúžkov v oblasti tanečnej prípravy ľudového tanca.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 14.04.2023

fotografický workshop amatérskych fotografov zameraný na dokumentárnu fotografiu a jej presah kde: Nitra lektor: Mgr. Jozef Peniak, PhD.

viac o projekte


Návraty ku koreňom, 3. ročník

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 14.04.2023

Prvým tvorivým stretnutím v rámci 3. ročníka projektu Návraty ku koreňom bude DIZAJN NA TEXTILE. V sobotu, 22. 4. 2023 si počas dopoludnia v čase 9.00 – 12.00 hod. v priestoroch DK v Rimavskej Sobote vytvoríte svoj vlastný originálny dizajnový kúsok. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Stromy

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 12.04.2023 - 14.04.2023

Thalia Teatro organizovalo na jar (2023) vo Zvolene divadelný ateliér pre deti školského veku so zameraním na ekológiu a ochranu životného prostredia s použitím metodológie bábkového divadla. Projekt bol podporený z verejných zdrojov hlavným partnerom Fondom na podporu umenia.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 12.04.2023 - 26.04.2023

Zámerom projektu je zrealizovanými kultúrno - osvetovými a vzdelávacími aktivitami rozvíjať kvalitatívnu úroveň v oblasti tradičnej kultúry, voľnočasových aktivít, rozvoj zručností v oblasti tradičných remeselných techník a nových súčasných metód v oblasti remeselných zručností.

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 05.04.2023

V programe Stretnutie s remeslom dávame príležitosť nahliadnuť do tajov remesla pod dohľadom skúsených majstrov. Tentoraz si vyskúšame zdobiť vajíčko drôtom s lektorkou Blaženou Krivákovou.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 01.04.2023

Tvorivá dielňa pre dospelých s využitím tradičných výtvarno-technologických postupov.

viac o projekte


Kreatívne tvorenie III.

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 31.03.2023 - 12.04.2023

teoretický a praktický workshop, ktorého cieľom je priblížiť účastníkom umenie bábkoherectva a zoznámiť sa nielen s tvorbou, ale aj ako postupovať pri práci s bábkami. Výstupom bude výstava ručne vyrobených bábok

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 30.03.2023

Workshop rozprávania príbehov

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 28.03.2023

tanečný workshop pre deti a mládež

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 27.03.2023

Učíme sa umeniu - Zátišie s drapériou

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 27.03.2023

Komunitný workshop o angažovaní sa vo veciach verejných

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 21.03.2023

Prednáška etnologičky doc. PhDr. Ivany Kontrikovej Šustekovej, PhD. V prvej polovici 20. storočia na Slovensku dominovali migrácie za prácou. Ako sociálne procesy boli vo väčšine prípadov odpoveďou na ekonomické, ekologické, sociálne, ideologické a kultúrne podmienky materskej oblasti. Cieľom prednášky je na konkrétnych príkladoch predstaviť pracovné migrácie na Slovensku do polovice 20. storočia ako kultúrny fenomén horských oblastí.

viac o projekte


For maat Gallery

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 18.03.2023

ws andrej

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 18.03.2023

výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na zátišie kde: Krajské osvetové stredisko v Nitre lektor: Mgr. Peter Rehák

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 18.03.2023

Piaty komunitný blší trh

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 17.03.2023

Pripomínať a prezentovať tradície najstaršieho remesla- hrnčiarstva. Výchovnou, vzdelávacou, ale aj zábavnou formou priblížiť hrnčiarstvo. Prednášky na tému hrnčiarstva v regióne a tvorivé dielne – keramické radovánky, určené pre žiakov ZŠ, kde by si mohli vyskúšať prácu s hlinou .

viac o projekte


Vzdelávame umením / Výtvarné a remeselné workshopy - Výtvarné hry

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 16.03.2023

V rámci projektu Vzdelávame umením (výtvarné a remeselné workshopy) prinášame workshopy Výtvarné hry do rôznych komunitných centier nášho okresu. Prvý bude v Ipeľskom Sokolci s názvom Premeny papiera s lektorkou Marcelou Kotrášovou Štrbovou.

viac o projekte