Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Vitajte v knižnici VI.

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 09.03.2023

Zámerom projektu je pokračovanie v realizácii úspešných komunitných a vzdelávacích podujatí s cieľom zvyšovať vzdelanostnú úroveň návštevníkov, podporovať čítanie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Besedy, prednášky, autorské čítania budú dopĺňať motivačné súťaže, tvorivé dielne a iné popularizačné aktivity určené pre deti, mládež, dospelých, seniorov. Aktuálne pozývame na besedu regionálnej autorky S. Havelkovej.

viac o projekte


Vitajte v knižnici VI.

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 09.03.2023

Zámerom projektu je pokračovanie v realizácii úspešných komunitných a vzdelávacích podujatí s cieľom zvyšovať vzdelanostnú úroveň návštevníkov, podporovať čítanie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Besedy, prednášky, autorské čítania budú dopĺňať motivačné súťaže, tvorivé dielne a iné popularizačné aktivity určené pre deti, mládež, dospelých, seniorov. Aktuálne pozývame na 2 besedy M. Slaničku, pre deti a pre dospelých na prezentáciu knihy Pliaga.

viac o projekte


Lebo na nich záleží... II.

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 09.03.2023

Stretnutie s canisterapeutickým tímom Akironka

viac o projekte


Čítačka s písačkou XV.

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 09.03.2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj pozývajú na prezentáciu knižnej novinky regionálnej autorky Oľgy Švedovej – Rozprávky z lesa. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Zaži knihu v knižnici

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 08.03.2023

Beseda so spisovateľkou ženských, vojnových románov.

viac o projekte


Živá knižnica II

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 08.03.2023

Krst novej knihy Petra Jelínka

viac o projekte


Svet ukrytý v náučných knihách

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 08.03.2023

Počas týždňa slovenských knižníc sme pripravili besedu so slovenskou spisovateľkou Michaelou Ellou Hajdukovou. Náš hosť nám predstaví bližšie svoju tvorbu a dozvieme sa aj to, či pri písaní svojich kníh využíva znalosti a inšpirácie z odborných publikácii. Stretnutie sa uskutoční 8. marca 2023 o 12.00 hod. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Knižnica - záhrada poznania a porozumenia

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 08.03.2023

V rámci preventívneho projektu našej knižnice Trendy senior pozývame návštevníčky a návštevníkov knižnice (a nielen tých skôr narodených) na nový cyklus preventívnych prednášok, ktorý Policajný zbor SR pripravil v rámci svojho projektu Dôveruj, ale preveruj. Prednášku pod názvom Podvody páchané na senioroch si vypočujete od Silvie Bokorovej z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave.

viac o projekte


Vitajte v knižnici VI.

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 08.03.2023

Zámerom projektu je pokračovanie v realizácii úspešných komunitných a vzdelávacích podujatí s cieľom zvyšovať vzdelanostnú úroveň návštevníkov, podporovať čítanie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Besedy, prednášky, autorské čítania budú dopĺňať motivačné súťaže, tvorivé dielne a iné popularizačné aktivity určené pre deti, mládež, dospelých, seniorov. Aktuálne pozývame na prednášku D. Dvořákovej: Kráľovné či vládkyne?

viac o projekte


Knižnica ako rodinná destinácia

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 08.03.2023

Zámerom projektu je naďalej podporovať, motivovať a viesť k čítaniu deti, mládež a dospelých a vytvoriť, pre všetky vekové kategórie návštevníkov priestor, osobne sa stretnúť so súčasnými tvorcami literatúry a odborníkmi z rôznych oblastí kultúrneho, umeleckého a spoločenského života. Cez atraktívnu škálu podujatí v jednotlivých blokoch formovať vzťah nielen ku knihám, ale aj k pravidelným návštevám knižnice a budovaniu pozitívneho vzťahu ku knižnici a zmysluplnému tráveniu voľného času.

viac o projekte


Poďte s nami do knižnice

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 07.03.2023

Workshop s umelkyňou, s ktorou si vytvoríte svoju vlastnú mandalu.

viac o projekte


Živá knižnica II

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 07.03.2023

Beseda so spisovateľkou Danou Hlavatou so žiakmi ZŠ.

viac o projekte


Poznanie ukryté v knihe

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 07.03.2023

Interaktívna, pútavá beseda a prezentácia vedeckého publicistu Dušana Valenta

viac o projekte


Literárna čitáreň

Miesto a termín konania: Bardejov, Slovenská republika / 07.03.2023

Literárna čitáreň zameraná na súčasných slovenských autorov, ale aj regionálnych autorov prostredníctvom osobného stretnutia v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove.

viac o projekte


Brána príbehov dokorán

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 06.03.2023

Interaktívne divadelné predstavenie, inscenované čítanie

viac o projekte


Knižnica - záhrada poznania a porozumenia

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 06.03.2023

Prvým podujatím Týždňa slovenských knižníc v Trnavskom samosprávnom kraji bude beseda stredoškolákov s obľúbeným slovenským spisovateľom Viliamom Klimáčkom. Rozhovor povedie redaktor RTVS Martin Jurčo, erudovaný a odborne zdatný moderátor. Gymnazisti aj široká verejnosť sa už teraz môžu tešiť na odpovede dramatika, básnika, prozaika, režiséra a herca divadla GUnaGU Viliama Klimáčka, ktoré určite nebudú nudné.

viac o projekte


Knižnica - záhrada poznania a porozumenia

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 06.03.2023

Lektor Dušan Valent približuje detským návštevníčkam a návštevníkom knižnice odborné témy vhodnou formou. Tentokrát bude rozprávať o Vesmíre a fyzike, Pradejinách života a Zemi.

viac o projekte


Pestrá paleta zážitkov

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 01.03.2023 - 31.12.2023

Cyklus podujatí z projektu Pestrá paleta zážitkov.

viac o projekte


Literárna čitáreň

Miesto a termín konania: Bardejov, Slovenská republika / 01.03.2023

Literárna čitáreň zameraná na súčasných slovenských autorov prostredníctvom osobného stretnutia v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove.

viac o projekte


Literárna čitáreň

Miesto a termín konania: Bardejov, Slovenská republika / 01.03.2023

Literárna čitáreň zameraná na súčasných slovenských autorov prostredníctvom osobného stretnutia v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove.

viac o projekte


Brána príbehov dokorán

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 01.03.2023 - 31.12.2023

Cyklus podujatí - besied, autorských čítaní, výstav, workshopov, divadelných predstavení.

viac o projekte


Literárna jar Ondreja Čiliaka 2023

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 01.03.2023 - 16.06.2023

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi od 1. marca 2023 vyhlasuje 20. ročník celoštátnej literárnej súťaže Literárna jar Ondreja Čiliaka. Téma a žáner súťažných prác sú ľubovoľné. Uzávierka súťaže je 14. apríla 2023.

viac o projekte


Pestrá paleta zážitkov

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 01.03.2023 - 31.12.2023

V rámci projektu realizuje Novohradská knižnica cyklus tvorivých dielní - Klbko tvorivosti.

viac o projekte


Literárna kuchyňa

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 28.02.2023

Knižnica MCK Malacky v Literárnej kuchyni pripravila pre žiakov organizované stretnutie s Tiborom Hujdičom a jeho hravú prezentáciu kníh pre deti a mládež. Knihy pre deti najprv testuje sám na sebe a až keď si je istý, že sú dobré, chodí po školách, knižniciach a číta deťom. Má dobrý prehľad o návykoch detí a aj niekoľko tipov na dobré knihy pre deti a mládež. Je jedným z tých, ktorí hľadajú cesty, ako priviesť deti k čítaniu.

viac o projekte


Besedy, prednášky, tvorivé dielne a medzigeneračné stretnutia...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 28.02.2023

Tvorivé dielne k fašiangom sa uskutočnili pre žiakov špeciálnej základnej školy.

viac o projekte


Vitajte v knižnici VI.

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 24.02.2023

Zámerom projektu je pokračovanie v realizácii úspešných komunitných a vzdelávacích podujatí s cieľom zvyšovať vzdelanostnú úroveň návštevníkov, podporovať čítanie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Besedy, prednášky, autorské čítania budú dopĺňať motivačné súťaže, tvorivé dielne a iné popularizačné aktivity určené pre deti, mládež, dospelých, seniorov. Aktuálne pozývame na autorskú besedu S.Repaského pre deti.

viac o projekte


Vitajte v knižnici VI.

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 23.02.2023

Zámerom projektu je pokračovanie v realizácii úspešných komunitných a vzdelávacích podujatí s cieľom zvyšovať vzdelanostnú úroveň návštevníkov, podporovať čítanie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Besedy, prednášky, autorské čítania budú dopĺňať motivačné súťaže, tvorivé dielne a iné popularizačné aktivity určené pre deti, mládež, dospelých, seniorov. Aktuálne pozývame na autorskú besedu M. Monošovej.

viac o projekte


Keď sa začítame 5

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 23.02.2023

Literárny večer: Najpredávanejšie knihy za rok 2022

viac o projekte


365 dní v knižnici

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 23.02.2023

Beseda s Angličanom žijúcim na Slovensku Jonathanom Grestym o knihe Cudzincov kabát. 23. február 2023 o 16. hodine

viac o projekte


Krajina kníh

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 21.02.2023

V rámci projektu Krajina kníh pozývame na stretnutia s čitateľmi autorov, ilustrátorov a vydavateľov slovenských kníh pre deti a mládež. Vo februári nás navštívi autorka náučných kníh pre deti o Slovensku a vydavateľka Lenka Šingovská.

viac o projekte


Knižnica - záhrada poznania a porozumenia

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 21.02.2023

Stretnutie širokej verejnosti so spisovateľom a teológom Karolom Lovašom

viac o projekte


Besedy, prednášky, tvorivé dielne a medzigeneračné stretnutia...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 20.02.2023

Prednáška a beseda s etnologičkou Mgr. Katarínou Nádaskou, PhD sa uskutoční dňa 20.2.2023 v Knižnici Palárikovo v Dome kultúry so začiatkom o 16.00 hod. Srdečne Vás všetkých pozývame na podujatie.

viac o projekte


365 dní v knižnici

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 16.02.2023

Zmaturuj v knižnici. Súťažno-vedomostný kvíz. 16.2.2023 od 9,00 hod. v multimediálnom úseku Liptovskej knižnice GFB.

viac o projekte


Vitajte v knižnici VI.

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 08.02.2023

Zámerom projektu je pokračovanie v realizácii úspešných komunitných a vzdelávacích podujatí s cieľom zvyšovať vzdelanostnú úroveň návštevníkov, podporovať čítanie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Besedy, prednášky, autorské čítania budú dopĺňať motivačné súťaže, tvorivé dielne a iné popularizačné aktivity určené pre deti, mládež, dospelých, seniorov. Aktuálne pozývame na autorskú besedu Ondreja Sokola a prezentáciu knihy Ako som vozil Kórejcov.

viac o projekte


Knižnica - záhrada poznania a porozumenia

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 08.02.2023

Stretnutie detí so spisovateľkou a vydavateľkou Danušou Dragulovou-Faktorovou a právnikom Dávidom Faktorom

viac o projekte


Obnova zlatého literárneho fondu a doplnenie knižničného fondu v oddelení beletrie Akadémie ozbrojených síl

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 06.02.2023 - 12.02.2023

Výstava kníh zakúpených v roku 2023 z dotácie FPU 22-514-04949 z projektu "Obnova zlatého literárneho fondu a doplnenie knižničného fondu v oddelení beletrie Akadémie ozbrojených síl" sa uskutoční v Týždni slovenských knižníc s cieľom propagovať Fond na podporu umenia, ktorému Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika ďakuje za podporu.

viac o projekte


Knižnica pre mládež

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 01.02.2023 - 31.12.2023

Harmonogram podujatí realizovaných v rámci podujatia Knižnica pre mládež.

viac o projekte


Poďte s nami do knižnice

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 01.02.2023 - 31.12.2023

Harmonogram podujatí v rámci projektu Poďte s nami do knižnice

viac o projekte


Sedem krás s...

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 26.01.2023

26. januára sa Daniela Kapitáňová rozprávala s divadelnou a filmovou herečkou Évou Bandor. Bandor bola prvá herečka zo Slovenska, ktorú pozvali na filmový festival v Cannes.

viac o projekte


Knižnica - záhrada poznania a porozumenia

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 16.01.2023

Stretnutie deti so spisovateľkou Kristínou Mišovičovou

viac o projekte