Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 25.03.2022

Prvý z cyklu Večerov autentického folklóru. Hosťom bude Milan Gábor z Budinej a ďalší folkloristi.

viac o projekte


Vzdelávame umením Medzi riadkami

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 25.03.2022

Projekt Vzdelávame umením obsahuje aj literárnu besedu s jediným vydavateľom pôvodnej tvorby Kolomanom Kertészom Bagalom a v tomto prípade mladou začínajúcou debutantkou Nicol Hochholczerovou.

viac o projekte


Naše Kysuce 2022

Miesto a termín konania: Stará Bystrica, Slovenská republika / 23.03.2022 - 23.02.2022

Žiaci 4. ročníka v ZŠ s MŠ Stará Bystrica sa môžu tešiť na zaujímavú besedu so spoluautorom knihy Kysucké dračie a iné príbehy Petrom Kolembusom.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 23.03.2022 - 06.04.2022

Veľkonočné remeselné workshopy - zdobenie kraslíc voskom, plstenie, drôtovanie.

viac o projekte


Naše Kysuce 2022

Miesto a termín konania: Stará Bystrica, Slovenská republika / 22.03.2022

Povesti sú súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva. O tých kysuckých viac žiakom II. stupňa v ZŠ s MŠ Stará Bystrica porozpráva Mgr. Zuzana Zuzčáková Gacíková, PhD. počas prednášok 22. marca.

viac o projekte


Vzdelávame umením - Výtvarné a remeselné kreácie

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 22.03.2022

Séria výtvarných workshopov pod vedením odborných lektorov.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii IV.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 19.03.2022 - 02.04.2022

Dvojdňový keramický workshop pre mládež a dospelých.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2022

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 19.03.2022

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v nadväznosti na vzdelávacie semináre z predchádzajúcich rokov pripravuje HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE pre vedúcich a tanečných pedagógov folklórnych kolektívov, základných umeleckých škôl, tanečných krúžkov materských škôl či pedagógov základných škôl.

viac o projekte


Netradičnie tradičnô 2022

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 19.03.2022 - 19.06.2022

Netradičnie Tradičnô je séria tvorivých dielní OZ MUSA, v ktorých sa naučíte využívať tradičné zručnosti Podpoľania netradičným spôsobom tak, aby ste výrobky využili v bežnom živote.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 18.03.2022 - 19.03.2022

Tanečný workshop pre detské folklórne kolektívy.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2022

Miesto a termín konania: Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika / 18.03.2022 - 20.03.2022

Pozývame Vás na 3-dňový divadelný workshop s profesionálnymi lektormi. Divadelná dielňa 2022 je jedinečnou príležitosťou na získanie nových poznatkov a zručností amatérskych divadelníkov z Trenčianskeho kraja. Cieľom je podpora amatérskej divadelnej tvorby v trenčianskom regióne a systematické vzdelávanie v kontexte danej problematiky.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 18.03.2022

Javisková reč - prednáška s workshopom a tréningové cvičenia pre hercov, moderátorov, recitátorov, rečníkov - zlepšenie rečových prejavov u amatérskych umelcov

viac o projekte


Vzdelávame umením - Na ceste k divadlu a knihe

Miesto a termín konania: Šahy, Slovenská republika / 18.03.2022

Projekt vzdelávame umením - Na ceste k divadlu a knihe je workshop tvorivej dramatiky a scénického čítania pre prvý stupeň študentov základných škôl. Poskytnúť deťom prehľad jednoduchých dramatických techník, ktoré sa zameriavajú na rozvoj a nácvik verbálnej a neverbálnej komunikácie, naučiť deti herecké techniky, prebudiť v nich schopnosti vystupovania, empatie, osobnostnej stránky pod vedením odborných lektoriek.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii IV.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 16.03.2022

Remeselná tvorivá dielňa tematicky zameraná na výrobu veľkonočných vajíčok z paverpolu. Kde: KOS v Nitre Lektorka: Mária Lišková

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Príbelce, Slovenská republika / 12.03.2022

Teoretická a praktická tvorivá dielňa zameraná na úpravu vlasov vydatých žien z hontianskych obcí Stredné a Horné Plachtince - "zavíjaňie do čepca".

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 12.03.2022 - 13.03.2022

Cieľom projektu je podpora a edukačná pomoc záujemcom o prejavy viažuce sa k zachovaniu nehmotného kultúrneho dedičstva národa - tvorivé dielne v oblasti ľudových remesiel a folklorizmu, rozvoj aktívnych foriem prežívania voľného času u dedí, mládeže a dospelých .

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 12.03.2022

Tvorivá dielňa zameraná na sieťotlač s odborným lektorom Mgr. art. Tiborom Eliášom. Vytvorenie komixového príbehu na tému Traja zhavranelí bratia.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 11.03.2022

V rámci projektu Novlitero organizuje Novohradské osvetové stredisko literárnu dielňu v Malej sále NOS v Lučenci. Lektori a účinkujúci: J. Lomenčík, H. Košková a K. Hitzingerová.

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 10.03.2022 - 31.05.2022

Kurzom, ktorý sa teší veľkej obľube a má u nás už svoju tradíciu chceme účastníkov nielen naučiť paličkovať, ale umožniť im aj samostatne si navrhnúť a vyrobiť vzor použiteľný ako doplnok odevu, paličkovaný šperk, obraz, prestieranie. V závere kurzu budú odovzdané účastníkom osvedčenia o absolvovaní kurzu a spracujeme brožúru, kde ukážeme okúzľujúcu krásu ktorá sa dá vytvoriť z nití spolu s pracovným postupom originálnej špaňodolinskej čipky podľa postupov ako sa paličkovalo v minulosti.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 05.03.2022

Vzdelávací kurz na tému PORTRÉT - kresba, maľba podľa živého modelu.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 05.03.2022

Tvorivá dielňa zameraná na kresbu podľa živého modelu - PORTRÉT s odborným lektorom Mgr. art. Róbertom Močiliakom.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2022

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 02.03.2022 - 04.03.2022

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne pozýva mladých amatérskych cimbalistov na trojdňovú cimbalovú dielňu s profesionálnym lektorom Mgr. art. Martinom Budinským, ArtD. Dielňa je zameraná na teoretické i praktické vzdelávanie a získanie nových zručností v oblasti klasickej i folklórnej cimbalovej hry.

viac o projekte


Krajská postupová súťaž Mládež spieva 2022

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 01.03.2022 - 31.05.2022

Realizácia krajskej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov pod názvom Krajská postupová súťaž Mládež spieva 2022.

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 22.02.2022

V rámci projektu Z lásky k tradíciám aktivity Piesňou k poznaniu realizujeme spevácky workshop pod názvom Folklór v hlave pod vedením lektorky Bc. Martiny Ťaskovej Dis. art. na tému štylizované prvky spevu Horného Zemplína. Hosť workshopu Viktor Ťasko.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 22.02.2022

Druhý workshop bude zameraný na na trošku zručnejšie a technickejšie požiadavky účastníka. Zimný obraz bude sebe kombinovať použitie viacerých techník a teda spadá do mix média workshopu. Názov a stále príznačny názov pre toto obdobie je : Zímný obraz.

viac o projekte


Naše Kysuce 2022

Miesto a termín konania: Korňa, Slovenská republika / 21.02.2022

Aj v tomto roku pripravujeme viacero aktivít v rámci projektu NAŠE KYSUCE 2022 - besedy, workshopy, semináre, prednášky z rôznych oblastí kultúrno-osvetovej činnosti.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 19.02.2022

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci , vás pozýva na Netvorme do „šuflíka" - stret­ nutie neprofesionálnych výtvarníkov, ktoré sa uskutoční dňa 19. februára (sobota) 2022 o 9,00 hod. v priestoroch Novohradského osvetového strediska v Lučenci. Lektor: akad. mal. Štefan Balázs, AVU Banská Bystrica Téma: Pamäť a Krajina, ako pracovať s témou pre nový ročník súťaže Výtvarné spektrum, konfrontácia, prineste si preto svoje práce. Stretnutie sa uskutoční v súlade s aktuálnymi pandemickými opatre

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity 2022

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 15.02.2022 - 23.02.2022

Prednáška pre stredné školy na tému Odraz holokaustu v slovenskej literatúre a filme, organizovaná pri príležitosti pripomenutia si Medzinárodného dňa holokaustu.

viac o projekte


Poklady na Hrone 2022

Miesto a termín konania: Žiar nad Hronom, Slovenská republika / 09.02.2022

Dokumentačné podklady – okno do duše kronikára

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 08.02.2022

Seminár sa uskutoční dňa 8. februára 2022 (utorok) o 9.00 hod. v priestoroch Novohradského osvetového strediska na Ulici J. Kármána 2 v Lučenci o 9:00 hod. a je určený pre všetkých, ktorí sa umeleckému prednesu venujú alebo sa v budúcnosti chcú venovať, zúčastňujú sa recitačných súťaží alebo pripravujú recitátorov.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 05.02.2022

Novohradské osvetové stredisko Vás pozýva na Konfrontácie ... a ako ďalej - stretnutie neprofesionálnych fotografov, ktoré sa uskutoční 5. februára 2022 (sobota) o 9:00 hod. v malej sále NOS v Lučenci. Témou stretnutia bude: Pamäť, ako pracovať s témou pre nový ročník súťaže AMFO. Lektor: Mgr. Miroslav Zaťko Fotografie sa už ako tradične budú premietať na plátno z USB kľúča.

viac o projekte


CINEAMA 2022 - XXVI. ročník krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.02.2022 - 30.09.2022

Krajská súťaž je postupovou súťažou na celoslovenskú súťaž CINEAMA, ktorú organizuje Národné osvetové centrum v Bratislave. Súčasťou podujatia je rozborový seminár a individuálne konzultácie autorov s odbornými lektormi. Zámerom a cieľom projektu je verejne prezentovať amatérsku filmovú tvorbu v Trnavskom kraji a umožniť tvorcom a divákom porovnať filmy rôznych žánrov.

viac o projekte


Poklady na Hrone 2022

Miesto a termín konania: Žiar nad Hronom, Slovenská republika / 22.01.2022

Webinár zameraný na dramatizáciu literárnych predlôh

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 18.01.2022

Prvý z niekoľkých workshopov, ktorý bude zameraný na prácu s prírodnou a syntetickou živicou za pomoci uv lampy a stužovadla. Do formy budú pridávané aj prvky rastlinného charakteru. Workshop s názvom - šperk zo živice.

viac o projekte


Vzdelávame umením remeselné workshopy

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 04.01.2022 - 31.12.2022

Projekt Vzdelávame umením obsahuje aj sériu remeselných workshopov pod vedením odborných lektorov. Remeselné workshopy prispievajú k tomu, aby si ich účastníci vytvárali a prehlbovali vzťah k tradičnej ľudovej kultúre, prispievajú k rozvíjaniu špecifických zručností a kreatívneho myslenia. Cieľom je všestranné vzdelanie človeka, ktorý má okrem iného poznať tradície, históriu a kultúrne dedičstvo svojích predkov. Remeselný workshop na tému folklórny šperk sa uskutoční dňa 7.6.2022.

viac o projekte


Malá krajská scénická žatva

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 03.01.2022 - 19.12.2022

Trnavské osvetové stredisko je organizátorom krajskej postupovej súťaže amatérskych divadelných súborov Malá krajská scénická žatva. V roku 2022 sa uskutoční v apríli v Divadle Jána Palárika v Trnave a Divadelnom štúdiu DISK v Trnave. Prehliadky sa zúčastňujú amatérske divadelné súbory dospelých a divadla mladých, t.j. divadelné súbory, ktoré reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého druhu a je adresované pre dospelé publikum   ጀ  vybrané ako reprezentant okresu.

viac o projekte


Posolstvo Vianoc

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 17.12.2021

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci pripravuje prezentáciu tradičného vianočného zvykoslovia Novohradu a Malohontu. Prezentácia je venovaná vianočným obyčajom a tradíciám, z ktorých niektoré sa zachovali do dnešných dní.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 10.12.2021

prezentácia kolied a betlehemských tradícií

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Poltár, Slovenská republika / 09.12.2021

V rámci projektu Divadlo a deti sa 9. 12. 2021 uskutoční tvorivá dielňa zameraná na prácu s detským interpretom. Podujatie sa bude konať v priestoroch ZUŠ v Poltári o 13:00 hod.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 09.12.2021

Zámerom je poskytnúť účastníkom – členom folklórnych telies v a jednotlivcom a spevákom v regióne – možnosť na získavanie a osvojovanie si nových teoretických a praktických poznatkov týkajúcich sa hudobného regionálneho folklóru z regiónu Novohrad a Malohont pod vedením skúseného lektora. Podujatie bude realizované online.

viac o projekte