Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Prievidzské zborové dielne

Krátky opis
Dvojdňové vzdelávacie podujatie v oblasti zborového spevu umožňuje milovníkom zborového spevu pracovať v troch dielňach pod vedením renomovaných lektorov, ktorými sú špičkoví zboroví dirigenti zo Slovenska a Českej republiky.
Fotogaléria
Názov podujatia
Prievidzské zborové dielne

Miesto konania / kraj
Prievidza / Prievidza

Termín konania
03.06.2023 - 04.06.2023

Popis projektu

Prievidzské zborové dielne organizuje Spevácky zbor Rozkvet v spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi od roku 2015.

Dvojdňové vzdelávacie podujatie umožňuje milovníkom zborového spevu pracovať pod vedením renomovaných lektorov, ktorými sú špičkoví zboroví dirigenti zo Slovenska a Českej republiky.

Zámerom dielní je možnosť profesionálneho rastu nielen spevákov - členov speváckych zborov, ale aj ich dirigentov a umeleckých vedúcich, ktorí cez dielne získajú cenné rady a skúsenosti.

Podujatie sa zameriava na tri oblasti zborovej tvorby, ktoré frekventanti absolvujú postupne v rámci jednotlivých blokov. 

Dielne zborového spevu v roku 2023 sú venované: 

  • Černošským spirituálom (MgA. Kamila Zenklová / ČR)
  • Skvostom zborovej tvorby 20. storočia (Mgr. art Jozef Chabroň, ArtD.)
  • Súčasnej zborovej tvorbe (doc. Mgr. art. Monika Bažíková, ArtD.)
Názov prímateľa
Spevácky zbor Rozkvet

Celkový rozpočet:
2 400,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €