Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Temeš, Slovenská republika / 25.11.2022

Spoznaj, zaži, nauč sa - tri školiteľské podujatia pre folkloristov zamerané na hmotné dedičstvo i nehmotné prejavy tradičnej ľudovej kultúry hornej Nitry. V r. 2022 bude vzdelávanie zamerané na beliansku dolinu s obcami Valaská Belá, Čavoj, Temeš–etnologické prednáška o tradičnom odievaní a o obciach belianskej doliny, spevácka a remeselnícka dielňa zameraná na riasenie plátna a beliansku výšivku.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 25.11.2022

Výchovno-vzdelávacie podujatie má za cieľ priblížiť žiakom základných a stredných škôl okresov Lučenec a Poltár región Novohrad – jeho históriu, prírodné bohatstvá, kultúru, architektúru, ako aj významné osobnosti regiónu.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 24.11.2022

Cyklická prezentácia folklórnych kolektívov Novohradu - Večery autentického folklóru v Novohrade. Tentokrát s FS a ĽH Ipeľ.

viac o projekte


Naše Kysuce 2022

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 24.11.2022

divadelná a literárna improvizácia

viac o projekte


Naše Kysuce 2022

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 19.11.2022

Výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na maľbu technikou akvarel pod vedením akad. maliara Pavla Mušku

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity 2022

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 15.11.2022 - 25.11.2022

TAKTO SA PÍSALI DEJINY DEMOKRACIE je názov podujatia k udalostiam zo 17. novembra 1989. Nežná revolúcia predstavuje jednu z najvýznamnejších udalostí v našich novodobých dejinách.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2022

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 14.11.2022

14. novembra 2022 o 16.30 h sa v koncertnej sále ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne predstavia cimbalisti - mladé cimbalové talenty v spojení s profesionálmi, ktorí reprezentujú výnimočnosť majstrovského nástroja. Súčasťou podujatia je odborný seminár pre účinkujúcich cimbalistov.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom Spoznaj, zaži, nauč sa

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 12.11.2022

školiteľské podujatie pre folkloristov zamerané na beliansku dolinu a obce Čavoj, Temeš, Valaská Belá - etnologické prednášky, moderované diskusie, spevácky a remeselný workshop.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2022

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 12.11.2022

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Vás pozýva na druhé podujatie v rámci cyklu STRETNUTIE S UMENÍM zamerané na tvorbu slovenskej textilnej výtvarníčky Jany Zaujecovej.

viac o projekte


Návraty ku koreňom, 2. ročník

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 12.11.2022

Témou poslednej tvorivej dielne projektu Návraty ku koreňom 2 bude Pečenie kváskového chleba. Na stretnutí, v sobotu 12. 11. v čase 9.00 – 12.00 hod. v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Športovej ulici, si upečieme chutný a zároveň zdravý chlieb z kvásku. Lektorkou bude Andrea Haasová z Rimavskej Soboty. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 12.11.2022

Tvorivá dielňa pod vedením odborného lektora Mgr. art. Tibora Eliáša - VIACFAREBNÁ SIEŤOTLAČ

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii IV.

Miesto a termín konania: Čierne Kľačany, Slovenská republika / 12.11.2022 - 13.11.2022

Tradičné a ochotnícke divadlo 12.11. 2022 13.11 2022 miesto: kultúrny dom Čierne Kľačany prezentačno - edukačné stretnutie divadelníkov

viac o projekte


Tvorivé a vzdelávacie podujatia 3

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 11.11.2022

Metodický seminár je určený pedagógom ZŠ 2. stupňa a pedagógom SŠ. Zámerom aktivity je podpora divadla v regióne. Metodický seminár bude viesť lektorka PhDr. Eva Jacevičová a bude venovaný príprave inscenácie a divadelnej scénografii.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 10.11.2022

Stretnutia s výrobcami a interpretmi ľudových hudobných nástrojov z regiónu Novohrad a Malohont. Formou moderovanej diskusie a živých hudobných vstupov.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 10.11.2022

Jednodňový bezplatný workshop o angažovaní sa vo veciach verejných a líderstve

viac o projekte


Tvorivé a vzdelávacie podujatia 3

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 09.11.2022

Zámerom tejto aktivity je podpora divadla v regióne. Pedagógom MŠ a ZŠ 1. stupňa budú poskytnuté odpovede na otázky z oblasti divadla detí a mládeže. Metodický seminár bude viesť lektorka PhDr. Eva Jacevičová a bude venovaný príprave inscenácie a divadelnej scénografii.

viac o projekte


ČAROVNÁ STUDNIČKA

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 08.11.2022

Čarovná studnička je projekt, ktorého zámerom je prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít vytvoriť edukačné aktivity pre deti, mládež a dospelých na území okresov Rimavská Sobota a Revúca. Vzdelávacími aktivitami chceme rozvíjať tradičné zručnosti a vedomosti v oblasti TĽK, osvojovať tradičné remeselné postupy, ako aj rozvíjať nové metódy, techniky. Prispieť aj ku kvalitatívnej úrovni v oblasti súčasného umenia, vytvoriť podmienky na kreatívne tvorenie.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Tomášovce, Slovenská republika / 05.11.2022

Cieľom projektu odborný rast recitátorov, moderátorov, tvorcov divadiel a rečníkov formou podnetných tvorivých dielní.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Tomášovce, Slovenská republika / 05.11.2022

Výchovno-vzdelávacie podujatie má za cieľ priblížiť žiakom základných a stredných škôl okresov Lučenec a Poltár región Novohrad – jeho históriu, prírodné bohatstvá, kultúru, architektúru, ako aj významné osobnosti regiónu. Téma podujatia: História divadla v Novohrade

viac o projekte


KREATIV 2022

Miesto a termín konania: Búč, Slovenská republika / 04.11.2022 - 26.11.2022

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje tretí ročník edukačného podujatia Metodika ľudových tancov Podunajska III. v rámci projektu KREATIV 2022 pre pedagógov, vedúcich i členov folklórnych kolektívov. Cyklické vzdelávanie je zamerané na výučbu ľudového tanca vo folklórnych kolektívoch pre deti, mládež i dospelých; na informácie o vývoji tanečných tradícií v regióne Podunajska s úsilím o zveľaďovanie a uchovávanie prejavov tradičnej tanečnej ľudovej kultúry tohto regiónu.

viac o projekte


ČAROVNÁ STUDNIČKA

Miesto a termín konania: Hnúšťa, Slovenská republika / 03.11.2022

Projekt Čarovná studnička v sebe zahŕňa sériu aktivít venovaných tradičnej ľudovej kultúre, ale i moderným tvorivým technikám.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 03.11.2022

Jednoduchá technika kde do polystyrénovej gule vtláčame pomocou nožníc alebo príborového noža látku.

viac o projekte


Naše Kysuce 2022

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 03.11.2022

Remeslo srdcom: Rezbárstvo 2022 . Pokračovanie Remeselného workshopu v rámci projektu Naše Kysuce 2022.

viac o projekte


ČAROVNÁ STUDNIČKA

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 02.11.2022 - 16.11.2022

Projekt Čarovná studnička v sebe zahŕňa sériu aktivít venovaných tradičnej ľudovej kultúre, ale i súčasnému modernému tvoreniu - hlavnými aktivitami projektu sú hudobno-tanečné a remeselné tvorivé dielne, vzdelávacie aktivity, stretnutia, prezentácie zvykov...

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 29.10.2022 - 30.10.2022

remeselný kurz

viac o projekte


ČAROVNÁ STUDNIČKA

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 27.10.2022

Čarovná studnička je projekt, ktorého zámerom je prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít vytvoriť edukačné aktivity pre deti, mládež a dospelých na území okresov Rimavská Sobota a Revúca. Vzdelávacími aktivitami chceme rozvíjať tradičné zručnosti a vedomosti v oblasti TĽK, osvojovať tradičné remeselné postupy, ako aj rozvíjať nové metódy, techniky. Prispieť aj ku kvalitatívnej úrovni v oblasti súčasného umenia, vytvoriť podmienky na kreatívne tvorenie.

viac o projekte


Naše Kysuce 2022

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 27.10.2022 - 30.11.2022

Fotografický seminár NAŠE KYSUCE 2022, Za objektívom, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 27. 10. 2022 o 15.00 hod. v Kysuckej knižnici v Čadci. Seminár je zameraný na fotenie zátišia v interiéri. Po absolvovaní seminára si budú môcť účastníci vyskúšať získané vedomosti v domácom prostredí. Na ďalšom seminári získajú spätnú väzbu na svoju prácu, lektor vyberie najlepšie fotografie na výstavu. Cena za oba semináre je 10 € (študenti neplatia). Lektorom je Vlado Bača zo Žiliny.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 27.10.2022

Jednodňový workshop o komunitnom angažovaní a líderstve v komunitách

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 26.10.2022

Cyklická prezentácia folklórnych kolektívov Novohradu. Formou vystúpenia divákom regionálne folklórne zoskupenia, ktoré sa predstavia svojou tvorbou vychádzajúcou z regionálnych folklórnych tradícií. Hosťom bude FS Jánošík a ľudová hudba Ďatelinka.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 25.10.2022

výtvarný kurz pre neprofesionálnych výtvarníkov -inšpirácia v dejinách umenia.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 25.10.2022

Workshop zameraný na rétoriku.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 23.10.2022

Interaktívny slovenský večer Juraja Genčanského s hosťami a muzikou

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2022

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 22.10.2022

Metodický seminár pre všetkých milovníkov tradičnej ľudovej kultúry zameraný na inovované informácie o tvorbe metodiky výučby ľudových tancov hravou formou pre rôzne vekové kategórie.

viac o projekte


Návraty ku koreňom, 2. ročník

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 22.10.2022

Témou predposlednej tvorivej dielne projektu Návraty ku koreňom 2 bude Šitie ľanovej zástery. Na stretnutí, v sobotu 22. 10. v čase 9.00 – 12.00 hod. v priestoroch ŽIŤ v Dome kultúry (vchod od fontány), si ušijeme praktickú zásteru z prírodného plátna. Lektorkou bude Veronika Mojžišová z Rimavskej Soboty, ktorá sa venuje krajčírstvu a sama odevy aj navrhuje.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 21.10.2022

Dobový tábor a sprevádzanie záujemcov po bojisku v sedle Dielik

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 21.10.2022

Konferencia v rámci 22. ročníka týždňa celoživotného učenia na Slovensku

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 20.10.2022 - 19.11.2022

Folklórne hodnoty na Strednom Považí IX., POS, P. Bystrica

viac o projekte


Mladý moderátor 2022

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 19.10.2022

Krajská súťaž mladých neprofesionálnych moderátorov a redaktorov vo veku od 15 do 25 rokov. Súťažiaci sa predvedú vo vysielacích zmenách, v 5 súťažných disciplínach a v 2 súťažných kategóriách

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 19.10.2022

Maľované stopy-Hra s otlačkami , technika: dotváraná monotypia.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 15.10.2022

Tvorivá dielňa zameraná na tému sklenený priestorový objekt - Tiffany technika

viac o projekte