Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Stále je čo objavovať

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 07.08.2021

Aktivita má charakter workshopu zameraného na prácu s tradičnými technikami.

viac o projekte


Malí remeselníci - XI. ročník detských tvorivých dielní zameraných na tradičné ľudové remeslá

Miesto a termín konania: Červeník, Slovenská republika / 07.08.2021

Pozývame deti a rodičov na detské tvorivé dielne „Malí remeselníci“ 7. augusta 2021 od 14,00 h do Červeníka ku Zvonici, kde prežijú tvorivé popoludnie s tradičnými ľudovými remeslami a zažijú radosť z tvorby. Tohtoročné tvorivé dielničky sa budú konať prvú augustovú sobotu pri Zvonici v Červeníku a budú zamerané už tradične na rôzne techniky ľudových remesiel – pletenie zo slamy, výrobky z dreva, hliny a drôtu, maľovanie na sklo, práce s textilom, farbami a papierom.

viac o projekte


EDU.pn

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 07.08.2021

Vzdelávací formát EDU.pn sa zameriava na aktívne sprostredkovanie regionálnej histórie prostredníctvom tvorivých dielní, odborných prednášok a výtvarných kurzov. Každá z dielní prebieha vždy v sobotu raz do mesiaca.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 04.08.2021

Remeselná tvorivá dielňa obsahovo zameraná na výrobu drôtovaného šperku.

viac o projekte


FAD 2021 Festival Amatérskeho Divadla, 7. ročník

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 04.08.2021 - 08.08.2021

Komunitný festival s medzinárodnou účasťou zo 4 krajín (Poľsko, Izrael, Fínsko, Česko)

viac o projekte


KreaTiviTa 2021 – cyklus výstav neprofesionálnej výtvarnej a fotografickej tvorby v trnavskom regióne

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 03.08.2021 - 02.11.2021

Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom sprístupnia v priestoroch úradu TTSK dňa 3. 8. 2021 autorskú výstavu výtvarných diel Jána Benu „Výber z tvorby.“ Výstava je súčasťou projektu „KreaTiviTa 2021“, ktorého hlavným partnerom je Fond na podporu umenia.

viac o projekte


REmeslá su v kurze

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 03.08.2021

Cieľom projektu je primeranou a zábavnou formou priblížiť deťom tradičné umelecké remeslá, ktoré v minulosti tvorili súčasť života našich predkov. V tomto termíne sa deti počas tvorivých dielní oboznámia s technikou výroby výrobkov z textílií. Lektorkou dielne je Janka Dubašáková, ktorá sa dlhodobo venuje prezentácii tradičných remesiel.

viac o projekte


Tvorivé workshopy

Miesto a termín konania: Zámutov, Slovenská republika / 02.08.2021 - 06.08.2021

Cieľom projektu je realizácia tematických tvorivých workshopov pre deti v rámci letného tábora v Zámutove. Tvorivé dielne zamerané na rozvoj zručností u detí v oblasti hudby, spevu a tanca i špecifického remesla - paličkovania. Cieľovou skupinou sú deti - členovia folklórnych súborov.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Šaľa, Slovenská republika / 02.08.2021 - 04.08.2021

Remeselné tvorivé dielne pre deti a mládež.

viac o projekte


Workshop bábkarskej tvorivosti 2021

Miesto a termín konania: Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika / 01.08.2021 - 08.08.2021

Cyklická neformálna vzdelávacia aktivita, ktorej zámerom je oživiť tradíciu ľudového bábkarstva

viac o projekte


Stále je čo objavovať

Miesto a termín konania: Jasenov, Slovenská republika / 31.07.2021

Aktivita Spoznaj Jasenovský hrad má charakter tematicko-historického vzdelávacieho výletu.

viac o projekte


Netradičnie tradičnô

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 31.07.2021 - 01.08.2021

Tvorba kombinovaného náhrdelníka inšpirovaného folklórnym ornamentom. Výroba technikou vyšívania na filc a modelovaním s polymérovou hmotou.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 29.07.2021

Workshop pozostávajúci z dvoch častí má priblížiť umenie ulice a jeho prvky.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 24.07.2021

24. JÚL 2021 O 9.30 FOTOIMPULZY – SÚČASNÁ STREET FOTOGRAFIA výtvarný workshop pre amatérskych fotografov zameraný na objasnenie základných princípov street fotografie kde: Nitra lektorka: Soňa Maletzová

viac o projekte


Vzdelávanie-tradičná kultúra

Miesto a termín konania: Čičmany, Slovenská republika / 24.07.2021

Riasenie - vzdelávací seminár o spôsobe riasenia textílií s lektorkou Danielou Ťapuchovou.

viac o projekte


Slamený poklad

Miesto a termín konania: Topoľa, Slovenská republika / 24.07.2021

Podujatie zamerané na prezentáciu a podporu tradičných remesiel a regionálneho folklóru v srdci Národného parku Poloniny, v obci Topoľa. Súčasťou podujatia je workshop - Tradičná žatva - spracovanie obilia tradičným spôsobom, mlatba; viazanie slamy; ukážky výroby náradia súvisiacich so spracovaním obilia, ukážky spracovania slamy a využitia obilia, či podkúvania koní. V rámci projektu sa predstaví aj FSk Starinčanka a detský programový blok detí z Topole a okolia. Začiatok podujatia o 10.00 hod.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 23.07.2021

Seminár pre vedúce osobnosti a členov folklórnych kolektívov, sólistov, manažérov/rky a zamestnancov/kyne inštitúcií a organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry v regióne Hont, ale aj mimo neho. Zámerom podujatia je skvalitňovať prácu folklórnych kolektívov, zvyšovať ich umelecký a odborný rast v problematike výstavby a tvorby folklórnych programov.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 22.07.2021

Výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na kresbu a maľbu tušom kde: Krajské osvetové stredisko v Nitre lektorka: Mgr. Mária Valčová

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Východná, Slovenská republika / 22.07.2021 - 25.07.2021

12. ročník tanečného tábora ľudového tanca pre záujemcov o vzdelávanie v oblasti slovenskej tanečnej kultúry pod vedením odborných pedagógov ľudového tanca.

viac o projekte


Naše Kysuce 2021

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 22.07.2021

Hlavným cieľom projektu Naše Kysuce je vzdelávanie v oblasti histórie regiónu, remesla, hovoreného slova, výtvarníctva, fotografie, filmu na Kysuckiach. Tvorivé stretnutie Na palete - Kresba a jej možnosti sa uskutoční pod vedením profesora Jaroslava Uhela z Liptovského Mikuláša a bude zamerané na alternatívnu kresbu.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 21.07.2021

Výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na kombinované techniky kde: : Krajské osvetové stredisko v Nitre lektorka: Mgr. Mária Valčová

viac o projekte


Návraty k tradíciám a osobnostiam

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 21.07.2021

Zámerom je hudobno-poetický program, ktorý zaujímavým spôsobom oživuje a popularizuje dielo pôvodnej slovenskej tvorby i umelecký prednes.

viac o projekte


REmeslá sú v kurze

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 20.07.2021

Cieľom projektu je primeranou a zábavnou formou priblížiť deťom tradičné umelecké remeslá, ktoré v minulosti tvorili súčasť života našich predkov. V tomto termíne sa deti počas tvorivých dielní oboznámia s technikou výroby výrobkov z textílií. Lektorkou dielne je Janka Dubašáková, ktorá sa dlhodobo venuje prezentácii tradičných remesiel.

viac o projekte


Tvorivé a vzdelávacie podujatia 2

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 20.07.2021 - 05.08.2020

Cyklus 4 tvorivých dielní v oblasti ľudového tanca, spevu a ľudovej hudby zameraný na horno-zemplínsky región. Účastníkmi podujatia budú žiaci základných, stredných a základných umeleckých škôl a členovia detských i dospelých folklórnych kolektívov. Termíny tvorivých dielní: 20.7.2021. 22.7.2021, 3.8.2021 a 5.8.2021 v čase od 9.00 - 16.00 hod. Miesto realizácie: SZUŠ Kudlovská 11 Humenné

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity 2021

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 20.07.2021 - 20.12.2021

Spracovanie zvukových záznamov na témy z oblasti kultúrneho života, týkajúce sa tradičnej kultúry a neprofesionálneho umenia.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 20.07.2021

Výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na akvarel kde: : Krajské osvetové stredisko v Nitre lektor: MFA Dominika Lehocká

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity 2021

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 20.07.2021 - 20.12.2021

Spracovanie zvukových záznamov na rôzne témy z oblasti kultúrneho života, týkajúce sa tradičnej kultúry a neprofesionálneho umenia. Predstavovať budeme osobnosti zo Žilinského kraja. Podcasty budeme pravidelne uverejňovať na našich sociálnych sieťach.

viac o projekte


Čipka v Honte

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 19.07.2021 - 23.07.2021

Festival zameraný na hontiansku paličkovanú čipku.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 19.07.2021 - 23.07.2021

Denný remeselný tábor.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nová Ves nad Žitavou, Slovenská republika / 19.07.2021 - 21.07.2021

Remeselné tvorivé dielne pre deti a mládež

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 19.07.2021 - 23.07.2021

Výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na kultúrne dedičstvo regiónu Hont.

viac o projekte


Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel

Miesto a termín konania: Teplý Vrch, Slovenská republika / 18.07.2021 - 23.07.2021

V rámci projektu Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, organizátori RODON Klenovec, Národné osvetové centrum a Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, realizujú týždňovú hudobnú tvorivú dielňu pre detské a mládežnícke ľudové hudby. V čase od 18.7.2021 - 23.7.2021 v rekreačnom zariadení Drieňok v Teplom Vrchu.

viac o projekte


Etno Fest Lysá Hora 2021

Miesto a termín konania: Sedliská, Slovenská republika / 16.07.2021 - 17.07.2021

Etno Fest Lysá Hora 2021 sa uskutoční v online priestore aj naživo. V rámci Etno Festu navštívime obce Banské, Hencovce a Zámutov kde nám členovia folklórnych skupín okrem vystúpení ukážu prípravu ich tradičných jedál. Uvidíte aj remeselníkov a detské hry zo spomínaných obcí. Toto všetko si môžete pozrieť ONLINE na našej stránke alebo na YOUTUBE kanáli už 16. júla. Dňa 17. júla o 21.00 hod sa Vám v prírodnom amfiteátri v obci Sedliská NAŽIVO predstaví skupina Billy Barman a Dievčatá zo SĽUK-u.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 16.07.2021

Kreatívny vzdelávací workshop s fyzikálnymi pokusmi a hravé astronomické dielne pre deti a mládež

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 16.07.2021

VEČERY S ASTRONÓMIOU - prednáška Moskovské múzeum kozmonautiky a následne komentované pozorovanie oblohy a nebeských telies vo hvezdárni Krajského osvetového strediska v Nitre

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 15.07.2021 - 20.07.2021

Realizátorom dvoch edukačno-tvorivých dielní pod názvom Čaro hliny v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne bude Galantské osvetové stredisko. Tvorivé dielne priblížia verejnosti prácu s hlinou a zoznámenie sa s ňou ako zaujímavým kreatívnym materiálom. Prínosom dielní bude podpora tvorivej činnosti ľudí, zmysluplné trávenie voľného času, získavanie nových skúseností a informácii, uchovávanie a podpora kultúrneho dedičstva v oblasti tradičného remeselníctva – hrnčiarstva.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 14.07.2021

14. JÚL 2021 VÝTVARNÉ CESTY – PORTRÉT výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na kresbu a maľbu kde: : Krajské osvetové stredisko v Nitre lektorka: Katarína Jahnová

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 14.07.2021 - 15.07.2021

Tvorivé dielne zamerané na praktickú prezentáciu techniky paličkovanej čipky.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 13.07.2021

13. JÚL 2021 VÝTVARNÉ CESTY – INTUITÍVNA MAĽBA výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na maliarsku techniku enkaustiku – maľbu horúcim voskom kde: : Krajské osvetové stredisko v Nitre lektorka: Ing. Ľubica Máziková

viac o projekte


REmeslá su v kurze

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 13.07.2021 - 24.08.2021

Cieľom projektu je primeranou a zábavnou formou priblížiť deťom tradičné umelecké remeslá, ktoré v minulosti tvorili súčasť života našich predkov. Počas tvorivých dielní pre rodiny s deťmi sa účastníci budú môcť stretnúť s týmto okruhom remesiel: výroba z textílií, hrnčiarstvo, drotárstvo, výroba zo šúpolia, podmaľba na skle. Ich výber zohľadňuje viaceré kritériá, vybrané remeslá spĺňajú požiadavky pre udržateľnosť a prácu s recyklovateľným materiálom.

viac o projekte