Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Krátky opis
Galantské osvetové stredisko prináša nové možnosti aktívnej činnosti a sebarealizácie verejnosti v širokom spektre záujmového vzdelávania. Nadobúdanie nových informácií a aktívne využitie voľného času prinášajú 4 tvorivé kreatívne dielne pod názvom Čaro hliny realizované v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne.
Fotogaléria
Názov podujatia
Čaro hliny - kultúrne dedičstvo našich predkov

Miesto konania / kraj
Galanta / Galanta

Termín konania
17.05.2023 - 21.06.2023

Popis projektu

Galantské osvetové stredisko v rámci svojej činnosti realizuje aktivity a podujatia zamerané na vzdelávanie i zmysluplné trávenie voľného času verejnosti. Aktivita Čaro hliny formou tvorivých dielní priblíži širokej verejnosti čaro práce s hlinou a dá im možnosť vyskúšať si prácu s hlinou a vyhotoviť si predmety na hrnčiarskom kruhu. Prostredníctvom 4 tvorivých dielní sa poskytne priestor dospelým, ale taktiež mladej generácii na svojpomocné, ručné zhotovenie si diel z hliny a úžitkových keramických predmetov. Tvorivé dielne sa uskutočnia v dňoch 17. a 23. mája a 14. a 21. júna 2023 v Ateliéri keramiky v Galante – ul. Zoltána Kodálya 787/6. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia. Zámerom aktivity Čaro hliny je uchovávať a propagovať kultúrne dedičstvo v oblasti tradičného remeselníctva – keramikárstva. V rámci tvorivých dielní sa účastníci budú mať možnosť zoznámiť s hlinou ako tvorivým materiálom, ako aj prácou na hrnčiarskom kruhu. Lektormi tvorivých dielní budú keramikári Ivan Godovič a Miriam Mihaliková. Účasť v tvorivých dielňach je bezplatná a pre účastníkov budú pripravené pomôcky a materiál. Aktivita poskytne námety a nové kreatívne impulzy k činnosti. Realizáciou tvorivých dielní chceme poukázať na to, že aj tradičná ľudová umelecká tvorivosť sa môže stať pre súčasného človeka významným zdrojom životnej energie a tvorivých síl, pretože práca s hlinou sa v súčasnosti veľmi často využíva aj ako art-terapeutická forma práce.


Názov prímateľa
Galantské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
5 625,00 €

Výška podpory:
4 500,00 €