Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Moje nie zlu - krajská súťaž v tvorbe komiksových príbehov -

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 22.06.2021

Krajská súťaž v tvorbe komiksových príbehov pre žiakov ZŠ a ZUŠ v Prešovskom kraji

viac o projekte


Divadelné Dišputy 2021

Miesto a termín konania: Modrý Kameň, Slovenská republika / 20.06.2021

Ochotnícky divadelný festival.

viac o projekte


Divadelné Dišputy 2021

Miesto a termín konania: Dolná Strehová, Slovenská republika / 20.06.2021

Ochotnícky divadelný festival.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Zlaté Moravce, Slovenská republika / 19.06.2021 - 03.07.2021

Remeselné tvorivé dielne pre deti a mládež

viac o projekte


Epoché: Dnešok a problém pravdy

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 19.06.2021

O potrebe zodpovednosti v kontexte meniaceho sa sveta a rozdelenej spoločnosti zasiahnutej pandémiou koronavírusu a dezinformácií.

viac o projekte


Stále je čo objavovať

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 19.06.2021

Aktivita spojená s prednáškou „Motanka – bábika amulet“ má charakter workshopu zameraných na prácu s tradičnými technikami.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 19.06.2021

Tvorivá dielňa pod vedením odborného lektora na tému OBJEKT

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM

Miesto a termín konania: Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika / 18.06.2021 - 20.06.2021

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne pozýva amatérskych divadelných tvorcov a študentov stredných škôl so záujmom o divadlo na Divadelnú dielňu 2021.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 18.06.2021 - 20.06.2021

Cyklické vzdelávanie pre začínajúcich filmárov na tému: Kamera a zvuk hraného filmu s lektormi doc. Mgr. Antonom Szomolányim ArtD. a Mgr. art. Lukášom Kasprzykom.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 18.06.2021

Astronomická prednáška na tému Pozorovanie meteorov rádiovou metódou a pozorovanie oblohy vo hvezdárni KOS v Nitre

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Dolné Strháre, Slovenská republika / 18.06.2021 - 19.06.2021

Cieľom tvorivej dielne je predstaviť výtvarníkom kultúrne dedičstvo predkov - hontiansky ornament, jeho estetickú a symbolickú hodnotu, vtedajší technologický postup pri jeho aplikácii a hľadať spôsoby jeho zachovania a uplatnenia v modernom svete. Súčasťou workshopu je aj prednáška o histórii regiónu Hont a jeho výtvarnej kultúre v minulosti určená širokej diváckej verejnosti.

viac o projekte


EPOCHÉ

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 17.06.2021 - 19.06.2021

FESTIVAL FILOZOFIE A MYSLENIA

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 17.06.2021

17. JÚN 2021 DIALÓGY S FILMOM - REPORTÁŽ workshop pre amatérskych filmárov zameraný na objasnenie základných princípov tvorby reportáže kde: : Krajské osvetové stredisko v Nitre lektorky: Mgr. Janka Mináriková, ArtD. a Mgr. art. Zuzana Strnátová

viac o projekte


METAMORFÓZY TRADIČNEJ KULTÚRY V SÚČASNOM UMENÍ

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 17.06.2021

Projekt METAMORFÓZY TRADIČNEJ KULTÚRY V SÚČASNOM UMENÍ je edukačné podujatie, ktorého cieľom je sprostredkovanie čo najširšieho rozsahu informácií, poznatkov o možnosti implementácie tradičnej kultúry do súčasného umenia.

viac o projekte


Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2021 • 25. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Miesto a termín konania: Dubnica nad Váhom, Slovenská republika / 16.06.2021 - 18.07.2021

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Vás pozýva na výstavu z 25. ročníka krajského kola celoslovenskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2021. Vernisáž výstavy sa uskutoční 16. júna 2021 o 17.00 h v Dubnickom múzeu. Odborný seminár k výstave je pripravený od 15.30 h. Výstava potrvá do 18. júla 2021.

viac o projekte


ČAROVNÁ STUDNIČKA

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 16.06.2021

Cyklus podujatí a aktivít pre rôzne vekové skupiny a záujmové kategórie.

viac o projekte


Konferencia Hlava 5 umenie vo verejnom priestore

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 16.06.2021 - 18.06.2021

Pozývame vás na I. ročník online konferencie: HLAVA V. ,,Čo pre vás znamená umenie vo verejnom priestore? “ v dňoch 16. – 18. 6., ktorá bude realizovaná združením Hlava 5. Konferencia bude priestorom pre výmenu skúseností a poznatkov, prezentáciu umeleckej tvorby vo verejnom priestore či výskumnej činnosti v oblasti umenia vo verejnom priestore. Bude štrukturovaná do troch dní venovaných Slovensku, Česku a Európe a bude pozostávať z prednáškových a diskusných blokov.

viac o projekte


Kultúrne KLBKO III.

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 14.06.2021

Projekt DOJEM v Turci vznikol so zámerom edukovať a inšpirovať širokú verejnosť, ako aj profesionálov z oblasti stravovania a na základe poznania historických reálií Turca a Slovenska predstaviť inovácie a koncepciu nového postoja k modernému stravovaniu.

viac o projekte


Divadelné Dišputy 2021

Miesto a termín konania: Sucháň, Slovenská republika / 13.06.2021

Ochotnícky divadelný festival.

viac o projekte


CINEAMA 2021 - 29. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 12.06.2021

Krajská postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových kategóriách. Okrem vekovej kategórie má súťaž aj žánrové kategórie. Súťaž je vyhlasovaná každoročne Národným osvetovým centrom, nie je tematicky zameraná. Ocenené diela postupujú na celoštátnu súťaž CINEAMA. Súťaž napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie a technické schopnosti v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Súčasťou súťaže je vzdelávacia časť - odborný seminár.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 12.06.2021

Tvorivá dielňa pod vedením odborného lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka na tému PAPIEROREZ.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 12.06.2021

Cyklické vzdelávanie pre začínajúcich filmárov na tému: Ako pripraviť dokumentárny alebo hraný film tak, aby diváka zaujal? Odborný lektor Mgr. Tomáš Hučko, ArtD.

viac o projekte


Výtvarné spektrum Košického kraja 2021

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 10.06.2021 - 18.07.2021

Výtvarné spektrum Košického kraja 2021 je súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Aj tento rok sa do nej zapojili autori prostredníctvom regionálnych kôl, ktorých organizátorom boli kultúrne zariadenia KSK v Michalovciach, Rožňave, Kráľovskom Chlmci a Spišskej Novej Vsi. Výstava ponúkne návštevníkom 88 diel od 66 autorov z Košického kraja. Sprístupnená bude od 10. 6. do 18. 7. 2021 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, v Historickej budove na Nám. Maratónu mieru 2.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 10.06.2021

Komentované pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka vo hvezdárni KOS v Nitre cez solárny ďalekohľad

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 09.06.2021

Galantské osvetové stredisko bude dňa 9. júna 2021 organizovať druhú časť workshopu pre kronikárov v rámci projektovej aktivity Kronika 2020. Cieľom workshopu je aktivizovať kronikárov miest a obcí k prehlbovaniu kvality kronikárskej práce, ktorá má podstatný význam pre život, súčasnosť a históriu obcí či miest. Preto sa oplatí venovať kronikám patričnú starostlivosť ako zodpovednosť voči budúcim generáciám.

viac o projekte


Remeslo v meste II.

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 06.06.2021 - 19.09.2021

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava a Oravská muzeálna spoločnosť s podporou Fondu na podporu umenia pripravili sériu prezentácií zaujímavých remesiel vo Florinovom dome v Dolnom Kubíne.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Dolné Plachtince, Slovenská republika / 06.06.2021

Vzdelávacia aktivita zameraná na dramatickú tvorivosť.

viac o projekte


Divadelné Dišputy 2021

Miesto a termín konania: Záhorce, Slovenská republika / 05.06.2021

Ochotnícky divadelný festival.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Dolná Strehová, Slovenská republika / 04.06.2021

Vzdelávacia aktivita zameraná na dramatickú tvorivosť.

viac o projekte


KreaTiviTa 2021 – cyklus výstav neprofesionálnej výtvarnej a fotografickej tvorby v trnavskom regióne

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 02.06.2021 - 31.08.2021

Autorská výstava obrazov Jaroslava Áča - výber z tvorby. Autor už viac ako 15 rokov prezentuje svoju tvorbu na súťažiach a výstavách neprofesionálnych výtvarníkov, kde je od začiatku odbornou porotou oceňovaný a svojimi olejomaľbami úspešne reprezentuje Trnavský kraj na celoštátnych výstavách.

viac o projekte


AMFO 2021 - krajská súťažná prehliadka amatérskej fotografie

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 01.06.2021 - 30.06.2021

AMFO 2021 je krajská súťaž a výstava fotografií autorov z Banskobystrického kraja s postupom do celoštátneho kola súťaže.

viac o projekte


KREATIV 2021

Miesto a termín konania: Búč, Slovenská republika / 01.06.2021 - 31.08.2021

Dať umelcom priestor na prezentáciu svojej tvorby, vzájomnú konfrontáciu, rozšíriť obzory a naučiť ich nové výtvarné, fotografické a filmárske zručnosti, to je cieľom workshopu VFFV 2021, ktorý sa bude konať v rámci projektu KREATIV 2021. Na naplnenie tohto cieľa Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo 3-dňový umelecký workshop zameraný na vzdelávanie amatérskych umelcov a ich inšpiráciu do budúcej tvorby.

viac o projekte


Stále je čo objavovať

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 29.05.2021

Prehliadka mesta Humenné spojená s prezentáciou zaujímavosti o miestach, objektoch, pamätníkoch, židovskej komunite.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 29.05.2021

Tvorivá dielňa pod vedením odborného lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka na tému DREVOREZ je prvou z cyklu Výtvarné technologicko-remeselné postupy. Drevorez - línie kresby sa opatrne vyrezávajú ostrými oceľovými nožmi s krátkou čepeľou. Tlač drevorezu sa robí ručne alebo v grafickom lise.

viac o projekte


Šikovníci

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 28.05.2021

Tvorivé dielne pre deti z mesta tekvicových jadierok Pravidelný cyklus tvorivých umeleckých dielní, handmade workshopov a malých ateliérov pre deti a mládež.

viac o projekte


ČAROVNÁ STUDNIČKA

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 26.05.2021

Cyklus podujatí a aktivít pre rôzne vekové skupiny a záujmové kategórie.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 25.05.2021

Cyklické vzdelávanie pre začínajúcich filmárov zameraný na proces tvorby scenára. Odborný lektor Mgr. Petr Turoň.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 20.05.2021 - 29.06.2021

Séria remeselných workshopov pod vedením odborných lektorov, remeselníkov.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 4

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 20.05.2021

Slovanskí bohovia - online etnologická prednáška

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 19.05.2021

V rámci podujatia Dedičstvo inšpiruje organizujeme spevácku dielňu. Toto stretnutie bude prebiehať ONLINE formou. Konkrétne sme sa zamerali na prácu pedagógov a vedúcich folklórnych kolektívov s detskými interpretmi ľudovej piesne.

viac o projekte