Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Krátky opis
Galantské osvetové stredisko ako hlavný organizátor aktivity Divadelné tvorivé dielne, pripravilo pre deti a mládež štyri kreatívne stretnutia, ktoré podporujú zmysluplné využívanie voľného času. Aktívna práca v tvorivých divadelných dielňach rozvíja podmienky pre nadobúdanie nových zaujímavých umeleckých zručností obohacujúcich kognitívnu i emocionálnu stránku osobnosti detí a mládeže.
Fotogaléria
Názov podujatia
Divadelné tvorivé dielne

Miesto konania / kraj
Galanta / Galanta

Termín konania
19.05.2023 - 09.06.2023

Popis projektu

Pre záujemcov o divadlo a dramatické umenie z radov detí a mládeže pripravilo Galantské osvetové stredisko kreatívne tvorivé dielne. Podujatia sa uskutočnia v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne a vytvoria podmienky pre prezentáciu tvorivých umeleckých zručností školopovinných detí a mládeže v oblasti divadla. Mladí ľudia budú mať možnosť zoznámiť sa divadlom a naučiť sa základným správnym postupom, ktoré sú dôležité pri predvádzaní dramatizácie. Divadelné dielne sa budú realizovať počas štyroch stretnutí v dňoch 19. a 26. mája a 2. a 9. júna 2023 v priestoroch Galantského osvetového strediska. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia. Projekt prináša nové možnosti aktívnej činnosti a sebarealizácie detí a mládeže. Základom práce v dielňach bude objaviť a podporiť v deťoch rozvoj ich prirodzeného talentu. Divadelné dielne pre deti a mládež budú vedené odborníkmi s dlhoročnými divadelnými skúsenosťami. Medzi praktické zručnosti, ktorým sa účastníci priučia sú najmä správna artikulácia, intonácia reči, pohyb v priestore, výrazovosť či improvizácia. Nadobudnuté zručnosti a vedomosti budú môcť deti a mládež využiť aj v praktickom živote, napríklad pri školských účinkovaniach a prezentáciách. Aktivita Divadelné tvorivé dielne poskytne priestor deťom a mládeži na zmysluplné využívanie voľného času prostredníctvom aktívnej práce v tvorivých divadelných dielňach.

Názov prímateľa
Galantské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
5 625,00 €

Výška podpory:
4 500,00 €