Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 11.02.2023

Skupina výtvarníkov, ktorá sa združuje pri NOS v Lučenci je pestrou zostavou ľudí rôzneho veku, pôvodu a rozmanitého profesijného zamerania či vzdelania.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 11.02.2023

Tvorivá dielňa pre dospelých s využitím tradičných výtvarno-technologických postupov.

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Nitrianske Pravno, Slovenská republika / 10.02.2023

Spoznaj, zaži, nauč sa - tri jednodňové vzdelávacie podujatie zamerané na hmotné dedičstvo i nehmotné prejavy tradičnej ľudovej kultúry karpatských Nemcov v Nitrianskom Pravne a okolí.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 09.02.2023

Záverečná prezentácia zdokumentovaných príbehov 20. storočia

viac o projekte


Naše Kysuce 2023

Miesto a termín konania: Ochodnica, Slovenská republika / 08.02.2023

V rámci projektu Naše Kysuce 2023 si vypočujú žiaci II. stupňa v ZŠ Ochodnica a ZŠ s MŠ Nesluša zaujímavé informácie o minulosti nášho regiónu. Lektorom bude historik Marián Liščák.

viac o projekte


Podajme tradíciu následovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 07.02.2023

cyklus prednášok o modernom umení

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 04.02.2023

Podujatie o základoch komponovania, zásadách kombinovania času a clony v jednotlivých fotografických žánroch pre začínajúcich fotografov ale aj skúsených, alebo len majiteľov mobilov a ich pokusoch s fotografiou.

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Korytárky, Slovenská republika / 03.02.2023

Pozývame vás na podujatie Pri muzike z Hrochote. Dňa 3. 2. 2023 sa v Kultúrnom dome v Korytárkach budeme učiť piesne, tanečné motívy a tiež základné štýlotvorné hudobné znaky hrochotskej muziky. Lektormi budú Ján Michálik a Katarína Galbičková, Michal Zelinka a Andrea Jágerová. Napokon si budete môcť rozkázať pri Ľudovej hudbe Paľáčovci z Hrochote. Tešíme sa na stretnutie s Vami. Podujatie z verejných zdrojov podporil FPU.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Sirk, Slovenská republika / 03.02.2023

Dramatizované čítanie rómskych a nerómskych rozprávok

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 02.02.2023

Cieľom projektu je odborný rast recitátorov, moderátorov, hercov a rečníkov formou podnetných tvorivých dielní pod vedením odborných lektorov.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 29.01.2023

Interaktívny slovesný večer Juraja Genčanského s hosťami a muzikou

viac o projekte


ČAROVNÁ STUDNIČKA

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 28.01.2023

Fašiangy v Dome osvety v Rimavskej Sobote , v rámci ktorého budú slávnostne odovzdané certifikáty regionálnej značky Gemer - Malohont, 28.1.2023, 17:00. Podujatie sa realizuje v rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2023

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 28.01.2023

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Vás pozýva na vzdelávací seminár Hudobno-spevné a tanečné tradície.

viac o projekte


ČAROVNÁ STUDNIČKA

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 27.01.2023

27.1.2023, Dom kultúrry v Revúcej od 15:30 Škola tanca s lektormi Agátou Krausovou a Slavomírom Ondejkom. Vyučovať sa budú tance z Rejdovej Čardáš, Palicový a ženské kolesá. Účastnícky poplatok je 2,00 €. Prihlášky na: folklorgmos@rsnet.sk, alebo na t.č. 0904875369. Tvorivá dielňa sa realizuje v rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 23.01.2023 - 24.01.2023

Plagátová výstava a tri workshopy

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 19.01.2023

Folklór v hlave má za cieľ popularizovať TĽK a predstaviť bližšie jeho výrazné osobnosti širokej verejnosti. Rozhovory s osobnosťami sú prepojené ich kultúrno-umeleckými vystúpeniami a projekciou. V roku 2023 plánujeme 3 podujatia. Ako prvá sa nám predstaví rodina Topoľovských.

viac o projekte


ČAROVNÁ STUDNIČKA

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 11.01.2023 - 18.01.2023

Čarovná studnička je projekt, ktorého zámerom je prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít vytvoriť edukačné aktivity pre deti, mládež a dospelých na území okresov Rimavská Sobota a Revúca. Vzdelávacími aktivitami chceme rozvíjať tradičné zručnosti a vedomosti v oblasti TĽK, osvojovať tradičné remeselné postupy, ako aj rozvíjať nové metódy, techniky. Prispieť aj ku kvalitatívnej úrovni v oblasti súčasného umenia, vytvoriť podmienky na kreatívne tvorenie.

viac o projekte


Festival malých dychových hudieb

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 02.01.2023 - 29.12.2023

Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom bude organizovať v septembri 2023 už 15. ročník Festivalu malých dychových hudieb. Festivalom upriamujeme pozornosť verejnosti v trnavskom regióne na bohatú tradíciu dychovej hudby, ktorá sa rozvinula na kvalitnú interpretačnú a aj autorskú úroveň. Festival malých dychových hudieb je podujatím žánra dychových hudieb, pokračuje v nadväznosti na hudobné tradície svojich predkov, v generačnej výmene muzikantov i spevákov.

viac o projekte


Kračúnske štedrivke

Miesto a termín konania: Dolné Plachtince, Slovenská republika / 26.12.2022

Prezentačné podujatie v oblasti tradičnej kultúry / folklorizmu

viac o projekte


Kračúnske štedrivke

Miesto a termín konania: Stredné Plachtince, Slovenská republika / 18.12.2022

Prezentačné podujatie v oblasti tradičnej kultúry / folklorizmu

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Muráň, Slovenská republika / 17.12.2022

Lektorovaná vychádzka do prírody Muránskej Planiny

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 16.12.2022

Štvrtý komunitný blší trh

viac o projekte


Posolstvo Vianoc

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 15.12.2022

Prezentácia tradičného vianočného zvykoslovia Novohradu a Malohontu je venovaná vianočným obyčajom a tradíciám. V programe spojíme aj ľudové tradície a sakrálne umenie: orgánová hra a účinkovanie chrámových zborov. Divákom prinesieme živý odkaz kedysi silnej tradície počas vianočných sviatkov v Novohrade.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 15.12.2022

Výchovno-vzdelávacie podujatie má za cieľ priblížiť žiakom základných a stredných škôl okresov Lučenec a Poltár región Novohrad – jeho históriu, prírodné bohatstvá, kultúru, architektúru, ako aj významné osobnosti regiónu.

viac o projekte


Poklady na Hrone 2022

Miesto a termín konania: Žiar nad Hronom, Slovenská republika / 13.12.2022

Záujmový kurz výroby brošne z drôtu pre začiatočníkov i pokročilých.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Cinobaňa, Slovenská republika / 12.12.2022

Výchovno-vzdelávacie podujatie má za cieľ priblížiť žiakom základných a stredných škôl okresov Lučenec a Poltár región Novohrad – jeho históriu, prírodné bohatstvá, kultúru, architektúru, ako aj významné osobnosti regiónu.

viac o projekte


Kračúnske štedrivke

Miesto a termín konania: Príbelce, Slovenská republika / 11.12.2022

Prezentačné podujatie v oblasti tradičnej kultúry / folklorizmu

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 09.12.2022

Cyklická prezentácia folklórnych kolektívov Novohradu. Priblížime formou vystúpenia divákom regionálne zoskupenie, ktoré sa predstaví svojou tvorbou vychádzajúcou z regionálnych folklórnych tradícií.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 09.12.2022 - 28.02.2023

Verejná výzva na zber spomienok Revúčanov

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Halič, Slovenská republika / 05.12.2022

Výchovno-vzdelávacie podujatie má za cieľ priblížiť žiakom základných a stredných škôl okresov Lučenec a Poltár región Novohrad – jeho históriu, prírodné bohatstvá, kultúru, architektúru, ako aj významné osobnosti regiónu.

viac o projekte


Kračúnske štedrivke

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 04.12.2022

Prezentačné podujatie v oblasti tradičnej kultúry / folklorizmu

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2022

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 03.12.2022

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Vás pozýva na štvrté podujatie v rámci cyklu STRETNUTIE S UMENÍM zamerané na tému Peter Matejka a jeho maliarsky odkaz.

viac o projekte


Netradičnie tradičnô 2022

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 03.12.2022 - 04.12.2022

Netradičnie Tradičnô je séria tvorivých dielní OZ MUSA, v ktorých sa naučíte využívať tradičné zručnosti Podpoľania netradičným spôsobom tak, aby ste výrobky využili v bežnom živote.

viac o projekte


ČAROVNÁ STUDNIČKA

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 30.11.2022 - 14.12.2022

Čarovná studnička je projekt, ktorého zámerom je prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít vytvoriť edukačné aktivity pre deti, mládež a dospelých na území okresov Rimavská Sobota a Revúca. Vzdelávacími aktivitami chceme rozvíjať tradičné zručnosti a vedomosti v oblasti TĽK, osvojovať tradičné remeselné postupy, ako aj rozvíjať nové metódy, techniky. Prispieť aj ku kvalitatívnej úrovni v oblasti súčasného umenia, vytvoriť podmienky na kreatívne tvorenie.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 30.11.2022

Tvorivé dielne detskej dramatickej tvorivosti pre deti z detských divadelných súborov a ich vedúcich majú za cieľ odborne usmerniť ich činnosť , podporiť rozvoj tvorivých a komunikačných schopností detí, rozvoj fantázie, empatického cítenia, improvizácie.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Nová Dubnica, Slovenská republika / 29.11.2022

tvorivá divadelná dielňa pre detské divadelné súbory a členov neprofesionálnych divadelných súborov

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 29.11.2022

výtvarný kurz pre neprofesionálnych výtvarníkov

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 29.11.2022

Tvorivé dielne detskej dramatickej tvorivosti pre deti z detských divadelných súborov a ich vedúcich majú za cieľ odborne usmerniť ich činnosť , podporiť rozvoj tvorivých a komunikačných schopností detí, rozvoj fantázie, empatického cítenia, improvizácie.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 29.11.2022

Workshop pre kronikárov

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Púchov, Slovenská republika / 27.11.2022

tvorivá divadelná dielna pre členov detských divadelných súborov a členov neprofesionálnych divadelných súborov

viac o projekte