Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
Tvorivá dielňa zameraná na prezentáciu techniky paličkovanej čipky.
Fotogaléria
Názov podujatia
Hontianska čipka

Miesto konania / kraj
Veľká Čalomija / Veľký Krtíš

Termín konania
17.05.2023 - 18.05.2023

Popis projektu

Región Hont je bohatý na vzory v tradičnom ľudovom textile. Tieto sa vyskytujú v tradičnom odeve, v odevných súčastiach, úžitkových a dekoratívnych predmetoch.

Zámerom aktivity je upriamiť pozornosť na hontiansku čipku ako špecifický prvok kultúry Hontu a významnú súčasť kultúrneho dedičstva. Aktivita projektu je zároveň podpornou činnosťou pri sprostredkovaní živého umenia na školách.

Cieľom je z praktického hľadiska oboznámiť deti a mládež s autentickými čipkami Hontu v kontinuite s ich novými podobami, smerovaním a využitím.

Hlavnou projektovou aktivitou je pomocou tvorivej dielne  poskytnúť účastníkom praktickú prezentáciu techniky  paličkovanej čipky (tradičná hontianska čipka, moderná paličkovaná čipka), aby sme tak zabezpečili zachovávanie odkazu našich predkov. Uvedená aktivita bude zdrojom nových znalostí o kultúrnom dedičstve a to hlavne pre deti a mládež z regiónu Hont. 

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
14 400,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €