Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

KreaTiviTa 2021 – cyklus výstav neprofesionálnej výtvarnej a fotografickej tvorby v trnavskom regióne

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 22.10.2021 - 21.12.2021

Trnavské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja dňa 22. októbra 2021 slávnostne otvorí v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave výstavu fotografií trnavského fotografa Milana Marônka. Výstava pod názvom „LX“ je prierezom autorovej tvorby a rozsahom doteraz najväčšou prezentáciou jeho fotografických diel. Do výstavnej kolekcie je zaradených viac ako 250 čiernobielych a farebných fotografií.

viac o projekte


THALIA 2021

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 22.10.2021 - 23.10.2021

Krajská postupová súťaž a prehliadka ochotníckeho divadla Trenčianskeho kraja sa uskutoční v dňoch 22. - 23. októbra 2021 v Regionálnom kultúrnom centre a Kultúrno spoločenskom centre v Prievidzi.

viac o projekte


Mladý moderátor 2021

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 21.10.2021

Krajské kolo súťaže mladých amatérskych moderátorov a redaktorov od 15 - 25 rokov

viac o projekte


Vzdelávame umením - Výtvarné a remeselné kreácie

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 21.10.2021

Séria výtvarných workshopov pod vedením odborných lektorov. Výroba šperku zo živice

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 20.10.2021

Metodickými stretnutiami chceme prehĺbiť teoretické a praktické vedomostí účastníkov v oblasti práce vo folklórnych skupinách. Projekt zahŕňa metodické školenia pre folklórne kolektívy a vedúcich aby vedeli ako pracovať, tvoriť , inšpirovať sa, čerpať nápady a témy na spracovanie z oblasti regiónu kde pôsobia. Lektorskú činnosť bude vykonávať skúsený lektor.

viac o projekte


ČAROVNÁ STUDNIČKA

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 18.10.2021

Vzdelávanie pre záujemcov a ľudovú kultúru, vedúcich a členov folklórnych kolektívov.

viac o projekte


Vzdelávanie-tradičná kultúra

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 16.10.2021

Vzdelávací seminár Ľudový odev - ako a kde hľadať. Súčasťou prednášky je tvorivá dielňa zameraná na vyšívanie.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Topoľčianky, Slovenská republika / 16.10.2021

16. OKTÓBER 2021, 14.00 FOTOIMPULZY – FANTASY PORTRÉT fotografický workshop pre amatérskych fotografov zameraný na fantasy portrét kde: Topoľčianky lektor: Igor Slovák

viac o projekte


ČAROVNÁ STUDNIČKA

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 16.10.2021

Vzdelávanie pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov v oblasti choreografickej tvorby vo folklórnych súboroch.

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónov

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 15.10.2021

Po nútenej prestávke, kedy sme sa v novembri 2020 nemohli stretnúť, sa tohto roku v októbri konečne opäť spoločne stretneme a zabavíme tak, ako to vieme.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 15.10.2021

Prstence okolo planét - prednáška doc. Ing. Gabriela Okšu, PhD. a následne komentované pozorovanie oblohy vo hvezdárni pri KOS v Nitre

viac o projekte


Divertimento Musicale 2021

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 15.10.2021 - 06.11.2021

Krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnej inštrumentálnej hudby sa uskutoční v dňoch 15. októbra, 5. a 6. novembra v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi a v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Ivanka pri Nitre, Slovenská republika / 14.10.2021

14. OKTÓBER 2021, 13.30 FOTOIMPULZY – JESENNÉ INŠPIRÁCIE fotografický workshop pre začiatočníkov a nadšencov v oblasti fotografie bez rozdielu veku či technického vybavenia Lektor: Jozef Peniak kde: Ivanka pri Nitre

viac o projekte


ČAROVNÁ STUDNIČKA

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 12.10.2021 - 19.10.2021

Zámerom projektu Čarovná studnička je vytvoriť vzdelávacie a kultúrno-osvetové aktivity na území okresov Rimavská Sobota a Revúca, prostredníctvom ktorých chceme rozvíjať a vzdelávať deti, mládež, ale aj dospelých v oblasti TĽK, osvojovať tradičné remeselné postupy, zároveň rozvíjať nové metódy, techniky.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 09.10.2021

KOMBINOVANÝ ŠPERK. Tvorivá dielňa pod vedením odborného lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Stropkov, Slovenská republika / 08.10.2021 - 09.10.2021

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, realizuje workshop v rámci projektu "Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii" zameraný na plstenie. Workshop sa uskutoční: 8.10.2021 o 15.00 h. a 9.10.2021 o 8.00 h. v bábkovej sále kultúrneho strediska v Stropkove. Lektorka: Emília Rudincová

viac o projekte


Mladý moderátor 2021

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 08.10.2021 - 11.10.2021

Prípravné workshopy na súťaž Mladý moderátor 2021

viac o projekte


Metodika folklóru

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 08.10.2021

Metodika folklóru k tancom verbunk z Branova – sólisti muži, starobapská z Myjavy – páry Lektor: Stanislava Marišlera

viac o projekte


Naše Kysuce 2021

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 08.10.2021 - 08.10.0201

Odborný vzdelávací seminár pre mladých moderátorov amatérov regiónu Kysúc

viac o projekte


Výtvarné spektrum

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 08.10.2021 - 30.11.2021

Výtvarné spektrum 2021 je celoštátna postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Na výstave, ktorá bude inštalovaná od 9.10. do 31.10.2021 v Tekovskom múzeu v Leviciach a Synagóge v Leviciach, sa odprezentujú stovky výtvarníkov z celého Slovenska. Na vernisáži 8.10. o 17.00 oceníme diela 47 autorov, ktoré dôsledne vybrala odborná porota pod vedením akad.mal. Karola Felixa, garanta projektu. Pripravili sme aj tri workshopy k podujatiu.

viac o projekte


Malá krajská scénická žatva

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 08.10.2021 - 09.10.2021

Malá krajská scénická žatva je súťažná prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov. Cieľom prehliadky je pozdvihnúť odbornú úroveň divadelníkov v obciach a mestách v trnavskom kraji. Prehliadkové a vzdelávaciu časť prehliadky zaručuje obojstranná reflexia praxe s teóriou. Odbornú a metodickú analýzu výsledkov budú posudzovať prizvaní odborní lektori.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 08.10.2021 - 10.10.2021

Vzdelávacie podujatie v oblasti umeleckého prednesu pre recitátorov a učiteľov slovenského jazyka, pedagógov LDO ZUŠ a recitátorov IV. a V. kategórie. Teoreticko-praktická víkendová tvorivá dielňa pod vedením dvoch odborných lektorov, koncipované v troch rovinách vzdelávania: teoretickej, praktickej a nácvik umeleckej interpretácie.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Roztoky, Slovenská republika / 08.10.2021 - 10.10.2020

V dňoch 8.-10.10.2021 sa uskutoční astronomická expedícia na vysunutom astronomickom pracovisku v Roztokoch zameraná na pozorovanie meteorov. Expedícia je určená pozorovateľom, amatérskym astronómom, študentom astronómie a všetkým záujemcom o astronómiu.

viac o projekte


Naše Kysuce 2021

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 07.10.2021

Zámerom projektu „Naše Kysuce 2021“ je realizovanie záujmovo-vzdelávacích aktivít pre deti, mládež a dospelých, zameraných na rozvoj nových inšpiratívnych foriem trávenia voľného času, vzdelávanie v oblasti neprofesionálneho umenia, rozvoja vedomostí.

viac o projekte


KreaTiviTa 2021 – cyklus výstav neprofesionálnej výtvarnej a fotografickej tvorby v trnavskom regióne

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 05.10.2021 - 07.11.2021

Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Domom umenia Piešťany slávnostne otvoria dňa 5. 10. 2021 autorskú výstavu fotografií Romana Tibenského „Život nie je čiernobiely, alebo... Výstava je v poradí 8 výstavou z projektu „KreaTiviTa 2021“. Do výstavnej kolekcie bolo zaradených 56 fotografií, z toho je 27 ocenených. Na záberoch možno vidieť ako autor vníma okolitý svet a ako ho zobrazuje vo farbe, alebo v odtieňoch čiernobielej. Výstavu je možné navštíviť do 7. 11. 2021.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 04.10.2021 - 05.10.2021

PRIESTOR Scénografický divadelný workshop pre mladých a dospelých Divadelný workshop PRIESTOR, lektori: Michal Lošonský a MiroslavZwiefelhofer Patrí do cyklu divadelných dielní: Herec a priestor. Cieľom bude v zjednodušenej forme priniesť účastníkom základný prehľad a orientáciu v problematike javiskového priestoru

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 02.10.2021

FOTOIMPULZY – FANTASY PORTRÉT 2. OKTÓBER 2021, 14.00 fotografický workshop pre amatérskych fotografov zameraný na fantasy portrét kde: Nitra lektor: Igor Slovák

viac o projekte


Kreatívne tvorenie

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 01.10.2021 - 05.11.2021

Zámerom workshopov určených amatérskym fotografom, rozvoj kreatívneho myslenia, sebapoznávanie, stretávanie sa, výmena skúseností. Našim cieľom je usporiadanie jednodňového fotografického workshopu, rozborového seminára, ktoré ukončíme vernisážou výstavy fotografických príbehov v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 01.10.2021

Výučba orientácie na oblohe bez ďalekohľadu. Toto podujatie je určené tým nadšencom astronómie, ktorí sa pozerajú v noci na oblohu posiatu hviezdami bez ďalekohľadu a nevedia pomenovať, čo vidia, či hviezdy, či planéty, netušia, kde sú aké súhvezdia a chceli by sa dozvedieť, čo je možné vidieť v tomto ročnom období a hlavne, kde to na oblohe hľadať

viac o projekte


Príbeh hudby na cestách

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.10.2021 - 03.10.2021

Program “Príbeh hudby na cestách” prináša to najlepšie z repertoáru Bratislavského chlapčenského zboru. Ak si niekto myslí, že “vážna hudba” je nudná, počas nášho koncertu vás zaručene presvedčíme o opaku! Aj v tomto programe sa budete mať možnosť stretnúť s dirigentom a moderátorom Gabrielom Rovňákom ml., ktorého poznáte aj z online koncertov Príbeh hudby. Tešime sa na stretnutie s vami!

viac o projekte


Vzdelávanie-tradičná kultúra

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 30.09.2021

Tak bolo zvykom II. leto/jeseň

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 29.09.2021

„Piesňou k poznaniu“ je jedinečnou príležitosťou pre vzdelávanie sólistov spevákov. Hlavným zámerom je vzdelávať ich v oblasti spracovávania spevného materiálu, podnietiť ich k vyhľadávaniu a poznaniu tradičného hudobného materiálu čo sa následne odzrkadlí v ich kvalitnejšom hudobnom prejave.

viac o projekte


Naše Kysuce 2021

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 29.09.2021

Zámerom projektu „Naše Kysuce 2021“ je realizovanie záujmovo-vzdelávacích aktivít pre deti, mládež a dospelých, zameraných na rozvoj nových inšpiratívnych foriem trávenia voľného času, vzdelávanie v oblasti neprofesionálneho umenia, rozvoja vedomostí.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 29.09.2021 - 28.10.2021

Folklórne hodnoty na Strednom Považí VIII - metodické školenie pre folklórne kolektívy z regiónu. 29. septembra 2021 - streda, v kultúrnom dome od 17.00 do 20.00 h v Plevníku-Drienovom; Dňa 1. októbra 2021 - piatok, od 15.00 do 18.00 h v remeselnej dielni v Brvništi ; Dňa 28. októbra 2021 - piatok od 17.00 do 20.00 h v starej škole v Brvništi

viac o projekte


67. Hviezdoslavov Kubín - krajská súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy I. - V. kategórie, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 28.09.2021 - 30.09.2021

67. Hviezdoslavov Kubín - krajská súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy I. - V. kategórie, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

viac o projekte


Jazykom tanca 2021 - krajská súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 26.09.2021

Krajská súťaž choreografií „Jazykom tanca 2021“ vytvára priestor pre prezentáciu a konfrontáciu aktívnej tvorby choreografov na území PSK. Je jedným z typov podujatia, ktoré aktivizuje činnosť a podporuje rozvoj folklórnych súborov, tanečných zoskupení, tvorcov, choreografov a interpretov.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 25.09.2021

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Vás pozýva 25. septembra 2021 na prvé podujatie v rámci cyklu STRETNUTIE S UMENÍM, zamerané na tvorbu Antona Štubňu, s lektormi Elou Porubänovou a Janom Tlukom.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 25.09.2021 - 16.10.2021

Projekt Výtvarné technologicko-remeselné postupy je koncipovaný ako cyklické tvorivé dielne pod vedením odborných lektorov z radov profesionálnych výtvarníkov a umelcov, kde s vedomím výtvarných technologicko-remeselných postupov vieme pochopiť súčasné posuny vo vytváraní nových foriem spracovania výrobných hmôt a ich aplikáciu v súčasných výtvarno-estetických trendoch a potrebách moderného človeka.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 24.09.2021

Cyklický workshop č. 1 v oblasti umeleckého slova „KRÁSA SLOVA – AKO VYUŽIŤ TVORIVÉ PÍSANIE PRI PRÁCI S LITERÁRNYM TEXTOM“ je určený učiteľom slovenského jazyka a literatúry.

viac o projekte


KREATIV 2021

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 24.09.2021 - 26.11.2021

Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne v rámci projektu KREATIV 2021 organizovaný 3. ročník cyklického vzdelávacieho workshopu III. Umelecký prednes od A po Z sa z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie sa presúva na online formu. Naplánované sú 3 online stretnutia: 24. 9., 22.10., 26. 11., 13:00 hod. Lektor: Mgr. Eliška Sadíleková, Bc. Judita Sadíleková. Miesto konania: Online. Hlavný partner z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Workshop je súčasťou projektu KREATIV 202.

viac o projekte