Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

ČAROVNÁ STUDNIČKA

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 27.01.2023

27.1.2023, Dom kultúrry v Revúcej od 15:30 Škola tanca s lektormi Agátou Krausovou a Slavomírom Ondejkom. Vyučovať sa budú tance z Rejdovej Čardáš, Palicový a ženské kolesá. Účastnícky poplatok je 2,00 €. Prihlášky na: folklorgmos@rsnet.sk, alebo na t.č. 0904875369. Tvorivá dielňa sa realizuje v rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 23.01.2023 - 24.01.2023

Plagátová výstava a tri workshopy

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 19.01.2023

Folklór v hlave má za cieľ popularizovať TĽK a predstaviť bližšie jeho výrazné osobnosti širokej verejnosti. Rozhovory s osobnosťami sú prepojené ich kultúrno-umeleckými vystúpeniami a projekciou. V roku 2023 plánujeme 3 podujatia. Ako prvá sa nám predstaví rodina Topoľovských.

viac o projekte


ČAROVNÁ STUDNIČKA

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 11.01.2023 - 18.01.2023

Čarovná studnička je projekt, ktorého zámerom je prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít vytvoriť edukačné aktivity pre deti, mládež a dospelých na území okresov Rimavská Sobota a Revúca. Vzdelávacími aktivitami chceme rozvíjať tradičné zručnosti a vedomosti v oblasti TĽK, osvojovať tradičné remeselné postupy, ako aj rozvíjať nové metódy, techniky. Prispieť aj ku kvalitatívnej úrovni v oblasti súčasného umenia, vytvoriť podmienky na kreatívne tvorenie.

viac o projekte


Festival malých dychových hudieb

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 02.01.2023 - 29.12.2023

Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom bude organizovať v septembri 2023 už 15. ročník Festivalu malých dychových hudieb. Festivalom upriamujeme pozornosť verejnosti v trnavskom regióne na bohatú tradíciu dychovej hudby, ktorá sa rozvinula na kvalitnú interpretačnú a aj autorskú úroveň. Festival malých dychových hudieb je podujatím žánra dychových hudieb, pokračuje v nadväznosti na hudobné tradície svojich predkov, v generačnej výmene muzikantov i spevákov.

viac o projekte


Kračúnske štedrivke

Miesto a termín konania: Dolné Plachtince, Slovenská republika / 26.12.2022

Prezentačné podujatie v oblasti tradičnej kultúry / folklorizmu

viac o projekte


Kračúnske štedrivke

Miesto a termín konania: Stredné Plachtince, Slovenská republika / 18.12.2022

Prezentačné podujatie v oblasti tradičnej kultúry / folklorizmu

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Muráň, Slovenská republika / 17.12.2022

Lektorovaná vychádzka do prírody Muránskej Planiny

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 16.12.2022

Štvrtý komunitný blší trh

viac o projekte


Posolstvo Vianoc

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 15.12.2022

Prezentácia tradičného vianočného zvykoslovia Novohradu a Malohontu je venovaná vianočným obyčajom a tradíciám. V programe spojíme aj ľudové tradície a sakrálne umenie: orgánová hra a účinkovanie chrámových zborov. Divákom prinesieme živý odkaz kedysi silnej tradície počas vianočných sviatkov v Novohrade.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 15.12.2022

Výchovno-vzdelávacie podujatie má za cieľ priblížiť žiakom základných a stredných škôl okresov Lučenec a Poltár región Novohrad – jeho históriu, prírodné bohatstvá, kultúru, architektúru, ako aj významné osobnosti regiónu.

viac o projekte


Poklady na Hrone 2022

Miesto a termín konania: Žiar nad Hronom, Slovenská republika / 13.12.2022

Záujmový kurz výroby brošne z drôtu pre začiatočníkov i pokročilých.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Cinobaňa, Slovenská republika / 12.12.2022

Výchovno-vzdelávacie podujatie má za cieľ priblížiť žiakom základných a stredných škôl okresov Lučenec a Poltár región Novohrad – jeho históriu, prírodné bohatstvá, kultúru, architektúru, ako aj významné osobnosti regiónu.

viac o projekte


Kračúnske štedrivke

Miesto a termín konania: Príbelce, Slovenská republika / 11.12.2022

Prezentačné podujatie v oblasti tradičnej kultúry / folklorizmu

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 09.12.2022

Cyklická prezentácia folklórnych kolektívov Novohradu. Priblížime formou vystúpenia divákom regionálne zoskupenie, ktoré sa predstaví svojou tvorbou vychádzajúcou z regionálnych folklórnych tradícií.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 09.12.2022 - 28.02.2023

Verejná výzva na zber spomienok Revúčanov

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Halič, Slovenská republika / 05.12.2022

Výchovno-vzdelávacie podujatie má za cieľ priblížiť žiakom základných a stredných škôl okresov Lučenec a Poltár región Novohrad – jeho históriu, prírodné bohatstvá, kultúru, architektúru, ako aj významné osobnosti regiónu.

viac o projekte


Kračúnske štedrivke

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 04.12.2022

Prezentačné podujatie v oblasti tradičnej kultúry / folklorizmu

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2022

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 03.12.2022

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Vás pozýva na štvrté podujatie v rámci cyklu STRETNUTIE S UMENÍM zamerané na tému Peter Matejka a jeho maliarsky odkaz.

viac o projekte


Netradičnie tradičnô 2022

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 03.12.2022 - 04.12.2022

Netradičnie Tradičnô je séria tvorivých dielní OZ MUSA, v ktorých sa naučíte využívať tradičné zručnosti Podpoľania netradičným spôsobom tak, aby ste výrobky využili v bežnom živote.

viac o projekte


ČAROVNÁ STUDNIČKA

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 30.11.2022 - 14.12.2022

Čarovná studnička je projekt, ktorého zámerom je prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít vytvoriť edukačné aktivity pre deti, mládež a dospelých na území okresov Rimavská Sobota a Revúca. Vzdelávacími aktivitami chceme rozvíjať tradičné zručnosti a vedomosti v oblasti TĽK, osvojovať tradičné remeselné postupy, ako aj rozvíjať nové metódy, techniky. Prispieť aj ku kvalitatívnej úrovni v oblasti súčasného umenia, vytvoriť podmienky na kreatívne tvorenie.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 30.11.2022

Tvorivé dielne detskej dramatickej tvorivosti pre deti z detských divadelných súborov a ich vedúcich majú za cieľ odborne usmerniť ich činnosť , podporiť rozvoj tvorivých a komunikačných schopností detí, rozvoj fantázie, empatického cítenia, improvizácie.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Nová Dubnica, Slovenská republika / 29.11.2022

tvorivá divadelná dielňa pre detské divadelné súbory a členov neprofesionálnych divadelných súborov

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 29.11.2022

výtvarný kurz pre neprofesionálnych výtvarníkov

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 29.11.2022

Tvorivé dielne detskej dramatickej tvorivosti pre deti z detských divadelných súborov a ich vedúcich majú za cieľ odborne usmerniť ich činnosť , podporiť rozvoj tvorivých a komunikačných schopností detí, rozvoj fantázie, empatického cítenia, improvizácie.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 29.11.2022

Workshop pre kronikárov

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Púchov, Slovenská republika / 27.11.2022

tvorivá divadelná dielna pre členov detských divadelných súborov a členov neprofesionálnych divadelných súborov

viac o projekte


CESTA REMESLA

Miesto a termín konania: Gelnica, Slovenská republika / 26.11.2022

Cesta byliniek - prednáška - liečenie - fytoterapia

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 26.11.2022

Cieľom je zvýšiť umeleckú úroveň členov neprofesionálnych divadelných súborov. Témy: analýza dramatickej postavy, analýza a spracovanie javiskovej postavy (javisková reč a pohyb, práca s hlasom) práca s divadelným režisérom v javiskovom priestore.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2022

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 26.11.2022

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Vás pozýva na tretie podujatie v rámci cyklu STRETNUTIE S UMENÍM zamerané na tému Sochárske dielo Jozefa Fizela.

viac o projekte


Hontianske ozveny

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 25.11.2022 - 27.11.2022

Nahrávka a vydanie CD nosiča /ľudové piesne/.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 25.11.2022 - 26.11.2022

Ako sociálne site a internet menia spôsob, ako vnímame a reagujeme na informácie

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Nitrianske Pravno, Slovenská republika / 25.11.2022

Prednáška kulturológa doc. PhDr. Mariána Žabenského, PhD. Tentokrát sa oboznámite s nemeckou kultúrou v okolí Nitrianskeho Pravna.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Temeš, Slovenská republika / 25.11.2022

Spoznaj, zaži, nauč sa - tri školiteľské podujatia pre folkloristov zamerané na hmotné dedičstvo i nehmotné prejavy tradičnej ľudovej kultúry hornej Nitry. V r. 2022 bude vzdelávanie zamerané na beliansku dolinu s obcami Valaská Belá, Čavoj, Temeš–etnologické prednáška o tradičnom odievaní a o obciach belianskej doliny, spevácka a remeselnícka dielňa zameraná na riasenie plátna a beliansku výšivku.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 25.11.2022

Výchovno-vzdelávacie podujatie má za cieľ priblížiť žiakom základných a stredných škôl okresov Lučenec a Poltár región Novohrad – jeho históriu, prírodné bohatstvá, kultúru, architektúru, ako aj významné osobnosti regiónu.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 24.11.2022

Cyklická prezentácia folklórnych kolektívov Novohradu - Večery autentického folklóru v Novohrade. Tentokrát s FS a ĽH Ipeľ.

viac o projekte


Naše Kysuce 2022

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 24.11.2022

divadelná a literárna improvizácia

viac o projekte


Naše Kysuce 2022

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 19.11.2022

Výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na maľbu technikou akvarel pod vedením akad. maliara Pavla Mušku

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity 2022

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 15.11.2022 - 25.11.2022

TAKTO SA PÍSALI DEJINY DEMOKRACIE je názov podujatia k udalostiam zo 17. novembra 1989. Nežná revolúcia predstavuje jednu z najvýznamnejších udalostí v našich novodobých dejinách.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2022

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 14.11.2022

14. novembra 2022 o 16.30 h sa v koncertnej sále ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne predstavia cimbalisti - mladé cimbalové talenty v spojení s profesionálmi, ktorí reprezentujú výnimočnosť majstrovského nástroja. Súčasťou podujatia je odborný seminár pre účinkujúcich cimbalistov.

viac o projekte