Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 03.11.2023

vzdelávacie stretnutia kronikárov mestských a obecných kroník z regiónu Detva, Krupina a Zvolen

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 30.10.2023

učíme sa umeniu - kurz výtvarných techník

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 28.10.2023

Tanečný dom s Muzičkou. Lektori: Vlado Michalko s partnerkou Vyučovaný tanec: Krucena z Raslavíc

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 28.10.2023 - 29.10.2023

remeselný kurz - hrnčiarstvo

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Topoľčianky, Slovenská republika / 27.10.2023 - 29.10.2023

divadelné workshopy, 10. ročník vzdelávania ochotníckych divadiel, aktivizácia, edukácia ochotníckych divadelných súborov v Nitrianskom kraji s cieľom uchovávať tradíciu ochotníckych divadiel.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Zlaté Moravce, Slovenská republika / 27.10.2023 - 28.10.2023

Tanečná individuálna príprava pre folklórne súbory pod vedením tanečného pedagóga Alfréda Linckeho 27. a 28.10.2023 o 17.00 v Zlatých Moravciach.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Tekovské Nemce, Slovenská republika / 25.10.2023 - 15.11.2023

Odborná tanečná príprava pre detské súbory z okresu Zlaté Moravce pod vedením tanečnej pedagogičky Lenky Konečnej v Tekovských Nemciach 25.10.2023 a 15.11.2023 o 16:00.

viac o projekte


Mladý moderátor 2023

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 24.10.2023

Krajská súťaž pre mladých moderátorov - redaktorov – amatérov od 15 do 25 rokov Nitrianskeho samosprávneho kraja

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Očová, Slovenská republika / 24.10.2023

rétorická tvorivá dielňa z cyklu Nová rétorika

viac o projekte


Mladý moderátor 2023

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 24.10.2023

Workshop s Radom Šebom je zameraný na tvorbu vlastnej relácie, ktorá je jednou z disciplín krajskej súťaže. Lektorom bude Radoslav Šebo, ktorý je moderátorom v RTVS. Predstaví účastníkom jeho vlastnú reláciu v televízii, a povie ako sa relácia vyrába a čo tvorí jej jadro.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Zlaté Moravce, Slovenská republika / 23.10.2023

prednášky, komentované pozorovanie oblohy cez astronomické ďalekohľady vedené členmi Slovenského zväzu astronómov a tvorivé dielne pre deti

viac o projekte


IV. Kreatívne na osvete

Miesto a termín konania: Vydrany, Slovenská republika / 23.10.2023

IV. cyklický interaktívny vzdelávací workshop pre deti a mládež, priblíženie im niektorých tradičných ľudových hudobných nástrojov a folklóru, slovenskej ľudovej kultúry v našom prihranične národnostne zmiešanom regióne

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2023

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 21.10.2023

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Vás pozýva na vzdelávací seminár Hudobno-spevné a tanečné tradície pre pre vedúcich, pedagógov, detských, mládežníckych, dospelých folklórnych súborov, skupín, krúžkov, milovníkov tradičnej ľudovej kultúry zameraný na charakteristické prvky tanečnej tradície okolia Trenčína, choreografické etudy – cvičenia podporujúce tvorivosť autorov, kľúčové kompetencie – párová komunikácia – poly-rytmické cvičenia, osobné konzultácie.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2023

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 21.10.2023

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Vás pozýva na prvé podujatie v rámci cyklu STRETNUTIE S UMENÍM zamerané na tému Jan Tluka a poézia vo fotograii.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Divín, Slovenská republika / 20.10.2023

Výchovno-vzdelávacie podujatie má za cieľ priblížiť účastníkom podujatí z okresov Lučenec a Poltár región Novohrad – jeho históriu, prírodné bohatstvá, kultúru a jej ochranu, architektúru, ako aj významné osobnosti regiónu. Lektor: Michaela Škodová

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 19.10.2023 - 21.10.2023

Tvorivá dielňa pre dospelých s využitím tradičných výtvarno-technologických postupov.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 18.10.2023

Tvorivá dielňa detskej dramatickej tvorivosti pre deti z detských divadelných súborov a ich vedúcich majú za cieľ odborne usmerniť ich činnosť , podporiť rozvoj tvorivých a komunikačných schopností detí, rozvoj fantázie, empatického cítenia, improvizácie.

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 18.10.2023

V prednáške historika PhDr. Jána Vingárika sa dozviete o vývoji včelárstva v regióne hornej Nitry s dôrazom na Prievidzu a okolie od prvých zmienok v stredoveku až po jeho vzostup, pád a záchranu v 20. storočí.

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 17.10.2023

Vráťme sa dopredu - cyklus prednášok o modernom umení 20.storočia

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 14.10.2023

výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na asambláž lektor: Mgr. Ján Huňady,PhD.

viac o projekte


Rozprávačské Lodno

Miesto a termín konania: Lodno, Slovenská republika / 14.10.2023 - 15.10.2023

Celoštátna súťaž rozprávačov - 2 (kategória detí a kategória dospelých)

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 14.10.2023

Spevácke dielne pre folklórne kolektívy pod vedením Márie Strakovej 14.10.2023 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 14.10.2023

Workshop zameraný na písanie textov s názvom Textáreň sa uskutoční dňa 14. októbra 2023 od 9:00 h do 14:00 h v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 13.10.2023 - 14.10.2023

Workshop zameraný na tímovú prácu s dôrazom na spoločné vypracovanie témy, konceptu a metodiky fotografovania. Podľa témy bude vybrané prostredie ktoré poskytne množstvo námetov, motívov a prístupov k jej zobrazeniu. Pokúsime sa pracovať konceptuálne a máme v úmysle vytvoriť kolektívny výstup zobrazujúci rôznymi autorskými pohľadmi. Lektor Alan Hyža. Dňa 13.10.2023 v Lučenci a dňa 14.10.2023 v Kokave nad Rimavicou.

viac o projekte


Naše Kysuce 2023

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 12.10.2023

Výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov s témou "zátišie" pod vedením akad. maliara Pavla Mušku. Výtvarníci si budú môcť vybrať techniku maľby.

viac o projekte


Mladý moderátor 2023

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 12.10.2023

Reportáž s Viktorom Serebryakovom - dozvieš sa ako tvoriť reportáž, ako ju zostrihať a veľa iných zaujímavostí

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 12.10.2023

ĽUDOKVÍZ - kvíz nielen pre folkloristov

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 11.10.2023

Srdečne vás pozývame do remeselnej dielne na Stretnutie s remeslom. V stredu 11.10. 2023 o 16.00 si s lektorkou Luciou Dovalovou vyskúšame starú techniku farbenia textilu – modrotlač. Dozvieme sa čo je reverzná tlač, pap, kypa, indigo... Výsledkom bude látka s vlastným vzorom.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 10.10.2023 - 30.11.2023

Cyklické vzdelávanie v tradičnej kultúre.

viac o projekte


Kultúra človeka, kultúra spoločnosti

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 07.10.2023

Výtvarný ateliér

viac o projekte


KREATIV 2023

Miesto a termín konania: Martovce, Slovenská republika / 07.10.2023 - 25.11.2023

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje v rámci projektu KREATIV 2023 edukačné podujatie Nože sa pridaj a zahraj si, ktoré je určené deťom, dospelým; členom neprofesionálnych ľudových hudieb i folklórnych zoskupení Nitrianskeho kraja. Zamerané je na vzdelávanie v oblasti hudobného folklóru za účelom nadobudnutia nových vedomostí a zručností – hre na tradičné hudobné nástroje (gajdy, ninera, citara) s úsilím o zveľaďovanie a uchovávanie prejavov tradičnej ľudovej kultúry tohto regiónu.

viac o projekte


KREATIV 2023

Miesto a termín konania: Hurbanovo, Slovenská republika / 06.10.2023 - 28.10.2023

ZMENA TERMÍNU. Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje štvrtý ročník edukačného podujatia Metodika ľudových tancov Podunajska IV. v rámci projektu KREATIV 2023 pre pedagógov, vedúcich i členov folklórnych kolektívov. Vzdelávanie je zamerané na výučbu ľudového tanca vo folklórnych kolektívoch pre deti, mládež i dospelých; na informácie o vývoji tanečných tradícií v regióne Podunajska s úsilím o zveľaďovanie a uchovávanie prejavov tradičnej tanečnej ľudovej kultúry tohto regiónu.

viac o projekte


Kreatívne tvorenie III.

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 06.10.2023 - 20.10.2023

literárny workshop

viac o projekte


LiptovDIV – festival neprofesionálneho divadla v Liptove

Miesto a termín konania: Závažná Poruba, Slovenská republika / 06.10.2023 - 08.10.2023

LiptovDIV je konfrontačná prehliadka neprofesionálneho divadla v Liptove bez rozdielu veku či inej (žánrovej) kategorizácie. Cieľom projektu je rozvíjať vzdelanostnú (odbornú) úroveň divadelníkov (detí, mládeže a dospelých) v obciach a mestách v regióne Liptova.

viac o projekte


KREATIV 2023

Miesto a termín konania: Hurbanovo, Slovenská republika / 06.10.2023 - 28.10.2023

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje štvrtý ročník edukačného podujatia Metodika ľudových tancov Podunajska IV. v rámci projektu KREATIV 2023 pre pedagógov, vedúcich i členov folklórnych kolektívov. Cyklické vzdelávanie je zamerané na výučbu ľudového tanca vo folklórnych kolektívoch pre deti, mládež i dospelých; na informácie o vývoji tanečných tradícií v regióne Podunajska s úsilím o zveľaďovanie a uchovávanie prejavov tradičnej tanečnej ľudovej kultúry tohto regiónu.

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Špania Dolina, Slovenská republika / 06.10.2023 - 08.10.2023

Drevo v rukách ženy je podujatie približujúce tradičné textilné techniky, kde sa využívali drevené pracovné nástroje, ale tiež aj rôzne drevospracujúce remeselné postupy. Zoznámime sa s tradíciou betlehemov v baníckych rodinách, vyrobíme si kašírovaného anjela. Sobota bude venovaná mnohopárovej čipke, pre začiatočníkov jednoduchšia sedempárová grošovka a pre pokročilých náročnejšie striedanie farieb. V nedeľu sa pohráme s drevom: budeme vyrezávať a leptať kyselinou.

viac o projekte


Mladý moderátor 2023

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 05.10.2023

workshop Toto som ja - príď si vyskúšať rozhovor s ostrieľanými moderátormi - Adela a Viktor Vincezoví

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 03.10.2023

Vráťme sa dopredu - cyklus prednášok o modernom umení

viac o projekte


Naše Kysuce 2023

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 29.09.2023

Vzdelávací odborný seminár

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 29.09.2023

Poďme sa hrať - dielne zamerané na tvorbu jednoduchej divadelnej hry podporujúci zdravý rozvoj tvorivosti u detí ZŠ. Cieľom je vytvoriť hru z bežných činností.

viac o projekte