Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 17.05.2023 - 21.06.2023

Galantské osvetové stredisko prináša nové možnosti aktívnej činnosti a sebarealizácie verejnosti v širokom spektre záujmového vzdelávania. Nadobúdanie nových informácií a aktívne využitie voľného času prinášajú 4 tvorivé kreatívne dielne pod názvom Čaro hliny realizované v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne.

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 16.05.2023

Vráťme sa dopredu - cyklus prednášok o modernom umení

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 16.05.2023

Poďme sa hrať - dielne zamerané na tvorbu jednoduchej divadelnej hry podporujúci zdravý rozvoj tvorivosti u detí ZŠ.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 16.05.2023

Liptovské kultúrne stredisko pripravilo pre milovníkov filmu a neprofesionálnych filmárov 5 večerov, počas ktorých sa budete môcť stretnúť s profesionálnymi filmárskymi tvorcami.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 16.05.2023

Rozprávanie o premenách krajiny

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Muráň, Slovenská republika / 13.05.2023

Lektorovaná vychádzka do prírody Muránskej planiny

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 13.05.2023

Tvorivá dielňa pre dospelých s využitím tradičných výtvarno-technologických postupov.

viac o projekte


Príbeh hudby - pridaj sa k nám!

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 11.05.2023 - 13.05.2023

Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a Vojenskou hudbou prinášajú ďalšiu časť najväčšieho celoslovenského cyklu koncertov pre celú rodinu, Príbeh hudby, ktorý bol tento rok nominovaný na ocenenie Krištáľové krídlo. Viac ako 100 účinkujúcich vás presvedčí, že na vstup do sveta hudby nie je ani dnes neskoro a rozhodnutie stať sa žiakom základnej umeleckej školy môže byť jedným z najlepších v živote!

viac o projekte


Tvorivé a vzdelávacie podujatia 4

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 10.05.2023

Metodický seminár k moderovaniu je určený pedagógom základných a stredných škôl. Lektorkou na podujatí bude Mgr. Soňa Pariláková, PhD. Téma podujatia: Moderovanie ako služba a zodpovednosť voči respondentom i téme. Moderovanie ako zručnosť učiteľa. Podujatie sa bude konať v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom. Účastníci budú spoznávať procesy a zručnosti, ktoré sú pre moderovanie potrebné.

viac o projekte


Kreatívne tvorenie III.

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 10.05.2023 - 18.10.2023

Kreatívni seniori - tvorivé dielne pre seniorov pozostávajúce z rôznych tvorivých dielní počas roka, ukončené výstavou v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch v mesiaci október, ktorý je venovaný úcte k starším.

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Podzámčok, Slovenská republika / 07.05.2023

Deň s divadlom - cyklus stretnutí pre amatérskych divadelných umelcov. Obsahom sú teoretické i praktické východiská, postupy pri výbere divadelnej hry, dramatizácia, dramaturgia, scénografia, práca s režisérom a herecké techniky.

viac o projekte


Návrat tradícii II.

Miesto a termín konania: Žakarovce, Slovenská republika / 06.05.2023

Výroba črpákov - celodenná ukážka výroby tradičných črpákov pod vedením skúseného majstra, baču a zberateľa. Miesto : Kultúry dom Žakarovce

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 05.05.2023

Folklór v hlave - talkshow, ktorá má za cieľ popularizovať tradičnú ľudovú kultúru a predstaviť bližšie jej výrazné osobnosti širokej verejnosti. Rozhovory s osobnosťami sú prepojené ich kultúrno-umeleckými vystúpeniami a projekciou.

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 05.05.2023

Vranovské tanečné domy - prioritou podujatia je vrátiť ľudový tanec, hudbu a spev z javiska širokej laickej verejnosti. Podpornú komunikačnú linku, tvoria členovia folklórnych súborov, folklórnych skupín a mladá generácia.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 05.05.2023

Cieľom projektu je odborný rast recitátorov, moderátorov, hercov a rečníkov formou tvorivých dielní, ktoré pripravíme v spolupráci s fundovanými lektormi.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2023

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 02.05.2023 - 03.05.2023

Divadelná dielňa 2023 je jedinečnou príležitosťou na získanie nových poznatkov a zručností amatérskych divadelníkov z Trenčianskeho kraja. Cieľom je podpora amatérskej divadelnej tvorby v trenčianskom regióne a systematické vzdelávanie v kontexte danej problematiky.

viac o projekte


Návrat tradícii II.

Miesto a termín konania: Žakarovce, Slovenská republika / 01.05.2023 - 30.09.2023

Informačný - plagát na podujatie : Návrat tradícii II. - informácie o konaní - remeselných dielní - od mája do sept. 2023

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómií

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 30.04.2023

workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 28.04.2023

Poďme sa hrať - dielne zamerané na tvorbu jednoduchej divadelnej hry podporujúci zdravý rozvoj tvorivosti u detí ZŠ

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 27.04.2023

Rétorický workshop z cyklu Nová rétorika Nová rétorika - tvorivé dielne zamerané na rozvoj komplexnej osobnosti rétora. Cieľom dielní je zdokonaliť verejný rečový prejav účastníkov.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 27.04.2023

Moderovaná diskusia o (ne)rozvoji vyľudňujúcich sa miest

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 26.04.2023

Poďme sa hrať - dielne zamerané na tvorbu jednoduchej divadelnej hry podporujúci zdravý rozvoj tvorivosti u detí ZŠ

viac o projekte


IV. Kreatívne na osvete

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 26.04.2023

II. tvorivá dielňa pre žiakov, členov dramatických krúžkov a ich pedagógov v rámci projektu IV. Kreatívne na osvete

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2023

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 24.04.2023

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne pozýva na hudobno-poetický vzdelávací program UMENIE ŽIVÝCH SLOV zameraný na prezentáciu súčasnej slovenskej poetickej tvorby.

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 24.04.2023

Učíme sa umeniu-výtvarný kurz

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 23.04.2023

Interaktívny slovesný večer Juraja Genčanského

viac o projekte


Návraty ku koreňom, 3. ročník

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 22.04.2023 - 16.12.2023

Projekt je zameraný na spoznávanie tradičných remesiel a tvorivých aktivít. Stretnutia majú teoretickú a praktickú časť. Sú vhodné pre všetkých záujemcov. 8 tvorivých stretnutí, ktoré sa budú venovať recyklovaniu oblečenia technikou lynoritu, práci s kožou, výrobe prírodných sviečok a vrchnáku zo živice, výrobe úžitkového predmetu s kyjatickým vzorom, vyrezávanému a cínom vylievanému šperku, tvorbe textilnej tapisérie z ovčej vlny, zimnej dekorácie a príprave cukrovinky griláže.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómií

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 22.04.2023

workshop - získanie zručnosti pri výrobe ľudového odevu - šatiek

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 22.04.2023

Jarný praktický workshop záhradného dizajnu

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 21.04.2023 - 23.04.2023

Trojdňová remeselná tvorivá dielňa zameraná na obuvníctvo. Venovať sa budeme ručne šitej bosonohej obuvi. Kde: Krajské osvetové stredisko v Nitre Lektorka: Zuzana Ágová

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómií

Miesto a termín konania: Roztoky, Slovenská republika / 21.04.2023 - 23.04.2023

expedícia zameraná na pozorovanie meteorov

viac o projekte


Kreatívne tvorenie III.

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 20.04.2023

Makro- workshop zameraný na rozvoj fotografickej fantázie a schopnosti kreatívneho myslenia.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 18.04.2023

Liptovské kultúrne stredisko pripravilo pre milovníkov filmu a neprofesionálnych filmárov 5 večerov, počas ktorých sa budete môcť stretnúť s profesionálnymi filmárskymi tvorcami.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 17.04.2023

Zámerom je zrealizovať literárno-hudobný program pri príležitosti 200. výročia narodenia maďarského básnika slovenského pôvodu Sándora Petőfiho, ktorého tvorba a život je spojený s Novohradom, a priamo s mestom Lučenec , kde v roku 1845 žil aj tvoril.

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 15.04.2023

Stretnutie s remeslom je príležitosť vyskúšať si remeselnú techniku pod dohľadom skúseného majstra. Tentokrát si vyrobíme koženú kapsu s Petrom Krnáčom.

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 15.04.2023 - 16.04.2023

remeselný kurz-hrnčiarstvo

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 15.04.2023

Školenie pre vedúcich a pedagógov DFS a folklórnych krúžkov v oblasti tanečnej prípravy ľudového tanca.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 14.04.2023

fotografický workshop amatérskych fotografov zameraný na dokumentárnu fotografiu a jej presah kde: Nitra lektor: Mgr. Jozef Peniak, PhD.

viac o projekte


Návraty ku koreňom, 3. ročník

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 14.04.2023

Prvým tvorivým stretnutím v rámci 3. ročníka projektu Návraty ku koreňom bude DIZAJN NA TEXTILE. V sobotu, 22. 4. 2023 si počas dopoludnia v čase 9.00 – 12.00 hod. v priestoroch DK v Rimavskej Sobote vytvoríte svoj vlastný originálny dizajnový kúsok. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Stromy

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 12.04.2023 - 14.04.2023

Thalia Teatro organizovalo na jar (2023) vo Zvolene divadelný ateliér pre deti školského veku so zameraním na ekológiu a ochranu životného prostredia s použitím metodológie bábkového divadla. Projekt bol podporený z verejných zdrojov hlavným partnerom Fondom na podporu umenia.

viac o projekte