Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 15.03.2023 - 22.03.2023

Aktivita pod názvom Záhady vesmíru má zámer prostredníctvom zaujímavých vzdelávacích podujatí vzbudiť u detí a mládeže väčší záujem o astronómiu a astrofyziku. Semináre sa realizujú v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne. Aktivita priblíži mladej generácii krásu a čaro vesmíru, prispeje k nadobudnutiu nových zaujímavých informácií z oblasti astronómie či predstaví astronomické prístroje.

viac o projekte


IV. Kreatívne na osvete

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 13.03.2023

Interaktívny vzdelávací workshop pre členov detských a mládežníckych divadelných súborov, učiteľov a vedúcich dramatických krúžkov okresu Dunajská Streda

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 11.03.2023 - 12.03.2023

Paličkovanie - remeselný kurz

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 11.03.2023

Tvorivá dielňa pre dospelých s využitím tradičných výtvarno-technologických postupov.

viac o projekte


Netradičnie tradičnô 2023

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 11.03.2023 - 12.03.2023

Víkendové veľkonočné dielne - maľovanie kraslíc a pletenie z papiera. Začíname v sobotu 11.3. o 15:00 hod. v Arteske v Detve.

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 10.03.2023

Deň s divadlom-cyklus stretnutí pre amatérskych divadelných umelcov. Obsahom sú teoretické i praktické východiská, postupy pri výbere divadelnej hry, dramatizácia, dramaturgia, scénografia, práca s režisérom a herecké techniky.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 10.03.2023

Pripomínať a prezentovať tradície najstaršieho remesla- hrnčiarstva. Výchovnou, vzdelávacou, ale aj zábavnou formou priblížiť hrnčiarstvo. Prednášky na tému hrnčiarstva v regióne a tvorivé dielne – keramické radovánky, určené pre žiakov ZŠ, kde by si mohli vyskúšať prácu s hlinou .

viac o projekte


Naše Kysuce 2023

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 10.03.2023

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo pre detičky materskej škôlky v ZŠ s MŠ Čadci-Podzávoze interaktívne rozprávanie o jednom z najstarších zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias spojený s workshopom – výrobou Moreny. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Naše Kysuce 2023. Projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 08.03.2023

Čipkárky si prispôsobujú technické postupy svojim. Kurzom, ktorý sa teší veľkej obľube a má u nás už svoju tradíciu, chceme účastníkov nielen naučiť paličkovať, ale umožniť im aj samostatne si navrhnúť a vyrobiť vzor použiteľný ako doplnok odevu, paličkovaný šperk, obraz, prestieranie. Prispejeme tak k prehĺbeniu estetického cítenia, kreativity, fantázie účastníkov a vzniku vzorov čipky, ktoré svojou výnimočnosťou a originalitou poslúžia aj ako doplnok vo folklórnom štýle.

viac o projekte


Naše Kysuce 2023

Miesto a termín konania: Ochodnica, Slovenská republika / 08.03.2023

Vzdelávacie stretnutie v rámci projektu Naše Kysuce 2023 - zaujímavosti o nehmotnom kultúrnom dedičstve regiónu Kysuce, ktoré sme nazvali "Kysucké povesti".

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Budča, Slovenská republika / 07.03.2023

Poďme sa hrať - dielne zamerané na tvorbu jednoduchej divadelnej hry podporujúci zdravý rozvoj tvorivosti u detí ZŠ.

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 07.03.2023

cyklus prednášok o modernom umení

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2023

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 06.03.2023 - 08.03.2023

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne pozýva mladých amatérskych cimbalistov na trojdňovú cimbalovú dielňu s profesionálnym lektorom Mgr. art. Martinom Budinským, ArtD. Dielňa je zameraná na teoretické i praktické vzdelávanie a získanie nových zručností v oblasti cimbalovej hry.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 06.03.2023

Prezentácia študentských návrhov premien mesta

viac o projekte


6. ročník COM-DANCE

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 03.03.2023

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje okresnú súťaž moderného a módneho tanca 6. ročník COM-DANCE, ktorá je regionálnym kolom celoštátnej postupovej súťažnej prehliadky moderného a módneho tanca Deň tanca 2023. Súťaž sa bude konať 3. marca 2023 od 10:00 do 16:00 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho, Hradná 1, Komárno. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

viac o projekte


Moje nie zlu - krajská súťaž v tvorbe komiksových príbehov, 19. ročník

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 01.03.2023 - 31.05.2023

Krajská súťaž v tvorbe komiksových príbehov pre žiakov ZŠ, ZUŠ a osemročných gymnázii.

viac o projekte


IV. Kreatívne na osvete

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 28.02.2023

Zámerom VI. ročníka cyklických stretnutí je podporiť neformálne vzdelávanie a pestovanie slovenského umeleckého slova, recitácie a utvrdzovať, rozvíjať zručnosti umeleckého a dramatického slova.

viac o projekte


Pamätnica II.

Miesto a termín konania: Dulovce, Slovenská republika / 28.02.2023

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje krst monografickej publikácie Pamätnica II., ktorý sa koná 28. 02. 2023 od 10:00 do 11:00 na Základnej škole, Starohorská 8 v Dulovciach. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Publikácia reprezentuje výlučne názor autora a fond nezodpovedá za obsah publikácie.

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 27.02.2023

Učíme sa umeniu - výtvarný kurz

viac o projekte


Saxophobia Bratislava 2023

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 26.02.2023

Orchester bude zložený z vyše 80-tich účastníkov a lektorov medzinárodných saxofónových majstrovských kurzov Saxophobia Bratislava 2023 a predstavia sa v ňom takmer všetky druhy saxofónov od sopránového, cez altový, tenorový, barytónový, basový až po raritný kontrabasový saxofón.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Jelšava, Slovenská republika / 24.02.2023

Dramatizované čítanie rómskych a nerómskych rozprávok

viac o projekte


Naše Kysuce 2023

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 18.02.2023

Výtvarný workshop počas ktorého sa účastníci naučia základy maľby technikou akvarel.

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 17.02.2023

Vranovské tanečné domy sa konajú pravidelne od roku 2017. V roku 2023 pripravujeme 3 tanečné domy vo Vranove nad Topľou. Primárnou cieľovou skupinou, sú pre nás laici, vyučované budú typy tancov, ktoré sa na základe pozorovania prirodzene začlenili do repertoáru zábavovej časti tanečných príležitostí súčasnosti.

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 17.02.2023

Zábavný program, ktorého cieľom je budovanie komunity laickej verejnosti a členov folklórnych zoskupení.

viac o projekte


ČAROVNÁ STUDNIČKA

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 15.02.2023

Čarovná studnička je projekt, ktorého zámerom je prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít vytvoriť edukačné aktivity pre deti, mládež a dospelých na území okresov Rimavská Sobota a Revúca. Vzdelávacími aktivitami chceme rozvíjať tradičné zručnosti a vedomosti v oblasti TĽK, osvojovať tradičné remeselné postupy, ako aj rozvíjať nové metódy, techniky. Prispieť aj ku kvalitatívnej úrovni v oblasti súčasného umenia, vytvoriť podmienky na kreatívne tvorenie.

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 14.02.2023

V spolupráci s Múzeom mincí a medailí Kremnica sme pripravili ďalšie Stretnutie s remeslom. Rozprávať o tradícii paličkovanej čipky v Kremnici bude Mgr. Lucia Krchnáková, PhD., praktickú ukážku predvedie Eleonóra Vašková. Tešíme sa na stretnutie s vami. Podujatie sa uskutoční v našej remeselnej dielni, 14. februára 2023 o 15.00 hod. Účastnícky poplatok: 2,- € Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 11.02.2023 - 12.02.2023

Návrat k tradičným remeslám - Košikárstvo - remeselný kurz

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 11.02.2023

Skupina výtvarníkov, ktorá sa združuje pri NOS v Lučenci je pestrou zostavou ľudí rôzneho veku, pôvodu a rozmanitého profesijného zamerania či vzdelania.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 11.02.2023

Tvorivá dielňa pre dospelých s využitím tradičných výtvarno-technologických postupov.

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Nitrianske Pravno, Slovenská republika / 10.02.2023

Spoznaj, zaži, nauč sa - tri jednodňové vzdelávacie podujatie zamerané na hmotné dedičstvo i nehmotné prejavy tradičnej ľudovej kultúry karpatských Nemcov v Nitrianskom Pravne a okolí.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 09.02.2023

Záverečná prezentácia zdokumentovaných príbehov 20. storočia

viac o projekte


Naše Kysuce 2023

Miesto a termín konania: Ochodnica, Slovenská republika / 08.02.2023

V rámci projektu Naše Kysuce 2023 si vypočujú žiaci II. stupňa v ZŠ Ochodnica a ZŠ s MŠ Nesluša zaujímavé informácie o minulosti nášho regiónu. Lektorom bude historik Marián Liščák.

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 07.02.2023

cyklus prednášok o modernom umení

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 04.02.2023

Podujatie o základoch komponovania, zásadách kombinovania času a clony v jednotlivých fotografických žánroch pre začínajúcich fotografov ale aj skúsených, alebo len majiteľov mobilov a ich pokusoch s fotografiou.

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Korytárky, Slovenská republika / 03.02.2023

Pozývame vás na podujatie Pri muzike z Hrochote. Dňa 3. 2. 2023 sa v Kultúrnom dome v Korytárkach budeme učiť piesne, tanečné motívy a tiež základné štýlotvorné hudobné znaky hrochotskej muziky. Lektormi budú Ján Michálik a Katarína Galbičková, Michal Zelinka a Andrea Jágerová. Napokon si budete môcť rozkázať pri Ľudovej hudbe Paľáčovci z Hrochote. Tešíme sa na stretnutie s Vami. Podujatie z verejných zdrojov podporil FPU.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Sirk, Slovenská republika / 03.02.2023

Dramatizované čítanie rómskych a nerómskych rozprávok

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 02.02.2023

Cieľom projektu je odborný rast recitátorov, moderátorov, hercov a rečníkov formou podnetných tvorivých dielní pod vedením odborných lektorov.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 29.01.2023

Interaktívny slovesný večer Juraja Genčanského s hosťami a muzikou

viac o projekte


ČAROVNÁ STUDNIČKA

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 28.01.2023

Fašiangy v Dome osvety v Rimavskej Sobote , v rámci ktorého budú slávnostne odovzdané certifikáty regionálnej značky Gemer - Malohont, 28.1.2023, 17:00. Podujatie sa realizuje v rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2023

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 28.01.2023

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Vás pozýva na vzdelávací seminár Hudobno-spevné a tanečné tradície.

viac o projekte