Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 04.06.2022

Boje o Slovensko 1919 - I. ročník memoriálu Československých hrdinov

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 03.06.2022 - 04.06.2022

Zámerom aktivity je predstaviť účastníkom tradičné technologické stavebné postupy na prelome 19. a 20. Storočia a ich praktické využitie. Tvorivá dielňa bude mať edukačný charakter, vo vzťahu k ľudovým stavbám a kultúry bývania v autentickom prostredí hrušovskej lazníckej usadlosti.

viac o projekte


CINEAMA 2022

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 02.06.2022 - 30.06.2022

Verejné premietanie súťažných snímkov v rámci krajskej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2022.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 02.06.2022

Cieľom projektu je realizovať inštruktážne školenia zamerané na ľudový spev a tradičné ľudové piesne z Novohradu a Malohontu.

viac o projekte


Divadlo a deti 2022

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 02.06.2022 - 03.06.2022

Festival DIVADLO A DETI nadväzuje na 29. ročnú tradíciu celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky s rovnomenným názvom. V termíne 2. – 3. 6. 2022 sa v priestoroch DK stretne približne 80 priaznivcov ochotníckeho divadla z celého Slovenska, aby predviedli svoje inscenácie pred detským publikom i porotou. Na festivale po dvojročnej pauze privítame 6 súťažiacich kolektívov aj 3 hosťujúce divadlá. Projekt z verejných zdrojov podporil FPU.

viac o projekte


Moje nie zlu - krajská súťaž v tvorbe komiksových príbehov, 18. ročník

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 02.06.2022

Cieľom projektu je rozvíjať a podporiť autorskú tvorbu komiksových príbehov u mladých autorov.

viac o projekte


Naše Kysuce 2022

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 01.06.2022

Cesta za umením s neprofesionálnymi výtvarníkmi a záujemcami o výtvarné umenie do Danubiany.

viac o projekte


III. Kreatívne na osvete

Miesto a termín konania: Šamorín, Slovenská republika / 31.05.2022

Zámerom V. ročníka cyklických stretnutí je podporiť neformálne vzdelávanie a pestovanie slovenského umeleckého slova, recitácie a utvrdzovať, rozvíjať zručnosti umeleckého a dramatického slova.

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Dlhé Klčovo, Slovenská republika / 28.05.2022

Hlavným cieľom je prispievať k uchovávaniu, rozvíjaniu a sprístupneniu prejavov tradičnej tanečnej kultúry Slovenska tou najprístupnejšou formou - vlastným zážitkom - skúsenosťou. Pod taktovkou odborných lektorov si folkloristi a laická verejnosť môžu vyskúšať a osvojiť tradičné tanečné zručnosti.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii IV.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 27.05.2022

výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na interpretáciu diela kde: Krajské osvetové stredisko v Nitre lektor: Mgr. Peter Rehák

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 27.05.2022

Cieľom tohto podujatia „Metamorfózy fotografie“ je umožniť profesionálom, amatérom, študentom škôl zameraným na fotografiu, aj stredoškolskej mládeži účasť na prednáškach špičkových slovenských a zahraničných prednášateľov, učiť sa od odborníkov.

viac o projekte


Naše Kysuce 2022

Miesto a termín konania: Raková, Slovenská republika / 25.05.2022

Vzdelávací projekt

viac o projekte


Krajská postupová súťaž Kontakt

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 24.05.2022 - 31.07.2022

ZMENA MIESTA PODUJATIA - Realizácia krajskej postupovej súťaže a prehliadky autorskej populárnej hudby pod názvom Krajská postupová súťaž Kontakt.

viac o projekte


Krajská postupová súťaž Kontakt

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 24.05.2022 - 31.07.2022

Realizácia krajskej postupovej súťaže a prehliadky autorskej populárnej hudby pod názvom Krajská postupová súťaž Kontakt.

viac o projekte


Tvorivé a vzdelávacie podujatia 3

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 22.05.2022

Prvé zo siedmich podujatí v rámci aktivity Oživené remeslá. V úvodnom podujatí budú v skanzene v Humennom prezentované remeslá remenárstvo a kováčstvo spojené s podkúvaním koní.

viac o projekte


Návrat tradícii

Miesto a termín konania: Žakarovce, Slovenská republika / 21.05.2022 - 22.05.2022

Víkendový remeselný kurz tradičných hlinených omietok v historickom kamennom baníckom dome v obci Žakarovce. Ukážeme si ako pripraviť hlinu, namiešať hrubú a jemnú omietku, aj ako ju nanášať. Tiež sa dozviete o jej tradičnom využívaní v staviteľstve, o jej vlastnostiach a vplyve na zdravie.

viac o projekte


Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022 • 26. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Miesto a termín konania: Dubnica nad Váhom, Slovenská republika / 20.05.2022 - 26.06.2022

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Vás pozýva na výstavu z 26. ročníka krajského kola celoslovenskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022. Odborný seminár k výstave sa začne v Dubnickom múzeu v Dubnici nad Váhom o 15.30 h. Vernisáž výstavy o 17.00 h.

viac o projekte


Naše Kysuce 2021

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 19.05.2022

Filmársky worshop "Základy spracovania filmu - strih videa" je určený pre dospelých, úplných začiatočníkov, ktorí sa budú učiť spracovať natočený materiál v programe davinci resolve.

viac o projekte


Kreatívne tvorenie II.

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 18.05.2022

Workshop zameraný na používanie reči a hlasu v umeleckom prednese, ale aj v bežnom živote, základy správnej výslovnosti a štylizácie reči.

viac o projekte


Kreatívne tvorenie II.

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 18.05.2022

Hravé učenie je určený pre pedagógov, pedagógov ZUŠ a vedúcich divadelných súborov, ktorí budú pracovať na možnostiach, ako rozvíjať prirodzený potenciál dieťaťa a ako si budovať vzťah medzi učiteľom a žiakom. Garantom a lektorkou je Mgr. art. Katarína Mišíková Hitzingerová, ArtD. Workshop zameraný na rozvoj zručnosti a budovanie vzťahu medzi učiteľom a žiakom.

viac o projekte


Vzdelávame umením - Výtvarné a remeselné kreácie

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 17.05.2022

Séria výtvarných workshopov pod vedením odborných lektorov

viac o projekte


Hrušovská štalička

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 13.05.2022 - 15.05.2022

workshop zameraný na tradičnú ľudovú architektúru

viac o projekte


Detský folklórny festival

Miesto a termín konania: Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika / 13.05.2022

krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže detských folklórnych súborov - Eniki Beniki

viac o projekte


Mládež spieva 2022

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 13.05.2022 - 15.05.2022

51. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Mládež spieva 2022 sa uskutoční v dňoch 13. - 15. mája v Prievidzi. Slávnostné otvorenie s vystúpením hosťa - Pěveckého sboru ARTEP z Orlovej (ČR) sa bude konať v Kostole sv. Bartolomeja, súťaž, galakoncert so sprievodom orchestra ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi, ako aj workshopy pre členov speváckych zborov a dirigentov sa uskutočnia v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 12.05.2022 - 13.05.2022

Projekt Vzdelávame umením - workshopy tvorivej dramatiky a inscenovaného čítania pre deti zo základných škôl.

viac o projekte


Dobšinského rozprávkový Gemer 2022

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 11.05.2022 - 13.05.2022

Záver druhého májového týždňa bude patriť v rimavskosobotskom Dome kultúry rozprávkam. V termíne11.–13. 5. pripravili 27. ročník podujatia Dobšinského rozprávkový Gemer 2022. Počas troch dní, ktoré budú zamerané na detského diváka, sa uskutoční množstvo podujatí: divadelné predstavenie, výtvarná tvorivá dielňa, rôzne besedy i čítanie rozprávok, všetko v duchu rozprávok a P. Dobšinského. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii IV.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 11.05.2022

Tvorivá dielňa pre mládež a dospelých zameraná na čarokrásnu maľbu horúcim voskom - enkaustiku. Kde: KOS v Nitre Lektorka: Mgr. Ľubomíra Brigantová

viac o projekte


68. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Uhrovec, Slovenská republika / 10.05.2022

Pozývame vás na 68. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – ŠTÚROV UHROVEC, krajskú súťažnú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy mládeže a dospelých, ktorá sa uskutoční 10. mája 2022 v Dome kultúry Ľudovíta Štúra v Uhrovci. V rámci podujatia bude realizovaný odborný seminár. Najúspešnejší recitátori postúpia na celoštátnu prehliadku 68. Hviezdoslavov Kubín.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómií

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 07.05.2022

workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov s Janou Michaličovou

viac o projekte


CINEAMA 2022 - 30. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 07.05.2022

Krajská postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Sebedražie, Slovenská republika / 05.05.2022

Slávnostné vyhodnotenie etnologickej súťaže so sprievodným programom

viac o projekte


Hrušovská štalička

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 04.05.2022 - 07.05.2022

workshop zameraný na tradičnú ľudovú architektúru

viac o projekte


Naše Kysuce 2022

Miesto a termín konania: Raková, Slovenská republika / 04.05.2022

V rámci nášho projektu Naše Kysuce 2022 pripravujeme remeselný workshop Remeslo srdcom - Remenárstvo.

viac o projekte


Leto v trebišovskom múzeu

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 01.05.2022 - 31.12.2022

Podujatie Leto v trebišovskom múzeu je orientované na prepojenie vzdelávania s praktickými ukážkami interaktívnou, zážitkovou formou. Múzeum tvorí množstvo hodnotných expozícií, ktoré chceme prezentovať návštevníkom netradičnou formou a ukázať im, že aj vzdelávanie nie je vždy len o sedení v školskej lavici.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii IV.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 30.04.2022 - 14.05.2022

Dvojdňový keramický workshop pre mládež a dospelých

viac o projekte


Návrat tradícii

Miesto a termín konania: Žakarovce, Slovenská republika / 29.04.2022 - 01.05.2022

Úvodný z troch víkendových kurzov tkania a snovania, v rámci projektu Návrat tradícií, ktoré majú za cieľ obnoviť tradíciu tkania v Hnileckej doline. Na každom kurze si ukážeme ako pripraviť osnovu na krosná, základy tkania, ale aj iné pridružené techniky. Čaká vás množstvo informácií o tomto remesle, jeho historických i dnešných podobách. Dozviete sa čo to aj o tkaní v samotných Žakarovciach a jeho význame pre túto oblasť.

viac o projekte


Detský hudobný festival

Miesto a termín konania: Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika / 29.04.2022

krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí - Vidiečanova Habovka

viac o projekte


Detský javiskový sen

Miesto a termín konania: Tlmače, Slovenská republika / 28.04.2022

Detský javiskový sen je krajská postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti .

viac o projekte


68. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Bzince pod Javorinou, Slovenská republika / 27.04.2022

Pozývame vás na krajskú súťažnú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, ktorá sa uskutoční 27. apríla 2022 v rodisku Ľ. R. Podjavorinskej v obci v Bzince pod Javorinou. V rámci podujatia bude realizovaný odborný seminár. Súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, podporuje ich súťaživosť.

viac o projekte


68. Hviezdoslavov Kubín - krajská súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy I. - V. kategórie, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 27.04.2022 - 29.04.2022

68. Hviezdoslavov Kubín - krajská súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy I. - V. kategórie, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých pre študentov a žiakov z Prešovského samosprávneho kraja, ktorí sa stali víťazmi tejto súťaže na okresných kolách.

viac o projekte