Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

ČAROVNÁ STUDNIČKA

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 18.05.2021

Cyklus podujatí a aktivít pre rôzne vekové skupiny a záujmové kategórie.

viac o projekte


Kultúrne KLBKO III. - DOJEM V TURCI

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 17.05.2021

Zámerom projektu je edukovať a inšpirovať širokú verejnosť, ako aj profesionálov z oblasti stravovania a na základe poznania historických reálií predstaviť inovácie a koncepciu nového postoja k modernému stravovaniu.

viac o projekte


KreaTiviTa 2021 – cyklus výstav neprofesionálnej výtvarnej a fotografickej tvorby v trnavskom regióne

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 10.05.2021 - 25.06.2021

Výstava textilnej tvorby „Rozuzlenie“ autoriek Aleny Čaklovičovej a Evy Jaurovej je v poradí treťou výstavou, ktorá sa realizuje v rámci projektu KreaTiviTa 2021 vo výstavnom priestore Trnavského osvetového strediska v Dome hudby M. Sch. Trnavského.

viac o projekte


Odborné zručnosti - cesta rozvoja v kultúre

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 07.05.2021

Online webinár dňa 7.5.2021 v čase od 9h do 12h Témy: Kde hľadať právne predpisy a ako sa v nich zorientovať? Najčastejšie právne vzťahy v oblasti kultúry a ich účastníci. Pripravujeme kultúrne podujatie - čo nás čaká a na čo nezabudnúť?

viac o projekte


KreaTiviTa 2021 – cyklus výstav neprofesionálnej výtvarnej a fotografickej tvorby v trnavskom regióne

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 04.05.2021 - 31.05.2021

Výstava fotografií Vernera Scheibenreifa a Milana Marônka – „Výber z tvorby“ je v poradí druhou výstavou, ktorá sa realizuje v rámci projektu KreaTiviTa 2021 vo výstavných priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 4

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 29.04.2021

Novodobé migrácie a manželstvá s cudzincami - online etnologická prednáška

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 4

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 29.04.2021 - 31.12.2021

Kompletná ponuka etnologických prednášok v rámci projektu Mjartanovo Sebedražie

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 19.04.2021 - 30.04.2021

Online sympózium o nádeji 2021 pozostávajúce zo 14 krátkych filmov s myšlienkami pozvaných hostí. Súčasťou niekoľkodňového podujatia je vyhodnotenie fotografií zo súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby.

viac o projekte


Výtvarné spektrum 2021, krajské kolo, 58. ročník celoštátnej postupovej súťaže

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 06.04.2021 - 30.06.2021

Výtvarné spektrum je celoštátna postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby s jednoročnou periodicitou. Nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Poslaním tohto podujatia je aktivizovať a podporovať oblasť neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku v celej jej žánrovej rozmanitosti, poskytovať priestor na prezentáciu a konfrontáciu jej výsledkov v regionálnom, krajskom i v celoštátnom kontexte, získavať prehľad o celkovej úrovni tejto tvorby za konkrétne obdobie.

viac o projekte


Tradičný dvor remesiel

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 31.03.2021 - 31.10.2021

Podujatie má za cieľ návštevníkov preniesť do histórie, kedy v hlavnej úlohe boli samotné ruky a zručnosť človeka, majstra remesla. Tradičný dvor remesiel má za úlohu prezentovať občanom nášho mesta, ale aj širokému okoliu, remeslá, ktorým sa venovali aj moldavskí remeselníci. Konkrétne remeslá: košikárstvo, medovnikárstvo, sviečkarstvo a tvorba z hliny a kože. Návštevníci sa oboznámia s tradičnými remeslami svojich predkov, prvkami výroby, prírodným materiálom a technikou výroby.

viac o projekte


Metodika folklóru

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 27.02.2021

27.február 2021, sobota, od 9:00 – 13:30 hod., webinár, on-line stream zo štúdia telKE, Kasárne/Kulturpark, Košice Tradičná svadba Fenomén čepčenia na mieru Lektorky: Dana Kľučárová, Michaela Dvoekonko

viac o projekte


Metodika folklóru

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 24.02.2021

24.2.2021, streda, 17:00 hod., Zoom, on-line stretnutie Vidiečanova Habovka Lektor: Michal Noga

viac o projekte


Metodika folklóru

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 23.02.2021

23. 2. 2021, Zoom, on-line stretnutie Tradičné hudby na Spiši Lektor: Ján Čarnogurský

viac o projekte


VTEDY V ZÁMKOCH - ONLINE

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 23.02.2021

História mesta Nové Zámky približovaná formou PRÍBEHOV, dialógov a INTERAKTÍVNYCH PREDNÁŠOK, určených širokej verejnosti všetkých vekových kategórií.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 01.02.2021 - 31.12.2021

Metodika výučby ľudového spevu a ľudového tanca predstavuje vzdelávanie v oblasti tradičnej ľudovej kultúry pre tanečníkov a spevákov folklórnych súborov a skupín v našom okrese pre deti a mládež. Cieľom je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu interpretácie tradičnej ľudovej piesne. Odborným lektorom je PhDr. Andrea Jágerová.

viac o projekte


Moje nie zlu - krajská súťaž v tvorbe komiksových príbehov - 18. ročník

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 01.02.2021 - 30.06.2021

Krajská súťaž v tvorbe komiksových príbehov pre žiakov ZŠ, ZUŠ a osemročných gymnázií v Prešovskom kraji.

viac o projekte


CINEAMA 2021 - XXV. ročník krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.02.2021 - 30.09.2021

Krajská súťaž je postupovou súťažou na celoslovenskú súťaž CINEAMA, ktorú organizuje Národné osvetové centrum v Bratislave. Súčasťou podujatia je rozborový seminár a individuálne konzultácie autorov s odbornými lektormi. Podujatie umožňuje prezentáciu amatérskej filmovej tvorby v Trnavskom kraji a umožňuje divákom porovnať filmy rôznych žánrov. Naši autori sa pravidelne zúčastňujú súťaží CINEAMA.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Želiezovce, Slovenská republika / 01.02.2021 - 30.12.2021

Metodika výučby ľudového spevu a tanca predstavuje vzdelávanie v oblasti tradičnej ľudovej kultúry pre tanečníkov a spevákov v našom okrese. Cieľom je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu interpretácie tradičnej ľudovej piesne.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Nová Baňa, Slovenská republika / 01.02.2021 - 31.12.2021

Vzdelávanie detských a mládežníckych ľudových hudieb - cieľom je upriamiť pozornosť na praktickú hru na ľudové nástroje (husle, kontra, kontrabas, cimbal). Priblížme hudobný región a repertoár etnografických oblastí nielen Tekova a Hontu.

viac o projekte


Výtvarné spektrum 2021 - Prešovský kraj

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 01.01.2021 - 31.12.2021

Krajské kolo celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby pozostávajúce zo súťaže, hodnotenia zaslaných diel porotou, vernisáže, výstavy a tvorivých dielní.

viac o projekte


Trnavská bábkarská šnóra

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.01.2021 - 30.12.2021

Projekt Trnavská bábkarská šnóra mal úspešný ohlas, či už u detí, a dospelých, preto sme sa rozhodli v ňom pokračovať i v roku 2021, opäť prinášať nezabudnuteľné zážitky prostredníctvom bábkového divadla malým i veľkým. Projekt ja zameraný na priblíženie sveta bábok, marionét, deťom prvého stupňa základných škôl (organizovaným skupinám) vystúpeniami bábkových divadiel.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 01.01.2021 - 31.12.2021

Workshopy tvorivej dramatiky pod vedením odbornej lektorky ponúkajú nové postupy a metódy tvorivej dramatiky pre učiteľky materských škôl.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 14.12.2020

V pondelok 14. decembra 2020 o 17.00 h sa na koncerte v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne predstavia mladé cimbalové talenty v spojení s profesionálmi, ktorí reprezentujú výnimočnosť majstrovského nástroja. Súčasťou podujatia je odborný seminár pre účinkujúcich cimbalistov.

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 10.12.2020

Tradičná tvorivá dielňa - výroba vianočných vencov, pedigových venčekov, korálikových anjelikov

viac o projekte


Divadelné Dišputy 2020

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 08.12.2020 - 13.12.2020

7. ročník ochotníckeho divadelného festivalu - Divadelné dišputy 2020

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 14.11.2020

Tvorivá dielňa pod vedením odborného lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka.

viac o projekte


Vrava sprava aj zľava - online

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 12.11.2020

Celoročný cyklus besied, prednášok a hodinových kurzov kritického myslenia, vytvárajúci otvorený priestor pre názorovú konfrontáciu a autentickú interakciu publika.

viac o projekte


AMFO - 48. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 04.11.2020 - 19.11.2020

Krajské osvetové stredisko v Nitre pripravuje vyhodnotenie spojené s výstavou celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020, ktorej vyhlasovateľom je NOC Bratislava, z poverenia MK SR. V septembri sa stretli členovia odbornej poroty, aby rozhodli o oceneniach a fotografiách, ktoré budú vystavené v novembri v Nitre. Odborná porota udelila 1 hlavnú cenu, 22 cien a 28 čestných uznaní. V KOS v Nitre predstaví svoju tvorbu 121 súťažiacich zo všetkých krajov Slovenska a vo v

viac o projekte


KreaTiviTa 2020

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 15.10.2020 - 15.12.2020

„Trnava - kráľovské mesto v obrazoch“ je kolektívnou výstavou, kde sa prezentuje 18 výtvarníkov z trnavského regiónu. Ide o ďalší projekt zo série KreaTiviTa 2020. Výstava je inštalovaná vo výstavných priestoroch Trnavského osvetového strediska v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského od 15. októbra a potrvá do 15. decembra 2020.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 14.10.2020 - 07.11.2020

Folklórne hodnoty na strednom Považí VII. - metodické školenie pre vedúcich a členov FS,FSk, DFS

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 10.10.2020

Cyklus vzdelávania formou praktického nácviku zvyku/obradu s domácou folklórnou skupinou vo vybraných obciach regiónu

viac o projekte


VZDELÁVAME UMENÍM

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 02.10.2020

V roku 2020 organizuje ROS Leviciach na Slovensku ojedinelú akciu - IV. medzinárodnú fotografickú konferenciu O fotografickom umení". Ostatné 3 ročníky boli odborníkmi ohodnotené ako mimoriadne vydarená a potrebná akcia v kontexte fotografického umenia. Zúčastňuje sa jej vždy niekoľko špičkových prednášateľov v oblasti fotografického umenia na Slovensku a v zahraničí: kurátori, historici umenia, pedagógovia, fotografi,

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 01.10.2020

Vzdelávacie podujatie určené pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, ale aj ich pedagógov. Prednáška je zameraná na pozitíva i negatíva často užívanej sociálnej siete - INSTAGRAM.

viac o projekte


KreaTiviTa 2020

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 30.09.2020 - 15.12.2020

Autorská výstava výtvarných diel „Rudolf Rypák – výber z tvorby“ je v poradí siedmou výstavou, ktorá sa realizuje v rámci projektu KreaTiviTa 2020 v priestoroch Úradu Trnavského samosprávneho kraja na 2.poschodí.

viac o projekte


KreaTiviTa 2020

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 30.09.2020 - 15.12.2020

Autorská výstava výtvarných diel „Rudolf Rypák – výber z tvorby“ je v poradí siedmou výstavou, ktorá sa realizuje v rámci projektu KreaTiviTa 2020 v priestoroch Úradu Trnavského samosprávneho kraja na 2.poschodí.

viac o projekte


KreaTiviTa 2020

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 30.09.2020 - 15.12.2020

Autorská výstava výtvarných diel a fotografií „Verner Scheibenreif – výber z tvorby“ je v poradí ôsmou výstavou, ktorá sa realizuje v rámci projektu KreaTiviTa 2020 v priestoroch Úradu Trnavského samosprávneho kraja na 1.poschodí.

viac o projekte


66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Uhrovec, Slovenská republika / 30.09.2020

Pozývame vás na krajskú súťažnú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy mládeže a dospelých, ktorá sa uskutoční 30. septembra 2020 v Dome kultúry Ľudovíta Štúra v Uhrovci. V rámci podujatia bude realizovaný odborný seminár. Najúspešnejší recitátori postúpia na celoštátnu prehliadku 66. Hviezdoslavov Kubín.

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 30.09.2020

Tvorivá dielňa pre základné školy

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 28.09.2020 - 29.09.2020

Tvorivá dielňa pre deti a mládež.

viac o projekte


Tvorivé a vzdelávacie podujatia

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 28.09.2020

Metodický seminár k umeleckému prednesu s podtitulom Sila slova určený pedagógom ZŠ, SŠ, CVČ a ZUŠ. Cieľom je rozvíjanie profesionálnych zručností a schopností využívaných pri práci s mladými recitátormi. Seminár bude rozdelený na teoretickú a praktickú časť. Prihlásení pedagógovia z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce budú pracovať pod vedením Mgr. Alžbety Verešpejovej, PhD.

viac o projekte