Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Vzdelávame umením - Výtvarné a remeselné kreácie

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 26.04.2022

Séria výtvarných workshopov pod vedením odborných lektorov

viac o projekte


Spievanky pod Pohanským vrchom

Miesto a termín konania: Stredné Plachtince, Slovenská republika / 23.04.2022

Program folklórnych kolektívov z regiónu Hont, ale aj mimo neho.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 23.04.2022

Vzdelávací workshop na tému POSTAVA - kresba, maľba podľa modelu

viac o projekte


Vzdelávame umením - VÝTVARNE A REMESELNÉ KREÁCIE - Mini škola graffiti

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 23.04.2022

Worskhop zameraný na priblíženie graffiti umenia a umenia ulice, ale aj maľby tzv. muralu. Cieľom je vedieť niečo o histórií, súčasnosti, pravidlách, vecí používaných pri graffitoch. Účastníci si prejdú celým vývojom od vymyslenia si vlastného graffiti mena ( prípadne kresby – tzv. charakteru), skici na papieri, oboznámenie sa s technikou sprejovania na stenu a použitia rôznych nástavcov na sprej – trysky, až po výslednú maľbu na legálnu stenu.

viac o projekte


Na Scénu 2022

Miesto a termín konania: Močenok, Slovenská republika / 22.04.2022 - 24.04.2022

Na Scénu 2022,krajská postupová súťaž a prehliadka neprofes.divadla mladých a divadla dospelých Nitrianskeho kraja Predstaví sa 9 divadelných inscenácií, 8 súťažných a 1 hosť z Poľska Divadlo TERMINUS A QUO. Nová Sóľ. Súťaž je realizovaná v kategórii: divadlo mladých a divadlo dospelých. Súčasťou sú rozborové semináre s porotou k odohraným inscenáciám. Sprievodným podujatím je výstava „Na Scénu v spomienkach”. Vzdelávacou časťou je divadelný workshop s R.Piovarčíkom, performerom a tanečníkom

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 21.04.2022

Vzdelávacia aktivita.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 20.04.2022 - 22.04.2022

Hudobný workshop pre deti a mládež, ktoré vyvíjajú svoju činnosť v okrese Veľký Krtíš a v regióne Hont.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 20.04.2022

Vzdelávacia aktivita.

viac o projekte


Hrušovská štalička

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 15.04.2022

workshop zameraný na tradičnú ľudovú architektúru

viac o projekte


Rozprávkový Stropkov - krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti1.1.2

Miesto a termín konania: Stropkov, Slovenská republika / 13.04.2022

45. ročník krajskej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 12.04.2022

OBRAZ SOCIÁLNYCH SIETÍ POČAS PANDÉMIE - vzdelávacie podujatie určené pre žiakov základnej školy. Pred dvomi rokmi prišla nečakane pandémia, ktorá zmenila náš život od základov. Zmenilo sa aj používanie webových služieb, nakoľko sme častejšie „boli na internete“. Veľa z nášho každodenného času sme fungovali v online svete.

viac o projekte


Kreatívne tvorenie II.

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 09.04.2022 - 17.06.2022

Reprodukcia tvaru – workshopy pre výtvarníkov (sochárov) - otisk tvaru, vytvorenie formy a následné vyrobenie sadrového odliatku z formy, ukončené výstavou. Modelovanie z hliny - workshop zameraný pre rozvoj výtvarnej (sochárskej) tvorivosti (zátišie, busta a iné), zdokonalenie motoriky rúk a priestorového myslenia pri formovaní diela z hliny.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómií

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 09.04.2022

Prvý z piatich workshopov zameraných na výtvarné techniky - enkaustika

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Dolná Strehová, Slovenská republika / 07.04.2022 - 08.04.2022

Tvorivá dielňa zameraná na prezentáciu paličkovanej čipky a jej techník.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii IV.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 06.04.2022

Remeselná tvorivá dielňa zameraná na výrobu šúpolovej bábiky - šúpolienky. Kde: KOS v Nitre Lektorka: Mária Teplanová

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 05.04.2022

HOAXY A DEZINFORMÁCIE - vzdelávacie podujatie určené študentom strednej školy. Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici pripravilo prednášku na tému Hoaxy a dezinformácie, nakoľko je téma veľmi aktuálna a je potrebné o nej s mladými ľuďmi hovoriť. Práve tí dennodenne vyhľadávajú na internete rozličné informácie z rôznych kútov sveta.

viac o projekte


Umenie má zlaté dno

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 05.04.2022

Zámerom projektu je ponúknuť cieľovej skupine obohatenie sa umením, ktoré bude sprostredkované tvorivými remeselnými dielňami -Vítanie jari, zameraných na zdobenie veľkonočných kraslíc, pletenie korbáčov a to v Dome kultúry v Čadci. Zárukou kvality budú odborní lektori v danej oblasti.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 02.04.2022

Seminár pre vedúce osobnosti a členov folklórnych kolektívov, manažérov/ky, zamestnancov/kyne inštitúcií a organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry v regióne Hont, ale aj mimo neho, s cieľom skvalitňovať prácu folklórnych kolektívov, zvyšovať ich umelecký a odborný rast v problematike výstavby a tvorby folklórnych programov.

viac o projekte


Kreatívne tvorenie II.

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 02.04.2022 - 20.05.2022

Klasické a moderné zátišie – fotografické workshopy malých predmetov, skla, kovov, skúmanie odrazu svetla s odborným poradenstvom ukončené výstavou.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity 2022

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 31.03.2022 - 31.12.2022

! PODUJATIE ZRUŠENÉ ! Prednáška v rámci SYMPÓZIA O NÁDEJI 2022 – UMENIE ŽIŤ III. na tému NENECHAJTE SA OVLÁDAŤ DEZINFORMÁCIAMI sa zo zdravotných dôvodov lektorky nekoná.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity 2022

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 31.03.2022 - 31.12.2022

SYMPÓZIUM O NÁDEJI 2022 – UMENIE ŽIŤ VI. - Prednáška s názvom INTEGRÁLNE VZDELÁVANIE sa bude týkať vplyvu psychosomatických ťažkostí na naše zdravie.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity 2022

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 31.03.2022 - 31.12.2022

Sympózium o nádeji 2022 - Umenie žiť Prednášky, diskusie a besedy s rôznymi hosťami na tému AKO DOBRE ŽIŤ.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity 2022

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 31.03.2022 - 31.12.2022

Beseda z oblasti psychológie, dobrovoľníctva a integrácie v rámci pomoci ukrajinským utečencom.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity 2022

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 31.03.2022 - 31.12.2022

Prednáška s názvom CESTA DO ŠTUDENTOVEJ DUŠE ALEBO AKO DOSTAŤ ŠTUDENTA DO ŠKOLY sa uskutoční 16. júna 2022 o 11.00 hod. v podkroví Makovického domu v Žiline. Lektorka Alexandra Hučeková je vedúca súkromného vzdelávacieho centra Babylon Education v Žiline. V jazykovej škole, ktorá ponúka širokú škálu kurzov je lektorkou nemeckého jazyka. Novými, inovatívnymi spôsobmi a interaktívnou formou sa snaží učiť aj svojich žiakov na Gymnáziu Varšavská cesta v Žiline.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity 2022

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 31.03.2022 - 31.12.2022

Prednáška s názvom AKO SA NESTAŤ OBEŤOU NÁSILNÉHO TRESTNÉHO ČINU z oblasti kriminológie, osobnej bezpečnosti a ochrane ľudských práv.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity 2022

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 31.03.2022 - 31.12.2022

SYMPÓZIUM O NÁDEJI 2022 – UMENIE ŽIŤ VIII. - TVORBA KOMUNÍT A VZŤAHOV s podtitulom O NÁDEJI A ZDRAVOM PREŽITÍ NA ZEMI sa týka pedagogických, odborných výchovných či sociálnych tém.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity 2022

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 31.03.2022 - 31.12.2022

SYMPÓZIUM O NÁDEJI 2022 – UMENIE ŽIŤ IX. - O ŽIVOTE, KULTÚRE A CYKLOKULTÚRE - prednáška z oblasti umenia a kultúry

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity 2022

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 31.03.2022 - 31.12.2022

Prednáška z oblasti spoločenského života, informačnej bezpečnosti, mediálnej gramotnosti a kritického myslenia. Téma znie NENECHÁVAJTE SA OVLÁDAŤ DEZINFORMÁCIAMI.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity 2022

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 31.03.2022 - 31.12.2022

SYMPÓZIUM O NÁDEJI 2022 – UMENIE ŽIŤ V. Prednáška pre študentov stredných škôl s názvom LESK A BIEDA V ZÁVISLOSTI zameraná na neľahkú problematiku látkových závislostí.

viac o projekte


Mládež spieva 2022 - krajská postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 30.03.2022

Krajská postupová súťažná prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov v PSK nadväzuje na výberové kolá v okresoch PSK a tiež na celoštátnu súťaž. Cieľom a zámerom projektu je zdokumentovať súčasnú úroveň zborového spevu, motivovať spevácke zbory o tento náročný umelecký žáner aj cez povinné skladby vypísané NOC v Bratislave a tiež vybrať reprezentanta kraja na celoštátnu súťaž a v konečnom dôsledku vytvárať priestor pre zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 29.03.2022

Učíme sa umeniu - Prednášky a tvorivé dielne venované technikám a teórii výtvarného umenia - aktívne prežívanie voľného času

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 28.03.2022

Tvorivá dielňa.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 26.03.2022

Vzdelávací workshop na tému kašírovaná plastika - figurálny námet.

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 26.03.2022

V rámci aktivity Piesňou k poznaniu realizujme Seminár pre vedúcich detských folklórnych súborov. Zaoberať sa budeme hlavne základnými princípmi tanca a spevu, základnými poznatkami o štruktúre tanca, predpokladmi a prípravou k vyučovaniu tanca, vhodnosťou typov tanca a spevného materiálu pre rôzne vekové skupiny detí.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 25.03.2022

Prvý z cyklu Večerov autentického folklóru. Hosťom bude Milan Gábor z Budinej a ďalší folkloristi.

viac o projekte


Vzdelávame umením Medzi riadkami

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 25.03.2022

Projekt Vzdelávame umením obsahuje aj literárnu besedu s jediným vydavateľom pôvodnej tvorby Kolomanom Kertészom Bagalom a v tomto prípade mladou začínajúcou debutantkou Nicol Hochholczerovou.

viac o projekte


Naše Kysuce 2022

Miesto a termín konania: Stará Bystrica, Slovenská republika / 23.03.2022 - 23.02.2022

Žiaci 4. ročníka v ZŠ s MŠ Stará Bystrica sa môžu tešiť na zaujímavú besedu so spoluautorom knihy Kysucké dračie a iné príbehy Petrom Kolembusom.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 23.03.2022 - 06.04.2022

Veľkonočné remeselné workshopy - zdobenie kraslíc voskom, plstenie, drôtovanie.

viac o projekte


Naše Kysuce 2022

Miesto a termín konania: Stará Bystrica, Slovenská republika / 22.03.2022

Povesti sú súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva. O tých kysuckých viac žiakom II. stupňa v ZŠ s MŠ Stará Bystrica porozpráva Mgr. Zuzana Zuzčáková Gacíková, PhD. počas prednášok 22. marca.

viac o projekte


Vzdelávame umením - Výtvarné a remeselné kreácie

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 22.03.2022

Séria výtvarných workshopov pod vedením odborných lektorov.

viac o projekte