Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Dolné Strháre, Slovenská republika / 25.09.2020 - 26.09.2020

Workshop pre fotografov bude realizovaný v autentickom vidieckom prostredí vďačnom na námety fotografovania a jeho sekundárnym poslaním je zachytiť miznúci svet predkov pre budúce generácie a formou výstavy ho predstaviť diváckej verejnosti.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 25.09.2020 - 09.10.2020

Galantské osvetové stredisko bude realizátorom Divadelných tvorivých dielní v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne. Prostredníctvom aktívnej práce v tvorivých divadelných dielňach sa poskytne priestor deťom a mládeži na zmysluplné využívanie voľného času. V Roku slovenského divadla 2020 chceme realizáciou projektu vytvoriť deťom a mládeži kvalitné podmienky na kreatívnu divadelnú tvorbu formou aktívnej práce v tvorivých divadelných dielňach.

viac o projekte


66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika / 24.09.2020

Pozývame vás na krajskú súťažnú prehliadku v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých, ktorá sa uskutoční 24. septembra 2020 v Novom Meste nad Váhom. V rámci podujatia bude realizovaný odborný seminár. Najúspešnejšie kolektívy postúpia na celoštátnu prehliadku 66. Hviezdoslavov Kubín.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 23.09.2020

Tvorivé divadelné dielne pre členov a vedúcich detských divadelných súborov v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 23.09.2020 - 19.11.2020

Zámerom je vytvoriť pre najmladšiu generáciu možnosti na spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov a rozvíjanie pozitívneho vzťahu k tradíciám a ľudovému umeniu nášho regiónu prostredníctvom ľudových remesiel.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 21.09.2020 - 25.11.2020

Cyklus remeselných tvorivých dielní pre deti vo veku 7-10 rokov okresov Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce. Žiaci si pod vedením odborných lektorov osvoja základné techniky tradičných ľudových remesiel: košikárstva, drotárstva a tkáčstva.

viac o projekte


Trnavská bábkarská šnóra

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 21.09.2020 - 25.09.2020

Tvorivá dielňa Jany Pilátovej a Ivana Slezáka.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 3

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 19.09.2020 - 20.09.2020

Kurz drotárstva. Tvorivé dielne ľudových remesiel pre záujemcov o remeslo a tradičnú ľudovú kultúru.

viac o projekte


Metodika folklóru

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 19.09.2020

Cyklus vzdelávacích aktivít v rámci tradičnej ľudovej kultúry.

viac o projekte


Metodika folklóru

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 19.09.2020

Cyklus vzdelávacích aktivít v rámci tradičnej ľudovej kultúry.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM

Miesto a termín konania: Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika / 18.09.2020 - 20.09.2020

Pozývame Vás na divadelný workshop s profesionálnymi lektormi. Divadelná dielňa 2020 je jedinečnou príležitosťou na získanie nových poznatkov a zručností amatérskych divadelníkov z Trenčianskeho kraja a záujemcov o divadelné dianie. Je určená amatérskym divadelným tvorcom, študentom stredných škôl, ktorí si podávajú prihlášky na štúdium na vysokých umeleckých školách, záujemcom o divadlo, ako aj vedúcim ochotníckych divadelných súborov.

viac o projekte


KreaTiviTa 2020

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 18.09.2020

Výstava tradičných drevených marionet a drevených plastík je v poradí šiestou výstavou, ktorá sa realizuje v rámci projektu KreaTiviTa 2020 v priestoroch Domu hudby M. Schneidera Trnavského. Autorkou drevených bábok – marionet je výtvarníčka Jana Pilátová a drevené plastiky pochádzajú z ateliéru výtvarníka Ivana Slezáka.

viac o projekte


Na Scénu 2020

Miesto a termín konania: Močenok, Slovenská republika / 17.09.2020 - 19.09.2020

Na Scénu 2020 krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých a neprofesionálneho divadla dospelých Nitrianskeho kraja Vyhlasovateľ a odborný garant Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR

viac o projekte


VRAVA SPRAVA AJ ZĽAVA

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 17.09.2020

Celoročný cyklus besied, prednášok a hodinových KURZOV KRITICKÉHO MYSLENIA, vytvárajúci otvorený priestor pre názorovú konfrontáciu a AUTENTICKÚ INTERAKCIU PUBLIKA.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 17.09.2020 - 30.09.2020

Výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na tradičnú kultúru a folklorizmus Hontu.

viac o projekte


Výroba zvonov tradičnou stredovekou technológiou

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 16.09.2020

V Dome tradičnej kultúry Gemera sa uskutoční prednáška na tému zvonolejárskeho remesla kde sa poslucháč bude mať možnosť dozvedieť o histórii zvonolejárstva, rôznych skoro zabudnutých postupoch výroby a tajomstvách tohto remesla. Prednáška sa zrealizuje v Dome tradičnej kultúry Gemera (Betliarska č. 8, Rožňava) 16. septembra 2020 o 16.30 h.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Dolné Plachtince, Slovenská republika / 14.09.2020 - 18.09.2020

Tvorivá dielňa v umeleckom prednese /dva dni/

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 12.09.2020 - 13.09.2020

Dielne sa budú realizovať v priestoroch NMG v Lučenci (prípadnú zmenu miesta upresníme na základe záväzných prihlášok). Lektorom dielní bude oceňovaný fotograf Mgr. Art. Matúš Zajac, ktorý má aj dlhoročné skúse-nosti ako lektor na univerzitách a umeleckom vzdelávaní. Témou a žánrom je Portrétna fotografia. Záujemcovia okrem záväznej prihlášky pošlú 2, 3 fotografie portrétu na mail: adamova@noslc.sk pre potreby lektora.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 12.09.2020 - 31.10.2020

Jesenné výtvarné workshopy pre amatérskych výtvarníkov z nášho regiónu. V prostredí jesennej prírody v okolí Považskej Bystrice a v interiéri Považského osvetového strediska sa pod vedením lektora venujú výtvarnej tvorbe.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 11.09.2020 - 12.09.2020

Seminár pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov /príp. pre záujemcov z radov širokej verejnosti/ z regiónu Hont a okresu Veľký Krtíš, ktorý je zameraný na uchovávanie tradičnej ľudovej kultúry vo svojom regióne /obci/. Hlavným cieľom je vzbudiť u ľudí väčší záujem o kultúru a poukázať na to, že v dnešnej dobe má zmysel ju uchovávať, skúmať a pracovať s ňou.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 11.09.2020

Výuka orientácie na oblohe bez ďalekohľadu v oblasti bez svetelného smogu

viac o projekte


VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020 • 57. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Miesto a termín konania: Dubnica nad Váhom, Slovenská republika / 11.09.2020 - 04.10.2020

Vernisáž výstavy a slávnostné odovzdávanie ocenení z 57. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby – VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020 sa uskutoční 11. 9. 2020 o 17.00 v Dubnickom kaštieli. Výstava potrvá do 4. 10. Sprievodnou aktivitou je odborný seminár od 15.00 h. Ďalšie aktivity v rámci projektu sú tvorivé dielne zamerané na maľbu, textil, keramiku a sieťotlač. Uskutočnia sa 11. a 12. 9. v Trenčíne a Dubnici nad Váhom.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 08.09.2020 - 16.10.2020

Otvorenie výstavy tradičných predmetov používaných pri spracovaní ľanu a hotových výrobkov OD ĽANU PO PLÁTNO, ktorej autorkou je Ľubomíra Žilková z Kokavy nad Rimavicou. Súčasťou výstavy bude módna prehliadka hotových výrobkov, prednáška a ukážky celej postupnosti, ako sa malé ľanové semiačko dostane po zasiati, spracovaní na kúdeľ, prenesení na krosná, až do hotového výrobku.

viac o projekte


HORNONITRIANSKE INŠPIRÁCIE

Miesto a termín konania: Kanianka, Slovenská republika / 06.09.2020

Komplex vzdelávacích a prezentačných podujatí zameraný na uchovávanie tradičnej kultúry hornej Nitry.

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu II.

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 04.09.2020 - 06.09.2020

Vyfarbi sa ! - workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov z Košického kraja je zameraný na osvojenie si výtvarných techník s cieľom rozvíjať talent a zručnosti účastníkov v oblasti výtvarnej tvorby. Vzniknuté diela budú prezentované na výstave, ktorá uskutoční na jeseň v Košiciach.

viac o projekte


EDUFEST 2020

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 04.09.2020 - 06.09.2020

EDUFEST - je edukačný workshop pre začínajúcich ochotníckych umelcov na skvalitnenie tvorby hercov.

viac o projekte


KreaTiviTa 2020

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 02.09.2020 - 30.09.2020

Výstava tradičných drevených marionet a drevených plastík je v poradí šiestou výstavou, ktorá sa realizuje v rámci projektu KreaTiviTa 2020 v priestoroch Domu hudby M. Schneidera Trnavského. Autorkou drevených bábok – marionet je výtvarníčka Jana Pilátová a drevené plastiky pochádzajú z ateliéru výtvarníka Ivana Slezáka.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Dolné Plachtince, Slovenská republika / 28.08.2020 - 29.08.2020

3.ročník kultúrno-osvetovej aktivity zameranej na novú formu trávenia voľného času s dôrazom na regionálnu kultúru a kultúrnospoločenský rozvoj v regióne Hont.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Trávnica, Slovenská republika / 26.08.2020 - 30.08.2020

Hudobné dielne pre detské a mládežnícke ľudové hudby Nitrianskeho kraja vo veku od 10 do 17 rokov, 26. – 30. augusta 2020 v obci Tránvica a pod vedením odborných lektorov získajú skúsenosti v štýlovej interpretácií ľudovej hudby regiónov Ponitria a Požitavia.

viac o projekte


AMFO Trenčianskeho kraja • 24. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 26.08.2020

Pozývame vás na odovzdanie ocenení zo súťaže, odborný rozborový seminár s členmi poroty a workshop spojený s prednáškou. Aktivity sa uskutočnia v rámci 24. ročníka krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie – AMFO Trenčianskeho kraja 2020.

viac o projekte


Výroba zvonov tradičnou stredovekou technológiou

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 25.08.2020

Malý jarmok tradičných remesiel ľudovo-umeleckých výrobcov z Košického kraja v OC Atrium Optima v Košiciach.

viac o projekte


Revitalizácia tradičného tkáčstva, príprava odevov pre najmladšiu generáciu a prezentácia v regióne.

Miesto a termín konania: Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika / 23.08.2020

Miestne kultúrne stredisko v Kokave nad Rimavicou organizuje 23.8.2020 Nedeľné kultúrne popoludnie. Program pozostáva vernisáži výstav a programu na námestí. Súčasťou programu na námestí je aj módna prehliadka kolekcie Kokavšánky v tkanom šate projektu "Revitalizácia tradičného tkáčstva, príprava odevov pre najmladšiu generáciu a propagácia v regióne".

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lovinobaňa, Slovenská republika / 22.08.2020

Kultúrno-osvetové podujatie, ktoré má za cieľ sprostredkovanie regionálnych tradícií a oživovanie záujmu o ľudovú kultúru. Program pre celé rodiny, deti, mládež, dospelých aj seniorov formou prednášok pod vedením lektorov a účinkovania jednotlivcov ako aj folklórnych kolektívov, ktoré priblížia návštevníkom zvyky zachované do dnešných dní.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Vyšná Olšava, Slovenská republika / 22.08.2020

cyklus vzdelávania formou praktického nácviku zvyku / obradu s domácou folklórnou skupinou vo vybraných obciach regiónu

viac o projekte


LiptovDIV - festival neprofesionálneho divadla v Liptove pri príležitosti 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 21.08.2020 - 23.08.2020

LiptovDIV je prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov bez rozdielu zatriedenia podľa vekovej či inej (žánrovej) kategorizácie s cieľom pozdvihnúť vzdelanostnú (odbornú) úroveň divadelníkov v obciach a mestách v regióne Liptova. Prehliadková a vzdelávacia časť projektu zaručuje obojstrannú reflexiu praxe s teóriou. Odbornú a metodickú analýzu výsledkov dramatickej práce posudzujú domáci aj prizvaní odborní lektori.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 17.08.2020 - 21.08.2020

Workshop zameraný na osvojenie si zručností štýlovej interpretácie ľudových piesní, hudby a tanečných typov z regiónu Hont, ale i zručností interpretácie ľudového tanca a hudby vo funkčnom spojení. Cieľom je pochopiť rozdiely v hudobnom a tanečnom folklóre medzi regionálnymi, lokálnymi a individuálnymi štýlmi na Slovensku a dopady nesprávnej štylizácie.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 17.08.2020 - 28.08.2020

Dielňa ľudových remesiel a súčasných techník DIELNIČKA organizuje letné tvorivé dielne pre deti a mládež. Vďaka podpore Fondu na podporu umenia máme možnosť pozvať remeselníkov a deti tak priučiť konkrétnemu remeslu od človeka, ktorý sa mu venuje a ovláda ho. Veríme, že organizovaním tvorivých dielní s remeselníkmi, deti získajú manuálne zručnosti, prehĺbi sa u nich láska k tradícii a remeslu. Tento rok sa stretneme v termínoch: 17.-21.8.2020 a 24.-28.8.2020.

viac o projekte


CINEAMA 2020 - 28. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 15.08.2020

Krajská postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových kategóriách. Okrem vekovej kategórie má súťaž aj žánrové kategórie - dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film. Súťaž je vyhlasovaná každoročne Národným osvetovým centrom, nie je tematicky zameraná.

viac o projekte


Záhorské osvetové stredisko v Senici - vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v roku 2020

Miesto a termín konania: Sobotište, Slovenská republika / 14.08.2020

Komentované pozorovanie nočnej oblohy, pozorovanie Perzeíd, prehliadka hvezdárne.

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 10.08.2020

Tvorivá dielňa

viac o projekte