Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Lebo na nich záleží...

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 11.10.2022

Čítanie pre deti vo veku 8 a 9 rokov v spoločnosti canisterapeutických psíkov pod vedením Veroniky Kubáňovej z tímu Akironka.

viac o projekte


Vitajte v knižnici V.

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 11.10.2022

Rozvoj komunitných aktivít a zachovanie kontinuity realizácie obľúbených vzdelávacích a literárno-spoločenských podujatí je hlavný zámer projektu. Cieľ predstavujú kultúrne podujatia, ktoré zvyšujú vzdelanostnú úroveň, propagujú regionálne osobnosti a udalosti, rozvíjajú čitateľskú gramotnosť a podporujú čítanie. Besedy, prednášky, autorské čítania budú dopĺňať motivačné súťaže, tvorivé dielne a iné popularizačné aktivity určené pre deti, mládež, dospelých, seniorov.

viac o projekte


Krajina kníh

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 11.10.2022

V rámci projektu Krajina kníh realizujeme besedy so slovenskými autormi kníh pre deti a mládež. V októbri nás navštívi spisovateľ Valentín Šefčík, ktorý deťom porozpráva o svojej básnickej tvorbe pre deti.

viac o projekte


Tváre z kníh 2

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 10.10.2022

Podpora a motivácia k čítaniu a rozvoj čitateľskej gramotnosti u detí, mládeže i dospelých, organizovaním kvalitných kultúrnych a vzdelávacích programov, prostredníctvom širokej škály inovatívnych podujatí v komunitnom prostredí knižnice.

viac o projekte


Poďte všetci do knižnice 4

Miesto a termín konania: Dlhé Klčovo, Slovenská republika / 10.10.2022

Predstavíme deťom aj inú formu stvárnenia príbehu, spojenie literatúry a výtvarného umenia.

viac o projekte


U mešťana Rubigalla

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 08.10.2022 - 08.09.2022

Hudobno - literárne stretnutie, na ktorom sa okrem obľúbenej kapely, interpretujúcej hity 30.- 50. rokov 20. storočia predstavia aj členovia banskoštiavnického autorského klubu.

viac o projekte


Živá knižnica

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 07.10.2022

vzdelávací seminár s fyzioterapeutkou Svetlanou Dudášovou Cvečkovou

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 07.10.2022

7. október 2022- Svetový deň úsmevu: O úsmeve teenegerov v modernej dobe s Mgr. Zuzanou Šofranekovou.

viac o projekte


Škultétyho rečňovanky

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 07.10.2022

Slávnostné vyhodnotenie 31. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov základných a stredných škôl Škultétyho rečňovanky

viac o projekte


Poznanie ukryté v knihách

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 06.10.2022

Stretnutie s regionálnou autorkou Ivanou Popluhárovou

viac o projekte


Veľká výprava knižným svetom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 06.10.2022

V rámci "Knihobrania" navštívi 6. októbra 2022 Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi aj skvelá slovenská spisovateľka Gabriela Futová. Najskôr sa prihovorí deťom z 1. stupňa priamo v ZŠ Mariánska, predpoludním sa presunie na naozaj zaujímavé miesto, do "retro" triedy, ktorá sa nachádza v Múzeu Vtedy v Galérii Jabloň. Knihy tak opäť dostanú šancu priblížiť sa priamo k malým čitateľom.

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre V.

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 06.10.2022

Rok 2022 je vyhlásený za Európsky rok mládeže. Od marca 2020 sa celý svet borí s problémami, ktoré spôsobila pandémia Covidu 19. Jedným z problémov, ktoré vznikli ako následok izolácie problém ľudí komunikovať, zníženie ich sebavedomia, tiež strata smeru či životnej cesty. 5. ročník projektu Tajomstvá v literatúre ponúkne deťom, mládeži, a ostatným vekovým skupinám, nové pohľady na ich problémy s hľadaním sebavedomia, identity a životných cieľov.

viac o projekte


Knižnica pre všetkých 2

Miesto a termín konania: Liptovský Hrádok, Slovenská republika / 06.10.2022

Beseda so spisovateľkou Silviou Bystričanovou

viac o projekte


Mladý, hybaj do knižnice!

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 06.10.2022

Cieľom projektu je podpora čítania prostredníctvom pravidelného organizovania zaujímavých a rôznorodých stretnutí nielen s autormi kníh, ale aj s osobnosťami, ktoré sa podieľajú na kultúrnom a spoločenskom dianí v rôznych oblastiach kultúry. Stretnutiami čitateľov s pozvanými chceme podporiť záujem o čítanie a literatúru, umožniť čitateľom nahliadnuť do zákulisia jednotlivých profesií, dať priestor živej interakcii a prezentovať fond našej knižnice.

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 05.10.2022

Knižničný kaleidoskop predstavuje rozmanité aktivity, ktorých cieľom je obohatiť kultúrny život a literárny rozhľad obyvateľov a tiež zvýšiť návštevnosť knižnice. Zámerom predkladaného projektu je tematicky rôznorodými aktivitami reagovať na kultúrne potreby obyvateľstva, zvyšovať vzdelanostnú úroveň a informačnú gramotnosť používateľov. V neposlednom rade predstaviť verejnosti súčasnú knižnú produkciu a sprostredkovať poznatky o kultúrnom dedičstve.

viac o projekte


Vitajte v knižnici V.

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 05.10.2022

Rozvoj komunitných aktivít a zachovanie kontinuity realizácie obľúbených vzdelávacích a literárno-spoločenských podujatí je hlavný zámer projektu. Cieľ predstavujú kultúrne podujatia, ktoré zvyšujú vzdelanostnú úroveň, propagujú regionálne osobnosti a udalosti, rozvíjajú čitateľskú gramotnosť a podporujú čítanie. Besedy, prednášky, autorské čítania budú dopĺňať motivačné súťaže, tvorivé dielne a iné popularizačné aktivity určené pre deti, mládež, dospelých, seniorov.

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre V.

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 05.10.2022

Rok 2022 je vyhlásený za Európsky rok mládeže. Od marca 2020 sa celý svet borí s problémami, ktoré spôsobila pandémia Covidu 19. Jedným z problémov, ktoré vznikli ako následok izolácie problém ľudí komunikovať, zníženie ich sebavedomia, tiež strata smeru či životnej cesty. 5. ročník projektu Tajomstvá v literatúre ponúkne deťom, mládeži, a ostatným vekovým skupinám, nové pohľady na ich problémy s hľadaním sebavedomia, identity a životných cieľov.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 05.10.2022

Autor predstaví svoju novú knihu „Tieň náhrobného kameňa“ z prostredia Byzantskej ríše, ktorej okraje na severe siahali až k Vihorlatským vrchom. A práve tu v Michalovciach sa našla kamenná doska z tohto obdobia. Román opisuje možnú súvislosť s bulharským cárovičom Presianom, ktorý tu prežil posledné roky svojho života.

viac o projekte


Veľká výprava knižným svetom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 04.10.2022

Každý z nás si pri čítaní dozaista predstavuje postavy, miesta, prostredie, a to všetko úplne po svojom. Tí obdarenejší z nás dokážu tieto predstavy pretaviť do krásnych malieb, kresieb, ilustrácií. Jedným z takýchto šikovných ľudí je aj ilustrátor Miroslav Regitko, ktorý poctí našu knižnicu svojou návštevou už onedlho, 4.10.2022.

viac o projekte


Veľká výprava knižným svetom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 03.10.2022

Veľká výprava knižným svetom pokračuje a príbehy neostávajú len na papierových stránkach kníh. O tom, že skutočne ožívajú vo forme divadelných predstavení, sa mladí čitatelia presvedčia v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi 3.10.2022 o 9.00 a 10.00 hod. v podaní Divadielka Maťo.

viac o projekte


Poďte s nami do rozprávky

Miesto a termín konania: Liptovský Hrádok, Slovenská republika / 03.10.2022 - 05.10.2022

Autorské čítanie spojené s besedou

viac o projekte


Objav bohatstvo ukryté v knihách

Miesto a termín konania: Soľ, Slovenská republika / 01.10.2022 - 31.03.2023

Zámerom projektu „Objav bohatstvo ukryté v knihách“ je pomôcť čitateľom znovuobjaviť čaro a hodnotu písaného slova a tlačených kníh. Cieľom projektu je ponúknuť čitateľom kvalitnú literatúru a obohatiť knižničný fond o nové tituly, ktoré by čitateľovi pomohli objaviť bohatstvo ukryté v knihách. Ponukou kvalitnej literatúry chce projekt predstaviť knihu ako veľmi hodnotný a bohatý zdroj informácii a poznatkov a nájsť pre každého čitateľa hodnotnú knihu, ktorá obohatí jeho vnútorný svet.

viac o projekte


Objav bohatstvo ukryté v knihách

Miesto a termín konania: Soľ, Slovenská republika / 01.10.2022 - 31.03.2023

Zámerom projektu „Objav bohatstvo ukryté v knihách“ je pomôcť čitateľom znovuobjaviť čaro a hodnotu písaného slova a tlačených kníh. Cieľom projektu je ponúknuť čitateľom kvalitnú literatúru a obohatiť knižničný fond o nové tituly, ktoré by čitateľovi pomohli objaviť bohatstvo ukryté v knihách. Ponukou kvalitnej literatúry chce projekt predstaviť knihu ako veľmi hodnotný a bohatý zdroj informácii a poznatkov a nájsť pre každého čitateľa hodnotnú knihu, ktorá obohatí jeho vnútorný svet.

viac o projekte


Knižnica na dosah

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 01.10.2022 - 31.12.2022

Tvorivá dielňa – jesenná a zimná, október až december 2022

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 30.09.2022

Prednášajúca Júlia Marcinová približi tradičný odev, odevne normy, ktoré boli v našej krajine akceptované. Ako sa ľudia snažia o prezentáciu tradície ako dbajú na to, aby boli v kroji správne ustrojení...

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 30.09.2022

Jesenné inšpirácie - tvorivá dielňa pre deti.

viac o projekte


Poďte s nami do knižnice

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 30.09.2022

Beseda so spisovateľom historických, fantazijných a detektívnych románov Jurajom Červenákom

viac o projekte


Poďte s nami do knižnice

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 30.09.2022

Dobová scénka z prostredia Fiľakovského hradu v podaní historickej skupiny Defensores

viac o projekte


Poďte s nami do knižnice

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 30.09.2022

Zábavné pesničkové interaktívne divadielko pre našich najmenších návštevníkov.

viac o projekte


Poďte s nami do knižnice

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 30.09.2022

Pozorovanie hviezd spojené s prednáškou s riaditeľom Krajskej hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom Tomášom Dobrovodským.

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 30.09.2022

Knižničný kaleidoskop predstavuje rozmanité aktivity, ktorých cieľom je obohatiť kultúrny život a literárny rozhľad obyvateľov a tiež zvýšiť návštevnosť knižnice. Zámerom predkladaného projektu je tematicky rôznorodými aktivitami reagovať na kultúrne potreby obyvateľstva, zvyšovať vzdelanostnú úroveň a informačnú gramotnosť používateľov. V neposlednom rade predstaviť verejnosti súčasnú knižnú produkciu a sprostredkovať poznatky o kultúrnom dedičstve.

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 30.09.2022

Knižničný kaleidoskop predstavuje rozmanité aktivity, ktorých cieľom je obohatiť kultúrny život a literárny rozhľad obyvateľov a tiež zvýšiť návštevnosť knižnice. Zámerom predkladaného projektu je tematicky rôznorodými aktivitami reagovať na kultúrne potreby obyvateľstva, zvyšovať vzdelanostnú úroveň a informačnú gramotnosť používateľov. V neposlednom rade predstaviť verejnosti súčasnú knižnú produkciu a sprostredkovať poznatky o kultúrnom dedičstve.

viac o projekte


U mešťana Rubigalla

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 30.09.2022

Hudobno-literárny večer v Klube Rubigall s Miriam Kaiser a Rút Krajčiovou.

viac o projekte


Noc v knižnici 2

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 30.09.2022

Projekt je zameraný na zviditeľnenie knižnice - inštitúcie, ktorá zabezpečuje prístup ku kultúrnym hodnotám a zdrojom informácií, poskytuje prezentáciu kultúrno-vzdelávacích aktivít a spektrum služieb určených širokej verejnosti. Zámerom projektu Noc v knižnici 2 je realizácia kultúrno-spoločenských a výchovno- vzdelávacích podujatí s multižánrovým presahom, ktoré majú ambíciu prilákať do knižnice nielen pravidelných návštevníkov, ale aj širokú verejnosť.

viac o projekte


Noc v knižnici 2

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 30.09.2022

Projekt je zameraný na zviditeľnenie knižnice - inštitúcie, ktorá zabezpečuje prístup ku kultúrnym hodnotám a zdrojom informácií, poskytuje prezentáciu kultúrno-vzdelávacích aktivít a spektrum služieb určených širokej verejnosti. Zámerom projektu Noc v knižnici 2 je realizácia kultúrno-spoločenských a výchovno- vzdelávacích podujatí s multižánrovým presahom, ktoré majú ambíciu prilákať do knižnice nielen pravidelných návštevníkov, ale aj širokú verejnosť.

viac o projekte


Noc v knižnici 2

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 30.09.2022

Projekt je zameraný na zviditeľnenie knižnice - inštitúcie, ktorá zabezpečuje prístup ku kultúrnym hodnotám a zdrojom informácií, poskytuje prezentáciu kultúrno-vzdelávacích aktivít a spektrum služieb určených širokej verejnosti. Zámerom projektu Noc v knižnici 2 je realizácia kultúrno-spoločenských a výchovno- vzdelávacích podujatí s multižánrovým presahom, ktoré majú ambíciu prilákať do knižnice nielen pravidelných návštevníkov, ale aj širokú verejnosť.

viac o projekte


Noc v knižnici 2

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 30.09.2022

Projekt je zameraný na zviditeľnenie knižnice - inštitúcie, ktorá zabezpečuje prístup ku kultúrnym hodnotám a zdrojom informácií, poskytuje prezentáciu kultúrno-vzdelávacích aktivít a spektrum služieb určených širokej verejnosti. Zámerom projektu Noc v knižnici 2 je realizácia kultúrno-spoločenských a výchovno- vzdelávacích podujatí s multižánrovým presahom, ktoré majú ambíciu prilákať do knižnice nielen pravidelných návštevníkov, ale aj širokú verejnosť.

viac o projekte


Noc v knižnici 2

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 30.09.2022

Projekt je zameraný na zviditeľnenie knižnice - inštitúcie, ktorá zabezpečuje prístup ku kultúrnym hodnotám a zdrojom informácií, poskytuje prezentáciu kultúrno-vzdelávacích aktivít a spektrum služieb určených širokej verejnosti. Zámerom projektu Noc v knižnici 2 je realizácia kultúrno-spoločenských a výchovno- vzdelávacích podujatí s multižánrovým presahom, ktoré majú ambíciu prilákať do knižnice nielen pravidelných návštevníkov, ale aj širokú verejnosť.

viac o projekte


Knižnica pre mládež

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 30.09.2022

Prednáška na aktuálnu tému s Martinom Slávikom z OZ Living memory

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre V.

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 30.09.2022

Rok 2022 je vyhlásený za Európsky rok mládeže. Od marca 2020 sa celý svet borí s problémami, ktoré spôsobila pandémia Covidu 19. Jedným z problémov, ktoré vznikli ako následok izolácie problém ľudí komunikovať, zníženie ich sebavedomia, tiež strata smeru či životnej cesty. 5. ročník projektu Tajomstvá v literatúre ponúkne deťom, mládeži, a ostatným vekovým skupinám, nové pohľady na ich problémy s hľadaním sebavedomia, identity a životných cieľov.

viac o projekte