Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Knižnica = tretie miesto

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.06.2022

Projekt zameraný na vzdelávanie a podporu čitateľskej gramotnosti

viac o projekte


Poznanie ukryté v knihách

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 27.06.2022

Interaktívna hudobná klauniáda pre deti od 5 rokov.

viac o projekte


ČÍTAJÚCE MESTO 2

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 27.06.2022 - 31.08.2022

8 týždňov Prečítaného leta - veselé čítanie s porozumením, rozhovory, tvorivé dielničky, spoločenské hry k daným témam

viac o projekte


Knižnica pre vás

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 27.06.2022

Stretnutie detí so spisovateľkou Svetlanou Majchrákovou a jej najnovšou knihou. Podujatie sa okná v rámci cyklu Kniha a ešte trochu viac.

viac o projekte


Akvizícia knižničného fondu akademickej knižnice Akadémie ozbrojených síl

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 27.06.2022 - 07.07.2022

Výstava kníh zakúpených z projektu dotácie Fondu na podporu umenia v Akademickej knižnici Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.

viac o projekte


Kniha v srdci, srdce v knihe 4

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 24.06.2022

Cieľom projektu Kniha v srdci, srdce v knihe 4 je prostredníctvom správnych stimulov vzbudiť záujem o knihu a čítanie, zaujímavými podujatiami v príjemnom prostredí prispieť v súčasnom virtuálnom svete k rozvoju čitateľských a intelektuálnych schopností a záujmov registrovaných i potenciálnych používateľov knižnice všetkých vekových kategórií.

viac o projekte


Kniha v srdci, srdce v knihe 4

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 24.06.2022

Cieľom projektu Kniha v srdci, srdce v knihe 4 je prostredníctvom správnych stimulov vzbudiť záujem o knihu a čítanie, zaujímavými podujatiami v príjemnom prostredí prispieť v súčasnom virtuálnom svete k rozvoju čitateľských a intelektuálnych schopností a záujmov registrovaných i potenciálnych používateľov knižnice všetkých vekových kategórií.

viac o projekte


"Knižnica plná radosti"

Miesto a termín konania: Rudlov, Slovenská republika / 24.06.2022

Beseda so spisovateľkou v sprievode divadelníkov

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 24.06.2022

Honorzemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj Vás srdečne pozýva na stretnutie s Matejom Zámečníkom, ktorá sa uskutoční 24.6.2022 o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

viac o projekte


Múzovanie

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 23.06.2022

Dozvieme sa viac o malých formách poézie: akrostich, aliteračná báseň, haiku, limerik či kaligram.. ktoré sa pokúsime aj vytvoriť.

viac o projekte


Živá knižnica

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 22.06.2022

Beseda s Pavlom Hirax Baričákom

viac o projekte


Svoj príbeh rozpráva 3

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 22.06.2022

Prezentácia dvojjazyčnej knihy Evolúcia človeka od autorov Martin Kundrát a Clément Zanollo spojená s besedou a prednáškou spolu s výstavou knižných ilustrácií Alexandry Vasiľovej

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 21.06.2022

Knižničný kaleidoskop predstavuje rozmanité aktivity, ktorých cieľom je obohatiť kultúrny život a literárny rozhľad obyvateľov a tiež zvýšiť návštevnosť knižnice. Zámerom predkladaného projektu je tematicky rôznorodými aktivitami reagovať na kultúrne potreby obyvateľstva, zvyšovať vzdelanostnú úroveň a informačnú gramotnosť používateľov. V neposlednom rade predstaviť verejnosti súčasnú knižnú produkciu a sprostredkovať poznatky o kultúrnom dedičstve.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 21.06.2022

Etiketa - základy spoločenského správania, prednáška spojená s prezentáciou pre žiakov 2. stupňa ZŠ.

viac o projekte


Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou 2022

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 21.06.2022

Na besede so spisovateľom Jozefom Tatárom, autorom turčianskych povestí a mnohých regionálnych publikácií, sa deti dozvedia o svojom domove a regióne mnoho nečakaných zaujímavostí a započúvajú sa do povestí z okolia obce Krpeľany.

viac o projekte


Kultúrne leto v knižnici 3

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 21.06.2022

Knižnica Mateja Hrebendu svojimi rozmanitými aktivitami vytvára prístup k informáciám a zároveň otvára svoje brány pre čitateľskú i nečitateľskú verejnosť mesta Rimavská Sobota i jeho okolia. Zámerom projektu je predstaviť kultúrno-umeleckú činnosť v podobe divadla počas letných mesiacov jún - august 2022. Prostredníctvom divadelných vystúpení sa predstaví práca s literárnym textom, ktorý slúži ako námet a scenár pre divadelné predstavenia.

viac o projekte


Knižnica = tretie miesto

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 21.06.2022

Projekt zameraný na vzdelávanie a zvyšovanie čitateľskej gramotnosti.

viac o projekte


Regionálne periodiká – ako na to

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 20.06.2022 - 29.07.2022

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho pripravila pod vedením pedagógov Katedry žurnalistiky FF UKF v Nitre sériu 5 nadväzujúcich kurzov určených na vzdelávanie tvorcov regionálnych periodík a tlačí. Cieľom projektu je zvýšiť odbornú, kultúrnu, obsahovú a estetickú úroveň pri dodržiavaní platnej legislatívy, štandárd a zásad kvalitnej žurnalistiky, prezentácií, tvorby a šírení pravdivých, pútavých informácií. Výstupom je výstava regionálnych periodík ZRKADLO MIESTA.

viac o projekte


KUK fest (festival knihy – umenia – kultúry)

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 20.06.2022 - 25.06.2022

Druhý ročník letného knižného festivalu

viac o projekte


Vianoce s detskou knihou - XIV. ročník festivalu

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 20.06.2022 - 30.06.2022

Literárno-výtvarné tvorivé dielne v rámci projektu pre organizované skupiny detí na objednanie

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 18.06.2022

Zámerom projektu Zaži knihu je prispieť k podpore čítania a vzdelávania v oblasti literatúry. Za cieľ si dáva najmä prezentovať a propagovať českú a slovenskú literatúru pre deti i dospelých inovatívnymi formami prostredníctvom rôznych druhov umenia. Deti sa môžu tešiť na atraktívne podujatia: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy ilustrátorov, workshopy, programy k 100. výročiu narodenia Kláry Jarunkovej. Dospelých poteší literárna kaviareň Knihotúlanie.

viac o projekte


Literárna jar Ondreja Čiliaka

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 17.06.2022

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže s hudobným hosťom. Súčasťou večera budú aj neformálne rozhovory autorov s členmi poroty na tému ich prác a možnosti zlepšenia a publikovania tvorby.

viac o projekte


Poézia - dotyk - príťažlivosť

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 17.06.2022

Hornozemplínska knižnica pozýva všetkých fanúšikov poézie na ďalšie stretnutie Dámskeho klubu poézie, ktoré bude s poetkou, pedagogičkou a prekladateľkou Silviou Kaščákovou, spolu s hudobným doprovodom Dušana Havrillu, ktoré bude 17. júna 2022 o 14.30 hod. Tešíme sa na všetkých. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Knižnica = tretie miesto

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 17.06.2022

Projekt zameraný na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti a vzdelávanie

viac o projekte


Literárna jar Ondreja Čiliaka

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 17.06.2022

Literárny workshop tvorivého písania so spisovateľmi môžu zapojení autori súťažných príspevkov využiť na zlepšenie svojej tvorby. Autori dostanú spätnú väzbu na svoje súťažné práce od skúsených porotcov a zároveň typy, ako sa zlepšiť vo svojej tvorbe.

viac o projekte


Poznanie ukryté v knihách

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 16.06.2022

Prednáška a beseda o histórii a súčasnom stave Neogotického kaštieľa v Galante.

viac o projekte


Tváre z kníh 2

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 16.06.2022

Podpora a motivácia k čítaniu a rozvoj čitateľskej gramotnosti u detí, mládeže i dospelých, organizovaním kvalitných kultúrnych a vzdelávacích programov, prostredníctvom širokej škály inovatívnych podujatí v komunitnom prostredí knižnice.

viac o projekte


Múzovanie

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 16.06.2022

PÍSAČKY. Literárna tvorivá dielňa

viac o projekte


Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou 2022

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 16.06.2022

Pavol Hirax Baričák sa stretne so stredoškolskou mládežou a vyrozpráva im zážitky z ciest z celého sveta. Mládež bude mať možnosť klásť otázky a svoje postrehy, zapoja sa do debaty o vnútornom aj vonkajšom svete človeka.

viac o projekte


Premeny života

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 16.06.2022

Rok 2022 je Európskym rokom mládeže, zároveň sa uzavrie Medzinárodná dekáda pre zbližovanie kultúr 2013-2022. Pripomenieme si aj 80. výročie odsunu Židov počas II. svet. vojny z vtedajšieho Slovenského štátu. Verejnosti chceme poskytnúť informácie o tomto období, poukázať na spolužitie rôznych komunít a odhodlanie zachraňovať ľudské životy napriek hrozbe smrti. Priblížime históriu, osudy i súčasný život rôznych národností, aby sa udalosti minulé stali mementom pre súčasnú generáciu.

viac o projekte


Knižnica pre mládež

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 16.06.2022

Workshop s manželmi, ktorý nosia umenie vo svojom srdci a prinášajú ho aj do sŕdc ľudí svojou krásnou tvorbou.

viac o projekte


Krajina kníh

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 15.06.2022

Aj v tomto roku pokračujeme v úspešnom projekte Krajina kníh, v rámci ktorého do knižnice pozývame zaujímavých slovenských autorov kníh pre deti a mládež s cieľom sprostredkovať deťom bližší kontakt s tvorcami kníh a literatúrou, a tým podnietiť ich záujem o čítanie. V júni sme pre žiakov ZŠ pripravili aj besedu so slovenskou spisovateľkou Lenou Riečanskou, obľúbenou autorkou kníh pre teenagerov.

viac o projekte


(Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (2022)

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 15.06.2022

Autorská beseda so spisovateľom Petrom Šloserom

viac o projekte


Lebo na nich záleží...

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 15.06.2022

Štvrté canisterapeutické čítanie s Eliškou a Happy pre deti 8 - 9 rokov.

viac o projekte


Poď z ulice do knižnice. VII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 15.06.2022 - 31.08.2022

V VII. ročníku projektu Poď z ulice do knižnice sa zameriavame na rozvoj čitateľských schopností u detí a mládeže. Do literárneho diania zapojíme deti rôznych vekových kategórií a prostredí. Knihy predstavíme v rôznych podobách (zážitkové a inscenované čítania, dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy, besedy, výstavy, workshopy pre rodičov), to sú aktivity, ktoré formujú postoj detí k životu, umožnia im budovať svoje estetické cítenie a podporia ich intelektuálny rozvoj.

viac o projekte


Literárnymi chodníkmi hornej Nitry

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 15.06.2022

Aké dôležité sú v dnešnej dobe knihy a knižnice? Okrem dôležitých informácií nám poskytujú aj útechu, inšpiráciu a povzbudenie - či už formou ich čítania, alebo písania. Nie len o knihách, ale aj o všetkom, čo vzbudí záujem príde porozprávať Pavol "Hirax" Baričák.

viac o projekte


Knižnica pre vás

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 15.06.2022

V ďalšom pokračovaní cyklu Trnavská poetika bude našou hostkou poetka, publicistka a redaktorka Oľga Gluštíková. Moderátorské duo tvorí Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma. Hudba a spev - Duo Live Guitars (Pavol Opatovský a Jozef Laci Pagáč).

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 14.06.2022

Knižničný kaleidoskop predstavuje rozmanité aktivity, ktorých cieľom je obohatiť kultúrny život a literárny rozhľad obyvateľov a tiež zvýšiť návštevnosť knižnice. Zámerom predkladaného projektu je tematicky rôznorodými aktivitami reagovať na kultúrne potreby obyvateľstva, zvyšovať vzdelanostnú úroveň a informačnú gramotnosť používateľov. V neposlednom rade predstaviť verejnosti súčasnú knižnú produkciu a sprostredkovať poznatky o kultúrnom dedičstve.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 14.06.2022 - 30.07.2022

Zámerom projektu Zaži knihu je prispieť k podpore čítania a vzdelávania v oblasti literatúry. Za cieľ si dáva najmä prezentovať a propagovať českú a slovenskú literatúru pre deti i dospelých inovatívnymi formami prostredníctvom rôznych druhov umenia. Deti sa môžu tešiť na atraktívne podujatia: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy ilustrátorov, workshopy, programy k 100. výročiu narodenia Kláry Jarunkovej. Dospelých poteší literárna kaviareň Knihotúlanie.

viac o projekte


Živá knižnica

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 14.06.2022

Dobrodružstvá Červeného čipa alebo kolotoč s Dobšinským, beseda so spisovateľom Igorom Válkom

viac o projekte