Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

REmeslá su v kurze

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 13.07.2021

Cieľom projektu je primeranou a zábavnou formou priblížiť deťom tradičné umelecké remeslá, ktoré v minulosti tvorili súčasť života našich predkov. V tomto termíne sa deti počas tvorivých dielní oboznámia s technikou výroby výrobkov zo šúpolia. Lektorkou dielne je Eva Švorcová, ktorá sa dlhodobo venuje prezentácii tradičných remesiel.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 12.07.2021 - 14.07.2021

Tvorivé dielne pre žiakov ZŠ a verejnosť zamerané na tradičné remeselné postupy : keramikárstvo, košikárstvo, tradičná výroba textílií - modrotlač, batika.

viac o projekte


Kultúrne KLBKO III.

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 12.07.2021

Diskusia DOJEM v Turci je zameraná na edukáciu a inšpiráciu širokej verejnosti, ako aj profesionálov z oblasti stravovania. Na základe poznania historických reálií predstavíme inovácie a koncepciu nového postoja k modernému stravovaniu.

viac o projekte


Divadelné Dišputy 2021

Miesto a termín konania: Stredné Plachtince, Slovenská republika / 11.07.2021

Ochotnícky divadelný festival

viac o projekte


28. MARIKOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - 2021

Miesto a termín konania: Horná Mariková, Slovenská republika / 11.07.2021

Marikovské folklórne slávnosti patria k úspešným a vyhľadávaným podujatiam nielen pre obyvateľov Marikovskej doliny, ale aj pre širokú odbornú a laickú verejnosť Považia, Slovenska i Moravy.

viac o projekte


Tvorivé a vzdelávacie podujatia 2

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 11.07.2021 - 22.08.2021

Cyklus tvorivých dielní tradičných remesiel v Expozícii ľudovej architektúry a bývania Vihorlatského múzea v Humennom. Prezentácia deviatich remesiel počas piatich letných nedeľňajších popoludní.

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 09.07.2021

Ďalší OPEN AIR tanečný dom, ktorý sa uskutoční na Námestí slobody vo Vranove nad Topľou. Lektormi tanečného domu budú Mgr. art. Vladimír Michalko a Alexandra Ťasková. O hudobný sprievod sa postará ĽH Radoslava Kertisa. Vyučovať sa budú Cigánske tance z Petrovian.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Dolná Strehová, Slovenská republika / 09.07.2021 - 10.07.2021

4. ročník tvorivej dielne, ktorej zámerom je naučiť deti a mládež tvorivo pracovať s novými filmárskymi technologickými postupmi. Účastníci kurzu budú lektorom vedení celým procesom tvorby animovanej sekvencie od písania scenára až po jeho verejnú prezentáciu. Po skončení kurzu dokážu zhotoviť svojpomocne vlastné dielo.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 08.07.2021 - 13.08.2021

V poradí 9. ročník tvorivých umeleckých dielní a výstavy pod názvom Stretnutie vo farbách umožní rozvíjať podmienky pre vzdelávanie a prezentáciu tvorivých umeleckých zručností seniorov z Galantského regiónu. Realizátorom aktivít zameraných na vzdelávanie i zmysluplné trávenie voľného času seniorov je Galantské osvetové stredisko.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 07.07.2021

7. JÚL 2021 KÚZLO ZAŠLÝCH ČIAS - tvorivá dielňa zameraná na maľbu mandál na hodváb. Kde: Krajské osvetové stredisko v Nitre lektorka: Mgr. Erika Ivanová

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 4

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 07.07.2021 - 16.07.2021

Galéria RegionArt v Prievidzi je v júli otvorená deťom. Tvorivé dielne pre deti vo veku od 6 do 12 rokov. Témy: Kreslené myšlienky; Rytmus vo výtvarnom umení; Z plochy do priestoru; Výtvarné diela na zjedenie; Rastliny súčasťou umenia; Fotografia ako spojenec výtvarného umenia. Deti a umenie jednoducho patria k sebe. Viac info na www.rkcpd.sk

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 07.07.2021

Fotografický workshop pre amatérskych fotografov zameraný na objasnenie základných princípov luminografie kde: ateliér SŠUP v Nitre lektor: Mgr. Jozef Peniak, PhD.

viac o projekte


Mladé publikum I.

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 07.07.2021

Drieňovské kultúrne leto ponúka aj čosi pre tvorivé duše. Stretávať sa budeme s Ivetou a Inkou, pričom každá z nich prinesie nové nápady a postupy, ako stráviť svoj čas užitočne. Budeme tvoriť z rôznych materiálov, prednosť ale dostanú tie, ktoré budeme recyklovať.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 04.07.2021

4. JÚL 2021, 15. 00 - FOTOIMPULZY – REPORTÁŽ výtvarný workshop pre amatérskych fotografov zameraný na objasnenie základných princípov reportáže kde: Nitra lektor: Mgr. Jozef Peniak, PhD.

viac o projekte


Stále je čo objavovať

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 03.07.2021

Aktivita má charakter workshopu zameraného na prácu s tradičnými technikami.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Dolné Plachtince, Slovenská republika / 03.07.2021

Aktivita zameraná na rozvíjanie novej formy trávenia voľného času s dôrazom na regionálnu kultúru Hontu.

viac o projekte


Návraty k tradíciám a osobnostiam

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 03.07.2021 - 28.08.2021

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne realizuje už štvrtý ročník cyklu remeselných tvorivých dielničiek pre deti – TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM s cieľom poskytnúť priestor na vzdelávanie v oblasti ľudového umenia.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 02.07.2021

2. JÚL 2021 VÝTVARNÉ CESTY – KRAJINA výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na akvarel kde: : Krajské osvetové stredisko v Nitre lektor: MFA Dominika Lehocká

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 02.07.2021

Prednáška - Galileo Galilei a jeho objavy / a komentované pozorovanie oblohy Hviezdy potrebujú tmu - výučba orientácie na oblohe bez ďalekohľadu v oblasti so zníženým svetelným smogom

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 01.07.2021

1. JÚL 2021 VÝTVARNÉ CESTY – KVETY výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na prácu zloženú z viacerých techník, ktoré sa navzájom harmonicky dopĺňajú (papierotlač, pastel, akryl) kde: : Krajské osvetové stredisko v Nitre lektor: Mgr. Peter Pauko

viac o projekte


Divadlo nás baví aj baví

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 29.06.2021

Séria divadelných workshopov a tvorivých dielní v rámci projektu Divadlo nás baví aj baví.

viac o projekte


KreaTiviTa 2021 – cyklus výstav neprofesionálnej výtvarnej a fotografickej tvorby v trnavskom regióne

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 29.06.2021 - 31.08.2021

Výstava výtvarných diel „Alojz Majerník a Rudolf Rypák – výber z tvorby“ je v poradí piatou výstavou, ktorá sa realizuje v rámci projektu KreaTiviTa 2021 vo výstavnom priestore Trnavského osvetového strediska. Obaja autori žijú a tvoria v Piešťanoch a sú členmi Umeleckej besedy Slovenska, najstaršieho výtvarného spolku na Slovensku.

viac o projekte


Divadlo nás baví aj baví

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 28.06.2021

Séria divadelných workshopov a tvorivých dielní pre deti a uvedenie divadelného tvaru

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 28.06.2021 - 29.06.2021

Divadelný workshop zameraný na formovanie profesionálnej emočnej sebaregulácie u mladých divadelníkov. Patrí do cyklu divadelných dielní: Herec a priestor.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 28.06.2021

Tanečný workshop pre deti a mládež, ktoré sú zoskupené v tanečných zoskupeniach v okrese Veľký Krtíš, ale aj mimo neho.

viac o projekte


Divadelné Dišputy 2021

Miesto a termín konania: Dolné Plachtince, Slovenská republika / 27.06.2021

Ochotnícky divadelný festival.

viac o projekte


Návraty ku koreňom

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 26.06.2021 - 13.11.2021

Projekt Návraty ku koreňom pozostáva zo sledu 5 tvorivých stretnutí, počas ktorých si účastníci osvoja základy tradičných remeselných zručností, postupov a techník s rôznym materiálom a niečo pekné si vytvoria. Vyskúšajú si techniky: makramé pri výrobe dekorácie na stenu a originálnych náušniciach, prácu s kožou pri výrobe barefood balerínok, základy drotárstva pri opletaní fľašky, mokré plstenie pri výrobe kapsičky z ovčej vlny a upečú si tradičnú skálnickú ťahanú štrúdľu.

viac o projekte


Návraty ku koreňom

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 26.06.2021

Rozuzlenie je názov pre prvú sobotné tvorivé stretnutie v rámci projektu Návraty ku koreňom. Počas piatich stretnutí nás šikovní lektori prevedú piatimi technikami a spolu sa vrátime do čias remesiel a ručných prác. Na prvom kurze sa naučíme základy techniky makramé, viazanie rôznych uzlov. Z kvalitného bavlneného špagátu si vyrobíme efektné náušnice a štýlový záves na stenu. Lektorka: Elena Kovácsová

viac o projekte


Folklórne slávnosti Krakovany - 54. ročník

Miesto a termín konania: Krakovany, Slovenská republika / 26.06.2021 - 27.06.2021

Folklórne slávnosti v Krakovanoch píšu v roku 2021 už svoju 54 ročnú históriu. Krakovany sú bohatá obec na ľudové zvyky a tradície a je tu bohaté folklórne zázemie, ktoré sa buduje práve od čias počiatku folklórnych slávností. Chceme dať priestor pre prezentáciu folklórnym zoskupeniam, ktoré pôsobia už dlhšie na poli folklórneho hnutia a zároveň si v rokoch 2020 a 2021 pripomínali okrúhle výročia svojho založenia.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 26.06.2021

Aktivita zameraná na duchovné a materiálne dedičstvo našich predkov z obce Hrušov.

viac o projekte


Stále je čo objavovať

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 26.06.2021

Aktivita má charakter tematicko -historického vzdelávacieho výletu. Bude realizovaná priamo v meste Humenné formou pešej turistiky

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 25.06.2021

Choreografická tvorba vo folklórnych kolektívoch

viac o projekte


AMFO Trenčianskeho kraja 2021 • 25. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 25.06.2021 - 30.07.2021

Pozývame vás na výstavu z 25. ročníka krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie – AMFO Trenčianskeho kraja 2021. Vernisáž sa uskutoční 25.6.2021 o 17.00 h vo výstavných priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pred vernisážou sa uskutoční odborný seminár o 15.30 h v kongresovej sále TSK. Výstava bude sprístupnená pondelok – piatok od 8.00 – 17.00 h do 30.7.2021.

viac o projekte


Festival Cantate

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 25.06.2021 - 26.06.2021

Dvojdňová prehliadka speváckych zborov s galavečerom

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 24.06.2021

24. JÚN 2021 DIALÓGY S FILMOM - VIDEOKLIP, FILMOVO-ZVUKOVÉ EXPERIMENTOVANIE workshop pre amatérskych filmárov zameraný na objasnenie základných princípov tvorby videoklipu kde: : Krajské osvetové stredisko v Nitre lektori: Mgr. Janka Mináriková, ArtD. a Mgr. art. Peter Skala

viac o projekte


Divadelné Dišputy 2021

Miesto a termín konania: Dolné Plachtince, Slovenská republika / 24.06.2021

Ochotnícky divadelný festival.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 23.06.2021

Workshop pre amatérskych filmárov zameraný na objasnenie základných princípov tvorby animácie kde: : Krajské osvetové stredisko v Nitre lektori: Mgr. Janka Mináriková, ArtD. a Mgr. art. Peter Skala

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 23.06.2021 - 25.06.2021

Workshop určený deťom a mládeži, ktoré sa zaoberajú hrou na ľudové hudobné nástroje alebo ľudovým tancom v regióne Hont.

viac o projekte


Kreatívne na osvete

Miesto a termín konania: Šamorín, Slovenská republika / 23.06.2021

III. Sviatok slovenčiny – cyklus tvorivých dielní

viac o projekte


Kreatívne na osvete

Miesto a termín konania: Šamorín, Slovenská republika / 22.06.2021

III. Sviatok slovenčiny – cyklus tvorivých dielní

viac o projekte