Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Knihovnícky jarmok 2024

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 03.06.2024

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou vás srdečne pozýva na stretnutie s predsedom Matice slovenskej Mariánom Gešperom, ktoré sa uskutoční dňa 03.06.2024 o 10.00 h. Témou prednášky bude Horný Zemplín, mesto Vranov nad Topľou a okolie.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici a pod holým nebom

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 31.05.2024

Muška v ružovom pyžame - umelecké čítanie s Annou Ledžinskou DIS. art..

viac o projekte


Knižnica – priestor na zábavné získanie vedomosti a upevňovanie zručnosti

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 31.05.2024

Beseda s autorkou a zakladateľkou vydavateľstva Class Lenkou Šingovskou.

viac o projekte


Knihovanie

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 31.05.2024

Jobusovky s Braňom Jobusom

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici a pod holým nebom

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 31.05.2024

Stretnutie so spisovateľom Tomáš Tinker Šoltés. Autor predstaví svoje historické romány.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici a pod holým nebom

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 31.05.2024

Workshop s výtvarničkou Anna Matta. Deti budú vyrábať knihu na tému: Ty ako hrdina alebo super hrdina.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici a pod holým nebom

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 31.05.2024

Recyklačný materiál ako dekoračný prvok - tvorivý workshop. sprievodné podujatie k rovnomennej výstave Viery Sajdák Šamudovskej.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici a pod holým nebom

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 31.05.2024

Koza rohatá a jež - bábkové predstavenie pre deti v podaní Bábkového divadla Košice.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici a pod holým nebom

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 31.05.2024

Martin Spišák Queue – stretnutie s autorom.

viac o projekte


Svet kníh okolo nás

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 30.05.2024

Autorská beseda so spisovateľkou Petrou Nagyovou Džerengovou.

viac o projekte


Knižnica - miesto, kde sa cítim dobre

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 30.05.2024

Zámerom projektu je podpora motivácie čítania u detí, mládeže a dospelých. Cieľom je ponúknuť návštevníkom a čitateľom bohatú a rozmanitú škálu kvalitných kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských aktivít. Realizáciou jednotlivých podujatí plánujeme podporiť čitateľskú a informačnú gramotnosť, vychovávať, najmä mladú generáciu, k hodnotám a literárne formovať ich osobnosť, podporiť celoživotné vzdelávanie, vytvoriť miesto stretávania sa a zdieľania navzájom, dosiahnuť status sociálnej rovnosti.

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 30.05.2024

Knižničný kaleidoskop predstavuje pestrú paletu podujatí, ktorých cieľom je zvýšenie návštevnosti knižnice, obohatenie kultúrneho života a literárneho rozhľadu obyvateľov. Zámerom predkladaného projektu je tematicky rôznorodými podujatiami reagovať na kultúrne potreby obyvateľstva, zvyšovať vzdelanostnú úroveň a informačnú gramotnosť používateľov. V neposlednom rade predstaviť verejnosti súčasnú knižnú produkciu a sprostredkovať poznatky o kultúrnom dedičstve.

viac o projekte


Rok v knižnici

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 30.05.2024

Vo štvrtok 30.5.2024 nás poctí svojou návštevou Divadlo ZáBaVKa, ktoré využíva vo svojich predstaveniach prvky tvorivej dramatiky, edukácie, improvizácie, bábkového a interaktívneho divadla, činohry a nového cirkusu. Názov je vytvorený z iniciál mien zakladajúcich tvorcov, dnes už manželov a hrajúcich režisérov Z.B. a V.K.

viac o projekte


S knihou – čítam, rozumiem, myslím, som - XVII. ročník

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 30.05.2024

Beseda, tvorivá dielňa

viac o projekte


S knihou – čítam, rozumiem, myslím, som - XVII. ročník

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 29.05.2024

Dramatizácia knižného príbehu s hudobným sprievodom (pantomimické predstavenie)

viac o projekte


Vitajte v knižnici VII.

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 29.05.2024

Zámerom projektu je pokračovanie v realizácii úspešných komunitných a vzdelávacích podujatí s cieľom zvyšovať vzdelanostnú úroveň návštevníkov, podporovať čítanie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Besedy, prednášky, autorské čítania budú dopĺňať motivačné súťaže, tvorivé dielne a iné popularizačné aktivity určené pre deti, mládež, dospelých, seniorov. Aktuálne pozývame na autorskú besedu Jarmily Zacher Pajpachovej a prezentáciu jej tvorby.

viac o projekte


Knižnica - miesto, kde sa cítim dobre

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 29.05.2024

Zámerom projektu je podpora motivácie čítania u detí, mládeže a dospelých. Cieľom je ponúknuť návštevníkom a čitateľom bohatú a rozmanitú škálu kvalitných kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských aktivít. Realizáciou jednotlivých podujatí plánujeme podporiť čitateľskú a informačnú gramotnosť, vychovávať, najmä mladú generáciu, k hodnotám a literárne formovať ich osobnosť, podporiť celoživotné vzdelávanie, vytvoriť miesto stretávania sa a zdieľania navzájom, dosiahnuť status sociálnej rovnosti.

viac o projekte


Živý svet knižnice

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 29.05.2024

Milí čitatelia, v máji sa vyberieme do praveku s našim rodákom Martinom Kundrátom po stopách jeho paleontologických výprav v Argentíne, Iráne, Mongolsku, Číne, Uzbekistane či na Sibíri, počas ktorých objavil jedenásť nových druhov dinosaurov.

viac o projekte


Knižnica pre všetkých

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 29.05.2024

Stretnutie so sólistkou Štátnej opery v Banskej Bystrici, sopranistkou Michaelou Kuštekovou. Podujatie určené pre priaznivcov opery sa uskutoční v rámci Klubu priateľov opery.

viac o projekte


Stretneme sa v knižnici

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 29.05.2024

Monitoring v knižnici – vedomostno-súťažný kvíz pre žiakov 9. ročníkov ZŠ; 29. máj 2024 od 9.30 hod., v úseku literatúry pre deti a mládež.

viac o projekte


Zalistujte v nás

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 28.05.2024

Vďaka projektu Zalistujte v nás môžeme odhaľovať všetko nevypovedané, čo sa nachádza v neprebádanom priestore medzi knihou a čitateľom. Zároveň je prostriedkom na posilnenie čitateľskej gramotnosti, prehĺbenie kritického myslenia a dosiahnutie vyššej miery ekologickej zodpovednosti a záujmu o ochranu životného prostredia, a to všetko za pomoci prezentácií pôvodnej slovenskej tvorby a spolupráce s tunajšími environmentálnymi organizáciami a združeniami.

viac o projekte


Živý svet knižnice

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 24.05.2024

Milí rodičia, obľúbené podujatie Štvornožky ku knihám v tomto roku opäť rozširujeme o časť, ktorá bude venovaná špeciálne Vám. Pripravujeme pre Vás sériu stretnutí s odborníkmi, ktorí budú rozprávať o knihách a čítaní s deťmi. Stretnutia sa uskutočnia raz mesačne v Detskej knižnici Slniečko, vždy o 10:00 hod.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici a pod holým nebom

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 24.05.2024

Emócie okolo nás - prednáška so psychologičkou Nikolou Tabakovou. Cieľom stretnutia je zvýšiť senzitivitu osôb vo vzťahu k emocionálnemu prežívaniu jednotlivca. Pochopenie významu emócií a rozlišovanie pozitívnych a negatívnych.

viac o projekte


Stretneme sa v knižnici

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 24.05.2024

Rázusovie Vrbica – regionálna literárna súťaž pre deti a mládež do 15 rokov; slávnostné otvorenie, rozborový seminár a vyhodnotenie literárnej súťaže - 24. máj 2024 od 8.00 hod.

viac o projekte


Knižnica nahlas

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 24.05.2024 - 25.05.2024

Festival Rozčítajme Košice je súčasťou projektu Knižnica nahlas. je to dvojdňový literárny festival, ktorého podstatou je zapojenie čo najširšej verejnosti do čítania a literárnych aktivít, zoznámenie sa s tvorcami detskej a mládežníckej literatúry a množstvo aktivít súvisiacich s čítaním a láskou ku knihám.

viac o projekte


Knižnica pre všetkých 4

Miesto a termín konania: Liptovský Hrádok, Slovenská republika / 23.05.2024

PREČO SME SA NARODILI V URČITOM ZNAMENÍ

viac o projekte


Knihovanie

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 23.05.2024

Divadelné predstavenie O čertovi Kolofónovi v podaní Petra Gärtnera z Divadla Morgonrock

viac o projekte


Hľadanie hodnôt

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 23.05.2024

Stretnutie s členkami banskoštiavnického A(utorského) klubu, na ktorom uvedieme poéziu spojenú s vernisážou výstavy a hudobným hosťom.

viac o projekte


Vitajte v knižnici VII.

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 22.05.2024

Zámerom projektu je pokračovanie v realizácii úspešných komunitných a vzdelávacích podujatí s cieľom zvyšovať vzdelanostnú úroveň návštevníkov, podporovať čítanie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Besedy, prednášky, autorské čítania budú dopĺňať motivačné súťaže, tvorivé dielne a iné popularizačné aktivity určené pre deti, mládež, dospelých, seniorov. Aktuálne pozývame na autorskú besedu D. Mozolákovej a prezentáciu knihy Liečivá sila divokých byliniek.

viac o projekte


Zalistujte v nás

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 22.05.2024

Vďaka projektu Zalistujte v nás môže mládež, široká verejnosť, rovnako ako aj seniori odhaľovať všetko nevypovedané, čo sa nachádza v neprebádanom priestore medzi knihou a čitateľom. Zároveň je projekt prostriedkom na posilnenie čitateľskej gramotnosti, prehĺbenie kritického myslenia a dosiahnutie väčšej miery medziľudskej empatie.

viac o projekte


Skvalitnenie služieb Krajskej knižnice v Žiline - obnova 1. poschodia a inštalácia RFID systému

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 22.05.2024

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov 1. poschodia Krajskej knižnice v Žiline

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 21.05.2024

Knižničný kaleidoskop predstavuje pestrú paletu podujatí, ktorých cieľom je zvýšenie návštevnosti knižnice, obohatenie kultúrneho života a literárneho rozhľadu obyvateľov. Zámerom predkladaného projektu je tematicky rôznorodými podujatiami reagovať na kultúrne potreby obyvateľstva, zvyšovať vzdelanostnú úroveň a informačnú gramotnosť používateľov. V neposlednom rade predstaviť verejnosti súčasnú knižnú produkciu a sprostredkovať poznatky o kultúrnom dedičstve.

viac o projekte


Knižnica – priestor na zábavné získanie vedomosti a upevňovanie zručnosti

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 21.05.2024

Beseda zameraná na finančnú gramotnosť detí.

viac o projekte


Múzovačky

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 20.05.2024 - 21.05.2024

Múzovačky sú projekt na podporu zážitkového stretnutia žiakov 2. stupňa ZŠ a stredoškolákov s literárnym umením. Prínosom tohto projektu má byť získanie vedomostí nad rámec vzdelávacieho procesu, živý kontakt s literatúrou, motivácia študentov k návšteve literárno-umeleckých podujatí realizovaných v okrese Stará Ľubovňa.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici a pod holým nebom

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 20.05.2024

Autorské čítanie s Evou Gabzdilovou-Varadyovou.Regionálna autorka predstaví svoju najnovšiu knihu Farbičky zachraňujú planétu.

viac o projekte


Poďte s nami do knižnice

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 17.05.2024

Beseda a autorské čítanie so spisovateľom Stanislavom Repaským,

viac o projekte


Živý svet knižnice

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 17.05.2024

Milé detičky a rodičia, aj v máji sa stretneme na obľúbenom podujatí Štvornožky ku knihám. Tento mesiac sa uskutoční v piatok 17. mája 2024 o 10:00 hod. na sídliskových pobočkách Sekčov, Sídlisko 3, Šváby, Sídlisko 2 a v Detskej knižnici Slniečko. Budeme si čítať príbeh z knihy Najmenší zajačik. Podujatie je organizované v rámci projektu Živý svet knižnice.

viac o projekte


Za umením do knižnice

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 17.05.2024

Predkladaný projekt predstavuje sériu umelecko-literárnych aktivít rôzne druhy súčasného umenia. Zameriava sa predovšetkým na živý kontakt s literatúrou a umením v knižničnom prostredí. Zámerom projektu je podporovať výchovu k umeniu, motivovať k návšteve umeleckých podujatí, prezentovať a zvýšiť záujem o kultúrno-umeleckú činnosť v podobe umelecko-edukačných podujatí, divadla, hudby, tanca, komentovaných výstav a v neposlednom rade aktivít prezentujúcich literárne umenie a kultúru.

viac o projekte


Rok v knižnici

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 17.05.2024

Úlohou nás dospelých, či už učiteľov alebo rodičov, je ponúknuť dieťaťu v správnom období cenné stimulujúce podnety. V láskyplnom a pripravenom prostredí, tak, aby mohlo využiť a rozvinúť bohatstvo skryté vo svojom vnútri. V piatok 17. mája 2024 o 9.30 hodine pozývame všetkých rodičov a ich deti na zážitkové podujatie zamerané na Montessori metódu. Workshop sa uskutoční v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi na Záhradníckej 21.

viac o projekte


Stretnutia pri knihách

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 17.05.2024

V rámci projektu Stretnutia pri knihách si k nám do knižnice sme pripravili aj stretnutia s autormi kníh pre deti a mládež. V máji nás navštívi spisovateľka Petra Džerengová, ktorá žiakom predstaví svoje knihy o školáčke Kláre a porozpráva im o práci spisovateľky.

viac o projekte