Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Rozprávka písaná pod hviezdami - uvedenie knihy

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 09.12.2021

Plánované uvedenie knihy Rozprávka písaná pod hviezdami

viac o projekte


ČAROVNÁ STUDNIČKA

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 02.12.2021 - 16.12.2021

Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja pozýva na webináre v oblasti tradičnej ľudovej kultúry 1.) 2. decembra 2021, od 10:00 "Od obradového folklóru ku hrám", 2.) 13. decembra 2021, od 17:00 Strídžie dni, 3.) 16. decembra 2021, od 17:00 Vianočné zvykoslovie, koledy a vinše. Webináre sa realizujú v rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 01.12.2021

V rámci projektu Divadlo a deti sa 1. 12. 2021 o 9:00 hod. uskutoční v priestoroch Novohradského osvetového strediska tvorivá dielňa zameraná na výrobu a vedenie bábky.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 27.11.2021

Cieľom projektu je tvorivé dielne pre zbory a vedúcich speváckych zborov, aby mali možnosť priučiť , zdokonaliť a prezentovať sa pod vedením odborného lektora.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 27.11.2021

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci organizuje tvorivú dielňu pre tvorcov divadla, ktorá bude zameraná interpretáciu divadelnej postavy.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 26.11.2021 - 27.11.2021

cyklický workshop divadla č.2 a 3

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 4

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 25.11.2021

Včera bola dievka, dnes je žena - online etnologická prednáška

viac o projekte


ČAROVNÁ STUDNIČKA

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 25.11.2021

Cyklus podujatí a aktivít pre rôzne vekové skupiny a záujmové kategórie.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 24.11.2021

24. novembra 2021 o 18.00 h sa v koncertnej sále ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne predstavia cimbalisti ─ mladé cimbalové talenty v spojení s profesionálmi, ktorí reprezentujú výnimočnosť majstrovského nástroja. Súčasťou podujatia je odborný seminár pre účinkujúcich cimbalistov.

viac o projekte


II. Kreatívne na osvete

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 24.11.2021

Interaktívny vzdelávací workshop pre členov detských a mládežníckych divadelných súborov, učiteľov a vedúcich dramatických krúžkov okresu Dunajská Streda

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 24.11.2021

KYBERŠIKANA, nie je vítaná - vzdelávacie podujatie pre žiakov ZŠ a študentov SŠ

viac o projekte


KreaTiviTa 2021 – cyklus výstav neprofesionálnej výtvarnej a fotografickej tvorby v trnavskom regióne

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 23.11.2021 - 17.12.2021

Trnavské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja sprístupnilo dňa 23. novembra 2021 h v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského vianočnú výstavu „V jasličkách na slame“. Keramické betlehemy, reliéfy, figurálne plastiky, ale i keramické šperky pochádzajú z ateliéru Márie Hanúskovej. Výstava je poslednou výstavou z projektu KreaTiviTa 2021, ktorého hlavným partnerom je Fond na podporu umenia. Výstava potrvá do 17. 12. 2021.

viac o projekte


II. Kreatívne na osvete

Miesto a termín konania: Veľká Paka, Slovenská republika / 22.11.2021

II. cyklický interaktívny vzdelávací workshop pre deti a mládež, priblíženie im niektorých tradičných ľudových hudobných nástrojov a folklóru, slovenskej ľudovej kultúry v našom prihranične národnostne zmiešanom regióne.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 20.11.2021

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Vás pozýva 20. novembra 2021 o 9.00 h do ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne na štvrté podujatie v rámci cyklu STRETNUTIE S UMENÍM, tentokrát zamerané na tajomné posolstvá v krajinách maliara Rudolfa Mošku s lektormi Elou Porubänovou a Jozefom Švikruhom.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 19.11.2021

cyklický workshop o príprave divadiel poézie a detských recitačných kolektívov

viac o projekte


Naše Kysuce 2021

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 19.11.2021

Odborný vzdelávací seminár pre pedagógov, ktorí sa intenzívne venujú príprave recitátorov na ZŠ a SŠ a iným záujemcom o umelecký prednes, zameraný na všetky oblasti prednesu, spojený s praktickými cvičeniami.

viac o projekte


Belopotockého Mikuláš 2021 celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 18.11.2021 - 21.11.2021

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla dospelých je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Nesie meno jedného z najznámejších organizátorov kultúrneho života v čase národného obrodenia a zakladateľa prvého slovenského ochotníckeho divadla Gašpara Fejérpatakyho Belopotockého. Od roku 1950 sa na jeho počesť koná divadelný festival dospelých – Belopotockého Mikuláš.

viac o projekte


Naše Kysuce 2021

Miesto a termín konania: Staškov, Slovenská republika / 15.11.2021 - 16.11.2021

Detský filmársky workshop Filmárik je určený pre žiakov Základnej školy. Naučia sa vyhotoviť svoj film - zostaviť scenár, zrežírovať, nafilmovať, spracovať v postprodukcii.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 13.11.2021

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Vás pozýva 13. novembra 2021 o 9.00 h do ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne na tretie podujatie v rámci cyklu STRETNUTIE S UMENÍM, tentokrát zamerané na pramene poznania a inšpiráciu ľudovou tvorbou u textilnej výtvarníčky a umeleckej čipkárky Eleny Holéczyovej s lektormi Elou Poruänovou a Miladou Ždrnja.

viac o projekte


Netradičnie tradičnô

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 13.11.2021 - 14.11.2021

Intenzívny kurz výšivky krivou ihlou, od A do Z.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 13.11.2021

Nevšedné spracovanie Hviezdoslavových balád plné poézie, spevu a živej cimbalovej hudby s cieľom podporiť rozvoj vedomostí o živote a diele P. O. Hviezdoslava pri príležitosti 100. výročia úmrtia.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 12.11.2021

prednáška Súhvezdia južnej oblohy a ich objekty / a komentované pozorovanie oblohy vo hvezdárni

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 10.11.2021

Tvorivá dielňa zameraná na výrobu sviečok z včelieho vosku. Kde: KOS v Nitre lektorka PhDr. Romana Píteková Dipl. mt.l.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 4

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 09.11.2021

Učíme sa umeniu - záujem dospelej populácie vzdelávať sa v oblasti výtvarného umenia a aktívne sa mu venovať.

viac o projekte


II. Kreatívne na osvete

Miesto a termín konania: Veľká Paka, Slovenská republika / 08.11.2021

II. cyklický interaktívny vzdelávací workshop pre deti a mládež, priblíženie im niektorých tradičných ľudových hudobných nástrojov a folklóru, slovenskej ľudovej kultúry v našom prihranične národnostne zmiešanom regióne

viac o projekte


Divertimento Musicale 2021

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 06.11.2021

Druhá časť krajskej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby Divertimento Musicale 2021 sa uskutoční v sobotu 6.11. 2021 v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi. Súťažne vystúpia Komorný orchester mesta Trenčín, Malý komorný orchester z Nového Mesta nad Váhom a Sláčikový orchester ZUŠ Mokrého z Topoľčian.

viac o projekte


Netradičnie tradičnô

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 06.11.2021 - 07.11.2021

Výroba miniatúry detvianskeho vyrezávaného kríža pod vedením Milana Malčeka.

viac o projekte


Na Scénu 2021

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 06.11.2021 - 07.11.2021

Herecko – improvizačný workshop Divadelný workshop pre všetkých , čo si chcú rozvíjať fantáziu a tvorivosť. Súčasť projektu Na Scénu 2021 Ako byť kreatívny a otvárať sa novým divadelným skúsenostiam a zručnostiam. Lektorky: Tereza Hrubá a Pavla Mikšíková z Divadla Procity, Praha /ČR

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 06.11.2021

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Vás pozýva 6. novembra 2021 o 9.00 h do ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne na druhé podujatie v rámci cyklu STRETNUTIE S UMENÍM zamerané na tvorbu Karola Ondrejičku s lektormi Elou Poruänovou a Jozefom Vydrnákom.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 05.11.2021 - 07.11.2021

Herecký workshop s názvom : Od telesnosti k materiálu a späť nadväzuje na Odivo workshopov, lektor: Maja Danadová a Filip Hajduk

viac o projekte


II. Kreatívne na osvete

Miesto a termín konania: Veľký Meder, Slovenská republika / 04.11.2021

IV. tvorivá dielňa pre žiakov, študentov a členov dramatických krúžkov, ako aj ich pedagógov .

viac o projekte


II. Kreatívne na osvete

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 03.11.2021

IV. tvorivá dielňa pre žiakov, študentov a členov dramatických krúžkov, ako aj ich pedagógov .

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 30.10.2021

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v nadväznosti na vzdelávacie semináre z predchádzajúcich rokov pripravuje HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE pre vedúcich a tanečných pedagógov folklórnych kolektívov, základných umeleckých škôl, tanečných krúžkov materských škôl či pedagógov základných škôl.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 4

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 28.10.2021

Medzi láskou a autoritou - online etnologická prednáška

viac o projekte


II. Kreatívne na osvete

Miesto a termín konania: Gabčíkovo, Slovenská republika / 27.10.2021

II. cyklický interaktívny vzdelávací workshop pre deti a mládež, priblíženie im niektorých tradičných ľudových hudobných nástrojov a folklóru, slovenskej ľudovej kultúry v našom prihranične národnostne zmiešanom regióne.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Nová Dubnica, Slovenská republika / 26.10.2021

Tvorivá divadelná dielňa pre členov neprofesionálnych divadelných súborov je zameraná na vznik inscenácie.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 4

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 25.10.2021 - 10.12.2021

Súťaž zameraná na etnologický výskum - podmienky

viac o projekte


Netradičnie tradičnô

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 23.10.2021 - 24.10.2021

Spracovanie vlny plstením a výroba plstených ozdôb formou mokrého a suchého plstenia.

viac o projekte


Netradičnie tradičnô

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 23.10.2021 - 24.10.2021

Zdobenie vianočných ozdôb a kraslíc technikou maľovania voskom používanou pre kraslice.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Giraltovce, Slovenská republika / 22.10.2021

cyklus workshopov v oblasti umeleckého slova

viac o projekte