Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Slepčany, Slovenská republika / 10.07.2023 - 12.07.2023

3. ročník remeselných tvorivých dielní pre deti a mládež obsahovo zamerané na ručne šitú hračku, modrotlač a keramiku. Kde: Kultúrny dom v Slepčanoch

viac o projekte


Tvorivé a vzdelávacie podujatia 4

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 04.07.2023 - 06.07.2023

Dvojdňové folklórne hudobno-tanečné tvorivé dielne zamerané na deti a mládež škôl humenského regiónu.

viac o projekte


KREATIV 2023

Miesto a termín konania: Búč, Slovenská republika / 03.07.2023 - 07.07.2023

Dať umelcom priestor na prezentáciu svojej tvorby, vzájomnú konfrontáciu, rozšíriť obzory a naučiť ich nové výtvarné, fotografické a filmárske zručnosti to je cieľom workshopu VFFV 2023, ktorý sa bude konať v rámci projektu KREATIV 2023. Na naplnenie tohto cieľa Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo 5 dňový umelecký workshop zameraný na vzdelávanie amatérskych umelcov a ich inšpiráciu do budúcej tvorby.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2023

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 01.07.2023 - 02.09.2023

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne realizuje už šiesty ročník cyklu remeselných tvorivých dielničiek s cieľom poskytnúť priestor na vzdelávanie v oblasti ľudového umenia. V čase letných prázdninových sobôt sa deti môžu tešiť na spoznávanie rôznych druhov remesiel pod vedením lektorov. Všetky vlastnoručne vyrobené dielka si odnesú domov.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 01.07.2023

4 zážitkové prednášky s premietaním v prenosnom planetáriu

viac o projekte


Výtvarné leto v meste

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 01.07.2023 - 31.08.2023

Maľujeme na námestí. Všetci. Pretože v každom v nás je talent. Každý štvrtok od 17,00 do 19,00 nájdete na námestí pri fontáne Metamorfózy v Liptovskom Mikuláši pripravených 24 maliarskych stojanov a lektorov pripravených vám pomôcť vytvoriť si svoje dielo. Vraj ste nikdy nemaľovali? No a? Najvyšší čas začať.

viac o projekte


Trnavská bábkarská šnóra

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 30.06.2023 - 02.07.2023

V projekte Trnavská bábkarská šnóra (TBŠ), sme sa rozhodli pokračovať i v roku 2023, opäť prinášať nezabudnuteľné zážitky prostredníctvom bábkového divadla. Bábkový festival divadla, pohody a zábavy TBŠ počas troch dní ponúkne návštevníkom zaujímavú, originálnu, súčasnú tvorbu a tiež predstavenia prostredníctvom oživených drevených marionet v rozprávkach. Projekt je zameraný na priblíženie sveta bábok, marionet a predstavenia súčasných bábkovo-divadelných súborov.

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 28.06.2023

kultúrno-vzdelávacie podujatie s cieľom vytvoriť priestor na prezentáciu literárnych a speváckych talentov z regionálnych súťaží s odborným usmernením lektorov.

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Krupina, Slovenská republika / 27.06.2023

Poďme sa hrať - dielne zamerané na tvorbu jednoduchej divadelnej hry podporujúci zdravý rozvoj tvorivosti u detí ZŠ.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Divín, Slovenská republika / 27.06.2023

Výchovno-vzdelávacie podujatie má za cieľ priblížiť účastníkom podujatí región Novohrad – jeho históriu, prírodné bohatstvá, kultúru a jej ochranu, architektúru, ako aj významné osobnosti regiónu.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Utekáč, Slovenská republika / 26.06.2023

Čítačka, workshop a exkurzia na koľajniciach. Netradičná forma prezentácie tvorby literárnych autorov. Tretí ročník literárneho projektu, ktorý sa opakuje každých 5 rokov (2013 a 2018). Tentokrát na trase Lučenec – Utekáč.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 23.06.2023

Kultúrno-osvetové podujatie venované zvykosloviu a ľudovým tradíciám v Novohrade. Podujatie je určené hlavne pre žiakov základných a stredných škôl z regiónu. V podaní domácich folklórnych kolektívov a jednotlivcov sprostredkujeme pútavou formou odkaz predkov mladším generáciám. Folkloristi sa predstavia svojou vlastnou tvorbou vychádzajúcou z regionálnych ľudových tradícií, ktoré boli zachované či znovuobjavené pri vyhľadávaní pôvodných materiálov a námetov k príprave programov.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 23.06.2023

Galantské osvetové stredisko je dlhoročným realizátorom úspešných workshopov pre obecných a mestských kronikárov. Prvé z dvojice tohtoročných stretnutí sa bude konať dňa 23. júna 2023 v priestoroch Galantského osvetového strediska. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia. Kronikárske workshopy uskutočňované v Galante napomáhajú edukácii účastníkov a sú dôležitým faktorom pri prehlbovaní kvality kronikárskej práce.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 20.06.2023 - 30.06.2023

Galantské osvetové stredisko v rámci podpory vzdelávacích a kreatívnych aktivít organizuje v poradí 11. ročník tvorivo-prezentačných podujatí pod názvom Stretnutie vo farbách. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň aj hlavným partnerom projektu. Zámerom podujatí je podnietiť a začleniť záujemcov o umeleckú činnosť do nových aktivít, podporiť výmenu názorov a skúseností ako aj nabrať inšpiráciu pre ďalšiu tvorivú činnosť zúčastnených autorov.

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 19.06.2023

Učíme sa umeniu, výtvarný kurz - Architektúra v kostole

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 17.06.2023

UMENIE PRE KAŽDÉHO – STROMY výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na akvarel kde: Krajské osvetové stredisko v Nitre lektorka: MFA Dominika Lehocká

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 17.06.2023

Záverečné defilé Mesta kultúry Revúca 2022

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 16.06.2023 - 17.06.2023

Tvorivá dielňa pre dospelých s využitím tradičných výtvarno-technologických postupov.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 14.06.2023

remeselná tvorivá dielňa na tému "MODROTLAČ". Miesto konania: KOS v NITRE Lektorka: Ing. Lucia Dovalová

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Zlaté Moravce, Slovenská republika / 13.06.2023 - 14.06.2023

2-dňový workshop pre žiakov základných škôl v okrese Zlaté Moravce vo veku od od 7 do 12 rokov, ktoré sa chcú venovať umeleckému prednesu a zdokonaľovať sa v ňom. Workshop bude viesť lektorka Mgr. Kristína Šimková, dlhoročná recitátorka, ktorá sa na ZUŠ J. Rosinského v Nitre venuje príprave recitátorov na rôzne súťaže. Zameranie workshopu: 1.deň – recitátor a jeho prejav 2.deň – práca s prozaickým textom a jeho následný prednes

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Očová, Slovenská republika / 13.06.2023

Poďme sa hrať - dielne zamerané na tvorbu jednoduchej divadelnej hry podporujúci zdravý rozvoj tvorivosti u detí ZŠ.

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 13.06.2023

cyklus prednášok o modernom umení pod názvom "Ruský konštruktivizmus"

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Dolné Plachtince, Slovenská republika / 11.06.2023

Aktivita zameraná na tradičnú kultúru Plachtiniec.

viac o projekte


Divadlo a deti 2023

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 08.06.2023 - 09.06.2023

Celoštátny festival neprofesionálneho činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla dospelých a mládežníckych divadelných súborov s inscenáciami pre deti sa opäť uskutoční v Rimavskej Sobote. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Svoje inscenácie predvedie detskému publiku i odbornej porote deväť súťažiacich kolektívov.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Šaľa, Slovenská republika / 07.06.2023 - 08.06.2023

2-dňový workshop pre žiakov základných škôl v okrese Šaľa od 7 do 12 rokov, ktoré sa chcú venovať umeleckému prednesu a zdokonaľovať sa v ňom. Workshop bude viesť lektorka Mgr. Kristína Šimková, dlhoročná recitátorka, ktorá sa na ZUŠ J. Rosinského v Nitre venuje príprave recitátorov na rôzne súťaže. Zameranie workshopu: 1.deň – recitátor a jeho prejav 2.deň – práca s prozaickým textom a jeho následný prednes

viac o projekte


Prievidzské zborové dielne

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 03.06.2023 - 04.06.2023

Dvojdňové vzdelávacie podujatie v oblasti zborového spevu umožňuje milovníkom zborového spevu pracovať v troch dielňach pod vedením renomovaných lektorov, ktorými sú špičkoví zboroví dirigenti zo Slovenska a Českej republiky.

viac o projekte


Spievanky pod Pohanským vrchom

Miesto a termín konania: Stredné Plachtince, Slovenská republika / 03.06.2023

scénický program folklórnych kolektívov a jednotlivcov

viac o projekte


Naše Kysuce 2023

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 02.06.2023 - 04.06.2023

2. 6. 2023 sa na Kysuciach začne 2. workshop v rámci celoslovenského podujatia My StreetFilms SK, ktorý je zameraný na réžiu dokumentárneho filmu a prácu s ľuďmi pred kamerou.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 30.05.2023

vzdelávacia aktivita

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 30.05.2023 - 31.05.2023

dvojdňový workshop pre žiakov ZŠ v okrese Nitra od 7 do 12 rokov, ktoré sa chcú venovať umeleckému prednesu a zdokonaľovať sa v ňom. Workshop bude viesť lektorka Mgr. Kristína Šimková, dlhoročná recitátorka, ktorá sa na ZUŠ J. Rosinského v Nitre venuje príprave recitátorov na rôzne súťaže. Zameranie workshopu: 1.deň – recitátor a jeho prejav 2.deň – práca s prozaickým textom a jeho následný prednes

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 29.05.2023

vzdelávacia aktivita

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 29.05.2023

učíme sa umeniu - kresba v plenéri stromy uhlíkom a rudkou

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 25.05.2023

Workshop pre verejnosť

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 24.05.2023

Participačný workshop Revúčanov

viac o projekte


Kultúra človeka, kultúra spoločnosti

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 23.05.2023

Vzdelávacie podujatie pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl na tému Rešpektujúca komunikácia online.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 19.05.2023 - 09.06.2023

Galantské osvetové stredisko ako hlavný organizátor aktivity Divadelné tvorivé dielne, pripravilo pre deti a mládež štyri kreatívne stretnutia, ktoré podporujú zmysluplné využívanie voľného času. Aktívna práca v tvorivých divadelných dielňach rozvíja podmienky pre nadobúdanie nových zaujímavých umeleckých zručností obohacujúcich kognitívnu i emocionálnu stránku osobnosti detí a mládeže.

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 18.05.2023

vzdelávací seminár pre učiteľky a učiteľov výtvarnej a regionálnej výchovy, vychovávateľky a vychovávateľov školských klubov, ale aj všetkých záujemcov o tradičnú kultúru Program 8.30 Kabanice v zbierkovom fonde Podpolianskeho múzea v Detve – PaedDr. Renata Babicová a Mgr. Elena Műhlbergerová 9.15 Oblátnice – Mgr. Alexandra Kossárová 10.00 Praktická časť: Zdobené prvky kabaníc: kapsička – lektor: Dominik Jurčo 12.00 Zdobenie mosadze: záložka – lektor: Michal Melicherčík

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Krupina, Slovenská republika / 18.05.2023

Deň s divadlom - cyklus stretnutí pre amatérskych divadelných umelcov. Obsahom sú teoretické i praktické východiská, postupy pri výbere divadelnej hry, dramatizácia, dramaturgia, scénografia, práca s režisérom a herecké techniky.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 17.05.2023

remeselná tvorivá dielňa pre mládež a dospelých

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľká Čalomija, Slovenská republika / 17.05.2023 - 18.05.2023

Tvorivá dielňa zameraná na prezentáciu techniky paličkovanej čipky.

viac o projekte