Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kračúnske štedrivke

Krátky opis
vianočné folklórne pásmo
Fotogaléria
Názov podujatia
Kračúnske štedrivke

Miesto konania / kraj
Nová Ves / Veľký Krtíš

Termín konania
03.12.2023 - 26.12.2023

Popis projektu

Cieľom projektu je prezentovať, podporiť, zvýrazniť a zachovávať kultúrnu identitu obyvateľov regiónu Hont.
Ideovým východiskom projektu je vytvorenie ucelených podujatí, ktoré budú prezentovať tradičnú kultúru obdobia adventu regiónu Hont (Plachtince, Príbelce, Hrušov). Aktivity budú uvedené počas troch adventných nedieľ a na Štefana /26.12.2023/. Projekt pozostáva z nasledovných aktivít: Od Ondreja do Troch kráľov: folklórne pásmo - prierez tradičnou kultúrou Hontu v adventnom období; prezentácia zvykov a obyčajou: na Ondreja, Mikuláša, na Luciu, štedrovečerné koledy „polazuvanke s brezovcami", vinše na starý a nový rok, paholské zábavy na Tri krále; Ako sme žili: praktická prezentácia: prípravy štedrovečerného stola-večere; gastronómie (págle, rezance, mrváň, vianočné oplátky); odevu (napr.: vizitka – zimný kabát); náhľad do života našich predkov.
Ideové východiská projektu objasňujú súčasnej verejnosti pohľad na život minulých generácií v období Vianoc v regióne Hont (Plachtince, Príbelce, Hrušov) okresu Veľký Krtíš . 

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
2 020,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €