Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Tvoja knižnica

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 06.11.2023

Živia ma slová - nie je veľa ľudí, ktorí si túto vetu môžu povedať. Hosť našich besied, Braňo Jobus, ktorý je nie len spisovateľ, ale aj herec, spevák a hudobník, je jedným z mála. Okrem toho, že prevedie deti svojou rôznorodou literárnou tvorbou, určite predvedie aj svoje ostatné remeslá.

viac o projekte


... v priestore knihy

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 06.11.2023

Beseda so spisovateľkou Soňou Bulbeck je určená pre širokú verejnosť.

viac o projekte


Lebo na nich záleží... II.

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 06.11.2023

Canisterapeutické čítanie s Eliškou a Happy z tímu Akironka

viac o projekte


Cyklus podujatí v obecnej knižnici v Podhorí

Miesto a termín konania: Podhorie, Slovenská republika / 04.11.2023

Beseda s archivárkou z Banskej Štiavnice o histórii našej obce Podhorie (Teplá a Žakýl) do roku 1918.

viac o projekte


LiteraTÚRA

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 03.11.2023

Podtatranská knižnica v Poprade vás pozýva na besedu s Ellie Šedivou, autorkou knihy Dievča v Londýne.

viac o projekte


Vitajte v knižnici VI.

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 02.11.2023

Zámerom projektu je pokračovanie v realizácii úspešných komunitných a vzdelávacích podujatí s cieľom zvyšovať vzdelanostnú úroveň návštevníkov, podporovať čítanie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Besedy, prednášky, autorské čítania budú dopĺňať motivačné súťaže, tvorivé dielne a iné popularizačné aktivity určené pre deti, mládež, dospelých, seniorov. Aktuálne pozývame na autorskú besedu P. Dvořáka ml. o Číne.

viac o projekte


Knižnica ako rodinná destinácia

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 02.11.2023 - 30.11.2023

Zámerom projektu je naďalej podporovať, motivovať a viesť k čítaniu deti, mládež a dospelých a vytvoriť, pre všetky vekové kategórie návštevníkov priestor, osobne sa stretnúť so súčasnými tvorcami literatúry a odborníkmi z rôznych oblastí kultúrneho, umeleckého a spoločenského života. Cez atraktívnu škálu podujatí v jednotlivých blokoch formovať vzťah nielen ku knihám, ale aj k pravidelným návštevám knižnice a budovaniu pozitívneho vzťahu ku knižnici a zmysluplnému tráveniu voľného času.

viac o projekte


Vitajte v knižnici VI.

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 01.11.2023 - 30.11.2023

Zámerom projektu je pokračovanie v realizácii úspešných komunitných a vzdelávacích podujatí s cieľom zvyšovať vzdelanostnú úroveň návštevníkov, podporovať čítanie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Besedy, prednášky, autorské čítania budú dopĺňať motivačné súťaže, tvorivé dielne a iné popularizačné aktivity určené pre deti, mládež, dospelých, seniorov. Aktuálne pozývame na popularizačné podujatie pre deti s témou Strašidlá a StrašiDielka.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 01.11.2023 - 30.11.2023

Cieľom projektu je podporiť a motivovať záujem k čítaniu. Cez rôzne druhy umenia a formou vzdelávacích a zábavno-náučných podujatí predstavíme diela významných slovenských a českých autorov. Knihotúlanie prinesie už tradične obľúbenú literárnu kaviareň. Slovenskí a českí autori sa predstavia v cykloch Piešťany čítajú deťom a Piešťanský knihovar. Divadelné predstavenia a výstavy odprezentujú tvorbu známych slovenských a českých autorov.

viac o projekte


Cyklus podujatí v obecnej knižnici v Podhorí

Miesto a termín konania: Podhorie, Slovenská republika / 30.10.2023

Pozývame deti i dospelých na tvorivé dielne s využitím rôznych techník. Vyrobíme si jesennú výzdobu pred dom, do záhradky i na verejné priestranstvá.

viac o projekte


Jesenné knihobranie 4

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 27.10.2023

Cieľom projektu Jesenné knihobranie 4 je prostredníctvom živých diskusií so spisovateľmi prezentovať literatúru a prispieť tak k získavaniu základných zručností potrebných pre život a sebarozvoj. Zámerom projektu je interaktívnou formou priblížiť knižnú produkciu, zvýšiť čitateľskú a informačnú gramotnosť, obohatiť poznatky človeka a prispieť k efektívnemu využitiu voľného času určitých komunít.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici a pod holým nebom

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 27.10.2023

Bábika dobrých správ - tvorivý workshop je sprievodným podujatím výstavy Motanka - dedičstvo na dlani

viac o projekte


Keď sa začítame 5

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 26.10.2023

Literárny večer: Anasoft litera 2023

viac o projekte


Vitajte v knižnici VI.

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 26.10.2023

Zámerom projektu je pokračovanie v realizácii úspešných komunitných a vzdelávacích podujatí s cieľom zvyšovať vzdelanostnú úroveň návštevníkov, podporovať čítanie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Besedy, prednášky, autorské čítania budú dopĺňať motivačné súťaže, tvorivé dielne a iné popularizačné aktivity určené pre deti, mládež, dospelých, seniorov. Aktuálne pozývame na cestovateľskú prednášku M. Ďurikoviča: Palestína a Izrael.

viac o projekte


Besedy, prednášky, tvorivé dielne a medzigeneračné stretnutia...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 26.10.2023

Tvorivé dielne pre školské kluby...

viac o projekte


Čítam – rozumiem – myslím – som 2. ročník

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 25.10.2023

beseda s autorkou a scenáristkou Hanou Lasicovou

viac o projekte


Besedy, prednášky, tvorivé dielne a medzigeneračné stretnutia...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 25.10.2023

Pokračujeme v projekte - prednáška a beseda s Katarínou Nádaskou v knižnici Palárikovo.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici a pod holým nebom

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 25.10.2023

Kniha čítaná sluchom - lektor Jozef Lapšanský, prednáška pre zrakovo znevýhodnených.

viac o projekte


Literárna kuchyňa

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 25.10.2023

Knižnica MCK Malacky v Literárnej kuchyni namieša štvrtú jesennú výchovno-vzdelávaciu kašu, ktorá podporuje čitateľskú gramotnosť, čiže trávenie kníh u detí a mládeže a ich záujem o literatúru. Do našej kuchyne príde známy slovenský spisovateľ Roman Brat, ktorý píše knihy pre najmenších po tínedžerov a skúsi nám predstaviť svoje najúspešnejšie knihy medzi deťmi.

viac o projekte


Vzdelávacie a komunitné akcie

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 25.10.2023

Príbeh o objavovaní, štyroch ročných obdobiach a sile priateľstva. Účinkuje Féder teáter.

viac o projekte


Knižnica pre ľudí

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 25.10.2023

Stretnutia Klubu priateľov opery pri Štátnej opere Banská Bystrica, ktoré sa konajú raz mesačne v poslednú stredu každého mesiaca, si získavajú stále viac sympatizantov. Stretnutie klubu bude prebiehať pod vedením knihovníčky Ruslany Samčukovej z krajskej knižnice. S hosťom podujatia Viktorom Boršom predstavia novinky vo svetových operných domoch. Stretnutie bude spestrené videoprojekciou noviniek zo sveta opery. Vstup je voľný. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Vzdelávacie a komunitné akcie

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 24.10.2023

Zážitkové čítanie Ľudmily Hrdinákovej z knihy Davida Almonda.

viac o projekte


365 dní v knižnici

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 24.10.2023

Náučné prednášky Dušana Valenta - Dinosaury. Doba bronzová: keď kovy zmenili Európu. Je tenisová loptička plochá? Základy kritického myslenia I. 3 prednášky pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ; 24. októbra 2023 o 8.30 hod, 9.30 hod. a 10.30 hod. v úseku literatúry pre deti a mládež

viac o projekte


Stonožkové čítanie 2023

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 24.10.2023 - 07.11.2023

Výstava ilustrácií z komiksovej knihy Spolkla mě knihovna od spisovateľky Kláry Smolíkovej a ilustrátora Vojtěcha Šedy.

viac o projekte


S detskou knihou - XVI. ročník

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 24.10.2023

Beseda / autorské čítanie

viac o projekte


Mladý, hybaj do knižnice!

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 24.10.2023

Cieľom projektu je podpora čítania prostredníctvom pravidelného organizovania zaujímavých a rôznorodých stretnutí nielen s autormi kníh, ale aj s osobnosťami, ktoré sa podieľajú na kultúrnom a spoločenskom dianí v rôznych oblastiach kultúry. Stretnutiami čitateľov s pozvanými chceme podporiť záujem o čítanie a literatúru, umožniť čitateľom nahliadnuť do zákulisia jednotlivých profesií, dať priestor živej interakcii a prezentovať fond našej knižnice.

viac o projekte


... v priestore knihy

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 23.10.2023

Beseda s cestovateľom Jurajom Vidom je určená pre mládež a triedne kolektívy.

viac o projekte


Studnica odkazov Gemera

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 23.10.2023

V roku 2023 si pripomenieme okrúhle výročia viacerých gemerských štúrovcov, Petra Kellnera Hostinského– 200. výročie narodenia a 150. výročie jeho úmrtia, Samuela Tomášika – 190. výročie narodenia a Pavola Emanuela Dobšinského – 195. výročie narodenia. Práve vďaka ich všestrannej činnosti boli položené základy vzdelanosti medzi prostým ľudom. Zámerom projektu je predstaviť mládeži a verejnosti činnosť týchto gemerských štúrovcov v oblasti šírenia spisovného jazyka do praxe ako živého jazyka ľudu

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 23.10.2023

Knižničný kaleidoskop predstavuje pestrú paletu podujatí, ktorých cieľom je zvýšenie návštevnosti knižnice, obohatenie kultúrneho života a literárneho rozhľadu obyvateľov. Zámerom predkladaného projektu je tematicky rôznorodými podujatiami reagovať na kultúrne potreby obyvateľstva, zvyšovať vzdelanostnú úroveň a informačnú gramotnosť používateľov. V neposlednom rade predstaviť verejnosti súčasnú knižnú produkciu a sprostredkovať poznatky o kultúrnom dedičstve.

viac o projekte


Knižnica - záhrada poznania a porozumenia

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 23.10.2023

V rámci podpory ekologického myslenia detí, špeciálne z 1. stupňa ZŠ, sme pripravili podujatie z cyklu Deti a životné prostredie. Hostkou bude Veronika Sekerová.

viac o projekte


Múzovanie II.

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 23.10.2023

Pod vedením arteterapeutky Reginy Loviškovej sa naladíme na poéziu mladej poetky a ilustrátorky Rupi Kaur. Jej básne prepojíme s výtvarnými terapeutickými metódami.

viac o projekte


V knižnici sa nenudíme

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 21.10.2023

Tvorivá dielňa pre deti od 6 rokov - Kvietok 3x inak

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici a pod holým nebom

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 20.10.2023

Odborný seminár pre knihovníkov, pedagógov a rodičov s lektorkami PhDr. Ivetou Franzenovou PhD. a Mgr. Luciou Chocholáčkovou.

viac o projekte


Studnica odkazov Gemera

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 20.10.2023

V roku 2023 si pripomenieme okrúhle výročia viacerých gemerských štúrovcov, Petra Kellnera Hostinského– 200. výročie narodenia a 150. výročie jeho úmrtia, Samuela Tomášika – 190. výročie narodenia a Pavola Emanuela Dobšinského – 195. výročie narodenia. Práve vďaka ich všestrannej činnosti boli položené základy vzdelanosti medzi prostým ľudom. Zámerom projektu je predstaviť mládeži a verejnosti činnosť týchto gemerských štúrovcov v oblasti šírenia spisovného jazyka do praxe ako živého jazyka ľudu

viac o projekte


Cyklus podujatí v obecnej knižnici v Podhorí

Miesto a termín konania: Podhorie, Slovenská republika / 20.10.2023

Beseda so spisovateľkou a ilustrátorom detských kníh.

viac o projekte


Krásny Gemer

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 20.10.2023

Predstavíme žiakom a verejnosti ukážky z gemerského folklóru, života za bránami kaštieľov a pod hradbami. Ponúkneme deťom poznanie krásy prírody Slovenského krasu. Dotkneme sa významnej osobnosti P. Dobšinského a súčasnej literárnej regionálnej tvorby.

viac o projekte


Knižnica pre mládež

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 20.10.2023

Beseda s regionálnym umelcom, ktorý svojou vytrvalosťou, vzdelávaním a hlavne chcením si začal plniť sny.

viac o projekte


Lebo na nich záleží... II.

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 19.10.2023

Canisterapeutické stretnutie s tímom Akironka

viac o projekte


Čítačka s písačkou XV.

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 19.10.2023

Hornozemplínska knižnica a Prešovský samosprávny kraj Vás pozývajú na Odborný seminár spojený so slávnostným vyhodnotením regionálnej súťaže o najkrajšiu literárnu a výtvarnú prácu ?Čítačka s písačkou.

viac o projekte


Čítam – rozumiem – myslím – som 2. ročník

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 18.10.2023

beseda s autorom Jánom Markošom

viac o projekte