Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Autobus dobrej vôle

Krátky opis
Malý scénický program, zameraný na autentické prvky vianočných zvykov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Autobus dobrej vôle

Miesto konania / kraj
Bojnice / Prievidza

Termín konania
01.12.2023 - 02.12.2023

Popis projektu

Autobus dobrej vôle je predvianočné "kočovné" podujatie, ktoré sa v roku 2023 bude konať už po 27. krátAutorka programu - Mgr. Anna Brlošová sa snaží z vyzbieraného materiálu vytvoriť krátky (cca 30 min.) scénický program, ktorý pozostáva z vianočných kolied, vinšov a betlehemskej hry z obce Hrušov a regiónu Hont.  Zámerom projektu nie je pritiahnuť návštevníka, ale ísť priamo za ním. V priebehu dvoch dní sa navštívia sociálne zariadenia /detské domovy a domovy dôchodcov/ v Bojniciach, Martine, Novej Bani, Ružomberku a v Sklabinej. V zariadeniach okrem vianočného scénického programu dochádza aj k vzájomným diskusiám medzi účinkujúcim a návštevníkom. Tak chceme poukázať aj na fakt, že ľuďom sa v ťažkej životnej situácii dá pomôcť aj inak ako peniazmi, a to práve folklórom. Prostredníctvom ľudovej pesničky či tancu vznikne medzi dvoma stranami prepojenie, ktoré ich zblíži. Často dochádza k situácii, kedy zo zdravotných dôvodov niektorí obyvatelia zariadení nevidia program. Preto sa po vystúpení účinkujúci rozdelia na dve skupiny a následne zariadenie obchádzajú so spevom a muzikou po izbách, kde sa učia kreativite a improvizácii pri spontánnych situáciách ale aj k vzájomnému pochopeniu a sociálnemu cíteniu.

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
4 460,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €