Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
vzdelávacia aktivita
Fotogaléria
Názov podujatia
Divadelné Dišputy

Miesto konania / kraj
Veľký Krtíš / Veľký Krtíš

Termín konania
30.05.2023

Popis projektu

Aktivita nadväzuje na divadelnú činnosti, ktorá vytvárala priestor v oblasti dramatickej tvorivosti (Pódium mladých umelcov). Aktivita prostredníctvom dramatickej tvorivosti edukačne vplýva na vývin osobnosti mladého človeka /tínedžera/.

Súčasťou aktivity je aj inovatívna forma besedy s účinkujúcimi/publikom „Divadlo v nás!“ zaoberajúca sa potrebou a významom divadelnej tvorby v dnešnej „digitálnej a extrémizmom obklopenej“ dobe.

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
14 400,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €