Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Podajme tradíciu následovníkom

Krátky opis
Aké boli sladké cesty, ktoré priviedli medovník do Európy? Aký bol rozdiel medzí perníkom a medovníkom? O zdobnosti medovníkov a ich význame pre potešenie ľudí, o medovníkových formách, mede a včelároch sa dozviete na prednáške historičky a etnologičky Kataríny Nádaskej.
Fotogaléria
Názov podujatia
Etno-história 2023: Medovnikárstvo a pernikárstvo v Uhorsku

Miesto konania / kraj
Prievidza / Prievidza

Termín konania
16.11.2023

Popis projektu
  • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
  • Hlavný partner Fond na podporu umenia

16. 11. 2023 o 16.00 h          

zasadačka RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19

ETNO-HISTÓRIA: Medovnikárstvo a pernikárstvo v Uhorsku

Prednáška etnologičky a historičky Mgr. Kataríny Nádaskej, PhD.

  • Aké boli sladké cesty, ktoré priviedli medovník do Európy?
  • Ako sa pripravovalo cesto na medovníky a prečo bolo potrebné, aby dlho zrelo?
  • Aký bol rozdiel medzí perníkom a medovníkom?
  • Aké úlohy spĺňal medovník na Vianoce a prečo patril medzi prvé ozdoby na vianočný stromček?
  • Kedy dosiahli medovníky svoj vrchol vo výrobe i predaji a čo všetko sa dalo vyrobiť z medovníkového cesta?
  • Prečo bol medovník darom lásky a prečo sa ručne pripravuje dodnes?

O zdobnosti medovníkov a ich význame pre potešenie ľudí, o medovníkových formách, mede a včelároch sa dozviete na prednáške historičky a etnologičky Kataríny Nádaskej.

Vstupné 5 €


LEKTORKA Mgr. Katarína Nádaská, PhD.

je etnologička, historička a religionistka.

Je autorkou monografií Slovenský rok vo výročných obradoch a sviatkoch (Fortuna Libri 2012), Čím žila slovenská rodina – rodinné zvyky, slávnosti a tradície v našej ľudovej kultúre (Fortuna Libri, 2014), Čary a veštby – mágia v ľudovej kultúre Slovenska (Fortuna Libri, 2014), spoluautorkou 8 regionálnych monografií, autorkou 90 vedeckých štúdií a vyše 100 popularizačných článkov. Je spoluautorkou série 12 etnologických filmových dokumentov o osobnostiach slovenskej etnológie.

Venuje sa popularizácii vedy, najmä histórii každodennosti, tradícií a zvykov v slovenskej ľudovej kultúre. Odborne sa venuje náboženskej etnológii (ľudová religiozita, mariánsky kult a jeho prejavy, nová religiozita, rané náboženské formy a idey), etnomedicíne, ľudovej mágii, výročným zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu dedičstvu (dejiny ochrany pamiatok, základy muzeológie), dejinám kresťanstva na území Slovenska, judaizmu, regionálnym dejinám, praktickým kurátorským vedomostiam a zručnostiam v múzejníctve (rok 2013 – autorská a kurátorská výstava Konopná nostalgia, 2013 – spoluautorská a kurátorská výstava Bratislava v premenách času 1993 – 2013. Obe výstavy získali ocenenia odborníkov i verejnosti.).

Zdroj: https://www.fortunalibri.sk/blogs/autori/18121191-katarina-nadaska" title="Katarína Nádaská" target="_blank" rel="noopener">https://www.fortunalibri.sk/blogs/autori/18121191-katarina-nadaska"

Názov prímateľa
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Celkový rozpočet:
9 930,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €