Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Krátky opis
Vzdelávacie podujatie v oblasti umeleckého prednesu pre školské zariadenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Na počiatku bolo slovo

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
10.11.2023 - 28.11.2023

Popis projektu

10. 11. 2023 / 8:30 - 16:00 hod. / L. Mikuláš – Klubové priestory LKS v NKP Čierny orol
21. 11. 2023 / 8:30 - 16:00 hod. / Ružomberok - ZŠ A. Hlinku v Černovej
28. 11. 2023 / 8:30 - 16:00 hod. / L. Mikuláš – Klubové priestory LKS v NKP Čierny orol

 

Odborné lektorky: Mgr. art. Renata Jurčová, Mgr. Eliška Sadíleková, Mgr. Zuzana Demková

Zámerom projektu je odborné vzdelávanie v oblasti umeleckého prednesu. Cieľom projektu je vytvoriť priestor na odbornú praktickú tvorivú dielňu pre učiteľov slovenského jazyka a príp. pedagógov LDO. Projekt výhradne uprednostňuje učiteľov slovenského jazyka ZŠ a SŠ, ktorí nemajú žiadne vedomosti a skúsenosti s prípravou recitátora na interpretáciu umeleckého textu. Títo  učitelia - pedagógovia vo svojej práci s umeleckým textom zväčša využívajú len svoju vlastnú  intuíciu a často sa dopúšťajú elementárnych chýb. Cieľom tvorivej recitačnej dielne je poskytnúť odborné vzdelávanie a získavanie odborných skúseností a praktických zručností v tejto oblasti pod vedením odborných lektorov. 

 

Aktivita projektu Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
a je spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.


Názov prímateľa
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

Celkový rozpočet:
36 720,00 €

Výška podpory:
23 500,00 €