Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2023

Krátky opis
Kultúrno-osvetové podujatie venované zvykosloviu a ľudovým tradíciám v Novohrade. Podujatie je určené hlavne pre žiakov základných a stredných škôl z regiónu. V podaní domácich folklórnych kolektívov a jednotlivcov sprostredkujeme pútavou formou odkaz predkov mladším generáciám. Folkloristi sa predstavia svojou vlastnou tvorbou vychádzajúcou z regionálnych ľudových tradícií, ktoré boli zachované či znovuobjavené pri vyhľadávaní pôvodných materiálov a námetov k príprave programov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Rodným krajom Novohradu

Miesto konania / kraj
Lučenec / Lučenec

Termín konania
23.06.2023

Popis projektu

Kultúrno-osvetové podujatie venované zvykosloviu a ľudovým tradíciám v Novohrade. Podujatie je určené hlavne pre žiakov  základných a stredných škôl z regiónu. V podaní  domácich folklórnych kolektívov a jednotlivcov sprostredkujeme pútavou formou  odkaz predkov mladším generáciám.
Folkloristi sa predstavia svojou vlastnou tvorbou vychádzajúcou z regionálnych ľudových tradícií, ktoré boli zachované či znovuobjavené pri vyhľadávaní pôvodných materiálov a námetov k príprave programov.

Názov prímateľa
Novohradské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
25 525,00 €

Výška podpory:
18 500,00 €