Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 19.06.2023

Učíme sa umeniu, výtvarný kurz - Architektúra v kostole

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 17.06.2023

UMENIE PRE KAŽDÉHO – STROMY výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na akvarel kde: Krajské osvetové stredisko v Nitre lektorka: MFA Dominika Lehocká

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 17.06.2023

Záverečné defilé Mesta kultúry Revúca 2022

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 16.06.2023 - 17.06.2023

Tvorivá dielňa pre dospelých s využitím tradičných výtvarno-technologických postupov.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 14.06.2023

remeselná tvorivá dielňa na tému "MODROTLAČ". Miesto konania: KOS v NITRE Lektorka: Ing. Lucia Dovalová

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Zlaté Moravce, Slovenská republika / 13.06.2023 - 14.06.2023

2-dňový workshop pre žiakov základných škôl v okrese Zlaté Moravce vo veku od od 7 do 12 rokov, ktoré sa chcú venovať umeleckému prednesu a zdokonaľovať sa v ňom. Workshop bude viesť lektorka Mgr. Kristína Šimková, dlhoročná recitátorka, ktorá sa na ZUŠ J. Rosinského v Nitre venuje príprave recitátorov na rôzne súťaže. Zameranie workshopu: 1.deň – recitátor a jeho prejav 2.deň – práca s prozaickým textom a jeho následný prednes

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Očová, Slovenská republika / 13.06.2023

Poďme sa hrať - dielne zamerané na tvorbu jednoduchej divadelnej hry podporujúci zdravý rozvoj tvorivosti u detí ZŠ.

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 13.06.2023

cyklus prednášok o modernom umení pod názvom "Ruský konštruktivizmus"

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Dolné Plachtince, Slovenská republika / 11.06.2023

Aktivita zameraná na tradičnú kultúru Plachtiniec.

viac o projekte


Divadlo a deti 2023

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 08.06.2023 - 09.06.2023

Celoštátny festival neprofesionálneho činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla dospelých a mládežníckych divadelných súborov s inscenáciami pre deti sa opäť uskutoční v Rimavskej Sobote. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Svoje inscenácie predvedie detskému publiku i odbornej porote deväť súťažiacich kolektívov.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Šaľa, Slovenská republika / 07.06.2023 - 08.06.2023

2-dňový workshop pre žiakov základných škôl v okrese Šaľa od 7 do 12 rokov, ktoré sa chcú venovať umeleckému prednesu a zdokonaľovať sa v ňom. Workshop bude viesť lektorka Mgr. Kristína Šimková, dlhoročná recitátorka, ktorá sa na ZUŠ J. Rosinského v Nitre venuje príprave recitátorov na rôzne súťaže. Zameranie workshopu: 1.deň – recitátor a jeho prejav 2.deň – práca s prozaickým textom a jeho následný prednes

viac o projekte


Prievidzské zborové dielne

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 03.06.2023 - 04.06.2023

Dvojdňové vzdelávacie podujatie v oblasti zborového spevu umožňuje milovníkom zborového spevu pracovať v troch dielňach pod vedením renomovaných lektorov, ktorými sú špičkoví zboroví dirigenti zo Slovenska a Českej republiky.

viac o projekte


Spievanky pod Pohanským vrchom

Miesto a termín konania: Stredné Plachtince, Slovenská republika / 03.06.2023

scénický program folklórnych kolektívov a jednotlivcov

viac o projekte


Naše Kysuce 2023

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 02.06.2023 - 04.06.2023

2. 6. 2023 sa na Kysuciach začne 2. workshop v rámci celoslovenského podujatia My StreetFilms SK, ktorý je zameraný na réžiu dokumentárneho filmu a prácu s ľuďmi pred kamerou.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 30.05.2023

vzdelávacia aktivita

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 30.05.2023 - 31.05.2023

dvojdňový workshop pre žiakov ZŠ v okrese Nitra od 7 do 12 rokov, ktoré sa chcú venovať umeleckému prednesu a zdokonaľovať sa v ňom. Workshop bude viesť lektorka Mgr. Kristína Šimková, dlhoročná recitátorka, ktorá sa na ZUŠ J. Rosinského v Nitre venuje príprave recitátorov na rôzne súťaže. Zameranie workshopu: 1.deň – recitátor a jeho prejav 2.deň – práca s prozaickým textom a jeho následný prednes

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 29.05.2023

vzdelávacia aktivita

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 29.05.2023

učíme sa umeniu - kresba v plenéri stromy uhlíkom a rudkou

viac o projekte


Kultúra človeka, kultúra spoločnosti

Miesto a termín konania: Plevník-Drienové, Slovenská republika / 26.05.2023

Spomienkové podujatie pri príležiosti 110. výročia narodenia Dominika Tatarku

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 25.05.2023

Workshop pre verejnosť

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 24.05.2023

Participačný workshop Revúčanov

viac o projekte


Kultúra človeka, kultúra spoločnosti

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 23.05.2023

Vzdelávacie podujatie pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl na tému Rešpektujúca komunikácia online.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 19.05.2023 - 09.06.2023

Galantské osvetové stredisko ako hlavný organizátor aktivity Divadelné tvorivé dielne, pripravilo pre deti a mládež štyri kreatívne stretnutia, ktoré podporujú zmysluplné využívanie voľného času. Aktívna práca v tvorivých divadelných dielňach rozvíja podmienky pre nadobúdanie nových zaujímavých umeleckých zručností obohacujúcich kognitívnu i emocionálnu stránku osobnosti detí a mládeže.

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 18.05.2023

vzdelávací seminár pre učiteľky a učiteľov výtvarnej a regionálnej výchovy, vychovávateľky a vychovávateľov školských klubov, ale aj všetkých záujemcov o tradičnú kultúru Program 8.30 Kabanice v zbierkovom fonde Podpolianskeho múzea v Detve – PaedDr. Renata Babicová a Mgr. Elena Műhlbergerová 9.15 Oblátnice – Mgr. Alexandra Kossárová 10.00 Praktická časť: Zdobené prvky kabaníc: kapsička – lektor: Dominik Jurčo 12.00 Zdobenie mosadze: záložka – lektor: Michal Melicherčík

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Krupina, Slovenská republika / 18.05.2023

Deň s divadlom - cyklus stretnutí pre amatérskych divadelných umelcov. Obsahom sú teoretické i praktické východiská, postupy pri výbere divadelnej hry, dramatizácia, dramaturgia, scénografia, práca s režisérom a herecké techniky.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 17.05.2023

remeselná tvorivá dielňa pre mládež a dospelých

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľká Čalomija, Slovenská republika / 17.05.2023 - 18.05.2023

Tvorivá dielňa zameraná na prezentáciu techniky paličkovanej čipky.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 17.05.2023 - 21.06.2023

Galantské osvetové stredisko prináša nové možnosti aktívnej činnosti a sebarealizácie verejnosti v širokom spektre záujmového vzdelávania. Nadobúdanie nových informácií a aktívne využitie voľného času prinášajú 4 tvorivé kreatívne dielne pod názvom Čaro hliny realizované v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne.

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 16.05.2023

Vráťme sa dopredu - cyklus prednášok o modernom umení

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 16.05.2023

Poďme sa hrať - dielne zamerané na tvorbu jednoduchej divadelnej hry podporujúci zdravý rozvoj tvorivosti u detí ZŠ.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 16.05.2023

Liptovské kultúrne stredisko pripravilo pre milovníkov filmu a neprofesionálnych filmárov 5 večerov, počas ktorých sa budete môcť stretnúť s profesionálnymi filmárskymi tvorcami.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 16.05.2023

Rozprávanie o premenách krajiny

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Muráň, Slovenská republika / 13.05.2023

Lektorovaná vychádzka do prírody Muránskej planiny

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 13.05.2023

Tvorivá dielňa pre dospelých s využitím tradičných výtvarno-technologických postupov.

viac o projekte


Príbeh hudby - pridaj sa k nám!

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 11.05.2023 - 13.05.2023

Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a Vojenskou hudbou prinášajú ďalšiu časť najväčšieho celoslovenského cyklu koncertov pre celú rodinu, Príbeh hudby, ktorý bol tento rok nominovaný na ocenenie Krištáľové krídlo. Viac ako 100 účinkujúcich vás presvedčí, že na vstup do sveta hudby nie je ani dnes neskoro a rozhodnutie stať sa žiakom základnej umeleckej školy môže byť jedným z najlepších v živote!

viac o projekte


Tvorivé a vzdelávacie podujatia 4

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 10.05.2023

Metodický seminár k moderovaniu je určený pedagógom základných a stredných škôl. Lektorkou na podujatí bude Mgr. Soňa Pariláková, PhD. Téma podujatia: Moderovanie ako služba a zodpovednosť voči respondentom i téme. Moderovanie ako zručnosť učiteľa. Podujatie sa bude konať v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom. Účastníci budú spoznávať procesy a zručnosti, ktoré sú pre moderovanie potrebné.

viac o projekte


Kreatívne tvorenie III.

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 10.05.2023 - 18.10.2023

Kreatívni seniori - tvorivé dielne pre seniorov pozostávajúce z rôznych tvorivých dielní počas roka, ukončené výstavou v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch v mesiaci október, ktorý je venovaný úcte k starším.

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Podzámčok, Slovenská republika / 07.05.2023

Deň s divadlom - cyklus stretnutí pre amatérskych divadelných umelcov. Obsahom sú teoretické i praktické východiská, postupy pri výbere divadelnej hry, dramatizácia, dramaturgia, scénografia, práca s režisérom a herecké techniky.

viac o projekte


Návrat tradícii II.

Miesto a termín konania: Žakarovce, Slovenská republika / 06.05.2023

Výroba črpákov - celodenná ukážka výroby tradičných črpákov pod vedením skúseného majstra, baču a zberateľa. Miesto : Kultúry dom Žakarovce

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 05.05.2023

Folklór v hlave - talkshow, ktorá má za cieľ popularizovať tradičnú ľudovú kultúru a predstaviť bližšie jej výrazné osobnosti širokej verejnosti. Rozhovory s osobnosťami sú prepojené ich kultúrno-umeleckými vystúpeniami a projekciou.

viac o projekte