Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Mladý moderátor 2023

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 05.10.2023

workshop Toto som ja - príď si vyskúšať rozhovor s ostrieľanými moderátormi - Adela a Viktor Vincezoví

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 03.10.2023

Vráťme sa dopredu - cyklus prednášok o modernom umení

viac o projekte


Miesta nedourčenosti (Reflexie poézie 2012 - 2022)

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 03.10.2023

Literárne KUpé. Beseda a autorské čítanie na tému Záhyby pamäte. Hostia: S. Kaščáková, J. Kuniak, J. Kudlička

viac o projekte


Naše Kysuce 2023

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 29.09.2023

Vzdelávací odborný seminár

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 29.09.2023

Poďme sa hrať - dielne zamerané na tvorbu jednoduchej divadelnej hry podporujúci zdravý rozvoj tvorivosti u detí ZŠ. Cieľom je vytvoriť hru z bežných činností.

viac o projekte


14. ročník Medzinárodný festival paličkovanej čipky "Paličkovanie, csipkeverés, koronki"

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 29.09.2023 - 01.10.2023

Prednášky - história liptovskej čipky, gemerské čepce, spracovanie ovčej vlny. Workshopy- splietanie liptovský a gemerských vzorov. Medzinárodná výstava paličkovanej čipky a autorská výstava českej čipkárky, ktorá potrvá do do 27. októbra 2023.Most,ktorý nás spája - XIV. ročník medzinárodného festivalu prvýkrát privíta aj čipkárky z Francúzska a zo Španielska, ktoré svoje autorské práce pripoja k tomuto unikátnemu spoločnému medzinárodnému dielu.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 29.09.2023

kreatívne hravé vzdelávacie workshopy – pokusy a experimenty z oblasti prírodných vied pre deti a mládež

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómií

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 29.09.2023 - 30.09.2023

workshop - tkanie na krosnách, vitráž a tiffany

viac o projekte


Mladý moderátor 2023

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 28.09.2023

Tvorivý workshop zameraný na rozvoj moderátorských zručností, lektor Marcel Hanáček sa bude snažiť prihláseným študentom priblížiť všetkých 5 súťažných disciplín ku krajskej súťaži Mladý moderátor. Súťažné disciplíny - vlastná relácia, rozhovor, reportáž, reklamný a spravodajský text

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónov IV.

Miesto a termín konania: Medzev, Slovenská republika / 28.09.2023 - 29.09.2023

Zámerom projektových aktivít je predovšetkým vzdelávanie širokej laickej verejnosti nenútenou, hravou a poznávacou formou v oblasti tradičnej ľudovej a miestnej kultúry, v oblasti hudby a vizuálneho umenia, v oblasti tradičných remesiel, tvorivých aktivít, astronómie a prírodných vied.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 28.09.2023

Výchovno-vzdelávacie podujatie má za cieľ priblížiť účastníkom podujatí z okresov Lučenec a Poltár región Novohrad – jeho históriu, prírodné bohatstvá, kultúru a jej ochranu, architektúru, ako aj významné osobnosti regiónu.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 28.09.2023 - 04.10.2023

Pripomínať a prezentovať tradície najstaršieho remesla- hrnčiarstva. Výchovnou, vzdelávacou, ale aj zábavnou formou priblížiť hrnčiarstvo.

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 27.09.2023

Rétorický workshop z cyklu Nová rétorika obsahovo zameraný na neverbálne aspekty prejavu rečníka. Workshop je určený pre študentov stredných škôl a gymnázií prípadne vyšších ročníkov základných škôl.

viac o projekte


Kreatívne tvorenie III.

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 27.09.2023

Dimenzie experimentácie s pohybom.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 27.09.2023

Cieľom projektu je odborný rast recitátorov, moderátorov, hercov a rečníkov formou podnetných tvorivých dielní vedených odbornými lektormi,

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 26.09.2023

Liptovské kultúrne stredisko pripravilo pre milovníkov filmu a neprofesionálnych filmárov 5 večerov, počas ktorých sa budete môcť stretnúť s profesionálnymi filmárskymi tvorcami.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Šaľa, Slovenská republika / 25.09.2023

prednášky, komentované pozorovanie oblohy cez astronomické ďalekohľady vedené členmi Slovenského zväzu astronómov a tvorivé dielne pre deti

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 25.09.2023

Učíme sa umeniu - výtvarný kurz pre dospelých

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 23.09.2023

fotografický workshop amatérskych fotografov zameraný na svetlo a kompozíciu kde: KS Večierka Šaľa lektor: Mgr. Jozef Peniak, PhD.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómií

Miesto a termín konania: Roztoky, Slovenská republika / 23.09.2023 - 24.09.2023

workshop - výroba hlinenej omietky

viac o projekte


Cesta po stopách baníctva - tvorivé a vzdelávacie podujatie

Miesto a termín konania: Gelnica, Slovenská republika / 22.09.2023

Deň baníkov - !Cesta po stopách baníctva" - Program podujatia - Sprievodné aktivity - prednášky, výstavy, banícka kuchyňa, ochutnávka jedál, razenie mincí, staré banícke remeslá - skupiny

viac o projekte


Naše Kysuce 2023

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 22.09.2023

Remeselný workshop pre žiakov 6. ročníka so zameraním na včelárstvo a jeho význam pre prírodu, život človeka a svet. Lektor: Ing. Martin Slovák

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómií

Miesto a termín konania: Roztoky, Slovenská republika / 22.09.2023 - 24.09.2023

Podujatie zamerané na astronómiu, astrofyziku, kozmológiu, prístrojovú techniku, pozorovacie metódy a metódy spracovávania napozorovaných dát

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 22.09.2023 - 24.09.2023

Vzdelávací workshop pre neprofesionálnych fotografov.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 20.09.2023 - 11.10.2023

Galantské osvetové stredisko pripravilo v dňoch 20. septembra a 11. októbra 2023 dve vzdelávacie podujatia z oblasti umeleckého prednesu pod názvom Tvorivé inšpirácie. Aktivita má za cieľ usmernenie účastníkov a poskytnutie námetov na skvalitnenie a zefektívnenie vzdelávacieho pôsobenia v oblasti záujmovej umeleckej činnosti, konkrétne v hovorenom slove. Prínosom realizovaného vzdelávania bude vzbudenie záujmu o nadobúdanie nových informácii a rozširovanie vedomostí.

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 20.09.2023

Kurz paličkovania pre pokročilých s lektorkou Katkou

viac o projekte


Oživené nádvorie - festival neprofesionálnej tvorby

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 20.09.2023 - 21.09.2023

Prepojenie a prezentácia všetkých žánrov záujmovo-umeleckej činnosti regiónu.

viac o projekte


Zborová mozaika spájajúca svet

Miesto a termín konania: Španielsko / 18.09.2023 - 24.09.2023

Spevácky zbor Apollo sa zúčastnil súťažného festivalu Canco Mediterrania 2023 v španielskom meste Lloret de Mar. V konkurencii 19 zborov z Indonézie, Faerských ostrovov, Venezuely, Českej republiky, Poľska a Španielska získal dve zlaté pásma a zároveň dve špeciálne ocenenia Grand Prix - najlepší zbor festivalu,

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 16.09.2023

výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na koláž lektor: Mgr. Ján Huňady,PhD.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 16.09.2023

Pozývame Vás na Folklórny večer do Domu osvety v Rimavskej Sobote, 16.9.2023 od 20:00 sa v rámci projektu Čarovná studnička presunieme na tanečný parket, kde budeme pokračovať v tanečnej dielni a tancovačke z FS VEPOR z Klenovca, Po klenovsky. Aktivitu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Tvorivé a vzdelávacie podujatia 4

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 14.09.2023

Podujatie určené žiakom a študentom. Počas podujatia bude návštevníkom prezentovaných viacero tradičných remesiel v takmer autentickom prostredí skanzenu Vihorlatského múzea v Humennom. Súčasťou podujatia bude prehliadka expozície a kultúrny program.

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 12.09.2023

Vráťme sa dopredu-cyklus prednášok o modernom umení

viac o projekte


Zôsyp – regionálna prehliadka folklórnych kolektívov Liptova

Miesto a termín konania: Pribylina, Slovenská republika / 09.09.2023

Z troch chotárov - tradície dolného, stredného a horného Liptova.

viac o projekte


Večery s folklórom

Miesto a termín konania: Žiar nad Hronom, Slovenská republika / 09.09.2023

Zviditeľnenie folklórnych súborov, skupín a sólistov a oživenie zvykov a tradícií v našom regióne. Sprievodnými podujatiami priblížime kalendárny obradový folklór, ukážky remeselníkov budú zamerané na prezentáciu a rozvoj tradičných remesiel, remeselné dielne pre deti aj dospelých budú motiváciou pre ľudí, aby sa začali venovať remeslám. Sprievodný program bude obohatený o prípravu a ochutnávku tradičných jedál a zaujímavý program pre deti.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii V.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 08.09.2023 - 23.09.2023

Anotácia : workshop s tvorivým procesom smerujúci k vzniku site specific s názvom Vzorce správania / behavior patterns

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 08.09.2023 - 10.09.2023

My Street Films SK - projekt vzdelávania v oblasti tvorby dokumentárneho filmu.

viac o projekte


Čipka v Honte

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 28.08.2023 - 02.09.2023

festival paličkovanej čipky

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómií

Miesto a termín konania: Roztoky, Slovenská republika / 26.08.2023

workshop na ošetrenie drevených trámov

viac o projekte


Návraty ku koreňom, 3. ročník

Miesto a termín konania: Kyjatice, Slovenská republika / 26.08.2023

V sobotu, 26. 8. 2023 sa na štvrtom tvorivom stretnutí v rámci 3. ročníka projektu Návraty ku koreňom, vydáme za lektorom a tvorcom kyjatických hračiek, priamo do jeho dielne v Kyjaticiach. Počas trojhodinového workshopu sa zoznámime s históriou a jedinečnosťou kyjatického vzoru. Spolu s lektorom Ladislavom Hedvigym, ktorý je držiteľom titulu majster ľudovej umeleckej výroby za rok 2022, si vyrobíme krásne drevené podložky pod poháre s jedinečným kyjatickým ornamentom.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómií

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 25.08.2023

workshop zameraný na mútenie masla a bielenie plátna

viac o projekte