Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Výtvarné spektrum 2021 - Prešovský kraj

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 01.01.2021 - 31.12.2021

Krajské kolo celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby pozostávajúce zo súťaže, hodnotenia zaslaných diel porotou, vernisáže, výstavy a tvorivých dielní.

viac o projekte


Trnavská bábkarská šnóra

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.01.2021 - 30.12.2021

Projekt Trnavská bábkarská šnóra mal úspešný ohlas, či už u detí, a dospelých, preto sme sa rozhodli v ňom pokračovať i v roku 2021, opäť prinášať nezabudnuteľné zážitky prostredníctvom bábkového divadla malým i veľkým. Projekt ja zameraný na priblíženie sveta bábok, marionét, deťom prvého stupňa základných škôl (organizovaným skupinám) vystúpeniami bábkových divadiel.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 01.01.2021 - 31.12.2021

Workshopy tvorivej dramatiky pod vedením odbornej lektorky ponúkajú nové postupy a metódy tvorivej dramatiky pre učiteľky materských škôl.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 14.12.2020

V pondelok 14. decembra 2020 o 17.00 h sa na koncerte v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne predstavia mladé cimbalové talenty v spojení s profesionálmi, ktorí reprezentujú výnimočnosť majstrovského nástroja. Súčasťou podujatia je odborný seminár pre účinkujúcich cimbalistov.

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 10.12.2020

Tradičná tvorivá dielňa - výroba vianočných vencov, pedigových venčekov, korálikových anjelikov

viac o projekte


Divadelné Dišputy 2020

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 08.12.2020 - 13.12.2020

7. ročník ochotníckeho divadelného festivalu - Divadelné dišputy 2020

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 14.11.2020

Tvorivá dielňa pod vedením odborného lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka.

viac o projekte


Vrava sprava aj zľava - online

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 12.11.2020

Celoročný cyklus besied, prednášok a hodinových kurzov kritického myslenia, vytvárajúci otvorený priestor pre názorovú konfrontáciu a autentickú interakciu publika.

viac o projekte


AMFO - 48. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 04.11.2020 - 19.11.2020

Krajské osvetové stredisko v Nitre pripravuje vyhodnotenie spojené s výstavou celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020, ktorej vyhlasovateľom je NOC Bratislava, z poverenia MK SR. V septembri sa stretli členovia odbornej poroty, aby rozhodli o oceneniach a fotografiách, ktoré budú vystavené v novembri v Nitre. Odborná porota udelila 1 hlavnú cenu, 22 cien a 28 čestných uznaní. V KOS v Nitre predstaví svoju tvorbu 121 súťažiacich zo všetkých krajov Slovenska a vo v

viac o projekte


KreaTiviTa 2020

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 15.10.2020 - 15.12.2020

„Trnava - kráľovské mesto v obrazoch“ je kolektívnou výstavou, kde sa prezentuje 18 výtvarníkov z trnavského regiónu. Ide o ďalší projekt zo série KreaTiviTa 2020. Výstava je inštalovaná vo výstavných priestoroch Trnavského osvetového strediska v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského od 15. októbra a potrvá do 15. decembra 2020.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 14.10.2020 - 07.11.2020

Folklórne hodnoty na strednom Považí VII. - metodické školenie pre vedúcich a členov FS,FSk, DFS

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 10.10.2020

Cyklus vzdelávania formou praktického nácviku zvyku/obradu s domácou folklórnou skupinou vo vybraných obciach regiónu

viac o projekte


VZDELÁVAME UMENÍM

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 02.10.2020

V roku 2020 organizuje ROS Leviciach na Slovensku ojedinelú akciu - IV. medzinárodnú fotografickú konferenciu O fotografickom umení". Ostatné 3 ročníky boli odborníkmi ohodnotené ako mimoriadne vydarená a potrebná akcia v kontexte fotografického umenia. Zúčastňuje sa jej vždy niekoľko špičkových prednášateľov v oblasti fotografického umenia na Slovensku a v zahraničí: kurátori, historici umenia, pedagógovia, fotografi,

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 01.10.2020

Vzdelávacie podujatie určené pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, ale aj ich pedagógov. Prednáška je zameraná na pozitíva i negatíva často užívanej sociálnej siete - INSTAGRAM.

viac o projekte


KreaTiviTa 2020

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 30.09.2020 - 15.12.2020

Autorská výstava výtvarných diel „Rudolf Rypák – výber z tvorby“ je v poradí siedmou výstavou, ktorá sa realizuje v rámci projektu KreaTiviTa 2020 v priestoroch Úradu Trnavského samosprávneho kraja na 2.poschodí.

viac o projekte


KreaTiviTa 2020

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 30.09.2020 - 15.12.2020

Autorská výstava výtvarných diel „Rudolf Rypák – výber z tvorby“ je v poradí siedmou výstavou, ktorá sa realizuje v rámci projektu KreaTiviTa 2020 v priestoroch Úradu Trnavského samosprávneho kraja na 2.poschodí.

viac o projekte


KreaTiviTa 2020

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 30.09.2020 - 15.12.2020

Autorská výstava výtvarných diel a fotografií „Verner Scheibenreif – výber z tvorby“ je v poradí ôsmou výstavou, ktorá sa realizuje v rámci projektu KreaTiviTa 2020 v priestoroch Úradu Trnavského samosprávneho kraja na 1.poschodí.

viac o projekte


66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Uhrovec, Slovenská republika / 30.09.2020

Pozývame vás na krajskú súťažnú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy mládeže a dospelých, ktorá sa uskutoční 30. septembra 2020 v Dome kultúry Ľudovíta Štúra v Uhrovci. V rámci podujatia bude realizovaný odborný seminár. Najúspešnejší recitátori postúpia na celoštátnu prehliadku 66. Hviezdoslavov Kubín.

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 30.09.2020

Tvorivá dielňa pre základné školy

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 28.09.2020 - 29.09.2020

Tvorivá dielňa pre deti a mládež.

viac o projekte


Tvorivé a vzdelávacie podujatia

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 28.09.2020

Metodický seminár k umeleckému prednesu s podtitulom Sila slova určený pedagógom ZŠ, SŠ, CVČ a ZUŠ. Cieľom je rozvíjanie profesionálnych zručností a schopností využívaných pri práci s mladými recitátormi. Seminár bude rozdelený na teoretickú a praktickú časť. Prihlásení pedagógovia z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce budú pracovať pod vedením Mgr. Alžbety Verešpejovej, PhD.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Dolné Strháre, Slovenská republika / 25.09.2020 - 26.09.2020

Workshop pre fotografov bude realizovaný v autentickom vidieckom prostredí vďačnom na námety fotografovania a jeho sekundárnym poslaním je zachytiť miznúci svet predkov pre budúce generácie a formou výstavy ho predstaviť diváckej verejnosti.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 25.09.2020 - 09.10.2020

Galantské osvetové stredisko bude realizátorom Divadelných tvorivých dielní v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne. Prostredníctvom aktívnej práce v tvorivých divadelných dielňach sa poskytne priestor deťom a mládeži na zmysluplné využívanie voľného času. V Roku slovenského divadla 2020 chceme realizáciou projektu vytvoriť deťom a mládeži kvalitné podmienky na kreatívnu divadelnú tvorbu formou aktívnej práce v tvorivých divadelných dielňach.

viac o projekte


66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika / 24.09.2020

Pozývame vás na krajskú súťažnú prehliadku v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých, ktorá sa uskutoční 24. septembra 2020 v Novom Meste nad Váhom. V rámci podujatia bude realizovaný odborný seminár. Najúspešnejšie kolektívy postúpia na celoštátnu prehliadku 66. Hviezdoslavov Kubín.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 23.09.2020

Tvorivé divadelné dielne pre členov a vedúcich detských divadelných súborov v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 23.09.2020 - 19.11.2020

Zámerom je vytvoriť pre najmladšiu generáciu možnosti na spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov a rozvíjanie pozitívneho vzťahu k tradíciám a ľudovému umeniu nášho regiónu prostredníctvom ľudových remesiel.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 21.09.2020 - 25.11.2020

Cyklus remeselných tvorivých dielní pre deti vo veku 7-10 rokov okresov Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce. Žiaci si pod vedením odborných lektorov osvoja základné techniky tradičných ľudových remesiel: košikárstva, drotárstva a tkáčstva.

viac o projekte


Trnavská bábkarská šnóra

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 21.09.2020 - 25.09.2020

Tvorivá dielňa Jany Pilátovej a Ivana Slezáka.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 3

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 19.09.2020 - 20.09.2020

Kurz drotárstva. Tvorivé dielne ľudových remesiel pre záujemcov o remeslo a tradičnú ľudovú kultúru.

viac o projekte


Metodika folklóru

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 19.09.2020

Cyklus vzdelávacích aktivít v rámci tradičnej ľudovej kultúry.

viac o projekte


Metodika folklóru

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 19.09.2020

Cyklus vzdelávacích aktivít v rámci tradičnej ľudovej kultúry.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM

Miesto a termín konania: Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika / 18.09.2020 - 20.09.2020

Pozývame Vás na divadelný workshop s profesionálnymi lektormi. Divadelná dielňa 2020 je jedinečnou príležitosťou na získanie nových poznatkov a zručností amatérskych divadelníkov z Trenčianskeho kraja a záujemcov o divadelné dianie. Je určená amatérskym divadelným tvorcom, študentom stredných škôl, ktorí si podávajú prihlášky na štúdium na vysokých umeleckých školách, záujemcom o divadlo, ako aj vedúcim ochotníckych divadelných súborov.

viac o projekte


KreaTiviTa 2020

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 18.09.2020

Výstava tradičných drevených marionet a drevených plastík je v poradí šiestou výstavou, ktorá sa realizuje v rámci projektu KreaTiviTa 2020 v priestoroch Domu hudby M. Schneidera Trnavského. Autorkou drevených bábok – marionet je výtvarníčka Jana Pilátová a drevené plastiky pochádzajú z ateliéru výtvarníka Ivana Slezáka.

viac o projekte


Na Scénu 2020

Miesto a termín konania: Močenok, Slovenská republika / 17.09.2020 - 19.09.2020

Na Scénu 2020 krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých a neprofesionálneho divadla dospelých Nitrianskeho kraja Vyhlasovateľ a odborný garant Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR

viac o projekte


VRAVA SPRAVA AJ ZĽAVA

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 17.09.2020

Celoročný cyklus besied, prednášok a hodinových KURZOV KRITICKÉHO MYSLENIA, vytvárajúci otvorený priestor pre názorovú konfrontáciu a AUTENTICKÚ INTERAKCIU PUBLIKA.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 17.09.2020 - 30.09.2020

Výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na tradičnú kultúru a folklorizmus Hontu.

viac o projekte


Výroba zvonov tradičnou stredovekou technológiou

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 16.09.2020

V Dome tradičnej kultúry Gemera sa uskutoční prednáška na tému zvonolejárskeho remesla kde sa poslucháč bude mať možnosť dozvedieť o histórii zvonolejárstva, rôznych skoro zabudnutých postupoch výroby a tajomstvách tohto remesla. Prednáška sa zrealizuje v Dome tradičnej kultúry Gemera (Betliarska č. 8, Rožňava) 16. septembra 2020 o 16.30 h.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Dolné Plachtince, Slovenská republika / 14.09.2020 - 18.09.2020

Tvorivá dielňa v umeleckom prednese /dva dni/

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 12.09.2020 - 13.09.2020

Dielne sa budú realizovať v priestoroch NMG v Lučenci (prípadnú zmenu miesta upresníme na základe záväzných prihlášok). Lektorom dielní bude oceňovaný fotograf Mgr. Art. Matúš Zajac, ktorý má aj dlhoročné skúse-nosti ako lektor na univerzitách a umeleckom vzdelávaní. Témou a žánrom je Portrétna fotografia. Záujemcovia okrem záväznej prihlášky pošlú 2, 3 fotografie portrétu na mail: adamova@noslc.sk pre potreby lektora.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 12.09.2020 - 31.10.2020

Jesenné výtvarné workshopy pre amatérskych výtvarníkov z nášho regiónu. V prostredí jesennej prírody v okolí Považskej Bystrice a v interiéri Považského osvetového strediska sa pod vedením lektora venujú výtvarnej tvorbe.

viac o projekte