Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Krátky opis
Pre začínajúcich, ale aj pokročilých tvorcov kroník pripravilo Galantské osvetové stredisko dňa 14. 11. 2023 v poradí druhý tohtoročný workshop pre kronikárov, ktorý je príležitosťou na získanie nových znalostí a skúseností v oblasti dokumentovania dôležitých udalostí zo života obcí a miest. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia. Systematické vzdelávanie pod gesciou odborníkov prispieva k prehlbovaniu kvality kronikárskej práce.
Fotogaléria
Názov podujatia
Kronika 2023 – workshop pre kronikárov

Miesto konania / kraj
Galanta / Galanta

Termín konania
14.11.2023

Popis projektu
Názov prímateľa
Galantské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
5 625,00 €

Výška podpory:
4 500,00 €